Consideration Là Gì – Nghĩa Của Từ Consideration

Consideration Là Gì – Nghĩa Của Từ Consideration

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Consideration là gì

*
*
*

consideration

*

consideration /kən,sidə”reiʃn/ danh từ sự lưu ý đến, sự Để ý đến, sự nghiên cứu và điều tra, sự tâm lýunder consideration: đáng được xét, đáng được nghiên cứu và điều trato give a problem one”s careful consideration: nghiên cứu và điều tra kỹ vấn đề, lưu ý đến kỹ vấn đềto leave out of consideration: không xét đến, không tính đếnto take into consideration: xét đến, tính đến, xem xét, cân nhắc sự đưa ra cảnh báo, sự cảnh báo chú ý quan tâm, sự cảnh báo sự tôn nghiêm, sự kính trọngto show great consideration for: tỏ lòng tôn kính (ai) sự đền bù, sự đền đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, tiền côngfor a consideration: để thưởng công cớ, nguyên do, lýhe will do it on no consideration: không một nguyên do gì mà nó sẽ bị ảnh hưởng tác động làm vấn đề đó (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quan trọngit”s of no consideration at all: vấn đề chẳng có gì quan trọng cảin consideration of xét đến, tính đến; vì lẽ để đền bù, để đền ơnupon further consideration sau khoản thời gian nghiên cứu và điều tra thêm, sau khoản thời gian Để ý đến kỹ Nghành nghề dịch vụ: toán & tinsự chú ýsự xét đếnconsideration (vs)sự cân nhắcconsideration (vs)sự xem xétenergy considerationkhảo sát về năng lượngenergy considerationxem nhận định và đánh giá về năng lượngin consideration ofchú ý đếnlý donghiền ngẫmsự bồi hoànsự đền đáp lạisự đối lưusự đối thườngsự xem xétsuy tínhtiền bảo chứngtiền côngvaluable consideration: tiền công tương ứngvaluable consideration: tiền công tương xứngtiền đài thọtiền thưởngvật bồi hoànvật đền đáp lạivật đối lưuvật đối thườngbusiness considerationthù lao công tácconsideration for salegiá bán (số trị giá quý khách hàng phải hoàn lại)consideration in promotioncăn cứ để thăng chứccontract with considerationhợp đồng có đền bùcontract without considerationhợp đồng không sống sót đền bùexecuted considerationsự đền đáp đã được thực hiệnexecutory considerationsự đền đáp (sẽ) phải được thực hiệnexecutory considerationsự đền đáp phải thực hiệngood considerationsự đền đáp bằng thiện cảmillegal considerationtiền trả bất hợp pháppast considerationsự đền bù trướcpast considerationsự đền bù từ trướcpurchase considerationkhoản chi (làm) đòn bẩyvaluable considerationsự đền bù có chi phí

Xem Ngay:  Hải Đăng Là Gì - Những Người Canh Giữ Hải Đăng

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

Consideration Một Hợp Đồng bảo hiểm thông thường yên cầu những bên có đối thường so với Hợp Đồng. Đối thường phải có chi phí, rất rất có khả năng ở dạng tiền, hàng hoá hoặc dịch vụ. Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): consideration, consider, reconsider, considerable, considerate, inconsiderate, considered, considerably, considerately

*

Xem Ngay: Mpos Là Gì – Trả Góp

*
*

consideration

Từ điển Collocation

consideration noun 1 careful thought about sth ADJ. careful, detailed, full, serious | adequate, due, proper, sufficient | special, urgent | active VERB + CONSIDERATION give sth, take sth into We will give your proposals serious consideration. You must take the size of the room into consideration. | deserve, need, require | receive PREP. after ~ After due consideration, it was decided not to offer her the job. | for sb”s ~ I enclose the report for your consideration. | in ~ of (formal) (= as payment for sth), on ~ On consideration, we have decided not to come. | under ~ proposals under active consideration 2 thinking about other people”s wishes và feelings VERB + CONSIDERATION have Have some consideration for those without a job. | show sb, treat sb with She showed little consideration for the beginners. PREP. out of ~ He did it out of consideration for his daughter. | ~ for 3 sth you think about when deciding sth ADJ. main, major, important, prime | overriding, paramount | minor | aesthetic, commercial, economic, environmental, ethical, financial, health, legal, moral, personal, political, practical, safety, security VERB + CONSIDERATION take account of, take into account There are several important safety considerations that must be taken into account.

Xem Ngay:  Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì, Những Thông Tin Quan Trọng Không Thể Bỏ Qua

Từ điển WordNet

n. the process of giving careful thought to somethinga discussion of a topic (as in a meeting) consideration of the traffic problem took more than an hour Xem Ngay: Giúp Bạn Tìm Hiểu Về đầu Số 0946 Là Mạng Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

considerationssyn.: circumstance condition considerateness retainer thoughtfulness Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Consideration Là Gì – Nghĩa Của Từ Consideration Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Consideration Là Gì – Nghĩa Của Từ Consideration

Leave a Reply

Your email address will not be published.