Coordinate Là Gì – Nghĩa Của Từ Coordinate

Coordinate Là Gì – Nghĩa Của Từ Coordinate

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Coordinate là gì

*
*
*

coordination

*

sự phối hợpmodular coordination: sự phối phối kết hợp theo môđunposition coordination: sự phối phối kết hợp vị trípost coordination: sự phối phối kết hợp sauLĩnh vực: hóa học & vật liệuphối vịcoordination number: số phối vịlack of coordination: thiếu phối vịpreliminary coordination: sự phối vị sơ bộsự phối tríLĩnh vực: toán & tinsự lập tọa độNetwork coordination station (NCS)trạm điều phối mạngNetwork coordination station Assignment (NCSA)pháp luật trạm điều phốiNetwork coordination station common (NCSC)trạm điều phối mạng chungcoordination areavùng liên hợpcoordination bondliên kết phối trícoordination chemistryhóa họccoordination compoundhợp chất phối trícoordination contourđường bao phối hợpcoordination contourđường viền phối hợpcoordination distancekhoảng giải pháp điều hợpcoordination distancekhoảng giải pháp liên hợpcoordination drawingscác bản vẽ phối hợpcoordination levelmức phối hợpcoordination linkliên kết phối hợpcoordination linkageliên kết phối trícoordination numbersố phối trícoordination pointđiểm tọa độcoordination reactionphản ứng phối trícoordination theorylý thuyết phối trícoordination valencehóa trị phối tríinsulation coordinationphối hợp giải pháp điệnmodular coordinationsự điều hợp môđun hợp táccommercial coordination: hợp tác thương mạicoordination committee: ủy ban hợp tácphối hợpcoordination failure: hoàn cảnh không phối hợpcoordination of transport: sự phối phối kết hợp vận tảiinter-departmental coordination: sự phối phối kết hợp trong số những bộ phậninternational-agency coordination: sự phối phối kết hợp liên cơ quanphối trísự xếp đặtcoordination of production và marketingcân bằng sản xuất và tiêu thụcoordination of supply và demandsự cân đối cung cầu o sự phối vị

Xem Ngay:  Pppoe Là Gì - Công Dụng Của Pppoe Ra Sao
*

Xem Ngay: Tải cuộc chơi Java – Miễn Phí Cho điện Thoại Di động

*
*

coordination

Từ điển Collocation

coordination noun 1 working together ADJ. better, greater | poor | international | economic, market, policy | colour advice on colour coordination (= colours that look good together) VERB + COORDINATION need, require | ensure, facilitate We must make a real effort to ensure greater coordination between the different groups. PREP. in ~ with a pamphlet produced by the government in coordination with the Sports Council | ~ between to facilitate better coordination between departments | ~ in a lack of coordination in government policy | ~ with PHRASES a lack of coordination, a need for coordination a need for coordination with the training department 2 ability to control your movements ADJ. good | poor | physical | hand-eye You need good hand-eye coordination to play racket sports. VERB + COORDINATION have | lack PHRASES a lack of coordination

Từ điển WordNet

Xem Ngay: Soạn Văn 6: Luyện Tập Chiêu thức Viết đơn Và Sửa Lỗi n. the skillful và effective interaction of movementsthe regulation of diverse elements into an integrated và harmonious operationthe grammatical relation of two constituents having the same grammatical form Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Coordinate Là Gì – Nghĩa Của Từ Coordinate Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Coordinate Là Gì – Nghĩa Của Từ Coordinate

Leave a Reply

Your email address will not be published.