Counsel Là Gì – Nghĩa Của Từ Counsel Trong Tiếng Việt

Counsel Là Gì – Nghĩa Của Từ Counsel Trong Tiếng Việt

Thay mới vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge. Bài Viết: Counsel là gì Học những từ bạn cần phải tiếp xúc một cách thức thoải mái và dễ chịu thoải mái tự tin. I should have listened to my father”s wise counsel, và saved some money instead of spending it all. Counsel for the defence (= the lawyer giving advice to the accused person) argued convincingly that his client was not guilty. Xem Ngay: Call Center Là Gì – Tổng đài Cskh Thông Qua điện Thoại law Counsel is one or more of the lawyers taking part in a case or legally representing a person or organization: First, the difficulty in arranging rooms for counselling sessions may have deterred practice staff from referring patients for counselling. Những cách nhìn của không ít ví dụ dường như không còn gì khác hiện cách nhìn của không ít đổi thay viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của không ít nhà cấp phép. Experience of service provision for adolescents with eating disorders counselling và hỗ trợ tư vấn services to people suffering from eating disorders. All new inmates received information leaflets và counselling on harm reduction issues, và on the project itself. Before undertaking this role, review staff underwent a period of training which included formal lectures related to pathophysiology, counseling skills và skincare guidelines. He counselled an official claim for this reason but was dependable in following orders inconsistent with his own beliefs và the public record thereof. A randomised controlled trial to evaluate the effectiveness và costeffectiveness of counselling patients with chronic depression.

Xem Ngay:  Intel Security True Key Là Gì, Các Yếu Tố Bảo Mật Khi Sử Dụng True Key

counsel

Những từ thường dùng cùng theo với counsel. The prisoner has the assistance of counsel, và is in communication with his relatives và friends in this country. Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus và từ những nguồn trên web. Tổng thể những cách nhìn 1 trong những các ví dụ dường như không còn gì khác hiện phương pháp nhìn của không ít đổi thay viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của số người cấp phép.

*
*
*
*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn áp dụng tiện nghi khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. Xem Ngay: Inspiration Là Gì – Nghĩa Của Từ Inspiration Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay giờ đây và chứng minh và khẳng định rằng bạn không bao giờ trôi mất khởi hành xuất phát từ một lần tiếp nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng cách thức nháy đúp chuột Những tiện nghi tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Reviews Reviews Kiến thức truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Những pháp luật áp dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}} Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Counsel Là Gì – Nghĩa Của Từ Counsel Trong Tiếng Việt Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Counsel Là Gì – Nghĩa Của Từ Counsel Trong Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published.