Correspondence Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Correspondence Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Correspondence là gì

*
*
*

correspondence

*

correspondence /,kɔris”pɔndəns/ danh từ sự xứng nhau, sự tương ứng; sự phù hợp thư từ; quan hệ thư từto be in (to have) correspondence with someone: thảo luận thư từ với ai, liên lạc bằng thư từ với aito do (to attend to) the correspondence: viết thưcorrespondence clerk: người giữ việc giao thiệp bằng thư từ, người thư kýcorrespondence class: lớp học bằng thư, lớp hàm thụ sự tương ứnglattice correspondence: sự tương ứng mạngone-to-many correspondence: sự tương ứng một chiềuone-to-one correspondence: sự tương ứng một mộtthông điệptương ứngalgebraic correspondence: tương ứng đại sốbirational correspondence: tương ứng tuy nhiên hữu tỷboundary correspondence: tương ứng ở biêncorrespondence principle: nguyên tắc tương ứngdirect correspondence: tương ứng trực tiếpdualistic correspondence: tương ứng đối ngẫuhomographic correspondence: tương ứng phân tuyếnincidence correspondence: tương ứng liên thuộcirreducible correspondence: tương ứng không khả quyisometric correspondence: tương ứng đẳng cựlattice correspondence: sự tương ứng mạngmany-one correspondence: tương ứng một đối nhiềumany-to-many correspondence: tương ứng nhiều-nhiềunon-singular correspondence: tương ứng không kỳ dịone-to-many correspondence: sự tương ứng một chiềuone-to-many correspondence: tương ứng một-nhiềuone-to-one correspondence: sự tương ứng một mộtone-to-one correspondence: tương ứng một đối mộtpattern correspondence index-PCI: chỉ số (độ) tương ứng phổpoint correspondence: tương ứng điểmprinciple of correspondence: nguyên tắc tương ứngprojective correspondence: tương ứng xạ ảnhreciprocal correspondence: tương ứng thuận nghịchreducible correspondence: tương ứng khả quysingular correspondence: tương ứng kỳ dịsymmetric correspondence: tương ứng đối xứngtheory of correspondence: định hướng tương ứngLĩnh vực: toán & tinphép tương ứngLĩnh vực: xây dựngthư tíncommercial correspondence: thư tín thương mạicorrespondence schooltrường học hàm thụirreducible correspondencetướng ứng không khả quypublic correspondencethu tin công cộngquan hệ thư từkeep in a correspondence: giữ quan hệ thư từkeep up a correspondence (to ..): giữ quan hệ thư từthư từ qua lạibusiness correspondencethư tín thương mạicipher of correspondencemã số thư tíncommercial correspondencesách mẫu thư tín thương mạicommercial correspondencethư tín thương mạicorrespondence clerknhân viên đón nhận thư tíncorrespondence clerkthư tín viêncorrespondence coursebài giảng hàm thụcorrespondence courselớp học hàm thụcorrespondence principlenguyên lý đối ứngcorrespondence traykhay để thư từ, công văncustoms fees on correspondencephí kiểm tra thư tín của hải quanincoming correspondencethư và điện báo nhận đượcoutgoing correspondencethư và điện gửi sắp gửi điunpaid correspondencethư từ chưa trả bưu phí

Xem Ngay:  Break Even Point Là Gì
*

Xem Ngay: Zombie Tsunami Mod Hack Apk 4, Tải Zombie Tsunami Mod Full Vàng

*
*

correspondence

Từ điển Collocation

correspondence noun 1 letters exchanged ADJ. confidential, personal, private | business, commercial, diplomatic, official | regular | voluminous | lively a lively correspondence in ‘The Times’ about ways of preparing tripe QUANT. item Numerous items of correspondence have been received on this subject. | pile He was leafing through piles of correspondence. VERB + CORRESPONDENCE enter into, have It would be foolish for a doctor to enter into correspondence with a patient. I have had correspondence with the company director on this matter. | carry on, keep up We kept up a correspondence for many months. | send Please send correspondence to ‘Letters to the Editor, Mã mặt hàng Railway Journal’. | receive | read | answer, khuyễn mãi ưu đãi giảm giá with, handle The secretary lên đơn with all the correspondence. | catch up on I would spend the time reading or catching up on my correspondence. | intercept The department intercepted the correspondence of foreign diplomats. CORRESPONDENCE + NOUN column the correspondence columns of the ‘London Reviews of Books’ | course I did a correspondence course in economics. PREP. by/through ~ All our business is conducted by correspondence. | in ~ with I have been in correspondence with the manager of the store. | ~ about/on/concerning/regarding/relating to files full of confidential correspondence relating to the company”s expansion plans | ~ between I have seen the correspondence between the company và the local authority. | ~ from The editor welcomes correspondence from readers on any subject. | ~ with copies of his correspondence with the Queen 2 connection ADJ. direct, exact, one-to-one The child can see the one-to-one correspondence of the buttons và buttonholes. | close PREP. ~ between a close correspondence between theory và practice

Xem Ngay:  Democracy Là Gì - Nghĩa Của Từ Democracy

Từ điển WordNet

Xem Ngay: ‎hay Day Trên App Store, Tải Về Hay Day Apk Cho Android

English Synonym và Antonym Dictionary

correspondencessyn.: agreement balance commensurateness maps mapping parallelism proportionateness symmetricalness symmetry Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Correspondence Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Correspondence Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.