Control Group Là Gì – What Is A Control Group

Control Group Là Gì – What Is A Control Group

Will student test scores be affected by distracting sounds in the testing environment? Part 1: Observational vs. Experimental Studies Trong phần này hethongbokhoe.com trình làng với các em một khái niệm mới: Nhóm thí nghiệm (Experiment Group) và Nhóm kiểm soát điều hành (Control Group). Các Experimental Studies luôn ảnh hưởng tới việc đối chiếu số liệu của hai nhóm này. Bài Viết: Control group là gì Nhóm kiểm soát điều hành (Control Group) là nhóm không sở hữu và nhận được các đổi thay gì mới khi nhập cuộc thí nghiệm. Xem Ngay: Freak Out Là Gì – 10 Câu Văn Nói Hay Cảm thấy Trong Phim Mỹ Còn nhóm thí nghiệm (Experimental Group) là nhóm có các tình huống làm thí nghiệm hoàn hảo nhất khác nếu như với Control Group. Mục tiêu của Control Group là nêu ra một chuẩn mức căn bản (baseline) để từ đó bạn cũng có thể cảm thấy khi các tình huống mới đc sử dụng với Experimental Group thì có các đổi thay đáng chú ý gì không. Trong ví dụ nghiên cứu ảnh hưởng của mạng lưới hệ thống Air Conditioning đến công suất thao tác của nhân viên cấp dưới, các nhà khoa học sẽ tích lũy số liệu về công suất thao tác của tập thể nhóm nhân viên cấp dưới thao tác ở độ ẩm phòng bằng với độ ẩm phía ngoài (Control Group) và công suất của tập thể nhóm thao tác trong công sở có Air Conditioning (Experiment Group). Việc đối chiếu này sẽ hỗ trợ các nhà khoa học rất có thể đánh giá và nhận định mức độ ảnh hưởng của mạng lưới hệ thống Air Conditioning đến công suất thao tác của nhân viên cấp dưới. Một ví dụ khác là nghiên cứu tác động ảnh hưởng của sự việc rèn luyện thể dục thể thao so với cân năng. Có giả thuyết nhận định rằng thể dục thể thao sẽ hỗ trợ người béo tốt giảm cân. Để check giả thuyết này, các nhà khoa học sẽ thực hiện làm thí nghiệm với hai nhóm: Một đội nhóm người béo tốt không tồn tại hoạt động và sinh hoạt tập luyện gì (Control Group) và một đội chạy bộ 30 phút hàng ngày (Experiment Group). Các nhà khoa học sẽ đo trọng lượng của từng cá thể mỗi nhóm trong một khoảng thời gian. Đối chiếu trọng lượng bình quân của từng nhóm sẽ hỗ trợ các nhà khoa học có câu phỏng vấn về công dụng của thể thao so với giảm cân. Xem Ngay: Shophouse Là Gì – đặc biệt Căn Hộ QUIZExample 1To determine the effects of a new drug on memory, one group is given a pill that contains the drug. A second group is given a sugar pill that does not contain the drug. This second group is the A) control groupB) experimental group Example 2An unethical experimenter wants lớn test the relationship between discomfort và aggression. On a hot day, she turns off the air conditioning in one dorm và leaves it on in another, then has her research assistants count occurrences of verbal aggression in common areas of the buildings. Students in the air-conditioned dorm would be the _______, và students in the overheated dorm would be the _______. Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Puzzle Là Gì

Bài Viết: Control Group Là Gì – What Is A Control Group Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Control Group Là Gì – What Is A Control Group

Leave a Reply

Your email address will not be published.