click

Code First Là Gì – Bạn đã Biết Entity Framework Chưa

Code First La Gi Ban da Biet Entity Framework

Code First Là Gì – Bạn đã Biết Entity Framework Chưa

I. Khái niệm Code First trong ASP .NET MVC

Trong asp mvc ta có 2 phương pháp, thức tiếp cận chính đó là database first và code first, với một bài toán
Đề xuất kiến nghị, đúng
trình độ, nhiệm vụ, chỉnh sửa, tiếp tục, và trở nên tân tiến lập cập thì code first được đánh giá và thẩm định, là mô hình, tiếp cập phải chăng hơn hết,, tại đây, mình sẽ
màn biểu diễn những nổi trội, chính
Tác động ảnh hưởng, tới, phương pháp, thức tiếp cận code first

*

Với phương pháp, thức tiếp cận code-first, Entity Framework sẽ tạo nên, những đối tượng người tiêu dùng,
quý khách hàng
quý khách hàng bảng cơ sở tài liệu, phụ thuộc vào model mà bạn tạo để
màn biểu diễn tài liệu, ứng dụng.Một số trong những, trong những Một vài, quy ước của code first được được chấp nhận, tự động hóa,
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật 1 model như sau :Quy ước tên bảng: Khi tạo 1 class mô tả những thực thể là User sẽ triển khai, triển khai tàng trữ, trong database thì Entity Framework sẽ tự động hóa, làm cho 1 bảng mang tên là UsersQuy ước khóa chính: Khi
toàn bộ
tất cả chúng ta, tạo 1 thuộc tính mang tên là UserId trong lớp User của model thì thuộc tính này được trao, làm khóa chính.
Bên gần đó, nó có tính năng, sẽ ảnh hưởng, tùy chỉnh thiết lập 1 cột khóa tự động hóa, hóa-increment để tàng trữ, Tiêu tốn, nếu kiểu khóa là số nguyên.Quy ước về quan hệ,: Entity Framework đáp ứng, những quy ước
khác hoàn toàn để nhận thấy 1 quan hệ, giữa 2 model chịu ràng buộc, tên của thuộc tính và kiểu dữ liệuĐể
nguyên cứu và mày mò, rõ ràng và cụ thể, hơn mình sẽ làm 1 ví dụ
Phía dưới,. Bài Viết: Code first là gì

II. Tạo
Một trong những phần, mềm ASP .NET MVC với phương pháp, thức tiếp cận code first

Bước 1. Tạo project

Trong content nội dung bài viết này mình cần sử dụng Visual studio 2019 và SQL Sever 2014Tiến hành mở và tạo 1 proejct ASP .NET MVC như sau :

Xem Ngay:  Rubric Là Gì - đánh Giá Theo Tiêu Chí
*

Tiếp sau sau chọn MVC để sở hữu, những thành phần rất rất cần thiết,

Bước 2. Tạo Mã mặt hàng

Vì là code first nên đương nhiên, mình sẽ tạo nên, những model bằng code trước tiên rồi

*

Tạo 3 Class mang tên Student, Course, Enrollment, hãy nhớ là, không nên được sắp xếp, tên có ký tự “s” (Số nhiều) vì
quá trình
quy trình generate ở database sẽ tạo nên, ra bảng lại thêm 1 ký tự “s” nữa đằng sau

*


thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Class Student như sau: using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;namespace MyCodeFirst.Models { public class Student { public int Id { get; set; } public string LastName { get; set; } public string FirstName { get; set; } public DateTime EnrollmentDate { get; set; } public virtual ICollectionEnrollments { get; set; } }}Mình sẽ nghiên cứu và phân tích, và lý giải, rõ ràng và cụ thể, một số trong những, điều ở class này Bảng Student sẽ liên kết với bảng Enrollment, để định nghĩa ta sử dụng, từ khóa virtual và 1 kiểu tài liệu, là Iconnection (tham số là một trong Enrollment entity ta sẽ định nghĩa sau)=> ta đã định nghĩa được một, bảng Student được mapping qua một bảng Enrollment và bảng này sẽ,
sở hữu được khóa ngoại là StudentID Cũng
tương tự như, ta sẽ code 2 class Enrollment và Course như sauEnrollment.cs using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;namespace MyCodeFirst.Models { public class Enrollment { public int EnrollmentID { get; set; } public int Grade { get; set; } public int CourseID { get; set; } public int StudentID {get; set;} public virtual Student Student { get; set; } public Course Course { get; set; } }}Course.csusing System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;namespace MyCodeFirst.Models { public class Course { //Sử dụng anotation để tự sinh những mã tự động hóa, trong database public int CourseID { get; set; } public string Title { get; set; } public int Credits { get; set; } public virtual ICollectionEnrollments { get; set; } }}

Bước 3. Connect database

Mở Sql Sever và thiết kế kiến thiết, tạo 1 database mang tên MyCodeFirst

*

Chọn property của sever để lấy, sever name

*

Vào Project => Manager nuget package => Chọn tab browse và tìm entity framework như hình

Xem Ngay:  Make A Fortune Là Gì
*

Vào Sever Explorer => Chọn Connect to database => Nhập tên sever và chọn database vừa tạo

*

Tiếp sau sau ta nhấp chuột, phải vào data connection vừa
liên kết => Property => Sao chép connection string

*

Mở tệp tin webconfig.cs thêm đoạn tựa như (connection string của quá nhiều, những
các bạn sẽ, khác) sau vào trong thẻ configuration

*

B4. Tạo Data accept layer chứa những context

Vào project tăng thêm, một thư mục mang tên DAL => Tạo 1 class mang tên MyCodeFirstContext.cs và
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật như sau using MyCodeFirst.Models;using System;using System.Collections.Generic;using System.Data.Entity;using System.Linq;using System.Web;namespace MyCodeFirst.DAL { public class MyCodeFirstContext : DbContext{ public MyCodeFirstContext() : base(“MyCodeFirstContext”) { } public DbSet Students { get; set; } public DbSet Enrollments { get; set; } public DbSet Courses { get; set; } }}Xong xuôi hãy thiết kế kiến thiết, rebuild project, đó là bắt buộc

B5. Tạo controller và view

Chuột phải thư mục controller => add => Add new scaffolded Item => MVC 5 Controller with view, using entity framewrok

*
*


Tại đây, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ generate cả controller và view của Student model, với Course và Enrollment tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, làm tựa như nhé Run app và đã đc
hiệu quả,

*

Trong database đã có những bảng

*


quy trình tiến độ triển khai, triển khai khi chỉnh sửa, Mã mặt hàng trong Code First


Đôi lúc, vì đúng
trình độ, nhiệm vụ, ta rất rất cần phải, chỉnh sửa, những bảng trong database, với code first ta phải triển khai, triển khai như sau, ở đây, mình sẽ chỉnh sửa, class model Student như sau using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;namespace MyCodeFirst.Models { public class Student { public int Id { get; set; } public string LastName { get; set; } public string FirstName { get; set; } public string
Địa Chỉ, { get; set; } //Mình thêm trường Địa Chỉ public DateTime EnrollmentDate { get; set; } public virtual ICollectionEnrollments { get; set; } }}Ta vào tool => Nuget package manager => Package manager consoleThực hiện 3 câu lần lượt :enable-migrationsAdd-Migration AddAddressToStudentUpdate-DatabaseKết qua ta đã lại thêm cột Địa Chỉ trong bảng student

*

Do bảng student đã chỉnh sửa, nên bạn cùng cần xóa StudentController và những View tương xứng, và tạo lại như bước 5 để tinh giảm lỗi nhé

Xem Ngay:  Buồn Tiếng Anh Là Gì

Tổng kết

+Ưu thế: Rất thông dụng (vì những lập trình viên thường không mong ước, tiến hành khởi công, DB, nhưng thích tiến hành khởi công, class)
quản trị và điều hành và điều hành và trấn áp, tuyệt đối hoàn hảo, nhất code model, thêm xóa sửa thuộc tính vô cùng dễ dàngKhông phải nặng đầu suy nghĩ về DB.
So với, phương pháp, thức tiếp cận này, DB chỉ là cái “cục” data, kéo ra xài thôiCó thể version control Database. Xem Ngay: Một Số Lý Do Gây Tổn Thương Niêm Mạc Là Gì +Nhược điểm kém: Những chỉnh sửa, kết cấu, trực tiếp trên DB sẽ mấtKhó điều hành
quản trị và điều hành và trấn áp, những column sẽ tạo nên, trên DbHơi khó khi phối hợp, với Db có sẵn. Xem Ngay: Am Là Gì – 12 Giờ Trưa Là Am Hay P. Trong Tiếng Anh Theo mình code-first sẽ hỗ trợ, đỡ tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, nắm và hiểu được cơ bản về
quá trình
quy trình generate tài liệu,, sẽ hỗ trợ, đỡ cho tổng thể toàn bộ
những người dân, dân mới học rất có tính năng, đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và dễ dàng, tiếp cận.
Tính chất, nó giúp sức, cho ta dữ thế dữ thế dữ thế chủ động, hơn trong những
việc làm, thêm sửa hay xóa model. Content nội dung bài viết được
Xem thêm, từ blog của anh haitqd, đó là content nội dung bài viết tiếp theo sau về series asp mvc của bản thân mình,, mọi cá nhân,
cho mình, nhận xết
Để thay thế, thế sửa chữa sửa chữa thay thế đổi tốt nhất, nhất có thể hơn y
tựa như, động lực để mình làm những content nội dung bài viết tiếp theo sau nhé

*
*

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Code First Là Gì – Bạn đã Biết Entity Framework Chưa Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Code First Là Gì – Bạn đã Biết Entity Framework Chưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *