Conscience Là Gì – Nghĩa Của Từ Conscience

Conscience Là Gì – Nghĩa Của Từ Conscience

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Conscience là gì

*
*
*

conscience

*

conscience /”kɔnʃns/ danh từ lương tâmbad (evil, guiltry) conscience: lương tâm tốt nhất có thể, lương tâm trong sánga clear consciencee laught at false accusations; a clear conscilence ia s sure thẻ lương tâm trong sáng thì chẳng sợ ai nói ra nói vào; cây ngay chẳng sợ chết đứngconscience clause quy giải pháp trong một đạo luật tôn trọng lương tâm những người dân dân liên canconscience money tiền nộp vì lương tâm cắn rứt; tiền hoàn lại vì lương tâm cắn rứtfor consicience” sake vì lương tâmthe freedom (liberty) of conscience lãnh thổ tín ngưỡngto get something off one”s conscience giũ sạch điều gì khỏi lương tâm; yên tâm không chần chừ thắc mắc về điều gìto go against one”s conscience làm trái với lương tâma good conscience is a constant feast; a good conscience is a soft pillow lòng yên tĩnh ăn ngon ngủ yênto have something on one”s conscience có điều gì chần chừ day dứt trong lương tâmto have the conscience to so (say) something có gan (dám) làm (nói) đồ gìin all conscience (thông tục) minh chứng và khẳng định khẳng định; thành thật, hết lòngto make something a matter of conscience coi đồ gì là có bổn phận phải làmthe pricks (twinges, qualms, worm) of conscience (xem) prick (twinge, qualm, worm)to speak (tell) one”s conscience nói thẳng, nói hết những ý nghĩ của chính mình không giấu giếm gì cả

Xem Ngay:  Carve Out Là Gì - Carve Out Có Nghĩa Là Gì
*
*

Xem Ngay: Chăm Sóc Khách Hàng Là Gì, Nhân Viên

*

conscience

Từ điển Collocation

conscience noun ADJ. clear, easy, good I have a clear conscience. | bad, guilty, terrible, troubled, uneasy | civic, moral, political, mạng trái đất a government with no mạng trái đất conscience VERB + CONSCIENCE have He had no conscience about taking his brother”s money. | appease, ease, salve, soothe After the feast she spent a week dieting to salve her conscience. | prick, trouble | appeal to, arouse, rouse, stir | wrestle with He wrestled with his conscience all night long. CONSCIENCE + VERB trouble sb Her conscience was troubling her a little. | dictate sth My conscience dictates that I resign. PREP. on your ~ I”m sure she has something on her conscience. It was on his conscience that he hadn”t called her. PHRASES a crisis of conscience, freedom of conscience, in (all/good) conscience (= honestly) We cannot in all conscience refuse to help. | a matter of conscience This question is a matter of individual conscience. | a pang/prick/twinge of conscience I had a sudden pang of conscience that I really ought to tell the truth. | the voice of conscience She refused to listen to the voice of conscience.

Từ điển WordNet

n. conformity to one”s own sense of right conduct a person of unflagging conscience a feeling of shame when you do something immoral he has no conscience about his cruelty Xem Ngay: Dicom Là Gì – Chuẩn Dicom Trong Y Tế

English Synonym và Antonym Dictionary

consciencessyn.: moral sense scruples sense of right và wrong Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Conscience Là Gì – Nghĩa Của Từ Conscience Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Conscience Là Gì – Nghĩa Của Từ Conscience

Xem Ngay:  Bitlocker Là Gì - Khóa ổ Cứng Với Bitlocker Drive Encryption

Leave a Reply

Your email address will not be published.