Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào

Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào

Tomorrow Marketers – Cost of goods sold (COGS) hay giá vốn hàng bán là chi phí trực tiếp để sản xuất sản phẩm của một công ty. Số kinh phí này kể cả chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp tạo ra sản phẩm, không kể cả những chi phí gián tiếp như chi phí tán thành và chi phí nhân lực bán mẫu sản phẩm. Bài Viết: Cost of goods sold là gì Ví dụ, giá vốn hàng bán của một công ty sản xuất xe hơi sẽ kể cả chi phí nguyên vật liệu cho những bộ phận tạo ra chiếc xe và chi phí lao động được cần sử dụng để triển khai xong chiếc xe đó. giá thành tán thành xe đến đại lý phân phối thỏa mãn nhu cầu và chi phí nhân lực bán xe không được tính là giá vốn hàng bán.

Công thức tính giá vốn hàng bán (COGS) 

COGS = Hàng tồn đọng vào thời điểm đầu kỳ (Beginning Inventory) + Lượng mua vào trong kỳ đó (Purchases during the period) – Hàng tồn đọng thời khắc vào cuối kỳ (Ending inventory).  Hàng tồn đọng đã bán mở ra thêm trong báo cáo giải trình báo cáo chức năng kinh doanh thương mại kinh tế (income statement) đó đó là giá vốn hàng bán (COGS). Hàng tồn đọng vào thời điểm đầu kỳ là hàng tồn đọng sót lại từ năm ngoái, nghĩa là hàng hoá chưa được bán. Hàng hóa được những nhà thỏa mãn nhu cầu hoặc tiểu thương lẻ chế tăng thêm hoặc mua thêm cũng rất được tính là hàng tồn đọng vào thời điểm đầu kỳ Hàng tồn đọng thời khắc vào cuối kỳ là những mẫu sản phẩm không bán rất tốt trong năm. Giá vốn hàng bán trong một năm được coi bằng phương pháp lấy tổng của hàng tồn đọng vào thời điểm đầu kỳ và sản phẩm mua thêm trừ đi hàng tồn đọng thời khắc vào cuối kỳ. Trong bảng cân bằng kế toán (balance sheet) có một dòng ghi tài sản lưu động (current assets), phía bên dưới dòng chính là hàng tồn đọng. Bảng cân bằng kế toán này chỉ giúp đánh giá và nhận định và đánh giá thực trạng tài chính kinh tế của một công ty vào khoảng vào cuối kỳ kế toán, chính vì như thế, chi phí hàng tồn đọng trong bảng chính là hàng tồn đọng thời khắc vào cuối kỳ. Không những thế, hàng tồn đọng vào thời điểm đầu kỳ của một công ty là sản phẩm sót lại từ năm ngoái, nên thực chất hàng tồn đọng thời khắc vào cuối kỳ của năm ngoái đó đó là hàng tồn đọng vào thời điểm đầu kỳ của năm tiếp theo sau.

Những vụ việc cần nhớ

Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hoá trong một công ty. Giá vốn hàng bán là đại lượng sử dụng để tính doanh thu gộp (gross profit) và tỉ suất doanh thu gộp (gross margin) từ doanh thu.Giá trị của giá vốn hàng bán sẽ điều chỉnh phụ thuộc vào tiêu chí kế toán được cần sử dụng trong phương pháp thống kê giám sát và thống kê giám sát.

Xem Ngay:  Bùng Nổ Dân Số Là Gì, Dân Số Là Gì Sự Bùng Nổ Dân Số

Giá vốn hàng bán (COGS) cho bạn biết điều gì? 

Giá vốn hàng bán là 1 trong trong đại lượng quan trọng trong báo cáo giải trình báo cáo tài Chính bởi nó được trừ vào doanh thu của công ty để khẳng định chắc chắn doanh thu gộp (gross profit). Lợi nhuận gộp là thước đo tác dụng hoạt động của công ty trong công việc quản trị lao động và nguyên vật liệu trong giai đoạn sản xuất. Giá vốn hàng bán là chi phí kinh doanh thương mại kinh tế trong báo cáo giải trình báo cáo thu nhập, giúp những nhà điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu, người đầu tư Dự Án BĐS và nhà quản trị ước tính doanh thu của công ty. Nếu giá vốn hàng bán tăng thìincome giảm. Dù rằng thu nhập ròng giảm giúp C.ty chịu mức thuế tiết kiệm ngân sách hơn, nhưng những cổ đông cũng có ít doanh thu hơn. Vì thế, những C.ty nên nỗ lực giữ giá vốn hàng bán thấp để đạt tới cả thu nhập ròng cao không chỉ có vậy.

Chiêu trò tính giá vốn hàng bán (COGS) 

Giá trị của giá vốn hàng bán phụ thuộc vào phương pháp tính hàng tồn đọng của mỗi công ty. Có 3 phương pháp tính mà một công ty có công dụng cần sử dụng để khắc ghi hàng tồn đọng trong một khoảng thời gian: Nhập trước, xuất trước (First In, First Out – FIFO) Nhập sau, xuất trước (Last In, First Out – LIFO) Bình quân gia quyền (Average Cost Method)

Chiêu trò nhập trước, xuất trước (FIFO)

Theo phương pháp này, những hàng hoá được mua hoặc sản xuất trước sẽ thi công bán trước. Vì giá có Định hướng tăng dần nên một công ty cần sử dụng phương pháp FIFO sẽ bán mẫu sản phẩm hoá có mức giá thành nhỏ nhất trước, chính vì như thế giá vốn hàng bán (COGS) sẽ tiết kiệm ngân sách hơn giá vốn hàng bán (COGS) được ghi nhận theo phương pháp LIFO. Vì thế,income theo phương pháp FIFO sẽ hàng loạt đồng loạt tăng theo thời khắc.

Chiêu trò nhập sau, xuất trước (LIFO)

Những sản phẩm tiên tiến và phát triển nhất được thêm vào hàng tồn đọng được bán trước tiên. Trong thời kỳ giá thành tăng, sản phẩm có chi phí cao không chỉ có vậy được bán trước, dẫn đến số lượng giá vốn hàng bán cao không chỉ có vậy. Theo thời khắc, thu nhập ròng có Định hướng giảm. Xem Ngay: Bishop Là Gì – Khởi Phát Chuyển Dạ Là Gì

Chiêu trò bình quân gia quyền (Average Cost Method)

Giá trung bình của toàn diện và tổng thể tổng thể toàn bộ những hàng tồn đọng trong kho, ngẫu nhiên ngày mua, được cần sử dụng để định giá hàng hoá đẩy ra. Lấy chi phí trung bình của tương đối nhiều hàng hoá được mua hoặc sản xuất trong một khoảng thời gian giúp giá vốn hàng bán không bị tác động ảnh hưởng nhiều bởi chi phí cực to của một hoặc 1 trong các thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán.

Xem Ngay:  Hybrid App Là Gì - Tìm Hiểu Về Native App Và Hybrid App

Những ngoại lệ của việc việc khấu trừ giá vốn hàng bán

Nhiều công ty dịch vụ không sống sót giá vốn hàng bán, không được đề cập cụ thể chi tiết cụ thể chi tiết theo một trong những nguyên tắc kế toán chấp nhận chấp thuận chung (GAAP), mà chỉ là chi phí hàng tồn đọng đẩy ra trong một giai đoạn quy trình tiến độ ổn định. Thay vào đó, những công ty dịch vụ còn không sống sót hàng tồn đọng. Nếu giá vốn hàng bán không được ghi trong báo cáo giải trình báo cáo chức năng kinh doanh thương mại kinh tế, công ty sẽ không phải chi trả cho khoản này.

giá thành doanh thu (Cost of Revenue) và Giá vốn hàng bán (COGS) 

giá thành doanh thu (Cost of Revenue) tồn tại cho những dịch vụ Hợp Đồng đang giới thiệu, có công dụng kể cả nhiên liệu thô, lao động trực tiếp, chi phí giao vận, và hoa hồng trả cho nhân viên cấp dưới cấp bên dưới bán mẫu sản phẩm. Những khoản này không được tính vào giá vốn hàng bán vì nó không phải chi phí chế tạo được mẫu sản phẩm để bán. Trên trang web Sở Thuế vụ Liên bang của Mỹ (IRS) còn tồn tại danh sách của một số “C.ty dịch vụ thành viên” không cần ghi nhận giá vốn hàng bán vào báo cáo giải trình báo cáo thu nhập, đấy là những bác sĩ, luật sư, thợ mộc và họa sỹ. Nhiều công ty dịch vụ vẫn vẫn đang còn một số mẫu sản phẩm để bán. Ví dụ, những hãng hàng không và khách sạn là nhà đồng tình mong muốn chính cho những dịch vụ như giao vận và lưu trú, nhưng họ cũng bán quà Tặng Ngay, thực phẩm, đồ uống và những dòng sản phẩm khác. Những dòng sản phẩm này được đánh giá là sản phẩm, và những công ty này khẳng định chắc chắn có hàng tồn đọng của sản phẩm đó. Cả hai ngành này đều sở hữu thể liệt kê giá vốn hàng bán trên báo cáo giải trình báo cáo thu nhập của bản thân và cần sử dụng khoản chi phí này cho những phương châm thuế. Xem Ngay: Casting Là Gì – Nghĩa Của Từ Casting Trong Tiếng Việt

giá thành hoạt động (Operating Expenses) và Giá vốn hàng bán (COGS)

Cả chi phí hoạt động và giá vốn hàng bán đều là chi phí mà những công ty phải chịu khi quản lý điều hành hoạt động kinh doanh thương mại kinh tế. Thế nhưng, những chi phí này được tách biệt trên báo cáo giải trình báo cáo thu nhập. Không cũng giống như giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động là chi phí không tác động ảnh hưởng trực thông liền sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ. Đôi khi chi phí bán mẫu sản phẩm, quản lý điều hành và quản trị (thành phố sài gòn&A) được viết thành 1 dòng riêng phía bên dưới dòng chi phí hoạt động trong báo cáo giải trình báo cáo thu nhập. thành phố sài gòn&A là chi phí không tác động ảnh hưởng trực thông liền mẫu sản phẩm như chi phí hoạt động chung (overhead costs). Ví dụ về chi phí hoạt động kể cả: giá thành thuêChi phí dịch vụ (điện, nước, v.v…)Văn phòng phẩmChi phí pháp lýBán hàng và marketingLương bổngChi phí bảo hiểm

Hạn chế của giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán có công dụng đơn giản dễ dàng và đơn giản dễ dàng bị thao túng bởi kế toán hoặc quản trị, ví dụ: Phân bổ mức chi phí sản xuất cao không chỉ có vậy nếu như với thực tiễnPhóng đại mức salePhóng đại chi phí trả cho nhà đống ýThay đổi số lượng hàng tồn trong kho vào khoảng vào cuối kỳ kế toánĐánh giá rất cao hàng tồn trong khoKhông bỏ đi hàng tồn đọng quá hạn Khi hàng tồn đọng bị thổi phồng trên mức cần thiết được chấp nhận, giá vốn hàng bán sẽ tác động ảnh hưởng báo cáo giải trình báo cáo thiếu, dẫn đến Tỷ Lệ doanh thu gộp (gross profit margin) vàincome tăng cao hơn trong thực tiễn. Những người đầu tư Dự Án BĐS cân nhắc báo cáo giải trình báo cáo tài chính kinh tế của công ty có công dụng phát hiện ra những sai sót trong quản trị hàng tồn đọng – ví dụ điển hình nổi bật như hàng tồn đọng tăng mạnh hơn doanh thu hoặc tổng tài sản được báo cáo giải trình báo cáo – bằng phương pháp kiểm tra sự tích tụ hàng tồn đọng,.

Xem Ngay:  omitted là gì

Ví dụ về phương pháp cần sử dụng giá vốn hàng bán 

Bài toán đưa ra là: Hãy tính giá vốn hàng bán của công ty A khi kết thúc năm tài chính kinh tế 2016. Đầu tiên, cần tìm kiếm được con số hàng tồn đọng vào thời điểm đầu kỳ và hàng tồn đọng thời khắc vào cuối kỳ trên bảng cân bằng kế toán của công ty: Hàng tồn đọng vào thời điểm đầu kỳ: Hàng tồn đọng được ghi nhận khi kết thúc năm tài chính kinh tế 2015 = 2,72 tỷ USDHàng tồn đọng thời khắc vào cuối kỳ: Hàng tồn đọng được ghi nhận khi kết thúc năm tài chính kinh tế 2016 = 2,85 tỷ đô laHoạt động mua sắm chọn lựa trong năm 2016: = 8.2 tỷ $ Theo công thức, giá vốn hàng bán được coi như sau: COGS = 2,72 tỷ $ + 8,2 tỷ $ – 2,85 tỷ $ = 8,07 tỷ $ Nếu xem báo cáo giải trình báo cáo thu nhập 2016 của công ty, có công dụng cảm thấy cảm thấy rằng giá vốn hàng bán rất tốt báo cáo giải trình báo cáo là 8,07 tỷ $ – con số đúng mực như đã thống kê giám sát và thống kê giám sát ở phí a trên cao.

Tạm kết

Giá vốn hàng bán (COGS) giúp khẳng định chắc chắn doanh thu gộp của một công ty, thống kê giám sát và thống kê giám sát tác dụng hoạt động của công ty đó và tác động ảnh hưởng đến hơn cả độ thuế phải chịu của C.ty. Để quản trị tốt nhất việc làm kinh doanh thương mại kinh tế của C.ty, bạn rất rất cần được có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng ở nhiều nghành nghề để chiếm hữu cái nhìn toàn diện và tổng thể về cộng đồng kinh doanh thương mại kinh tế. Cùng tham khảo khoá học Marketing Thương mại Foundation để hiểu hơn về phương pháp thức hoạt động của một C.ty và có tư duy Marketing Thương mại chuyên nghiệp nhé.

*

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào

Leave a Reply

Your email address will not be published.