Concatenate Là Gì – Hàm Concatenate Hàm Nối Chuỗi Trong Excel

Concatenate Là Gì – Hàm Concatenate Hàm Nối Chuỗi Trong Excel

Nội dung chính

1 “Concatenate” trong Excel là gì?2 Hàm CONCATENATE:2.1 Kết nối những giá trị của một số ô:2.2 Kết nối chuỗi văn bản và giá trị di động:2.3 Kết nối một chuỗi văn bản và một giá trị từ trong công thức tính toán3 Những điều cần nhớ khi sử dụng CONCATENATE trong Excel3.1 Dùng “&” để kết nối những chuỗi trong Excel:3.2 Ví dụ về “&”.3.3 “&” với hàm CONCATENATE trong Excel3.4 Kết nối những ô bằng dấu phương thức, dấu phẩy và những ký tự khác:3.5 Kết nối những chuỗi văn bản với những xuống dòng4 Làm thế nào để nối những cột trong Excel:5 Làm thế nào để nối một mảng ô trong Excel:5.1 Phương pháp 1. Nhấn CTRL để chọn nhiều ô để nối5.2 Phương pháp 2. Sử dụng hàm TRANSPOSE để lấy phạm vi5.3 Concatenate với số và ngày tháng ở những định dạng khác nhau:
Chia sẻ bài viết này:
2       
  Tweet

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học những phương thức khác nhau để nối những chuỗi, những ô, những mảng, những cột và những hàng trong Excel bằng phương thức sử dụng hàm CONCATENATE và toán tử “&” .

Bài Viết: Concatenate là gì

Trong bảng tính Excel của bạn, dữ liệu không phải lúc nào rất được cấu trúc theo nhu cầu của bạn. Thường thì bạn cũng có thể muốn chia nội dung của một ô thành nhiều ô, hoặc làm ngược lại – kết hợp dữ liệu từ hai cột trở lên vào một cột đơn. Ví dụ thịnh hành về việc phải ghép nối trong Excel là nhập tên và Vị trí, kết hợp văn bản với giá trị được định hướng bằng công thức, hiển thị ngày và giờ với định dạng mong muốn, để đặt tên,..

“Concatenate” trong Excel là gì?

Về thực chất, có hai phương thức để kết hợp dữ liệu trong bảng tính Excel:

Hợp nhất những ô Kết nối những giá trị của ô.

Khi bạn gộp những ô, nghĩa là hợp nhất hai hoặc nhiều ô vào một ô đơn lẻ. Kết quả là bạn có một ô to hơn được hiển thị trên nhiều hàng và / hoặc cột trong bảng tính.

Khi bạn nối những ô trong Excel, bạn chỉ ghép nội dung của những ô đó. Nói phương thức khác, ghép trong Excel là quá trình kết hợp hai hoặc nhiều giá trị với nhau. Phương pháp này thường được sử dụng để kết hợp một vài đoạn văn bản tọa lạc trong những ô khác nhau (về mặt kỹ thuật, chúng được gọi là text strings hoặc simply strings đơn giản) hoặc chèn một giá trị được tính toán bằng công thức ở giữa một số văn bản.

Hình sau đây thể hiện sự khác biệt giữa hai phương pháp này:

*

Kết hợp những ô trong Excel là chủ đề của bài viết tiếp theo của chúng ta, và trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ có hai phương thức giải quyết để nối những chuỗi trong Excel – bằng phương thức sử dụng hàm CONCATENATE và toán tử  & .

Đăng ký ngay: khóa học Excel văn phòng 1 thầy 1 trò

Hàm CONCATENATE:

Hàm CONCATENATE trong Excel được thiết kế để nối những đoạn văn bản khác nhau lại  hoặc kết hợp những giá trị từ một vài ô vào một ô.

Cú pháp của CONCATENATE như sau:

CONCATENATE (text1, , …)

Trong đó text  là một chuỗi văn bản, tham chiếu ô hoặc giá trị trong công thức.

Dưới đây là một vài ví dụ về phương thức sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel.

Kết nối những giá trị của một số ô:

Công thức CONCATENATE đơn giản nhất để kết hợp những giá trị của ô A1 và B1 như sau:

=CONCATENATE(A1, B1)

Xin lưu ý rằng những giá trị sẽ được đan lại với nhau mà không có dấu phân tách, như trong hàng 2 trong hình dưới.

Xem Ngay:  Control Panel Là Gì - Cách Mở Control Panel Win 10, Win 7

Để tách những giá trị với khoảng trắng, hãy nhập “” vào đối số thứ hai, như trong dòng 3 trong ảnh chụp màn hình dưới đây.

=CONCATENATE(A1, ” “, B1)

*

Chia sẻ tài liệu excel cơ bản hay nhất 2018

Kết nối chuỗi văn bản và giá trị di động:

Không có điều gì hạn chế hàm CONCATENATE chỉ nối giá trị của ô. Bạn cũng có thể sử dụng nó để nối những chuỗi văn bản khác nhau để làm cho kết quả có ý nghĩa hơn. Ví dụ:

=CONCATENATE(A1, ” “, B1, ” completed”)

Công thức trên cho người mua biết rằng việc làm nào đó đã hoàn thành, như trong hàng hai trong hình dưới đây. Xin lưu ý rằng chúng ta thêm một dấu phương thức trước chữ ” completed ” để tách những chuỗi văn bản được nối.

Đương nhiên, bạn cũng có thể thêm một chuỗi văn bản ngay từ đầu hoặc ở giữa công thức Concatenate của bạn:

=CONCATENATE(“See “, A1, ” “, B1)

Một khoảng trống (“”) được thêm vào giữa những giá trị kết hợp, để kết quả hiển thị như là “Project1 ” chứ không phải là “Project1 “.

*

Kết nối một chuỗi văn bản và một giá trị từ trong công thức tính toán

Để làm cho kết quả trả lại bằng một số công thức dễ hiểu hơn cho người mua, bạn cũng có thể nối nó với một chuỗi văn bản để giải thích giá trị thực sự là gì.

Ví dụ, bạn cũng có thể sử dụng công thức sau đây để trả lại ngày hiện tại:

=CONCATENATE(“Today is “,TEXT(TODAY(), “dd-mmm-yy”))

 

*

Những điều cần nhớ khi sử dụng CONCATENATE trong Excel

Để đảm nói rằng những công thức CONCATENATE của bạn luôn mang lại kết quả đúng cách, hãy nhớ những quy tắc đơn giản sau đây:

CONCATENATE  yêu cầu tối thiểu một “text” đối số để làm việc. Trong một công thức CONCATENATE, bạn cũng có thể nối ghép lên tới 255 chuỗi, tổng cộng là 8,192 ký tự. Kết quả của hàm CONCATENATE luôn luôn là một chuỗi văn bản, ngay cả khi tất cả những giá trị nguồn là những con số. CONCATENATE không nhận ra những mảng. Mỗi tham chiếu ô phải được liệt kê riêng. Ví dụ, bạn nên viết =CONCATENATE(A1, A2, A3) thay vì =CONCATENATE(A1:A3). Nếu tối thiểu một trong những đối số của hàm CONCATENATE không hợp lệ, công thức sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Dùng “&” để kết nối những chuỗi trong Excel:

Trong Microsoft Excel, toán tử &  là một phương thức khác để nối những ô. Phương pháp này rất có ích trong nhiều trường hợp bởi vì việc gõ (&) nhanh hơn nhiều so với gõ “concatenate”.

Tương tự với hàm CONCATENATE, bạn cũng có thể sử dụng “&” trong Excel để kết hợp những chuỗi văn bản khác nhau, giá trị của ô và kết quả trả về bởi những hàm khác.

Ví dụ về “&”.

Để xem toán tử nối đang làm việc, hãy viết lại những công thức CONCATENATE đã thảo luận ở trên:

Kết nối những giá trị trong A1 và B1:

=A1&B1

Kết nối những giá trị trong A1 và B1 với khoảng trống:

=A1&” “&B1

Kết nối những giá trị trong A1, B1 và ​​một chuỗi văn bản:

=A1 & B1 & ” completed”

Kết nối một chuỗi và kết quả của hàm TEXT / TODAY:

=”Today is ” & TEXT(TODAY(), “dd-mmm-yy”)

Như đã trình bày trong ảnh chụp màn hình dưới, hàm CONCATENATE và toán tử “&” trả kết quả giống hệt nhau:

*

Xem Ngay: Tổng hợp các thủ thuật Excel hay nhất mọi thời đại

“&” với hàm CONCATENATE trong Excel

Nhiều người mua tự hỏi rằng liệu có phương thức hiệu quả hơn để nối những chuỗi trong hàm CONCATENATE hoặc toán tử “&” hay không.

Sự khác biệt duy nhất thiết yếu giữa hàm CONCATENATE và “&” là hàm CONCATENATE có giới hạn 255 còn & thì không có. Ngoài ra, không có gì khác nhau giữa hai phương pháp nối này, cũng không có sự khác biệt về hiệu lực giữa những công thức CONCATENATE và “&”.

Xem Ngay: Fall In Love Là Gì – Falling In Love Có Nghĩa Là Gì

Vì 255 là cũng một con số thực sự to và trong thực tiễn, có thể không khi nào dùng hết khi kết hợp nhiều chuỗi, sự khác biệt còn lại là sự thoải mái và tiện ích hơn. Một số người mua thấy công thức CONCATENATE dễ đọc hơn, cá nhân tôi thích sử dụng phương pháp “&”. Vì vậy, chỉ cần dùng kỹ thuật nối mà bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Kết nối những ô bằng dấu phương thức, dấu phẩy và những ký tự khác:

Trong bảng tính của bạn, bạn cũng có thể thường phải nhập những giá trị có dấu phẩy, dấu phương thức, dấu chấm câu hoặc những ký tự khác như dấu gạch ngang hoặc dấu gạch chéo. Để làm điều này, chỉ cần kể cả ký tự mà bạn muốn dùng trong công thức nối của bạn. Hãy nhớ kèm theo ký tự đó trong dấu ngoặc kép, như trong những ví dụ sau đây.

Xem Ngay:  Chất Béo Là Gì - Chất Béo Trong Cơ Thể Có Mấy Loại

Kết nối hai ô với một khoảng trắng:

=CONCATENATE(A1, ” “, B1) hoặc là =A1 & ” ” & B1

Kết nối hai ô với dấu phẩy:

=CONCATENATE(A1, “, “, B1) hoặc là =A1 & “, ” & B1

Kết nối hai ô với một dấu nối:

=CONCATENATE(A1, “-“, B1) hoặc là =A1 & “-” & B1

Hình sau đây thể hiện kết quả sẽ như vậy nào:

*

Kết nối những chuỗi văn bản với những xuống dòng

Thông thường, bạn sẽ tách những chuỗi văn bản được nối với những dấu chấm câu và dấu phương thức, như thể hiện trong ví dụ trước. Tuy vậy, Trong một số trường hợp, có thể cần phải tách những giá trị bằng một ngắt dòng. Một ví dụ thịnh hành là phải hợp nhất Vị trí gửi thư từ dữ liệu trong những cột riêng biệt.

Một vấn đề xảy ra là bạn không thể đơn giản chỉ gõ một ngắt dòng trong công thức như một ký tự nhiều khi và do đó cần một hàm CHAR với mã ASCII tương ứng cho công thức nối:

Trên Windows, sử dụng CHAR (10) trong đó 10 là mã ASCII để xuống dòng . Trên hệ thống Mac, sử dụng CHAR (13) trong đó 13 là mã ASCII .

Trong ví dụ này, chúng ta có những phần Vị trí trong những cột A đến F, và chúng ta ghép chúng lại với nhau trong cột G bằng phương thức sử dụng toán tử nối “&”. Những giá trị được hợp nhất được phân phương thức bằng dấu phẩy (“,”), dấu phương thức (“”) và dấu xuống dòng CHAR (10):

=A2 & ” ” & B2 & CHAR(10) & C2 & CHAR(10) & D2 & “, ” & E2 & ” ” & F2

*

Chú ý. Khi sử dụng ngắt dòng để tách những giá trị được nối, bạn phải có tùy chọn “Wrap text ” được phép kết quả hiển thị đúng cách. Để thực hiện việc này, hãy nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells, chuyển sang tab Alignment và kiểm tra hộp Wrap text.

Theo phương thức tương tự, bạn cũng có thể tách biệt chuỗi nối với những ký tự khác như:

Dấu ngoặc kép (“) – CHAR (34) Chéo chéo (/) – CHAR (47) Dấu sao (*) – CHAR (42) Danh sách đầy đủ những mã ASCII có thể dễ dàng tìm thấy.

Mặc dù thế, có một phương thức dễ dàng hơn để chèn những ký tự có thể in được trong công thức nối là chỉ cần gõ chúng vào dấu ngoặc kép như chúng ta đã làm trong ví dụ trước .

Dù bằng phương thức nào, tất cả bốn công thức dưới đây mang lại kết quả giống hệt nhau:

=A1 & CHAR(47) & B1

=A1 & “/” & B1

=CONCATENATE(A1, CHAR(47), B1)

=CONCATENATE(A1, “/”, B1)

*

Làm thế nào để nối những cột trong Excel:

Để nối hai cột trở lên trong Excel, bạn chỉ cần nhập công thức nối nhiều khi vào ô trước tiên và sau đó sao chép nó xuống những ô khác bằng phương thức kéo dấu cộng (hình vuông nhỏ xuất hiện ở góc dưới ở bên phải của ô Chọn).

Ví dụ, để nối hai cột (cột A và B) tách những giá trị với khoảng trắng, bạn nhập công thức sau vào ô C2, và sau đó sao chép nó xuống những ô khác. Khi bạn kéo xuống để sao chép công thức, con trỏ chuột sẽ thay đổi thành hình chữ thập, như thể hiện trong hình dưới:

*

Mẹo. Một phương thức nhanh chóng để sao chép công thức xuống những ô khác trong cột là di chuột đến ô có công thức và nhấp đúp vào dấu cộng màu đen .

Xin lưu ý phương thức Microsoft Excel xác định sao chép những ô đến đâu sau khi nhấp đúp chuột ở những ô có công thức của bạn. Nếu có những ô trống trong bảng của bạn, giả sử là ô A6 và B6 trống trong ví dụ này, thì công thức sẽ chỉ được sao chép đến hàng 5. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải kéo xuống thủ công để nối tất cả những cột.

Nên xem: khóa học excel nâng cao Hà Nội Thủ Đô

Làm thế nào để nối một mảng ô trong Excel:

Kết hợp những giá trị từ nhiều ô có thể mất nhiều công hơn vì hàm CONCATENATE không chấp nhận những mảng và yêu cầu một tham chiếu ô duy nhất trong mỗi đối số.

Xem Ngay:  Rib Là Gì - Rib Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Để ghép một số ô, ví dụ A1 tới A4, bạn cần một trong hai công thức sau:

=CONCATENATE(A1, A2, A3, A4)

hoặc là

=A1 & A2 & A3 & A4

Khi nối một phạm vi nhỏ, thì nhập tất cả những ô tham chiếu trong công thức cũng không phải vấn đề to. Nhưng với nhiều ô thì nhập từng ô theo phương thức thủ công sẽ rất mất công. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy 3 phương pháp ghép nối nhanh chóng trong Excel.

Phương pháp 1. Nhấn CTRL để chọn nhiều ô để nối

Để nhanh chóng chọn một số ô, bạn cũng có thể nhấn phím CTRL và nhấp vào từng ô mà bạn muốn nối trong công thức CONCATENATE. Dưới đây là quá trình cụ thể:

Chọn một ô nơi bạn muốn nhập công thức. Nhập = CONCATENATE (trong ô đó hoặc trong thanh công thức. Nhấn và giữ CTRL và nhấp vào từng ô mà bạn muốn ghép lại. Nhả nút CTRL, gõ dấu ngoặc đóng trong thanh công thức và nhấn Enter.

*

Chú ý. Khi sử dụng phương pháp này bạn phải nhấp vào từng ô riêng lẻ. Việc chọn một dải bằng chuột sẽ thêm một mảng vào công thức, và hàm CONCATENATE không chấp nhận.

Phương pháp 2. Sử dụng hàm TRANSPOSE để lấy phạm vi

Khi bạn cần ghép một dải rộng to kể cả hàng chục hoặc hàng trăm ô, phương pháp trước đó không đủ nhanh vì nó yên cầu phải nhấp vào từng ô. Trong trường hợp này, có phương thức tốt hơn là sử dụng hàm TRANSPOSE để trả về một mảng, và sau đó thay thế nó bằng những tham chiếu ô riêng lẻ.

Chọn ô mà bạn muốn xuất ra dải ô nối. Nhập công thức TRANSPOSE trong ô đó, ví dụ =TRANSPOSE(A1:A10). Trong thanh công thức, nhấn F9 để thay thế thế công thức với những giá trị được tính toán. Xoá dấu ngoặc nhọn biến một công thức Excel thông thường thành công thức mảng . Kết quả là, bạn sẽ có tất cả những ô tham chiếu để nối trong công thức của bạn.

*

Gõ = CONCATENATE (ở phía trước của những tham chiếu ô trong thanh công thức, gõ dấu ngoặc đóng và nhấn Enter.

 

*

Chú ý. Cho dù bạn sử dụng phương pháp nào, giá trị nối trong C1 là một chuỗi văn bản (chú ý dữ liệu được canh lề trái trong ô), mặc dù mỗi giá trị mở đầu là một số. Điều này là do hàm CONCATENATE luôn trả về một chuỗi văn bản bất kể loại dữ liệu nguồn.

Concatenate với số và ngày tháng ở những định dạng khác nhau:

Khi bạn nối một chuỗi văn bản với một số hoặc ngày, bạn cũng có thể muốn định dạng kết quả khác nhau tùy thuộc vào tập dữ liệu của bạn. Để làm điều này, nhúng những hàm TEXT trong công thức Excel của bạn.

Hàm TEXT (value, format_text) có hai đối số:

Trong đối số trước tiên ( value), bạn đống ý một số hoặc ngày sẽ được convert sang văn bản hoặc tham chiếu đến ô có có một giá trị số. Trong đối số thứ hai ( format_text ), bạn nhập định dạng mong muốn những mã để hàm TEXT có thể hiểu.

Tôi sẽ chỉ nhắc bạn rằng khi kết hợp một chuỗi văn bản và ngày tháng , bạn phải sử dụng hàm TEXT để hiển thị ngày ở định dạng mong muốn. Ví dụ:

=CONCATENATE(“Today is “, TEXT(TODAY(), “mm/dd/yy”))

hoặc là

=”Today is ” & TEXT(TODAY(), “mm/dd/yy”)

Một vài ví dụ công thức bổ sung cập nhật nối tiếp một giá trị văn bản và số sau:

=A2 & ” ” & TEXT(B2, “$#,#0.00”) – hiển thị số với 2 chữ số thập phân và dấu $.

=A2 & ” ” & TEXT(B2, “0.#”) – không hiển thị số không trước dấu phảy và dấu $.

Xem Ngay: Logistic Là Gì – Logistics Là Gì

=A2 & ” ” & TEXT(B2, “# ?/???”) – hiển thị số dưới dạng một phân số.

*

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng tốt cả những công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp cần sử dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này chúng ta đều có thể học được trong những khóa học của Học Excel Online. Chúc bạn học tốt

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Concatenate Là Gì – Hàm Concatenate Hàm Nối Chuỗi Trong Excel

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Concatenate Là Gì – Hàm Concatenate Hàm Nối Chuỗi Trong Excel

Leave a Reply