click

Competencies là gì ? nghĩa của từ competence trong tiếng việt

Competencies là gì ? nghĩa của từ competence trong tiếng việt

Năng lượng, cốt lõi (tiếng Anh: Core competencies) là sự thành thạo về mặt đúng
trình độ, hay những tài năng của doanh nghiệp, trong những nghành nghề dịch vụ chính, trực tiếp mang về năng suất cao so với những kẻ thù, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu. Bài Viết: Competencies là gì

Năng lượng, cốt lõi (Core competencies)

Định nghĩaNăng lượng, cốt lõi trong tiếng Anh là Core competencies. Năng lượng, cốt lõi được sử dụng để chỉ sự thành thạo đúng
trình độ, hay những tài năng của doanh nghiệp, trong những nghành nghề dịch vụ chính, trực tiếp mang về năng suất cao so với những kẻ thù, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu.

Ý nghĩa

– Năng lượng, cốt lõi biểu lộ năng lực, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu và những phẩm chất lạ mắt riêng của doanh nghiệp,. – Năng lượng, cốt lõi được hình thành theo thời khắc trải qua
quy trình tiến độ tiến trình, học tập, tích góp, một
chiêu thức thức mạng lưới mạng lưới hệ thống và có tổ chức triển khai triển khai, triển khai về
chiêu thức thức thức khai thác những nguồn lực và kiến thức và năng lực, không giống nhau,. Ví dụ nổi trội,, một trong những kiến thức và năng lực, cốt lõi của Sony là năng lực, phối phối kết hợp, công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, vi điện tử với những kiến thiết xây dựng, đầy sáng tạo trong hàng loạt, những
sản phẩm tiêu sử dụng, có ích. Hay như là Corning
Đã tạo ra, những
sản phẩm thành công, từ đĩa chịu nhiệt Pyrex sử dụng, trong lò nướng tới, đèn hình ti vi hay sợi quang học từ kiến thức và năng lực, cốt lõi
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, nhiên liệu thủy tinh và gốm sứ.

Những
tiêu chí, cam kết kiến thức và năng lực, cốt lõi của doanh nghiệp,

Những kiến thức và năng lực, cốt lõi của doanh nghiệp, phải đảm bảo an toàn, và tin cậy, đồng thời 4
tiêu chí,: có mức giá, cả, có
Tính chất, hiếm, khó bắt chước và không thể, sửa chữa thay thế. (1) Có mức giá, cả – Ngẫu nhiên kiến thức và năng lực, nào của doanh nghiệp, muốn tạo lập được
Điểm vượt trội, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu đều sẽ phải, mang về một giá thành, ngày càng tăng, gì đấy cho quý
người sử dụng. Việc cung ứng, yêu cầu giá thành, cho quý
người sử dụng
Đã biến thành, điều hiển nhiên nhưng chưa phải,
lúc nào, doanh nghiệp, cũng tính tới,. – Doanh nghiệp thường bị cuốn vào những mối chăm chú về tính năng
hoạt động giải trí và sinh hoạt, Giảm ngay, trị hay ngày càng tăng, doanh thu, cho cổ đông. Sẽ thật sai trái, không mong ước, không thể, muốn nếu những nhà
kế hoạch vật chứng, và khẳng định chắc chắn, một kiến thức và năng lực, của doanh nghiệp, tiêu biểu vượt trội tiêu biểu so với những kẻ thù, mà hoàn toàn không, chỉ ra, được kiến thức và năng lực, này đã có được, đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và
Nhận định và đánh giá, cao từ phía quý
người sử dụng hay là không? (2) Có
Tính chất, hiếm
– Những kiến thức và năng lực, hiếm là những kiến thức và năng lực, mà không nhiều nếu như không, muốn nói là rất ít kẻ thù, đã có được,. Một thắc mắc
trung tâm được những nhà
kế hoạch
Nêu lên, khi đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và
Nhận định và đánh giá,
tiêu chí, này là: “Có bao nhiêu kẻ thù, của doanh nghiệp, trên thị trường đang sở hữu kiến thức và năng lực, này?”. – Những kiến thức và năng lực, mà có quá nhiều, doanh nghiệp, cùng sở hữu thì không được đánh giá, là
Điểm vượt trội, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu của bất kể doanh nghiệp, nào. Thay vào đó, những nguồn lực và kiến thức và năng lực, đáng giá nhưng không hiếm sẽ là cơ sở cho tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu tuyệt vời và hoàn hảo nhất,. Lúc đó
Điểm vượt trội, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu đã có được, là do việc đổi mới, và tăng trưởng, và khai thác những kiến thức và năng lực, mà những doanh nghiệp, khác không sống sót,. Xem Ngay: Tải
trò chơi Popcap Full Crack, Tải về download, Popcap Games Full Crack (3) Khó bị tóm gọn, chước – Một trong những
tiêu chí, để đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và
Nhận định và đánh giá, một kiến thức và năng lực, có phải là kiến thức và năng lực, cốt lõi hay là không chính là việc kiến thức và năng lực, đó có dễ dàng và đơn giản, bị tóm gọn, chước bởi những kẻ thù, hay là không? Sẽ là một
Điểm vượt trội, nếu kẻ thù, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu của ta không thể, bắt chước hoặc nếu có bắt chước sẽ tương đối tốn kém về tài chính, mất nhiều, thời khắc. Ngược lại, một kiến thức và năng lực, sẽ đã không còn, được đánh giá, là kiến thức và năng lực, cốt lõi của doanh nghiệp, nếu tựa như những kẻ thù, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu dễ dàng và đơn giản, sao chép được. – Cần nhấn mạnh vấn đề, vụ việc, vụ việc rằng kiến thức và năng lực, phụ thuộc việc phối phối kết hợp,
Phần đông, những nguồn lực hữu hình có sẵn sẽ dễ dàng và đơn giản, bị tóm gọn, chước hơn là những kiến thức và năng lực, phụ thuộc việc phối phối kết hợp, tính năng những nguồn lực vô tưởng tượng. (4) Đã mất, sửa chữa thay thế – Những kiến thức và năng lực, không thể, sửa chữa thay thế là những kiến thức và năng lực, mà hoàn toàn không, có một nguồn lực nào có mức giá, cả
kế hoạch như nhau, trong doanh nghiệp,. – Hai nguồn lực có mức giá, cả của doanh nghiệp, (hay hai nhóm nguồn lực của doanh nghiệp,) được đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và
Nhận định và đánh giá, là như nhau, khi mà mỗi nguồn lực đó tự bản thân nó khi được sử dụng riêng lẻ, vẫn tạo ra, cùng một
kế hoạch. – Những kiến thức và năng lực, càng khó nhận cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thì sẽ càng, khó tìm ra
chiêu thức thức thức sửa chữa thay thế. Trí thức, và những quan hệ, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và đáng tin cậy, lẫn nhau giữa bộ phận
quản trị điều hành và bộ phận triển khai chính là những kiểu nguồn lực vô tưởng tượng rất khó nhận cảm nhận thấy, và khó có tính năng, sửa chữa thay thế được của một doanh nghiệp,.

