Correlation Là Gì – Lý Thuyết Hệ Số Tương Quan Pearson

Correlation Là Gì – Lý Thuyết Hệ Số Tương Quan Pearson

Excel cho Microsoft 365Excel cho Microsoft 365 giành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Giá giảm hơn Hàm Correl trả về thông số kỹ thuật tương quan của hai khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi ô. Dùng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình của địa điểm nào đó với việc dùng điều hòa nhiệt độ. Bài Viết: Correlation là gì

Cú pháp

CORREL(array1, array2) Cú pháp hàm CORREL có những đối số trong tương lai: array1 Bắt buộc. Một khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi giá trị ô. array2 Bắt buộc. Khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi của giá trị ô đầu tuần.

Chú thích

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc ô trống, thì những giá trị này có công dụng có khả năng sẽ bị bỏ dở; Mặc dù vậy, những ô có giá trị bằng không được kể cả. Nếu array1 và array2 có số điểm dữ liệu khác biệt, thì CORREL trả về lỗi #N/A. Xem Ngay: Dvi Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Dvi Và Hdmi Nếu một trong các hai array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của những giá trị bằng 0, thì correl trả về #DIV/0! lỗi. Tương tự thông số kỹ thuật tương quan tương đối gần + 1 hoặc-1, nó đã cho thấy thêm độ tương quan tích cực và lành mạnh và cạnh tranh lành mạnh (+ 1) hoặc tương quan (-1) Một trong các các mảng. Độ tương quan tích cực và lành mạnh và cạnh tranh lành mạnh có nghĩa là nếu những giá trị trong một mảng đang có chiều hướng tăng thêm, những giá trị giữa những mảng khác cũng ngày càng tăng. Hệ số tương quan gần nổi biệt là 0, đã cho thấy thêm không sống sót hoặc tương quan yếu. Phương trình cho hệ số tương quan là:

Xem Ngay:  Statement Là Gì - Nghĩa Của Từ Statement
*

trong đó

*

là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2).

Ví dụ

Ví dụ trong tương lai trả về thông số kỹ thuật tương quan của hai tập dữ liệu giữa những cột A và B. Xem Ngay: 23 tuổi là tuổi con gì

*

Bạn cần phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có công dụng nhờ chuyên gia trong Thế gới Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Phương pháp hoặc lời khuyên tính năng hay thay mới mới trên Excel User Voice. Để ý: Trang này được dịch auto hóa nên rất có công dụng chứa những lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không đúng mực. Kim chỉ nam của chúng tôi là khiến nội dung này làm nên có lợi với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này còn tồn tại có lợi hay không? Phía dưới đó này là content nội dung bài viết bằng tiếng Anh để bạn đọc thêm..​ Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Correlation Là Gì – Lý Thuyết Hệ Số Tương Quan Pearson Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Correlation Là Gì – Lý Thuyết Hệ Số Tương Quan Pearson

Leave a Reply

Your email address will not be published.