Conjunctive Adverbs Là Gì – Trung Tâm Tiếng Anh: Liên Từ Đẳng Lập

Conjunctive Adverbs Là Gì – Trung Tâm Tiếng Anh: Liên Từ Đẳng Lập

1. Câu đơn (simple sentences)2. Câu ghép (compound sentences)3. Câu phức (complex sentences)5. Chú ý về dấu câu6. Chú ý về liên từ Bạn đã khi nào tưởng tượng mình có một content nội dung bài viết không sinh tồn lỗi ngữ pháp nào trong bài thi IELTS writing? Bạn thành thạo trong những việc tạo những câu phức, câu ghép mà không hề gặp khó khăn nào cả? Thật tuyệt đối nhất phải không? Nhưng trong thực tế ngay hôm nay content nội dung bài viết của bạn có tương đối nhiều lỗi với màu đỏ Bạn không cần phải như vậy. Bài Viết: Conjunctive adverbs là gì Bạn cũng có thể xuất phát điểm từ việc hiểu về giải pháp cấu tạo câu trong tiếng Anh. Và nó không quá khó để bạn dùng cho chính bản thân. Tổng thể toàn bộ câu vấn đáp đều tọa lạc ngay trong content nội dung bài viết tiếp về sau. Bạn chỉ việc đọc nó! Content nội dung bài viết này sẽ khiến cho bạn đã sở hữu vấn đề này với những nghiên cứu và giải thích và ví dụ cực kỳ cụ thể. Trước tiên là khai phá 4 loại câu trong tiếng Anh, sau đó chính là những dấu câu và từ nối nhé!

*

Tranh ảnh: Oxford.edu.vn

1. Câu đơn (simple sentences)

Chỉ có 1 mệnh đề chính, nghĩa là chứa một chủ ngữ và 1 động từ. Có công dụng chủ ngữ là 2 danh từ nối bằng ‘và’ hoặc có 2 động từ nối bằng ‘và’ nhưng vẫn là 1 trong Một trong những câu đơn thôi.Ví dụ: I went to the supermarket yesterday.Mary và Tom are playing đánh tennis.My brother ate a sandwich và drank beer.

*

Có công dụng bạn cảnh báo chú ý quan tâm:

2. Câu ghép (compound sentences)

Câu ghép trong tiếng Anh – CẤU TRÚC

Có 2 mệnh đề chính ĐỘC LẬP, nối nhau bằng liên từ (như và, but, so, or…) và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ. Sắp tới đây đây ta cần nhận thấy mệnh đề lãnh thổ (independent clause) và mệnh đề không lãnh thổ (nương tựa) (dependent clause) Mệnh đề lãnh thổ có chủ ngữ, động từ và mang một ý nghĩa sâu sắc tuyệt đối

*

Mệnh đề nương tựa có chủ ngữ, động từ và không mang một ý nghĩa sâu sắc tuyệt đối

*
*

Tranh ảnh: Khan Academy

Câu ghép trong tiếng Anh – VÍ DỤ

His father is a doctor, và/but his mother is a writer. We missed the bus, so we came to work late.

Xem Ngay:  Cầu Phong Là Gì - Tác Dụng Của Cầu Phong Li Tô

Câu ghép trong tiếng Anh – LƯU Ý

– Nếu hai mệnh đề ngắn quá, có tác dụng không dùng dấu phẩy. Ví dụ: I talked và he listened. Chú ý: trong tiếng Việt bạn cũng có thể dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề chính nhưng trong tiếng Anh tuyệt đối nhất không được mà cần được dùng liên từ. And, but, so không đứng đầu câu để bước đầu một mệnh đề I phoned her but nobody answered (not: *But nobody answered, I phoned her)I went there và said hello (not: *And said hello, I went there)

Câu ghép trong tiếng Anh – MỘT SỐ LIÊN TỪ PHỤ THUỘC

A. a coordinating conjunction (for, và, nor, but, or, yet, so) FANBOYS B. a conjunctive adverb (e.g. however, therefore), or C. a semicolon alone (chỉ dùng dấu chấm phẩy)

*

Nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu ví dụ trên: A. Independent clause, coordinating conjunction independent clause. B. Independent clause; conjunctive adverb, independent clause. C. Independent clause; independent clause. Danh sách những conjunctive adverbs phổ cập:

alsoincidentallynonetheless
as a resultindeedon the contrary
besidesin facton the other hand
consequentlyin other wordsotherwise
finallyinsteadstill
for examplelikewisethen
furthermoremeanwhiletherefore
hencemoreoverthus
howevernevertheless 

3. Câu phức (complex sentences)

Câu phức trong tiếng Anh – CẤU TRÚC

Là câu có một mệnh đề lãnh thổ và một mệnh đề nương tựa. Mệnh đề nương tựa có tác dụng được đi kèm theo bởi những liên từ nương tựa (subordinate conjunction such as because, although, while) hoặc đại từ quan hệ (relative pronoun such as which, who)

Câu phức trong tiếng Anh – VÍ DỤ

When I came, they were watching TV. We’ll go out if the rain stops. Although my friend invited me hang out, I didn’t go.

*

Nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu ví dụ trên: A. Dependent clause, independent clause B. Independent clause dependent clause C. Independent, nonessential dependent clause, clause. D. Independent essential dependent clause clause.

Câu phức trong tiếng Anh – MỘT SỐ LIÊN TỪ PHỤ THUỘC

After,although,as,as if,as long as,as much as,as soon as,as though Because,before Even if,even though, if In order to,in case, once Since,so that, that, though Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever,while

4. Câu phức tổng hợp (compound và complex sentences)

Là câu có 2 mệnh đề lãnh thổ và tối thiểu 1 mệnh đề nương tựa Ví dụ: Although I like camping, I haven’t had the time to go lately, và I haven’t found anyone to go with. Xem Ngay: Anticipation là gì ? nghĩa của từ anticipation trong tiếng việt

*

5. Chú ý về dấu câu

Dấu câu (punctuation) là một trong Một trong những chủ đề không mới trong tiếng Anh nhưng vẫn chưa được nhiều người dân dân để tâm khai phá bởi ai cũng đánh giá và nhận định rằng giải pháp dùng của chúng tương tự như trong tiếng Việt mà thôi! Nhưng sự thật là chúng lạ mắt rất nhiều, cả về giải pháp dùng lẫn ý nghĩa sâu sắc trong câu.

Xem Ngay:  Một số vấn đề về quyền công tố là gì

Dấu chấm (full stop)

Dấu chấm hay được dùng để chấm dứt một câu tuyệt đối, có đủ chủ ngữ và vị ngữ. Ví dụ: Sam will do anything to achieve his dreams. (Sam sẽ làm tổng thể và toàn diện tổng thể toàn bộ để đã sở hữu hoài bão của bản thân mình.)

Dấu phẩy (comma)

Có 5 giải pháp dùng dấu phẩy: – Dùng để liệt kê Ví dụ: I need 2 eggs, 3 apples và a glass of milk. (Tôi cần 2 quả trứng, 3 quả táo và 1 ly sữa) – Dùng để phân tách những mệnh đề nương tựa (dependent clause) và những cụm giới từ dài (long prepositional phrases). Ví dụ: According to the weather forecast, the tropical storm is coming. (Theo dự báo trường hợp điều kiện thời tiết thì cơn bão tới đây đây.) – Dùng phân tách 2 mệnh đề lãnh thổ được liên kết với nhau bằng những liên từ (conjunctions) như “but”, “và”… Ví dụ: I dream to be a digital nomad, but I have a big family to take care of. (Tôi mơ trở thành kẻ vừa chu du vừa thao tác làm việc thao tác, cơ mà tôi còn cả một hộ gia đình cư cần quan tâm.) – Dùng Một trong những lời hội thoại trực tiếp (direct speech) Ví dụ: Sam said, “If you don’t start now, you will regret for sure.” (Sam nói: “Còn nếu như không xuất phát điểm từ hôm nay, chắc chắn anh sẽ hối hận.”) – Dùng phân tách những danh từ, cụm danh từ hoặc mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause). Ví dụ: Bill Gates, the richest man in the world, comes from Seattle. (Bill Gates, người nam nhi giàu nhất thế gới, là người ở bang Seattle.)

Dấu chấm hỏi (question mark)

Dấu chấm hỏi được dùng ở cuối câu nghi ngờ. Ví dụ: How long have you left this town? (Anh rời vùng này được bao lâu rồi?)

*

Dấu chấm than (exclaimation mark)

Dấu chấm than được dùng ở cuối câu để dấu hiệu sự kinh ngạc, hoặc khi người viết muốn nhấn mạnh vấn đề vụ việc một ý nào đấy. Mặc dù vậy, bạn nên giảm bớt lạm dụng dấu câu này. Ví dụ: I can’t believe he dropped out of school to be a perfomer! (Tớ đang không liệu có còn gì khác tin là hắn bỏ học để trở thành người màn màn biểu diễn!)

Dấu hai chấm (colon)

Dấu hai chấm được dùng với 2 phương châm: – Để nghiên cứu và giải thích hoặc cung ứng thông tin Ví dụ: She left the company for the following reasons: bad pay, horrible hours, poor relations with colleagues, và her boss. (Cô ta thông báo nghỉ việc vì những lí do: lương thấp, giờ thao tác làm việc thao tác không hề ít, quan hệ không đảm bảo an toàn với đồng nghiệp và vì chính cấp trên của cô ấy.) – Để khởi đầu một lời hội thoại trực tiếp (giống hệt như như dấu phẩy) Ví dụ: He announced to his friends: “I’m going to study abroad!” (Anh thông báo với liên minh: “Tớ sắp đi du học rồi!”)

