Công Bằng Là Gì – So Sánh Công Bằng Và Bình đẳng

Công Bằng Là Gì – So Sánh Công Bằng Và Bình đẳng

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Công bằng là gì

*
*
*

vô tư

*

– (xã) h. Ba Bể, t. Bắc Kạn


khái niệm về ý thức đạo đức và ý thức pháp quyền, chỉ điều chính đáng, tương ứng với thực chất và quyền con người. Khác với khái niệm thiện và ác, dùng để đánh giá những hiện tượng riêng rẽ, khái niệm CB nêu ra sự tương quan giữa một số hiện tượng theo quan điểm phân phối phúc và hoạ, lợi và hại giữa người với người. CB yên cầu sự tương xứng giữa vai trò của những cá nhân (những giai cấp) với địa vị xã hội của họ, giữa hành vi với sự đền bù (lao động và thù lao, công và tội, thưởng và phạt), giữa quyền với nghĩa vụ – không có sự tương xứng trong những quan hệ ấy là bất công.

Nội dung của CB thay đổi trong lịch sử, tuỳ theo hoàn cảnh thương mại, xã hội, chính trị của một hình thái thương mại – xã hội ổn định. Người Hi Lạp cổ đại cho chế độ nô lệ là CB, ý thức CB của giai cấp tư sản đang lên đòi phải thủ tiêu chế độ phong kiến, quần chúng lao động từ thế kỉ 18 đã thấy sự bóc lột thương mại tư bản chủ nghĩa là bất công. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, CB gắn liền với nguyên tắc phân phối theo lao động, tiêu chuẩn chủ yếu quyết định phẩm giá, địa vị xã hội, quyền hưởng dụng những phúc lợi xã hội của mỗi người tương đương với hoạt động có ích của những người đó cho xã hội.

Xem Ngay:  Disturbance Là Gì - Disturbance Trong Tiếng Tiếng Việt

CB xã hội là phương thức đúng đắn nhất để thoả mãn một phương pháp hợp lí những nhu cầu của những tầng lớp xã hội, những nhóm xã hội, những cá nhân, xuất phát từ khả năng hiện thực của những tình huống thương mại – xã hội ổn định. Về nguyên tắc, chưa thể có sự CB nào được coi là tuyệt đối trong chừng mực mà mâu thuẫn giữa nhu cầu của con người và khả năng hiện thực của xã hội còn chưa được giải quyết. Cho nên, mỗi thời đại lại có những yên cầu riêng về sự CB xã hội.

Hiện nay, CB xã hội đang ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhân dân. Những mục tiêu cần phải thực hiện để đảm bảo CB xã hội là vô cùng rộng to, trong đó tập trung vào những điểm chính yếu sau: phải xử lí tốt mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân, xoá bỏ mọi hình thức độc quyền, đặc lợi, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ban hành những chính sách nhằm điều tiết những nguồn thu nhập, đảm bảo sự CB trong phân phối sản phẩm xã hội, lương bổng và những phúc lợi xã hội. Xây dựng những cơ sản xuất tình huống cho mỗi thành viên trong xã hội, mỗi người lao động có quyền giám sát, kiểm tra mọi hoạt động thương mại xã hội, phân phối sản phẩm và phúc lợi.

Xem Ngay:  Camera Ptz Là Gì - Lắp Đặt Ptz Camera Ở Đâu

Xem Ngay: Những Dấu Hiệu Chứng Tỏ Chàng Chỉ Coi Bạn Là “ Em Gái Mưa Là Gì

*

*

*

Xem Ngay: Csf Là Gì – Nhân Tố Thành Công Chủ Yếu

vô tư

just; equitable; fair; impartial; even-handed Đòi sự vô tư : : To ask for justice to be done Đạt được sự vô tư : : To obtain justiceLĩnh vực: xây dựngfairchích sách truy cập vô tư: Fair Access Policy (FAP)lương vô tư: fair wagebản quyết toán công bằngbalance of an accountgia vô tư tia ionion machiningmặt gia vô tư cắtcut surfacesự gia vô tư axitacid treatingsự gia vô tư lazelaser machiningsự gia vô tư phóng điệnelectro-discharge machining (EDM)sự gia vô tư xung điệnelectro-discharge machining (EDM)thực hiện bằng phương pháp chở nổiconstruction by erection nosethi vô tư phương pháp xe laoconstruction by launching girdersquarebằng vô tư lươngequal pay for equal workcách đối xử không vô tư với người lao độngunfair labour practicescách giao dịch không công bằngunfair trading practicescách sử dụng lao động không công bằngunfair labour practicescơ sở mức phí công bằngequitable rate basecông bằng dọcvertical equitycông bằng hơisteamcông bằng nganghorizontal equalitycông bằng tự nhiênnatural justiceđịnh kiến không vô tư (trong quản trị)unfair prejudicedi sản theo luật công bằngequitable assetsgiá cả công bằngequitable pricegiá cả vô tư và phải chăngfair và reasonable pricegiá thị trường công bằngjustified pricegiải quyết vô tư và hữu hảojust và amicable settlementgiao dịch công bằngjustice of exchangehợp đồng không công bằngunfair contactkế toán công bằngequity accountinglợi ích công bằngequitable interestsluật công bằngequitymậu dịch khai phóng và công bằngopen và fair tradengười thành vô tư khả năng của chính mìnhself-made mannguyên cáo theo luật công bằngequitable claimantnguyên cáo thuộc luật công bằngequitable claimantnguyên tắc công bằngnatural justicequan điểm sự thật và vô tư vô tưtrue và fair viewquyền vô tư thặng dưresidual equityquyền đòi sự vô tư lươngright to equal workquyền lợi theo luật công bằngequityquyền lưu giữ theo lẽ công bằngequitable lien

Xem Ngay:  Dism Là Gì - Sử Dụng Công Cụ Dism Để Sửa Windows Bị Lỗi

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Công Bằng Là Gì – So Sánh Công Bằng Và Bình đẳng

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Công Bằng Là Gì – So Sánh Công Bằng Và Bình đẳng

Leave a Reply