click

Correlation Là Gì – Lý Thuyết Hệ Số Tương Quan Pearson

Correlation La Gi Ly Thuyet He So Tuong Quan

Correlation Là Gì – Lý Thuyết Hệ Số Tương Quan Pearson

Excel cho Microsoft 365Excel cho Microsoft 365 giành riêng cho, máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Giá rẻ hơn, Hàm Correl trả về
thông số kỹ thuật kỹ thuật tương quan của hai khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi ô. Dùng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình của địa điểm nào đó với việc dùng điều hòa nhiệt độ. Bài Viết: Correlation là gì

Cú pháp

CORREL(array1, array2) Cú pháp hàm CORREL có những đối số trong tương lai: array1 Bắt buộc. Một khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi giá trị ô. array2 Bắt buộc. Khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi của giá trị ô
Thời điểm đầu tuần,.

Chú thích

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc ô trống, thì những giá trị này còn có,
hiệu quả, sẽ ảnh hưởng, bỏ dở;
tuy nhiên, những ô có mức giá, trị bằng không được kể cả. Nếu array1 và array2 có số điểm tài liệu,
khác hoàn toàn, thì CORREL trả về lỗi #N/A. Xem Ngay: Dvi Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Dvi Và Hdmi Nếu
Một trong những, hai array1 hoặc array2 trống hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của rất nhiều, giá trị bằng 0, thì correl trả về #DIV/0! lỗi. Tương tự
thông số kỹ thuật kỹ thuật tương quan tương đối gần + 1 hoặc-1, nó đã đã cho chúng ta biết, thêm độ tương quan tích cực và lành mạnh và cạnh tranh và đối đầu, lành mạnh (+ 1) hoặc tương quan (-1)
Một trong những, những mảng. Độ tương quan tích cực và lành mạnh và cạnh tranh và đối đầu, lành mạnh nghĩa là, nếu những giá trị trong một mảng
Đang tăng, thêm, những giá trị giữa những mảng khác cũng tăng thêm,. Hệ số tương quan gần nổi trội, là 0, đã đã cho chúng ta biết, thêm không tồn tại, hoặc tương quan yếu. Phương trình cho hệ số tương quan là:

Xem Ngay:  Undercut là gì ? 16 kiểu tóc undercut dành cho phái mạnh cực chất
*

trong đó

*

là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2).

Ví dụ

Ví dụ trong tương lai trả về
thông số kỹ thuật kỹ thuật tương quan của hai tập tài liệu, giữa những cột A và B. Xem Ngay: 23 tuổi là tuổi con gì

*


bạn phải, thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có
hiệu quả, nhờ
Chuyên Viên, trong
toàn cầu Kỹ thuật Excel, tìm sự
trợ giúp, trongCộng đồng Phương thức, hoặc lời khuyên tính năng hay thay mới mới trên Excel User Voice. Lưu ý,: Trang này được dịch tự động, hóa nên rất có
hiệu quả, chứa những lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không đúng mực. Kim chỉ nam của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên, hữu dụng, với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này còn tồn tại hữu dụng, hay là không,? Phía dưới đó này là content nội dung bài viết bằng tiếng Anh để bạn đọc thêm..​ Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Correlation Là Gì – Lý Thuyết Hệ Số Tương Quan Pearson Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Correlation Là Gì – Lý Thuyết Hệ Số Tương Quan Pearson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *