Công Ty Hợp Danh Tiếng Anh Là Gì, Partnership / Công Ty Hợp Danh

Công Ty Hợp Danh Tiếng Anh Là Gì, Partnership / Công Ty Hợp Danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp tương đối ít được dùng ở VN giờ đây. Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp này lại được đã không còn gì ít những CĐT yêu chuộng lựa chọn khi tham gia hoạt động và sinh hoạt và hoạt động và sinh hoạt kinh doanh thương mại. Bài Viết: Công ty hợp nổi tiếng anh là gì Tại sao doanh nghiệp hợp danh lại được những CĐT ưu tiên lựa chọn? Content nội dung bài viết này Luật Hoàng Phi xin đề xuất đến quý quý quý khách trong và ngoài nước khái niệm doanh nghiệp hợp danh, cũng như như Công ty hợp nổi tiếng Anh là gì?

Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có tư chiêu trò lãnh thổ, có tối thiểu hai thành viên cùng là chủ sở hữu của một doanh nghiệp phía bên dưới cùng một tên (thành viên hợp danh) và những thành viên góp vốn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ về nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ kinh tế tài chính kinh tế bằng tổng thể và toàn diện tài sản hoặc phần nguồn ngân sách đã cam đoan góp vào doanh nghiệp. Đặc điểm doanh nghiệp hợp danh: – Công ty hợp danh có tư chiêu trò lãnh thổ. Hay nói những khác Công ty hợp danh có rất đầy đủ những tình huống sẽ tiến hành triển khai công nhận là pháp nhân theo luật pháp tại Điều 74 Bộ luật dân sự năm 2015. – Thành viên góp vốn trong doanh nghiệp hợp danh kể cả: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Trong số đó, Thành viên hợp danh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ bằng tổng thể và toàn diện tài sản của tôi về những số tiền nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ kinh tế tài chính kinh tế khác. Còn thành viên góp vốn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ trong phạm vi phần nguồn ngân sách góp đã cam đoan góp vào doanh nghiệp. – Giải pháp thức huy động vốn: theo luật pháp của quy định hiện hành doanh nghiệp hợp danh không được cho thành lập và hoạt động tất cả tổng thể và toàn diện nhiều chủng loại kinh doanh thương mại Thị trường thị trường chứng khoán. Vậy để sửa chữa thay thế thay thế đổi khoản vốn liếng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp hợp danh rất có tác dụng tiến hành triển khai tăng vốn góp của rất nhiều thành viên, huy động vốn góp từ những thành viên mới hoặc vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước. – Đại diện thay mặt đại diện theo quy định của doanh nghiệp hợp danh kể cả tất cả tổng thể và toàn diện những thành viên doanh nghiệp hợp danh. Thành viên tham gia góp vốn là thành viên hoặc tổ chức triển khai tiến hành.

Xem Ngay:  Biến Quan Sát Là Gì
*

Công ty hợp nổi tiếng Anh là gì?

Công ty hợp nổi tiếng Anh là Partnerships. Với khúc mắc Công ty hợp nổi tiếng Anh là gì? Công ty hợp nổi tiếng Anh được định nghĩa như sau: A partnership is an independent type of enterprise, with at least two members who are the owners of a company under the same name (partnership cá thể) và capital contributors are responsible for financial obligations with all assets or capital portions committed to contribute to the company. Features of a partnership: – Partnerships have an independent status. In other words, a partnership has all the conditions to be recognized as a legal entity under Article 74 of the 2015 Civil Code. Xem Ngay: Control Panel Là Gì – Giải pháp Mở Control Panel Win 10, Win 7 – Capital-contributing members of a partnership include: general partners và limited partners. In particular, general partners are responsible with all of their assets for liabilities và other financial obligations. Capital-contributing members are responsible within the amount of capital they have committed to contribute to the company. – Method of raising capital: According to the current law, a partnership must not issue all types of securities. So to change the capital of the company, the partnership can increase capital contribution of members, mobilize capital contribution from new members or borrow capital. – The legal representative of a partnership includes all members of the partnership.

Loại hình doanh nghiệp khác tương ứng tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ sử dụng Công ty hợp nổi tiếng Anh viết thế nào?

1/ General partners cannot be general partners of other partnerships unless otherwise agreed by the remaining general partners. Dịch: Thành viên hợp danh không được thiết kế thành viên hợp danh của doanh nghiệp hợp danh khác trừ tình huống được sự nhất trí của rất nhiều thành viên hợp danh còn lại. 2/ The owner of a private enterprise may not concurrently be a partnership cá thể of a partnership. Dịch: Chủ doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân không được cùng theo đó chính là thành viên hợp danh của doanh nghiệp hợp danh. 3/ Enterprises are dissolved according to resolutions và decisions of the Members’ Council of partnerships. Xem Ngay: Bình Giữ Nhiệt Tiếng Anh Là Gì, Bình Nước Giữ Nhiệt Dịch: Công ty bị giải thể theo nghị quyết, bỏ ra ra quyết định của Hội đông thành viên nếu như với doanh nghiệp hợp danh. Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Halo Là Gì - Nghĩa Của Từ Halo, Từ Từ điển Anh

Bài Viết: Công Ty Hợp Danh Tiếng Anh Là Gì, Partnership / Công Ty Hợp Danh Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Công Ty Hợp Danh Tiếng Anh Là Gì, Partnership / Công Ty Hợp Danh

Leave a Reply

Your email address will not be published.