Cost Driver Là Gì – Nghĩa Của Từ Cost Driver Trong Tiếng Việt

Cost Driver Là Gì – Nghĩa Của Từ Cost Driver Trong Tiếng Việt

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding. Bài Viết: Cost driver là gì You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly. Xem Ngay: Tự Do Là Gì – Nghĩa Của Từ Tự Do You should nâng cao or use an alternative browser. Xem Ngay: Đa Cấp Tiếng Anh Là Gì – Bán Hàng Đa Cấp In English

*

Nếu với những cách truyền thống lịch sử nhiều năm, chiêu trò ABC (Activity-Based Costing) trước hết quy tập tổng thể toàn bộ toàn diện và tổng thể Ngân sách chi tiêu gián tiếp (những Ngân sách chi tiêu khác Ngân sách chi tiêu nguyên liệu trực tiếp, và Ngân sách chi tiêu lao động trực tiếp) so với mỗi hoạt động vui chơi của tổ chức triển khai thi công, thông suốt phân bổ những Ngân sách chi tiêu theo hoạt động và sinh hoạt này vào từng sản phẩm, dịch vụ, hay vào những đối tượng người sử dụng người tiêu dùng quý người sử dụng tạo nên hoạt động và sinh hoạt đó, trải qua những kích tố Ngân sách chi tiêu (cost driver). Trong chiêu trò truyền thống lịch sử nhiều năm, phần trăm tổng mức vốn gián tiếp phân bổ vào thành phẩm thường lệ thuộc vào phần trăm của tổng số giờ lao động trực tiếp rất rất cần phải có để tạo sự thành phẩm đó. Còn trong ABC, các hoạt động hoạt động và sinh hoạt gián tiếp đáng chăm chú (như chạy máy, lắp ráp, kiểm tra chất lượng,…) được minh chứng và khẳng định bởi giám đốc quản lý và điều hành và quản lý và vận hành. Kế tiếp, Ngân sách chi tiêu cho những nguồn lực gián tiếp đã tiêu sử dụng để tiến hành triển khai thi công các hoạt động hoạt động và sinh hoạt này sẽ tiến hành triển khai truy nguyên theo hoạt động và sinh hoạt trải qua kích tố Ngân sách chi tiêu hợp lý. Cuối cùng, tập hợp những Ngân sách chi tiêu của từng hoạt động và sinh hoạt sẽ tiến hành triển khai phân bổ tiếp về những thành phẩm trải qua những kích tố Ngân sách chi tiêu hợp lí khác. Nói một chiêu bài thức hình tượng hơn, mạng lưới mạng lưới hệ thống ABC xé bé dại dại chiếc bánh Ngân sách chi tiêu gián tiếp thành những mẩu bánh khớp ứng với mỗi hoạt động và sinh hoạt không căn sửa. Đến đây, chắc rằng toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta vẫn cảm nhận thấy khá mông lung về ABC. Một ví dụ chắc rằng sẽ làm sáng tỏ hơn vấn đề. Từ những năm cuối của thập kỷ 80, công ty Elgin Sweeper của Bắc Mỹ đã sử dụng ABC như sau: Bước trước tiên là điều tra nghiên cứu các hoạt động hoạt động và sinh hoạt tạo phí, lập danh sách các đơn vị tính phí rất có khả năng, cho mỗi hoạt động và sinh hoạt. Những đơn vị tính phí của Elgin kể cả: tiền công lao động ($), giờ lao động, số lượng hàng gửi đi, số lượng thành phẩm, số đơn đặt hàng, doanh thu, ngày làm việc thao tác, thông báo điều chỉnh kỹ thuật, thời gian lao động kỹ thuật,… Những Ngân sách chi tiêu điều chỉnh với từng đơn vị chức năng công dụng tính phí được nhận dạng và đo lường và thống kê. Tiếp theo sau, Elgin thiết lập giải trình báo cáo về dây truyền sản xuất được chấp nhận đánh giá và nhận định và đánh giá tác dụng của nhiều ra ra quyết định phân bổ nguồn lực. Chức năng của việc việc sử dụng mạng lưới mạng lưới hệ thống cam đoan Ngân sách chi tiêu là sự tham gia của nhiều giám đốc sản xuất vào vụ việc nhận dạng kích tố Ngân sách chi tiêu và sự xoá bỏ các hoạt động hoạt động và sinh hoạt không tạo nên Ngân sách chi tiêu gia tăng. Gợi ý tiến độ cam đoan mạng lưới mạng lưới hệ thống ABC: Xác định những đối tượng người sử dụng người tiêu dùng quý người sử dụng tạo phí, các hoạt động hoạt động và sinh hoạt, nguồn lực, và kích tố Ngân sách chi tiêu tác động. Công Vấn đề này rất rất cần phải có sự giúp đỡ của nhiều nhân viên cấp dưới cấp bên dưới đúng đúng chuyên môn đúng chuyên môn. Kích tố Ngân sách chi tiêu được chọn phụ thuộc vào 2 tiêu chí: Quan hệ nhân quả hợp lí giữa kích tố Ngân sách chi tiêu và lượng tiêu tốn nguồn lực. Dữ liệu về kích tố Ngân sách chi tiêu có thê tích góp được. Phát triển một sơ đồ quy trình tiến độ quy trình, thể hiện những luồng hoạt động và sinh hoạt, nguồn lực và mối quan hệ qua lại giữa chúng. Việc minh chứng và khẳng định mối quan hệ qua lại là một trong bước rất quan trọng, rất rất thiết yếu trải qua những nhân viên cấp dưới cấp bên dưới đúng đúng chuyên môn đúng chuyên môn. Dành dụm dữ liệu tác động tới Ngân sách chi tiêu và những luồng kích tố Ngân sách chi tiêu hữu hình Một trong những nguồn lực và các hoạt động hoạt động và sinh hoạt. Thông qua hướng dẫn của sơ đồ đã lập, kế toán viên rất có khả năng tích góp được thông tin về những Ngân sách chi tiêu rất thiết yếu và những dự liệu quản lý và điều hành và quản lý và vận hành. Những nguồn dữ liệu rất có khả năng là những bản ghi kế toán, điều tra nghiên cứu tính chất, vấn đáp, và ước tính của nhiều giám đốc quản lý và điều hành và quản lý và vận hành. Tính toán và giám sát và diễn dịch những thông tin mới phụ thuộc vào hoạt động và sinh hoạt. Có chức năng cảm nhận thấy rằng, chiêu trò ABC rất có khả năng biến một Ngân sách chi tiêu gián tiếp thành một Ngân sách chi tiêu trực tiếp với một đối tượng người sử dụng người tiêu dùng quý người sử dụng tạo phí minh chứng và khẳng định. Việc lựa chọn các hoạt động hoạt động và sinh hoạt và kích tố Ngân sách chi tiêu hợp lí được chấp nhận những nhà quản trị truy nguyên nhiều Ngân sách chi tiêu gián tiếp như họ đã làm với Ngân sách chi tiêu nguyên liệu trực tiếp hay Ngân sách chi tiêu lao động trực tiếp. Vì minh chứng và khẳng định đc không ít Ngân sách chi tiêu trực tiếp hơn so với chiêu bài thức thức truyền thống lịch sử nhiều năm, ABC giúp nhà quản trị đã có được những giải trình báo cáo về Ngân sách chi tiêu sản phẩm và dịch vụ với độ tin cậy và an toàn cao hơn nhiều. Chiêu trò ABC khó khăn vất vả và đương nhiên là tốn kém hơn những cách truyền thống lịch sử nhiều năm, vì thế không hẳn ngẫu nhiên công ty nào cũng đủ trường hợp sử dụng. Thế nhưng, ABC được đánh giá là Lý thuyết dĩ nhiên so với quản trị bởi: Kĩ năng tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh phụ thuộc vào Ngân sách chi tiêu giảm thiểu yên cầu phải có những số liệu đúng đắn hơn về Ngân sách chi tiêu, tránh tình trạng doanh thu giả tạo. Sự đa dạng hoá ngày một tăng của nhiều sản phẩm và dịch vụ cùng theo với độ khó khăn vất vả của nhiều phân đoạn Thị Trường. Chính vì như vậy, việc tiêu sử dụng những nguồn lực cũng trở nên điều chỉnh theo một vài sản phẩm và dịch vụ. Chu kỳ luân hồi luân hồi sống của sản phẩm cũng trở nên ngắn hơn do vận tốc cải cách và phát triển của công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển làm công ty không đủ thời gian đổi thay Chi tiêu tiêu tốn và Ngân sách chi tiêu. Xác định đúng Ngân sách chi tiêu là một trong phần quan trọng của việc việc ra ra ra quyết định kinh doanh. Thiếu nó, sự chuẩn xác của ra ra quyết định sẽ giảm thiểu. Chiêu trò mạng trong công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển máy tính đã làm giảm được Ngân sách chi tiêu về lộc may may mắn tài lộc lẫn thời gian cho việc cải cách và phát triển và quản lý và điều hành và quản lý và vận hành mạng lưới mạng lưới hệ thống cam đoan Ngân sách chi tiêu có chức năng truy nguyên nhiều hoạt động và sinh hoạt. (Sưu tầm) Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Cáp Đồng Trục Là Gì

Bài Viết: Cost Driver Là Gì – Nghĩa Của Từ Cost Driver Trong Tiếng Việt Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cost Driver Là Gì – Nghĩa Của Từ Cost Driver Trong Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published.