Xem Ngay:  Oliguria Là Gì - Oliguric Là Gì, Nghĩa Của Từ Oliguric


Kết luận

– Như vậy, mỗi kiến thức và năng lực, cốt lõi là một kiến thức và năng lực, nhưng chưa phải, kiến thức và năng lực, nào thì cũng, luôn có thể trở thành kiến thức và năng lực, cốt lõi. –
Kết luận, một kiến thức và năng lực, sẽ trở thành một kiến thức và năng lực, lõi nếu có mức giá, cả và không thể, sửa chữa thay thế
Phía dưới, khía cạnh, của quý
người sử dụng và
khác hoàn toàn, khó có tính năng, bắt chước
Phía dưới, khía cạnh, của những kẻ thù, tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu. -Trong trong thực tiễn,, những doanh nghiệp, rất sẽ phải, nhận thức rằng
Phần nhiều, mọi kiến thức và năng lực, cốt lõi ở đầu cuối đều bị kẻ thù, bắt chước. Vụ việc, chỉ là thời khắc mà thôi. Thời hạn, để kẻ thù, sao chép một kiến thức và năng lực, lõi càng lâu thì sẽ càng, có thời cơ để doanh nghiệp, tạo lập vị thế tuyên chiến và tuyên chiến đối đầu và tuyên chiến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, và tuyên chiến đối đầu mạnh và Brand Name với quý
người sử dụng và
chính vì như vậy, càng gây nan giải vất vả cho những kẻ thù,. Xem Ngay: Instance Là Gì – Nghĩa Của Từ Instance Không những thế,, thời khắc bắt chước càng lâu sẽ càng được được chấp nhận, doanh nghiệp, có đủ thời khắc tăng ngày một nhiều những nguồn lực và kiến thức và năng lực, của nó để đảm bảo an toàn, và tin cậy, vị thế đứng đầu so với những kẻ thù,. Do tại, vậy mọi doanh nghiệp, đều phải nhận dạng được đúng đâu là kiến thức và năng lực, cốt lõi của mình. (Tài liệu
Xem thêm,:Điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, vạn vật thiên nhiên thiên nhiên và môi trường,
phủ bọc, bên trong doanh nghiệp,, Tổ hợp giáo dục Topica) Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Quyền Trẻ Em Là Gì

Bài Viết: Competencies là gì ? nghĩa của từ competence trong tiếng việt Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Competencies là gì ? nghĩa của từ competence trong tiếng việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *