Cookie Là Gì – Xóa, Bật Và Quản Lý Cookie Trong Chrome

Cookie Là Gì – Xóa, Bật Và Quản Lý Cookie Trong Chrome

Quản trị mạngCookie là 1 trong thứ cực kì dễ dàng và đơn giản nhưng chúng lại rất có ích cho việc điều phối trong web. Những nhà kiến thiết website hầu như đều sử dụng chúng vì chúng tương đối rất có khả năng mang đến cảm nhận quý người sử dụng tốt nhất có thể hơn và làm dễ dàng hơn trong những việc tích góp thông tin một giải pháp đúng chuẩn về khách truy cập của site.Trong bài này, chúng tôi sẽ reviews cho tổng thể tất cả chúng ta những kỹ thuật cơ bản về cookie y hệt như một số trong những những tính năng mà chúng được cho phép. Bài Viết: Cookie là gì

Cookie là gì?

Có một định nghĩa tại vị trí nào đó mà tôi đã đọc có định nghĩa về Cookie như sau: Cookie là 1 trong chương trình mà những website đặt vào ổ cứng của bạn. Chúng sẽ Vị trí nơi trưng bày trong máy tính xách tay xách tay và tích góp những thông tin về bạn và mọi thứ bạn tiến hành triển khai trên Internet, ngẫu nhiên khi nào website muốn, nó đều có thể tải về toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện những thông tin mà cookie đã tích góp được.Định nghĩa trên là tuyệt vời sai. Vấn đề thực ở chính là, Cookie không hẳn một chương trình, chúng dường như không còn điều gì khác chạy tựa như giải pháp những chương trình vẫn chạy. Chính vì thế chúng dường như không còn điều gì khác tích góp những thông tin về chủ chiếm hữu của chúng. Chúng cũng dường như không còn điều gì khác thu cập ngẫu nhiên thông tin thành viên nào về bạn từ máy tính xách tay xách tay của bạn. Còn đây mới là 1 trong định nghĩa hợp lệ về Cookie: Cookie là 1 trong khúc văn bản mà một Web server rất rất có khả năng lưu trên ổ cứng của quý người sử dụng. Cookie được cho phép một website lưu những thông tin trên máy tính xách tay xách tay của quý người sử dụng và thông liền lấy lại nó. Những mẩu thông tin sẽ thi công lưu phía dưới dạng cặp tên – Ngân sách (name-value).Cho ví dụ, một website rất rất có khả năng tạo một số trong những ID duy nhất cho mỗi khách truy cập và lưu số ID đó trên mỗi máy tính xách tay xách tay quý người sử dụng bằng một tệp tin cookie.Nếu sử dụng InteExplorer của Microsoft để duyệt web, bạn cũng luôn có thể cảm thấy toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện những cookie được lưu trên máy tính xách tay xách tay của tôi. Xung quanh vị trí mà chúng thường cư trú là trong thư mục mang tên c:windowscookies. Khi quan sát thư mục đó trên máy tính xách tay xách tay cua mình, những các bạn sẽ cảm thấy rất nhiều tệp tin. Mỗi tệp tin là 1 trong tệp tin văn bản có chứa những cặp tên – Ngân sách và có một tệp tin cho mỗi một website đã đặt cookie trên máy tính xách tay xách tay của bạn.Bạn cũng luôn có thể cảm thấy trong thư mục, những tệp tin đó thường rất dễ dàng và đơn giản, chúng là những tệp tin văn bản bình thường. Bạn cũng luôn có thể cảm thấy website nào đã đặt tệp tin lên máy tính xách tay xách tay của tôi bằng giải pháp quan sát tên tệp tin (thông tin cũng rất được lưu bên phía trong tệp tin). Bạn cũng luôn có thể mở mỗi tệp tin bằng giải pháp kích vào nó.Cho ví dụ, chúng tôi đã truy cập vào goto.com, và site này đã đặt một cookie vào máy tính xách tay xách tay của tôi. File cookie cho gotogồm có những thông tin tiếp về sau: Goto.com đã lưu trên máy tính xách tay xách tay của tôi một cặp tên – Ngân sách. Tên của Ngân sách là UserID, và Ngân sách là A9A3BECE0563982D. Lần đầu khi truy cập goto.com, site đã gán cho tôi một Ngân sách ID duy nhất và lưu nó trên máy tính xách tay xách tay của tôi.(Đưa ra cảnh báo rằng rất rất có khả năng có vài Ngân sách khác được lưu trong tệp tin. Đó này là những thông tin “quản gia” cho trình duyệt).Amazon.com lưu nhiều thông tin hơn, khi quan sát tệp tin cookie mà Amazon đã tạo trên máy tính xách tay xách tay của tôi, nó gồm có những nội dung sau: session-id-time 954242000 amazon.com/ session-id 002-4135256-7625846 amazon.com/ x-main eKQIfwnxuF7qtmX52x6VWAXh Nó biểu lộ rằng Amazon lưu một user ID chính và một ID cho mỗi session, và thời gian session được mở màn trên máy tính xách tay xách tay của tôi.Phần đông những site chỉ lưu một mẩu thông tin – user ID – trên máy tính xách tay xách tay của bạn. Tuy vậy một site rất rất có khả năng lưu nhiều cặp tên-Ngân sách nếu như nó muốn.Một cặp tên-Ngân sách dễ dàng và đơn giản là 1 trong mẩu dữ liệu được đặt tên. Nó không hẳn một chương trình, dường như không còn điều gì khác tiến hành triển khai một việc gì. Một website chỉ rất rất có khả năng lấy về những thông tin mà nó đã bỏ trên trên máy tính xách tay xách tay của bạn. Nó dường như không còn điều gì khác lấy những thông tin từ những tệp tin cookie khác, cũng dường như không còn điều gì khác lấy những thông tin khác từ máy tính xách tay xách tay của bạn.

Dữ liệu cookie được truyền tải thế nào?

Tựa như các gì tổng thể tất cả chúng ta cảm thấy trong phần trước, dữ liệu cookie dễ dàng và đơn giản là những cặp name-value được website lưu trên ổ cứng của bạn. Đó này là toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện dữ liệu về cookie. Những website lưu dữ liệu và thông liền nó lấy lại dữ liệu này. Một website chỉ rất rất có khả năng nhận dữ liệu mà nó đã lưu trên máy tính xách tay xách tay của bạn. Nó dường như không còn điều gì khác nhòm ngó cookie khác hoặc ngẫu nhiên thứ gì trong máy tính xách tay xách tay của bạn.

Xem Ngay:  paper là gì
*

Khi tất cả chúng ta đánh một Url vào trình duyệt, máy chủ web rất rất có khả năng tìm trong filecookie của bạnDữ liệu được truyền tải như sau:– Nếu bạn đánh URL của một website gì đấy vào thanh Vị trí đặt đặt, trình duyệt sẽ gửi một ý kiến đề xuất đến website. Ví dụ, nếu người sử dụng nhập URL https://hethongbokhoe.com vào trình duyệt, trình duyệt sẽ liên hệ với máy chủ của Quản trị mạng và ý kiến đề xuất trang chủ của chính bản thân mình nó.- Khi trình duyệt triển thi công Vấn đề này, nó có công dụng có khả năng sẽ bị tìm kiếm trong máy tính xách tay xách tay của bạn tệp tin cookie mà Quản trị mạng đã cấu hình thiết lập thông số kỹ thuật. Nếu nó tìm cảm thấy tệp tin cookie của Quản trị mạng thì trình duyệt sẽ gửi đi toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện những cặp name-value trong tệp tin tới máy chủ của Quản trị mạng với URL. Nếu nó không tìm kiếm kiếm cảm thấy, nó có công dụng có khả năng sẽ bị không gửi dữ liệu cookie.- Web server của Quản trị mạng sẽ nhận dữ liệu cookie và ý kiến đề xuất cho trang chủ. Nếu cặp nó nhận được những cặp name-value thì Quản trị mạng rất rất có khả năng sử dụng chúng.- Còn nếu như không có cặp name-value nào được nhận, Quản trị mạng biết rằng chính là lần thứ nhất bạn truy cập vào website này. Máy chủ của chính bản thân mình nó có công dụng có khả năng sẽ bị tạo một ID mới cho bạn trong cơ sở dữ liệu của Quản trị mạng và thông liền gửi những cặp name-value đến máy tính xách tay xách tay của bạn trong header cho trang web mà nó có công dụng có khả năng sẽ bị gửi đi. Máy tính xách tay của bạn sẽ giữ lại được lại được những cặp name-value này trên ổ cứng của tôi.- Web server rất rất có khả năng căn chỉnh cặp name-value hoặc bổ sung cập nhật update cập nhật những cặp mới ngẫu nhiên khi nào bạn truy cập vào site và ý kiến đề xuất trang.Có nhiều mẩu thông tin khác mà máy chủ rất rất có khả năng gửi với cặp name-value. Một trong những số ấy là ngày hết hạn expiration date. Khác nữa là đường dẫn path (để site rất rất có khả năng links với những Ngân sách cookie với những phần khác của chính bản thân mình nó).Bạn cũng luôn có thể điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển tiến độ quá trình này. Rất rất có khả năng cấu hình thiết lập thông số kỹ thuật tùy chọn trong trình duyệt của tôi để trình duyệt đưa thông tin cho bạn mọi khi site gửi những cặp name-value đến. Tiếp nối bạn cũng luôn có thể đồng ý thuận tình hoặc phủ nhận những Ngân sách này.

Những website sử dụng cookie thế nào?

Cookie được mở ra thêm vì chúng giải quyết một vụ việc to cho tất cả những người tiến hành triển khai website. Trong cảm nhận rộng nhất, một cookie được cho phép một site rất rất có khả năng lưu những thông tin về trạng thái trên máy tính xách tay xách tay của bạn. Thông tin này được phép một website rất rất có khả năng nhớ trạng thái của trình duyệt của bạn là gì. ID là 1 trong mẩu thông tin trạng thái – nếu một ID tồn tại trên máy tính xách tay xách tay của bạn, site biết rằng bạn đã truy cập vào nó trước đó. Trạng thái là, “Trình duyệt của bạn đã truy cập vào site tối thiểu một lần” và site biết ID từ lần truy cập đó.Những website sử dụng cookie theo khá rất nhiều cách khác biệt. Đây là 1 trong những tình huống được sử dụng nhiều:- Site rất rất có khả năng xác định một giải pháp đúng chuẩn số số lượng dân cư truy cập site. Chỉ có một giải pháp để site rất rất có khả năng đếm đúng chuẩn con số lượng dân cư truy vấn là cấu hình thiết lập thông số kỹ thuật một cookie với 1 ID duy nhất cho mỗi khách. Sử dụng cookie, những site rất rất có khả năng xác định: Có bao nhiêu khách truy cập đếnCó bao nhiêu khách truy cập mới và khách truy cập lặp lại.Tốc độ một khách truy cập vào trang. Xem Ngay: Sửa Lỗi Explorer.exe Win 10, Phương thức thức thức Khắc Phục Máy vi tính xách tay Bị Lỗi Explorer Phương thức thức thức một website rất rất có khả năng tiến hành triển khai điều đây là bằng sử dụng cơ sở dữ liệu. Lần đầu khi một khách truy cập đến, site sẽ khởi tạo nên một ID mới trong cơ sở dữ liệu và gửi ID phía dưới dạng một cookie. Lần sau khoản thời gian quý người sử dụng này truy cập trở lại, site rất rất có khả năng tăng số đếm có tác động ảnh hưởng với ID trong cơ sở dữ liệu và biết số lần khách truy cập vào trang.- Site rất rất có khả năng lưu những sở thích quý người sử dụng để thể tạo sự khác biệt và độc đáo và khác biệt giữa những khách truy cập (có thể nói website được cho phép bạn có chức năng cấu hình thiết lập). Cho ví dụ, nếu người sử dụng truy cập msn.com, nó có công dụng có khả năng sẽ bị thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cho bạn tài năng căn chỉnh nội dung, giao diện và Màu sắc. Nó cũng được phép bạn nhập vào zip code và rất rất có khả năng nhận được những thông tin về dự báo tình huống điều kiện thời tiết theo khu vực. Khi tất cả chúng ta nhập vào zip code, gặp Ngân sách name-value sau sẽ thi công thêm vào tệp tin cookie của MSN. – Những site tài chính điện tử rất rất có khả năng tiến hành triển khai những nhiệm vụ khác y hệt như các tùy chọn giỏ hàng và thanh toán giao dịch thanh toán trả tiền. Cookie sẽ gồm một ID và được phép site giữ liên hệ với bạn khi bạn cần phải thêm những thứ khác vào giỏ hàng của tôi. Mỗi một thứ mà bạn thêm vào giỏ hàng được đánh dấu trong cơ sở dữ liệu của site cùng theo với Ngân sách ID của bạn. Khi tất cả chúng ta thanh toán giao dịch thanh toán trả tiền, site biết những gì có trong giỏ hàng của bạn bằng giải pháp lấy về toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện những thông tin rất rất cần thiết từ cơ sở dữ liệu. Quả thực sẽ dường như không còn điều gì khác tiến hành triển khai một chính sách mua hàng thuận tiện còn nếu như không có cookie hay như là một thứ nào đấy tựa như chúng.Trong toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện những ví dụ này, cảnh báo rằng những gì cơ sở dữ liệu rất rất có khả năng lưu là những gì bạn đã chọn từ site, trang mà bạn đã xem, những thông tin mà bạn thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cho site trên những biểu mẫu trực tuyến,… Toàn diện và tổng thể toàn bộ tổng thể những thông tin này đều được lưu trong cơ sở dữ liệu của site và trong hầu hết những tình huống, cookie gồm một ID duy đặc thù là toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện những gì được lưu trên máy tính xách tay xách tay của bạn.

Xem Ngay:  Đồng Tính Là Gì - Đồng Tính Nữ Là Gì

Những vụ việc với cookie

Cookie không hẳn một chính sách tuyệt vời, mặc dù vậy chúng được cho phép tiến hành triển khai một số trong những thứ mà dường như không có chúng sẽ dường như không còn điều gì khác tiến hành triển khai. Đây là 1 trong vài thứ làm cho cookie không tuyệt vời.– Người sử dụng thường xuyên chia sẻ trình bày trình diễn máy tính xách tay xách tay – Bất kể máy tính xách tay xách tay nào được sử dụng ở khu vực nơi đông người và những máy tính xách tay xách tay được sử dụng trong thiên nhiên môi trường tự nhiên và thoải mái vạn vật vạn vật thiên nhiên văn phòng hoặc nằm ở trong nhà, được chia sẻ trình bày trình diễn bởi nhiều người sử dụng. Hãy giả sử rằng bạn sử dụng một máy tính xách tay xách tay chung (ví dụ trong thư viện) để mua một thứ nào đấy trên mạng. Trang web mà bạn oder đơn hàng sẽ để lại một cookie trên máy tính xách tay xách tay đó và quý người sử dụng máy tính xách tay xách tay sau bạn sẽ sở hữu được thể mua thứ nào đấy từ trang mà bạn sử dụng thông báo thông tin tài khoản của tôi để mua hàng. Những trang mua hàng thường cảnh báo nhắc nhở về vấn đề đó và này là lý Chính bởi sao. Thậm chí là là lỗi cũng luôn có thể xảy ra. Cho ví dụ, tôi có một anh bạn đã có rất nhiều một lần sử dụng máy tính xách tay xách tay của bà vợ để mua một món hàng trên Amazon. Tiếp nối khi bà vợ anh ta truy cập vào Amazon và vô tình kích nút “one-click” mà dường như không nhận cảm nhận rằng nó đã tiến hành triển khai hành động mua một cuốn sách bằng kích chuột đó.Một thứ tựa như máy tính xách tay xách tay Windows NT hoặc máy tính xách tay xách tay UNIX sử dụng những thông báo thông tin tài khoản đúng giải pháp, thì điều này không thành vụ việc. Những thông báo thông tin tài khoản sẽ tách biệt được những cookie của quý người sử dụng. Tuy vậy Một trong những hệ quản lý điều hành và điều hành và quản lý khác chúng không được phép như vậy thì đây thực sự là 1 trong vụ việc nghiêm trọng.– Cookie bị xóa – Nếu bạn gặp vụ việc với trình duyệt của tôi và gọi giúp sức kỹ thuật, minh chứng và khẳng định khẳng định thứ thứ nhất mà giúp sức kỹ thuật sẽ ý kiến đề xuất bạn cần phải tiến hành triển khai là xóa toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện những tệp tin Intetạm thời trên máy tính xách tay xách tay của tôi. Khi tiến hành triển khai điều này, những các bạn sẽ mất toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện những tệp tin cookie. Bây giờ, khi tất cả chúng ta truy cập lại site, site đó sẽ nghĩ bạn là 1 trong quý người sử dụng mới và sẽ gán cho bạn một cookie mới. Điều đó làm sai bản ghi của site về con số lượng dân cư truy vấn mới và khách truy cập trở lại, và nó cũng làm khó cho bạn trong những việc Hồi phục những sở thích đã được lưu trước đó. Chính là lý Chính bởi sao site ý kiến đề xuất bạn điều kiện trong một số trong những tình huống – nếu