Conveyor Là Gì – Nghĩa Của Từ Conveyor

Conveyor Là Gì – Nghĩa Của Từ Conveyor

Dịch Sang Tiếng Việt:conveyor // *conveyor – (Tech) băng truyền, máy truyền, băng tải *Chuyên ngành kinh tế -băng tải -người chuyển nhượng tài sản -người vận chuyển (hàng hóa) -thiết bị chuyền tải -thiết bị vận chuyển *Chuyên ngành kỹ thuật -băng chuyền -băng chuyển -băng tải -băng truyền -thiết bị vận chuyển -vật dẫn điện *Lĩnh vực: xây dựng -máy tải -thang lăn -thiết bị chuyền tải *Lĩnh vực: giao thông vận tải vận tải đường bộ & vận tải -thiết bị chuyên chở -thiết bị chuyên tải Cụm Từ Liên Quan : Bài Viết: Conveyor là gì aerial conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vận tải (trên) cáp treo air conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -băng tải khí nén air conveyor system // *Chuyên ngành kinh tế -hệ thống vận chuyển bằng khí nén apron conveyor // *Chuyên ngành kinh tế -thiết bị chuyền tải dạng phiến *Chuyên ngành kỹ thuật -băng tải tấm *Lĩnh vực: hóa học & vật liệu -băng tải kiểu khớp archimedean screw conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vít vận chuyển Acsimet *Chuyên ngành kỹ thuật -guồng xoắn -vít tải assembly conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: hóa học & vật liệu -băng chuyển lắp ráp automatic conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -băng tải tự động bag conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: giao thông vận tải vận tải đường bộ & vận tải -băng chuyền bao -băng chuyền hành lý -băng chuyền túi -băng tải bao bì *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -băng tải bao car conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -băng xe con carrying conveyor belt // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -nhánh chịu tải của băng truyền casting conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -băng tải đúc chip conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -băng tải phoi close range conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: hóa học & vật liệu -băng chuyển cự ly ngắn coal inclined conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện -băng tải than kiểu nghiêng collecting conveyor // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -băng chuyền lắp ghép conveyor belt // *conveyor belt * danh từ – băng tải (chuyển hàng hóa ở phi trường) *Chuyên ngành kỹ thuật -băng chuyển -băng tải *Lĩnh vực: xây dựng -băng vận chuyển -cua roa vận chuyển -đai chuyền *Lĩnh vực: điện -curoa băng tải conveyor bridge // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -cầu vận chuyển Xem Ngay: Acrotray Là Gì – Vô Hiệu Hóa Adobe Acrotray conveyor carrier // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -xe có băng chuyền conveyor chain // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -xích băng chuyền -xích chuyền tải -xích nâng chuyển -xích tải *Lĩnh vực: xây dựng -xích chuyền conveyor dressing system // *Chuyên ngành kinh tế -hệ thống mổ súc vật bằng băng chuyển conveyor drier // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -máy sấy (kiểu) băng tải conveyor engine // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: hóa học & vật liệu -mô tơ băng tải conveyor for silvering // *Chuyên ngành kỹ thuật -băng tải để mạ bạc *Lĩnh vực: xây dựng -băng chuyền để mạ bạc conveyor for two-side grinding // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -băng chuyền để mài nhẵn hai mặt conveyor freezing // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện lạnh -kết đông nhanh băng chuyền conveyor freezing machine // *Chuyên ngành kỹ thuật -hệ kết đông nhanh băng chuyền -máy kết đông nhanh băng chuyền conveyor freezing system // *Chuyên ngành kỹ thuật -hệ kết đông nhanh băng chuyền -máy kết đông nhanh băng chuyền conveyor freezing tunnel // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện lạnh -hầm kết đông băng chuyền conveyor gallery under piles // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -lò chồng conveyor line // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -đường băng tải conveyor method of buildings prefabrication // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -sự xây dựng nhà theo dây chuyền conveyor operator // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -thợ máy xếp tải conveyor quick freezer // *Chuyên ngành kỹ thuật -hệ kết đông nhanh băng chuyền -máy kết đông nhanh băng chuyền conveyor quick freezing machine // *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện lạnh -máy kết đông nhanh kiểu băng chuyền conveyor quick freezing system // *Chuyên ngành kỹ thuật -hệ kết đông nhanh băng chuyền -máy kết đông nhanh băng chuyền conveyor quick froster // *Chuyên ngành kỹ thuật -hệ kết đông nhanh băng chuyền -máy kết đông nhanh băng chuyền Xem Ngay: Băng Keo Tiếng Anh Là Gì, Băng Keo Trong Tiếng Anh Là Gì Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha – Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Legitimate Là Gì - Legitimate Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Bài Viết: Conveyor Là Gì – Nghĩa Của Từ Conveyor Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Conveyor Là Gì – Nghĩa Của Từ Conveyor

Leave a Reply

Your email address will not be published.