Consultation Là Gì

Consultation Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Consultation là gì

*
*
*

consultation

*

consultation /,kɔnsəl”teiʃn/ danh từ sự hỏi cách thức nhìn sự tra giúp, sự bài viết liên quan sự bàn bạc, sự bàn thảo, sự bàn bạc cách thức nhìn, sự hội đàm, sự hội ýto hold a consultation: bàn bạc, bàn thảo, hội đàm, hội ý (lao lý) sự hội ý Một trong các các luật sư (y học) sự hội chẩn sự cố vấnconsultation machinerybộ máy hiệp thươngconsultation servicenghiệp vụ tư vấnconsultation servicephòng tư vấnjoint consultationsự bài viết liên quan cách thức nhìn người làm côngmachinery for consultationcơ quan tư vấnmultilateral consultationhiệp thương đa phươngplurality consultationhiệp thương đa phươngworking-level consultationđàm phán cấp sự vụ

*

Xem Ngay: Khoa Học Máy Tính Là Gì, Ngành Khoa Học Máy Tính 2019

*
*

consultation

Từ điển Collocation

consultation noun ADJ. close | extensive, full, wide | proper | joint a joint consultation with doctors và patients | public There will be a period of public consultation before a decision is reached. VERB + CONSULTATION have, hold The prime minister will hold a consultation with all the relevant groups. CONSULTATION + NOUN document, paper | period PREP. in ~ with The scheme was developed in close consultation with the local community. | without ~ They have taken this decision without any consultation. | ~ about/on The company has promised wide consultation on its expansion plans. | ~ between a consultation between teachers và parents | ~ with We need more consultation with trade unions.

Xem Ngay:  Đọc Sách Là Gì - Lợi Ích Của Việc Đọc Sách

Từ điển WordNet

n. a conference between two or more people to consider a particular question frequent consultations with his lawyer a consultation of several medical specialists Xem Ngay: Seesaw Là Gì – Nghĩa Của Từ Seesaw

English Synonym và Antonym Dictionary

consultationssyn.: audience interview reference Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Consultation Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Consultation Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.