người sử dụng điều kiện với 1 user name và password, bạn cũng luôn có thể đăng nhập, thậm chí còn còn nếu mất tệp tin cookie của tôi bạn vẫn rất rất có khả năng Hồi phục lại được những sở thích. Nếu những Ngân sách của sở thích được lưu trực tiếp trên máy tính xách tay xách tay (như ví dụ xem dự báo tình huống điều kiện thời tiết trên MSN ở phí a trên cao), thì việc Hồi phục là dường như không còn điều gì khác. Điều đó nghiên cứu và phân tích và lý giải tại sao nhiều site lưu toàn bộ tổng thể tổng thể và toàn diện thông tin quý người sử dụng trong một cơ sở dữ liệu và chỉ lưu Ngân sách ID trên máy tính xách tay xách tay của quý người sử dụng.– Đa máy tính xách tay xách tay – Không ít người dân dân sử dụng thường sử dụng nhiều máy tính xách tay xách tay trong một ngày. Cho ví dụ, tôi có một máy ở văn phòng, một máy nằm ở trong nhà và một máy tính để đôi chút đi công tác làm việc thao tác. Trừ khi site có thiết kế với để giải quyết và xử lý và giải quyết và khắc phục vấn đề đó, bằng không tôi sẽ sở hữu được ba tệp tin cookie trên ba máy tính xách tay xách tay này. Bất cứ site nào mà tôi truy cập từ cả ba máy tính xách tay xách tay này sẽ nhận diện tôi là ba quý người sử dụng tuyệt vời khác biệt và độc đáo và khác biệt. Đây rất rất có khả năng là 1 trong vụ việc trong những việc cấu hình thiết lập thông số kỹ thuật những sở thích. Bây giờ một site nào được cho phép điều kiện và lưu những sở thích sẽ thi công phép sử dụng cùng một thông báo thông tin tài khoản trên cả ba máy, mặc dù vậy những chuyên gia trở nên tân tiến site phải tạo lập lập kế hoạch cho vấn đề đó từ khi kiến thiết.Nếu bạn truy cập những URL như bằng chứng trong phần trước khởi hành điểm xuất phát điểm từ một máy tính xách tay xách tay và thông liền thử truy cập lại khởi hành điểm xuất phát điểm từ một máy tính xách tay xách tay khác, những các bạn sẽ cảm thấy danh sách history tuyệt vời khác biệt. Điều đây là vì máy chủ đã tạo hai ID cho bạn, mỗi một ID cho một máy.Khẳng định chắc chắn khẳng định sẽ đã không còn gì dễ dàng để giải quyết được những vụ việc trên, ngoại trừ việc ý kiến đề xuất quý người sử dụng điều kiện và lưu mọi thứ trong cơ sở dữ liệu tập trung chuyên sâu sâu sát. Khi tất cả chúng ta điều kiện với 1 mạng lưới mạng lưới hệ thống điều kiện của website, vụ việc sẽ thi công giải quyết theo hình thức tiếp về sau: Site sẽ nhớ Ngân sách cookie của bạn và lưu nó với những thông tin điều kiện của bạn. Nếu bạn bỏ chút thời gian để đăng nhập từ bất cứ máy tính xách tay xách tay nào (hoặc một máy tính xách tay xách tay có bị mất tệp tin cookie), thì máy chủ sẽ căn chỉnh tệp tin cookie trên máy tính xách tay xách tay đó để chiếm dụng chứa ID có tác động ảnh hưởng với những thông tin điều kiện của bạn. Chính vì thế bạn cũng luôn có thể có không ít máy tính xách tay xách tay mặc dù vậy mặc dù vậy với 1 Ngân sách ID. Xem Ngay: Tải game show Làm Bánh Sinh Nhật

