click

Cognitive Là Gì – Nghĩa Của Từ Cognitive

Cognitive Là Gì – Nghĩa Của Từ Cognitive

Nhận thức thế giới là 1 trong các, số những nhánh chủ đề trong tim lý học thế giới, triệu tập,
nâng cao, nâng cấp, vào
quá trình con người giải quyết và xử lý, và xử lý, tàng trữ, và
Cần sử dụng, thông tin về
những người dân, dân dân khác và những
trường hợp thế giới. Nó triệu tập,
nâng cao, nâng cấp, vào thời hạn, quan trọng của
Hầu hết,
quá trình nhận thức trong số những tương tác thế giới.
chiêu trò ta nghĩ về người khác đóng một tầm quan trọng, to to, nêu ra quyết định, suy nghĩ, cảm nghĩ và tương tác của tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, với thế giới xung quanh. Bài Viết: Cognitive là gì Mạng
hội đồng cognition is a sub-topic of mạng
hội đồng psychology that focuses on how people process, store, và apply information about other people và mạng
hội đồng situations. It focuses on the role that cognitive processes play in our mạng
hội đồng interactions. The way we think about others plays a major role in how we think, feel, và interact with the world around us.
Định nghĩa nhận thức thế giới. Defining Mạng
hội đồng Cognition
Nói một phương thức thức thức đúng mực thì những nhà tư tưởng, học định nghĩa nhận thức thế giới ra làm thế nào,? Tuy nhiên, cho không tồn ở một, định nghĩa thống nhất để mô tả khái niệm này nhưng có 1 trong các, những những vấn đề, thông dụng, và quan trọng
Tác động, tới, phạm trù này,
Theo phong cách nhìn của nhiều
Chuyên Viên,. How exactly do psychologists define mạng
hội đồng cognition? While there is no single definition, there are some common factors that many experts have identified as being important.
Nhận thức thế giới là: Mạng
hội đồng cognition involves:

quy trình nhận ra người khác và phương thức thức thức ta nhận thức về
những người dân, dân dân khác trong thế giới xung quanh ta. The processes involved in perceiving other people và how we come to know about the people in the world around us. – Là điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, những
quá trình tiến trình tư tưởng,
Tác động, tới, nhận ra, ghi nhớ, suy nghĩ và quan tâm tới,
những người dân, dân dân khác trong thế giới thế giới. It involves the study of these mental processes that involved in perceiving, remembering, thinking about, và attending to the other people in our mạng
hội đồng world.
Những nhà tư tưởng, học quan tâm tới, lý chính do, sao ta lại chú tâm tới, 1 trong các, những những thông tin ổn định về thế giới thế giới, phương thức thức thức thức tàng trữ, những thông tin này trong trí nhớ và vận tốc
Cần sử dụng, những thông tin này để tương tác với
những người dân, dân khác. Psychologists are interested in why we attend to certain information about the mạng
hội đồng world. how this information is stored in memory, và how it is then used to interact with other people.
Đây không dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, chỉ là 1 trong các, số những chủ đề trong tim lý học thế giới mà nó còn là 1 trong các, số những phương thức thức thức tiếp cận nghiên
hỗ trợ, cho bất kỳ chủ đề nào trong ngành học này.
Cần sử dụng,
ý kiến nhận thức thế giới, những nhà điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, rất có
hiệu quả, đi sâu
nguyên cứu
toàn bộ những chủ đề kể cả thái độ, nhận thức thành viên, định kiến, khuôn mẫu, ý niệm, về bản thân, nhận thấy, đối xử, thuyết phục, ra nêu ra quyết định, và những ánh nhìn, khác. It is not simply a topic within mạng
hội đồng psychology – it is an approach to studying any subject with mạng
hội đồng psychology. Using a mạng
hội đồng-cognitive perspective, researchers can study a wide range of topics including attitudes, person-perception, prejudice, stereotypes, self-concept, discrimination, persuasion, decision-making, và other areas.
Tầm quan trọng, của nhận thức thế giới. The Role of Mạng
hội đồng Cognition
Ví dụ, tưởng tượng bạn đang sẵn sàng chuẩn bị, tới, 1 trong các, những những buổi tán tỉnh và tán tỉnh và tán tỉnh và hẹn hò, giấu mặt. Nỗi lo của bạn không riêng gì, là tạm ngưng, chân ở điểm độc lạ, và những thể hiện bạn gửi tới, đối phương mà bạn còn bận tâm làm ra làm thế nào, để hiểu được những thể hiện mà bên kia gửi cho bạn. Bạn hình thành điểm độc lạ, về đối phương ra làm thế nào,? Bạn hiểu được dụng ý gì từ
hành động của số lượng dân cư khác? For example, imagine that you are getting ready to go on a blind date. Not only do you worry about the impression và signals that you are sending to the other person, you are also concerned with interpreting the signals given by the other individual. How do you form an impression of this person? What meaning do you read into the other person’s behavior? Đây chỉ là 1 trong các, số những ví dụ về phương thức thức thức mà nhận thức thế giới
Tác động, lên một tương tác thế giới một mình,, nhưng bạn cũng xuất hiện thể nghĩ tới, nhiều ví dụ hơn trong
cuộc sống thường ngày đời thường hằng ngày,. Toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, dành phần đông thời điểm trong thời điểm ngày để tương tác với
những người dân, dân khác,
Này cũng, đó là lý chính do sao tư tưởng, học hình thành một phân ngành riêng để giúp ta hiểu được cảm nghĩ, suy nghĩ và phương thức thức thức hành xử của bản thân mình, trong số những
trường hợp tương tác thế giới. This is just one example of how mạng
hội đồng cognition influences a single mạng
hội đồng interaction, but you can probably think of many more examples from your daily life. We spend a considerable portion of every day interacting with others, which is why an entire branch of psychology formed to help understand how we feel, think và behave in mạng
hội đồng situations.
Sự trở nên tân tiến của nhận thức thế giới. The Development of Mạng
hội đồng Cognition
Những nhà tư tưởng, học trở nên tân tiến cũng điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích,
quá trình hình thành và trở nên tân tiến của nhận thức thế giới suốt thời thơ ấu và thanh thiếu niên. Khi trẻ to lên, trẻ sẽ nhận thức nhiều không dừng lại ở đó, không riêng gì, là cảm nghĩ, suy nghĩ, và động lực của mình, mà còn cảm nghĩ và trạng thái tinh thần của số lượng dân cư khác. Khi trẻ ngày càng, nhận thức được những
Vấn đề đó,, trẻ càng đồng cảm, hơn cảm nghĩ của số lượng dân cư khác, biết phương thức thức thức phản xạ lại làm thế nào, để cho hợp lý và phải chăng trong số những
trường hợp tương tác thế giới, thiết kế, nhiều không dừng lại ở đó, những
hành động thuận thế giới (làm vì người khác), và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, mọi chuyện theo tầm nhìn của số lượng dân cư khác. Developmental psychologists also study how mạng
hội đồng cognition develops over the course of childhood và adolescence. As children grow, they become more aware not only of their own feelings, thoughts, và motives but also of the emotions và mental states of others. As this awareness increases, children become more adept at understanding how others are feeling, knowing how to respond in mạng
hội đồng situations, engaging in prosocial behaviors, và taking the perspective of others.
Mặc
dù có rất nhiều lần, học thuyết lạ mắt cùng
nguyên cứu
quá trình trở nên tân tiến của nhận thức thế giới nhưng 1 trong các, những những những học thuyết thông dụng, nhất triệu tập,
nâng cao, nâng cấp, vào dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất
dự án công trình, của nhà tư tưởng, học Jean Piaget. Theo Piaget, sự trở nên tân tiến nhận thức của trẻ sẽ trải qua, 1 chuỗi nhiều
quá trình tiến trình. While there are many different theories that look at how mạng
hội đồng cognition develops, one of the most popular focuses on the work of the psychologist Jean Piaget. According to Piaget, a child’s cognitive development goes through a series of stages.
Trong veo, những
quá trình tiến trình đầu thời kỳ trở nên tân tiến, trẻ rất hay coi mình là
trọng tâm. Trẻ quan sát thế giới từ tầm nhìn của bản thân mình, và gặp nan giải trong những
việc làm, nghĩ về thế giới theo tầm nhìn của số lượng dân cư khác. Xem Ngay: Lifestyle Là Gì – Nghĩa Của Từ : Lifestyle During the earliest stages of development, children are very egocentric. They see the world from their own perspective và struggle to think about how other people may view the world. Khi trẻ to dần, trẻ ngày càng hiểu hơn về những tầm nhìn khác và thuở đầu dẫn có công dụng, nghĩ về phương thức thức thức thức và nguyên nhân, từng người, lại hành xử theo
những phương pháp, thức ổn định trong số những
trường hợp tương tác thế giới. As children grow older, children become increasingly adept at perspective-taking và have an increased ability to think about how và why people act the way they do in mạng
hội đồng situations.
Thời khắc thời hạn, vừa mới đây,, điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, nêu ra vật chứng, đã cho
tất cả chúng ta, biết trẻ trở nên tân tiến kiến thức và năng lực, nghĩ theo một số trong những, trong những tầm nhìn của số lượng dân cư khác vào
quá trình tiến trình tuổi sớm hơn Piaget nêu ra trước kia,. Thậm chí còn, là là những trẻ mầm non mẫu giáo cũng
Đã có rất nhiều, rất nhiều lần, kiến thức và năng lực, đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, một
trường hợp theo tầm nhìn của số lượng dân cư khác. More recently, research has provided evidence that children develop the ability to think about the perspectives of other people at an earlier age than Piaget previously believed. Even young preschoolers exhibit some ability to think about how other people might view a situation. Một vài, những những dấu mốc trở nên tân tiến quan trọng nhất lúc, nhận thức thế giới mới hình hành là việc, việc trở nên tân tiến của Tâm thức luận. Tâm thức luận là kiến thức và năng lực, hiểu và tư duy của một người về trạng thái tinh thần của số lượng dân cư khác. Do vì sự xuất hiện của tâm thức luận mới là việc, việc cốt lõi giúp trẻ rất có
hiệu quả, hiểu được những suy nghĩ, động lực, yêu cầu,
có nhu yếu,, cảm nghĩ và chiêm ngưỡng và thưởng thức rất có
hiệu quả, có ở người khác. Nhận thấy, được sự
Tác động, của
Hầu hết, trạng thái tinh thần này lên phương thức thức thức hành xử của từng người, là cực kỳ, quan trọng giúp ta hình thành những điểm độc lạ, thế giới, lý giải, được
quá trình và nguyên nhân, của
Hầu hết, điều từng người, làm. One of the most important develops in the early emergence of mạng
hội đồng cognition is the growth of a theory of mind. A theory of mind refers to a person’s ability to understand và think about the mental states of other people. It is the emergence of a theory of mind that is critical to being able to consider the thoughts, motives, desires, needs, feelings, và experiences that other people may have. Being able to think about how these mental states can influence how people act is critical to forming mạng
hội đồng impressions và explaining how và why people do the things that they do.
Những thắc mắc, xoay quanh nhận thức thế giới. Questions About Mạng
hội đồng Cognition
Vậy, 1 trong các, những những thắc mắc, khác
Tác động, tới, nhận thức thế giới mà những nhà điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, đang nhắc nhở, nhắc nhở, là gì? Những nhận thức của tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, về người khác đóng vai trọng quan trọng lên phương thức thức thức ta tạo dựng những quan hệ,, phương thức thức thức ta tương tác, đối xử với họ và phương thức thức thức họ đối xử với tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta,. Một vài, trong số những chủ đề mà những nhà tư tưởng, học nhắc nhở, nhắc nhở, khi nhắc tới nhận thức thế giới kể cả: So what are some of the different questions related to mạng
hội đồng cognition that researchers are interested in understanding? Our perceptions of others play such an important role in how we forge relationships, how we interact with others, how we treat others, và how others treat us. Some of the topics that psychologists are interested in when it comes to mạng
hội đồng cognition include:
– Làm ra làm thế nào, ta phiên giải cảm nghĩ và thấy, thấy của số lượng dân cư khác? Làm ra làm thế nào, ta thấy được người khác đang nghĩ hay thấy, thế nào,??? Có chỉ số hay gợi ý, nào ta rất có
hiệu quả,
Cần sử dụng, để nêu ra những giả định này? How do we interpret other people’s feelings và emotions? How do we figure out what they are thinking or feeling? What cues or indicators do we use to make these assumptions? – Suy nghĩ gây
Tác động, gì lên cảm nghĩ? What influence do our thoughts have on our feelings? ­- Thái độ hình thành ra làm thế nào,? Thái độ đóng tầm quan trọng, gì trong
cuộc sống thường ngày thế giới? How do we develop attitudes? What role do these attitudes play in our mạng
hội đồng lives?
