consist là gì

consist là gì

Comprise, consist of, compose, include và contain có ý nghĩa sâu sắc tinh tế rất lạ mắt, nhưng chúng lại có giải pháp áp dụng khá giống nhau. Nhưng việc nhận biết được sự lạ mắt giữa chúng trong giải pháp dùng lại không thể gì đơn giản. Hiện nay toàn bộ tất cả chúng ta cùng khai phá và tìm hiểu nhé và làm bài tập cuối để hiểu sâu hơn nhé. Bài Viết: Consist là gì TẢI TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

1. Nhận biết Consist of và Comprise

Consist of (sth) và Comprise được dùng khá giống nhau, đồng nghĩa tương quan đối sánh với to be made of or formed from something (được khiến cho bởi hoặc được cũng trở thành bởi cái gì đó). Nghĩa là sau consist of và comprise là những thành phần đã cấu trúc do đó nó. – EX: The British Parliament comprises/consists of the House of Commons và the House of Lords (Dịch: Cơ quan chính phủ chính phủ quốc hội Anh kể cả Hạ viện và Thượng viện)Note:Sau comprise không sinh tồn giới từ of; sau consist thì rất cần phải có.Không áp dụng hai động từ trên trong thì thông liền (continuous form) Ex: The whole group consists of students. (Tổng thể và toàn diện tổng thể nhóm gồm có những sinh viên)Không nói The whole group is consisting of students.Tránh áp dụng cấu trúc be comprised of. Mặc dù không sai nhưng đối với không ít người dân chúng được nhìn nhận là tiếng Anh không chính thống (non-standard English). Ex: The water molecule comprises two atoms of hydrogen và one atom of oxygen. (Phân tử nước kể cả hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy.)Không nói The water molecule is comprised of two atoms of hydrogen và one atom of oxygen.Giống hệt như như comprise, toàn bộ tất cả chúng ta chỉ áp dụng cấu trúc be consisted of ở thể dữ thế dữ thế chủ động (active form) Ex: The whole group consists of students.

Xem Ngay:  Tương đương Tiếng Anh Là Gì, Tương đương Với Trong Tiếng Tiếng Anh
*

Không nói The whole group is consisted of students. Xem Ngay: Ban Ca Ola Vua San Ca Apk Download For Android, Ban Ca Ola Vua San Ca On Windows Phường Download Miễn phí

2. Áp dụng Compose

Compose đồng nghĩa tương quan đối sánh với make up hoặc to make (làm, cấu thành) đề cập tới những thành phần hợp thành cái toàn thể, sau compose là cái mà những thành phần đã cấu trúc do đó nó (ngược lại với comprise). Compose rất có chức năng áp dụng trong cả thì dữ thế dữ thế chủ động và bị động, nhưng cần chú ý chủ ngữ của câu (subject) Ex: Two atoms of hydrogen và one atom of oxygen compose the water molecule (Dịch: Hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy cấu thành những phân tử nước.) = The water molecule is composed of two atoms of hydrogen và one atom of oxygen(Dịch: Những phân tử nước được cấu thành bởi hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy.)Note: Compose cũng không được dùng trong thì thông liền (continuous form)

3. Áp dụng Include

Mang ý nghĩa sâu sắc tinh tế là kể cả, kể cả, đồng nghĩa tương quan đối sánh với comprise. Sau nó là những thành phần, rất có chức năng không cần rất đầy đủ những thành phần hay như là là một phần mà cấu làm cho cái toàn thể (part of the whole).TẢI TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY Ex: Box includes six Barbie dolls và three balls. (Dịch: Hộp kể cả sáu con búp bê Barbie và ba quả bóng: Ý nói trong hộp còn tồn tại thể có những đồ vật khác, không những có có sáu con búp bê và ba quả bóng)Không chỉ có vậy, Include còn tồn tại nghĩa là mang thêm, thêm vào chỗ này vào (make part of the whole). Ex: I haven’t included my tap-dancing history in my resume. (Dịch: Tôi đã không đưa lịch sử vẻ vang vinh quang nhảy thiết hài của chính bản thân mình vào trong hồ sơ)Và Include cũng thường hay xuất hiện phía dưới dạng V-ing là including. Ex: Eight ​people, including two ​children, were ​injured in the ​explosion.(Dịch: Tám người, trong đó có hai trẻ nhỏ, bị thương trong vụ nổ)

Xem Ngay:  Berry Là Gì - Nghĩa Của Từ Berry, Từ

4. Áp dụng Contain

Contain mang ý nghĩa sâu sắc tinh tế chứa đựng (có phía phía trong), kể cả, bao hàm (have inside, have as part). Contain khác với consist of tại đoạn là nó mang tính chứa đựng hơn là tính kể cả. Xem Ngay: Chơi góp vốn đầu tư và đầu tư và chứng khoán là gì ? giải pháp chơi cổ phiếu Ex: The bottle contains water. (Dịch: Cái chai chứa nước: Ý nói trong chai không thể gì gì ngoài nước) Đến đây chắc toàn bộ tất cả chúng ta cũng đã nắm rõ giải pháp áp dụng của comprise, consist of, compose, include và contain rồi phải không?. Tổng thể tất cả chúng ta bấm theo dõi để xem trang của chính bản thân mình nhiều ngoài ra nhé và chia sẻ nếu cảm nhận thấy cảm nhận content nội dung bài viết này hữu ích.Chúc toàn bộ tất cả chúng ta thắng lợi. Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: consist là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com consist là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.