Xem Ngay:  Checkout Là Gì - Nghĩa Của Từ Check

Cookie trên Internet: Những vụ việc riêng tư

Nếu bạn đã đọc đến đây, minh chứng và khẳng định khẳng định những các bạn sẽ phân vân tại sao có một sự phản ứng như vậy trong người dân mạng về những cookie và sự riêng tư Internet. Bạn đã thấy trong bài này rằng cookie chỉ là những tệp tin văn bản và cũng cảm thấy rằng chúng thỏa mãn nhu cầu yêu cầu rất nhiều sự có ích trên web.Tuy vậy có hai thứ đã làm nên phản ứng trẻ trung và tràn đầy năng lượng trong người dân mạng về cookie:- Thứ nhất là thứ đã quấy rầy quý khách nhiều năm qua. Hãy giả sử rằng bạn oder đơn hàng một thứ gì đấy theo chiêu bài mua hàng qua mail. doanh nghiệp thỏa mãn nhu cầu yêu cầu sẽ có được tên, Vị trí đặt đặt và số điện thoại cảm ứng thông minh mưu trí qua đơn mua hàng của bạn, họ cũng biết những mục gì bạn đã mua. Tiếp nối C.ty này rất rất có khả năng bán thông tin đó cho một C.ty khác, những C.ty cũng muốn bán những mẫu sản phẩm y cũng như tới bạn. Đó này là nguồn gốc làm cho việc tiếp thị từ xa và thư rác.Trên một website, một site không chỉ lần theo một trong những hành động giao thương mua bán giao thương của bạn mà nó còn biết những trang bạn đã đọc, những quảng cáo bạn đã kích,… Nếu thông liền bạn oder đơn hàng một thứ gì và nhập vào Vị trí đặt đặt và tên của tôi, site sẽ biết thêm nhiều hơn thế nữa về bạn. Điều đó làm cho phương châm đúng chuẩn hơn và cũng làm cho nhiều người cảm nhận khó chịu.- Vấn đề đầu tuần là sự duy nhất so với Internet. Có một số trong những nhà thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cơ sở hạ tầng rất rất có khả năng tạo những cookie trực quan trên nhiều site. DoubleClick là 1 trong ví dụ đa số người nghe biết nhất về vấn đề đó. Nhiều C.ty sử dụng DoubleClick để ship hàng cho việc quảng cáo bằng banner trên những site của bản thân mình. DoubleClick rất rất có khả năng đặt những tệp tin ảnh bé dại dại (1×1 px) trên site khiến đc được cho phép nó load những cookie trên máy tính xách tay xách tay của bạn. Tiếp nối DoubleClick rất rất có khả năng lần theo hành động của bạn trải trải qua không ít site. Chúng rất rất có khả năng cảm thấy chuỗi tìm kiếm mà bạn đã đánh vào cỗ máy tìm kiếm. Vì chúng rất rất có khả năng thu cập không ít thông tin như vậy về bạn từ rất nhiều site nên DoubleClick rất rất có khả năng tạo cho những profile rất nhiều chủng loại chủng loại. Điều đó rất giống với việc gián điệp và đây cũng này là nguyên do làm nên phản ứng. Google lên kế hoạch “thanh trừng” cookie theo dõi của bên thứ ba Ad Tracker trên trang tài chính điện tử rất rất có khả năng lật mặt nạ của thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch Bitcoin 8 website đa số người nghe biết khủng khiếp nhưng nhiều người lại chưa khi nào biết tới Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Cookie Là Gì – Xóa, Bật Và Quản Lý Cookie Trong Chrome Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cookie Là Gì – Xóa, Bật Và Quản Lý Cookie Trong Chrome

Leave a Reply

Your email address will not be published.