– Ý niệm, về bản thân hình thành ra làm thế nào, và làm ra làm thế nào, nó
Tác động, lên quan hệ, của tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, với
những người dân, dân khác? How is self-concept formed và how does it influence our relationships with others? – Những
quá trình tư tưởng, nào
Tác động, lên
quá trình nhận thức của một người, hay phương thức thức thức ta hình thành điểm độc lạ, về người khác? What mental processes influence person perception, or how we form impressions of other people?Những độc lạ, văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lâu năm, truyền thống cổ truyền, lâu năm, lâu lăm. Cultural Differences Những nhà tư tưởng, học thế giới cũng phát đặt ra, rằng những độc lạ, về văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lâu năm, truyền thống cổ truyền, lâu năm, lâu lăm thường đóng tầm quan trọng, khá quan trọng trong nhận thức thế giới. Khi nhìn vào 1 trong các, những những
trường hợp thế giới, hai người bất cứ nào trở nên, phương thức thức thức phiên giải cực kỳ, lạ mắt. Mọi
cá thể đều sở hữu, nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ chiêm ngưỡng và thưởng thức, kiến thức và năng lực, và kiến thức và năng lực,,
Tác động, thế giới, cảm nghĩ và độc lạ, văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lâu năm, truyền thống cổ truyền, lâu năm, lâu lăm riêng. Mạng
hội đồng psychologists have also found that there are often important cultural differences in mạng
hội đồng cognition. When looking at a mạng
hội đồng situation, any two people may have wildly different interpretations. Each person brings a unique background of experiences, knowledge, mạng
hội đồng influences, feelings, và cultural variations.
Một vài, những nhà điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, cũng phát đặt ra, rằng
Tác động, từ văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lâu năm, truyền thống cổ truyền, lâu năm, lâu lăm, thế giới nhóm người rất có
hiệu quả,
Tác động ảnh hưởng, liên quan,
Tác động, lên phương thức thức thức con người ta phiên giải những
trường hợp thế giới. Cùng một
hành động thế giới trong nền văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lâu năm, lâu lăm này rất có
hiệu quả, mang ý nghĩa thâm thúy, và phương thức thức thức phiên giải khác khi đặt trong nền hóa kia. Khi con người ta phiên giải
hành động, đúc rút ý nghĩa thâm thúy, từ những tương tác và rồi hành xử phụ thuộc những tinh thần của bản thân mình, về
trường hợp này thì tiếp tới,, họ sẽ dần dần, từ từ, củng cố và tái lập những quy chuẩn văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lâu năm, truyền thống cổ truyền, lâu năm, lâu lăm làm
Tác động, ngược lại lên những nhận thức thế giới của mình,. Some researchers have found that there are also collective, cultural influences that can affect how people interpret mạng
hội đồng situations. The same mạng
hội đồng behavior in one cultural setting may have a very different meaning và interpretation if it was to take place in another culture. As people interpret behavior, extract meaning from the interaction, và then act based upon their beliefs about the situation, they are then further reinforcing và reproducing the cultural norms that influence their mạng
hội đồng cognitions.
Một vài, những hạn chế rất có
hiệu quả, sống sót,. Possible Shortcomings
Vẫn vẫn
Vẫn đang còn,
quan điểm phê bình dành riêng cho, 1 trong các, những những điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, về nhận thức thế giới, đánh giá và thẩm định, rằng nó quá triệu tập,
nâng cao, nâng cấp, vào
hành động mang ý nghĩa thâm thúy, thành viên. Vì bản thân chủ đề này nó đã quá mang ý nghĩa thâm thúy, “thế giới” rồi nên một số trong những, người đánh giá và thẩm định, rằng nhiều mô hình, giải quyết và xử lý, và xử lý thông tin vốn trước giờ vẫn được
Cần sử dụng, để
nguyên cứu những
quá trình nhận thức ẩn phía dưới
quá trình nhận thức thế giới bị hạn chế không thể, ít. Triệu tập,
nâng cao, nâng cấp, nhiều không dừng lại ở đó, vào những ánh nhìn, tập thể hay tương tác nhiều không dừng lại ở đó, trong trái tim lý của con người rất có
hiệu quả, giúp mang về phương thức thức thức hiểu rất tốt nhất, hơn về phương thức thức thức tư duy và
hành động thế giới của con người. One criticism of some of the research on mạng
hội đồng cognition suggests that it is too focused on individualistic behavior. Because the topic itself is so mạng
hội đồng, some suggest that many of the information-processing models that have traditionally been used to understand the cognitive processes behind mạng
hội đồng cognition are too limited. Focusing more on the collective và interactive aspects of human thought may provide a better understanding of how people think about và understand mạng
hội đồng behavior.
Đọc thêm. Article Sources Moskowitz, GB. Mạng
hội đồng Cognition: Understanding Self và Others. Guilford Press: Hà Nội Thành Phố New York; 2013.
Xem Ngay: Senorita Nghĩa Là Gì – Señorita Nghĩa Là Gì Học Tiếng Anh Qua Frith CD. Mạng
hội đồng cognition. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2008;363(1499):2033-9.
Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Mật Khẩu Zalo Là Gì

Bài Viết: Cognitive Là Gì – Nghĩa Của Từ Cognitive Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cognitive Là Gì – Nghĩa Của Từ Cognitive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *