Confidential Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Confidential Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Confidential là gì

*
*
*

confidential

*

confidential /,kɔnfi”denʃl/ tính từ kín, bí mật; nói riêng với nhauconfidential information: tin mật thân tín, tâm phúc; được tin cẩnconfidential friend: bạn tâm phúc thổ lộ tâm tình, tâm sựto be confidential with someone: tâm sự với aiconfidential agent đặc vụconfidential secretary thư ký riêng
mậtconfidential information: tin mậtconfidential probabilityxác suất tin cậymậtconfidential commercial letter: thư thương mại mậtconfidential communication: thông báo mậtconfidential document: văn kiện mậtconfidential tệp tin: hồ sơ mậtconfidential information: thông tin mậtconfidential letter: mật thưconfidential letter: thư mậtprivate và confidential: riêng tư và bí mậtstrictly confidential: tuyệt mật, bí mật tuyệt đốistrictly confidential: bí mật tuyệt đốistrictly confidential: tuyệt mậtconfidential clerknhân viên tin cẩnconfidential letterthư riêngconfidential of samplecấu hình hàng mẫuconfidential of spacecấu hình không gianconfidential secretarythư ký đặc biệtconfidential secretarythư ký riêngconfidential talknói chuyện riêng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): confidence, confide, confident, confidential, confidently, confidentially

*

Xem Ngay: Console Là Gì – Game Những ý Nghĩa Của Game Console

*

*

confidential

Từ điển Collocation

confidential adj.

VERBS be | remain | keep sth, treat sth as The affair must be kept confidential. Information about prices is to be treated as confidential.

ADV. extremely, highly | absolutely, completely, strictly, totally The findings are strictly confidential. | commercially commercially confidential data

Xem Ngay:  Tam Quan Là Gì - Tra Từ: Tam Quân

Từ điển WordNet

Xem Ngay: Zoom Là Gì

adj.

entrusted with private information và the confidence of another

a confidential secretary

denoting confidence or intimacy

a confidential approach

in confidential tone of voice

the level of official classification for documents next above restricted và below secret; available only to persons authorized to see documents so classified

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Confidential Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Confidential Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply