Contingency Là Gì – Nghĩa Của Từ Contingency

Contingency Là Gì – Nghĩa Của Từ Contingency

Sự cố bất thần (tiếng Anh: Contingency) là một trong những trong sự kiện tồi tệ hơn tiềm tàng rất có công dụng xảy ra về sau, ví dụ nổi bật như suy thoái và phá sản và phá sản kinh tế tài chính, thảm họa dễ chịu và thoải mái và tự nhiên, hoạt động và sinh hoạt lừa quần đảo hoặc tiến công khủng bố. Bài Viết: Contingency là gì

Sự cố bất thần

Khái niệmSự cố bất thần tiếng Anh là Contingency.Sự cố bất thần là một trong những trong sự kiện tồi tệ hơn tiềm tàng rất có công dụng xảy ra về sau, ví dụ nổi bật nhưsuy thoái kinh tế tài chính, thảm họa dễ chịu và thoải mái và tự nhiên, hoạt động và sinh hoạt lừa quần đảo hoặc tiến công khủng bố. Những C.ty và nhà đầu tư của Dự Án BĐS đều thường sẵn sàng chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng cho những sự cố bất thần, nhưng nhiều khi thực tiễn và phạm vi của những sự kiện tồi tệ hơn như thế cho nên là đã không còn gì biết trước được. Những C.ty và nhà đầu tư của Dự Án BĐS lên kế hoạch cho những trường hợp khác nhau trải qua điều tra nghiên cứu và nghiên cứu và tiến hành những phương pháp bảo đảm. Trong kinh tế tài chính, những nhà quản lí thường nỗ lực cố gắng chứng minh và khẳng định và lập kế hoạch, bằng cách thức thức cần sử dụng những loại hình dự đoán, cho những điều kiện mà họ đánh giá và nhận định rằng rất có công dụng xảy ra. Những nhà quản lí kinh tế tài chính có Xu hướng nhìn bằng tầm nhìn tồi tệ hơn để giảm thiểu khủng hoảng khủng hoảng rủi ro, bằng cách thức thức giả định rằng kết quả sẽ xấu hơn dự kiến. Một kế hoạch dự trữ rất có công dụng kể cả thu xếp những việc làm của C.ty để C.ty rất có công dụng vượt qua những kết quả tồi tệ hơn với ít vất vả nhất.

Xem Ngay:  Qemu Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Kvm Và Qemu

Đặc biệt của Sự cố bất thần

Để lập kế hoạch dự trữ cho sự cố bất thần, những nhà quản lí kinh tế tài chính thường khuyên nên dự trữ tiền mặt đáng lưu ý để C.ty có giao dịch thanh toán mạnh, ngay đến những lúc nó lâm vào tình thế cảnh khoảng tầm tầm thời khắc lợi nhuận trở xuống hoặc phát sinh giá thành bất thần. Những nhà quản lí rất có công dụng tìm cách thức thức dữ thế dữ thế chủ động đăng kí cáchạn mức tín dụngkhi một C.ty đang xuất hiện thêm thực trạng kinh tế tài chính mạnh để bảo đảm an toàn khả năng tiếp cận vay trong thời gian vất vả. Ví dụ, vụ kiện đang chờ xử lí sẽ được nhìn nhận là một trong những trong số tiền nợ tiềm tàng. Những kế hoạch dự trữ thường kể cả những chính sách bảo hiểm chi trả cho những tổn thất rất có công dụng phát sinh trong và tiếp đến 1 sự kiện tồi tệ hơn. Xem Ngay: Slick Là Gì Những chuyên gia giúp sức support Marketing Thương mại kinh tế cũng có thể được thuê để bảo đảm an toàn những kế hoạch dự trữ sẽ suy xét tổng thể toàn bộ toàn diện và tổng thể những kịch bản rất có công dụng xảy ra và đề ra khuyến cáo làm ra sao để tiến hành kế hoạch một cách thức thức rất tốt rất có thể.

Xem Ngay:  Cảnh Quan Là Gì - Có Những Nguyên Tắc Nào Phải Nắm

Các phương pháp lên kế hoạch dự trữ cho sự cố bất thần

Những kế hoạch dự trữ được cần sử dụng bởi những tập đoàn lớn to, cơ quan chính phủ nước nhà, nhà đầu tư của Dự Án BĐS và bởi những ngân hàng nhà nước Chính phủ trung ương, ví dụ điển hình như Fed. Những khoản dự trữ rất có công dụng tác động ảnh hưởng đến các giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch bất động sản, mẫu sản phẩm, đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư, tỉ giá hối đoái và khủng hoảng khủng hoảng rủi ro địa chính trị. 1. Gia sản bảo đảm Những khoản dự trữ cũng có thể kể cả những tài sản tiềm tàng, là những quyền hạn mà một C.ty hoặc thành viên đạt được sau một vài giữa những sự kiện không chứng minh và khẳng định về sau. Một phán quyết tiện nghi trong một vụ kiện hoặc thừa kế được nhìn nhận là ví dụ về tài sản tiềm tàng. Những kế hoạch dự trữ rất có công dụng kể cả mua những chính sách bảo hiểm giao dịch thanh toán thanh toán mặt hoặc quyền hạn nếu xảy ra điều kiện chi tiết cụ thể cụ thể. Ví dụ, bảo hiểm tài sản rất có công dụng được mua để bảo đảm chống lại thiệt hại do hỏa hoạn hoặc gió. 2. Khuôn khổ đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư Những nhà đầu tư của Dự Án BĐS tự bảo đảm mình khỏi những trường hợp rất có công dụng dẫn đến tổn thất kinh tế tài chính tác động ảnh hưởng đến đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư. Những nhà đầu tư của Dự Án BĐS rất có công dụng cần sử dụng những chiến lược phòng ngừa khủng hoảng khủng hoảng rủi ro khác nhau như lệnh dừng lỗ, bán một cổ phiếu ở 1 mức Ngân sách chi tiêu chi tiết cụ thể cụ thể. Bảo hiểm khủng hoảng khủng hoảng rủi ro cũng có thể tác động ảnh hưởng đến việc cần sử dụng những chiến lược quyền chọn, cũng tương tự mua bảo hiểm, Từ đó những chiến lược tìm được tiền lúc một khoản đầu tư liếng khác lúc này hiện giờ đang bị lỗ do tác động ảnh hưởng của một sự kiện tồi tệ hơn. Tiền tìm được từ chiến lược quyền chọn rất có công dụng bù đắp tuyệt vời tuyệt đối hoàn hảo hoặc mọt phần cho khoản lỗ từ khoản đầu tư liếng. Thế nhưng, những chiến lược này còn tồn tại giá thành, nhiều khi là phía dưới dạng phí bảo hiểm – một khoản giao dịch thanh toán thanh toán bằng tiền mặt. Xem Ngay: Tooltip Là Gì – Hướng Dẫn Tạo Tooltip Với Css Những nhà đầu tư của Dự Án BĐS cũng cần sử dụng phương pháp nhiều mẫu mã hóa tài sản, tức đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư vào nhiều loại hình đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư khác nhau. Nhiều mẫu mã hóa tài sản giúp giảm thiểu khủng hoảng khủng hoảng rủi ro nếu một loại tài sản, ví dụ nổi bật như cổ phiếu, tặng kèm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngay trị. Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Globalgap Là Gì - Global Gap Là Gì

Bài Viết: Contingency Là Gì – Nghĩa Của Từ Contingency Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Contingency Là Gì – Nghĩa Của Từ Contingency

Leave a Reply

Your email address will not be published.