Xem Ngay:  Lý Tưởng Sống Là Gì, Lí Tưởng Sống Là Gì Câu 2

Dấu chấm phẩy (semi colon)

Có 2 giải pháp dùng dấu câu này: – Dùng để phân tách 2 mệnh đề lãnh thổ – 1 trong những những 2 hoặc cả 2 mệnh đề đều ngắn và mang nội dung giống hệt như nhau. Ví dụ: John loves studying; he can’t get enough at school. (John rất ham học, anh cảm nhận thấy học ở trường vẫn chưa đủ.) – Dùng phân tách 2 nhóm từ có chứa dấu phẩy. Ví dụ: They plan to study English, for their travels; digital Marketing Thương mại, for their work; và history, for their own enjoyment. (Họ có kế hoạch học tiếng Anh để đi du lịch, học digital Marketing Thương mại để Giao hàng cho việc làm và điều tra nghiên cứu lịch sử vẻ vang hào hùng để thỏa mãn nhu cầu sở thích của bản thân mình.)

6. Chú ý về liên từ

*

A. COORDINATING CONJUNCTIONS (FANBOYS)

for, và, nor, but, or, yet, soCoordinating conjunctions đem đến cấu tạo thế nhưng thế nhưng/ hệt nhau nối từ với từ, cụm từ với cụm từ hoặc câu với câu

*

Coordinating conjunctions đứng Một trong các các vụ việc được nối, không ở đầu hay cuối.

*

Dấu câu của coordinating conjunctions: Khi coordinating conjunction nối 2 từ, 2 cụm từ hoặc 2 mệnh đề thì không cần dấu phẩy, nếu từ 3 trở lên thì cần cần dấu phẩy.

*
*

Khi coordinating conjunction nối 2 mệnh đề lãnh thổ thì sẽ khởi tạo nên thành câu ghép và rất rất cần được có dấu phẩy trước coordinating conjunction.

*
*

B. CORRELATIVE CONJUNCTIONS

either. . .orboth. . . và
neither. . . nornot only. . . but also

Những cặp từ nối trong tương lai ý kiến đề nghị cấu tạo thế nhưng thế nhưng/ hệt nhau sau mỗi từ nối (nếu là danh từ thì cùng là danh từ, tính từ thì cùng là tính từ, hoặc cùng là cụm động từ)

*

C. CONJUNCTIVE ADVERBS

Những từ nối này nối 2 mệnh đề lãnh thổ với nhau. The following are frequently used conjunctive adverbs:

alsoincidentallynonetheless
as a resultindeedon the contrary
besidesin facton the other hand
consequentlyin other wordsotherwise
finallyinsteadstill
for examplelikewisethen
furthermoremeanwhiletherefore
hencemoreoverthus
howevernevertheless 
*
Chú ý dấu câuĐặt dấu chấm phẩy trước liên từ và dấu phẩy sau liên từ nhóm này.

D. SUBORDINATING CONJUNCTIONS

These words are commonly used as subordinating conjunctions

afterin order (that)unless
althoughinsofar asuntil
asin thatwhen
as far aslestwhenever
as soon asno matter howwhere
as ifnow thatwherever
as thoughoncewhether
becauseprovided (that)while
beforesincewhy
even ifso that 
even thoughsupposing (that) 
howthan 
ifthat 
inasmuch asthough 
in case (that)till 
*

Những liên từ này nối 2 mệnh đề với nhau và biến một trong hai mệnh đề trở thành mệnh đề nương tựa (không lãnh thổ)

*

Từ nối nhóm này có tác dụng đứng đấu hoặc giữa 2 mệnh đề trong câu. Từ nối nhóm này tạo sự kết nối ý nghĩa sâu sắc mạnh mẽ hơn nhóm FANBOYS (phần A)

Loose:It is raining, so we have an umbrella.
Tight:Because it is raining, we have an umbrella. Xem Ngay: Hột Le Là Gì

Chú ý dấu câu

Khi mệnh đề nương tựa đứng đầu câu thì dùng dấu phẩy giữa 2 mệnh đề. Khi mệnh đề lãnh thổ đứng đầu và mệnh đề nương tựa đứng sau thì không cần dấu phẩy giữa chúng Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Conjunctive Adverbs Là Gì – Trung Tâm Tiếng Anh: Liên Từ Đẳng Lập Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Conjunctive Adverbs Là Gì – Trung Tâm Tiếng Anh: Liên Từ Đẳng Lập

Leave a Reply

Your email address will not be published.