click

Clustered Index Là Gì – Sql Việt Blog» Blog Archive » Clustered Index

Clustered Index La Gi Sql Viet Blog Blog Archive

Clustered Index Là Gì – Sql Việt Blog» Blog Archive » Clustered Index

Clustered index thuộc dòng index
Từ đó những bản ghi trong bảng được sắp thứ tự theo trường index. Khi bảng được tạo clustered index thì bản thân nó trở thành một cây index, với những node lá chứa khóa là những trường được index và cũng đồng thời chứa tổng thể và toàn diện những trường
còn sót lại, của bảng. Vì những bản ghi chỉ
rất có thể, được thu xếp, trên cây index theo một thứ tự không
căn chỉnh nên mỗi bảng chỉ
rất có thể, có tối đa một clustered index. Bạn tạo clustered index như sau: Khi bảng
Đã có rất nhiều, nhiều clustered index thì những index khác (nonclustered) sẽ sử dụng, khóa của trường clustered index làm con trỏ để trỏ về bản ghi tương xứng, (nếu bảng không tồn tại, clustered index thì một
giá trị, RID nội bộ được cần sử dụng). Bài Viết: Clustered index là gì Clustered index không yên cầu phải duy nhất (unique). Nhưng khi nó không duy nhất thì khóa index được gắn thêm một
giá trị, 4-byte bất kể để đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, những node index vẫn
này là duy nhất. Phương châm của việc, việc
Đấy là, tạo cho con trỏ giữa những index khác luôn trỏ tới, tới, duy nhất một bản ghi,
khi đó con trỏ sẽ kể cả khóa index + chuỗi 4 byte được gắn thêm. Việc gắn thêm như vậy làm tăng size của clustered index
tương tự như, như những index khác, nên trong
Phần nhiều,
trường hợp trong trong thực tiễn bạn nên tạo clustered index là duy nhất. Trong trong thực tiễn, theo mặc định một clustered index duy nhất sẽ triển khai tạo khi khai báo khóa chính. Xem Ngay: Phobia Là Gì – Những Từ Chỉ Tên Những Nỗi Sợ Việc tìm kiếm kiếm kiếm theo trường có clustered index tối ưu hơn so với non-clustered index vì nó bỏ dở được bước bookmark lookup (do tổng thể và toàn diện những trường tài liệu,
Đã có rất nhiều, nhiều sẵn tại node index). Ta hãy so sánh hiệu năng của hai loại index trải qua một ví dụ: bảng Customer vốn
Đã có rất nhiều, nhiều clustered index trên trường CustomerID; giờ ta hãy copy tài liệu, sang một bảng mới và tạo non-clustered index cho CustomerID; tiếp nối triển khai cùng một câu lệnh trên hai bảng. USE AdventureWorks GO SELECT * INTO Sales.Customer_NC FROM Sales.Customer GO CREATE INDEX Idx_CustomerID_NC ON Sales.Customer_NC ( CustomerID) GO — #1 SELECT CustomerID,CustomerType FROM Sales.Customer WHERE CustomerID = 27684   — #2 SELECT CustomerID,CustomerType FROM Sales.Customer_NC WHERE CustomerID = 27684

Xem Ngay:  Ngạ Quỷ Là Gì - Ma Và Ngạ Quỷ Giống Hay Khác Nhau
*

Như phương thức, tiến hành khởi công, đã đã cho
tất cả chúng ta, biết, câu lệnh
Thứ nhất, (có clustered index) chỉ có
giá trị, bằng 1/2 so với câu lệnh
Thời điểm đầu tuần, (nonclustered index), do câu lệnh
Thời điểm đầu tuần, cần thêm làm việc thao tác bookmark lookup (RID lookup nằm ở trong hình). Bạn cũng sẽ có, thể tưởng tượng clustered index là một trong trong số những covering index với độ
phủ lấy, là tổng thể những cột trong bảng, nhưng không chiếm thêm không gian tàng trữ, riêng cho index. Xem Ngay: Experiment Là Gì – Nghĩa Của Từ Experiment Cũng vì tài liệu, được lưu
cùng với, node index nên những lệnh tìm kiếm theo khoảng tầm chừng luôn luôn luôn luôn được, giúp sức, bởi clustered index. Quay trở lại, hai bảng trong ví dụ trên: SELECT CustomerID,CustomerType FROM Sales.Customer WHERE CustomerID BETWEEN 20000 và 30000   SELECT CustomerID,CustomerType FROM Sales.Customer_NC WHERE CustomerID BETWEEN 20000 và 30000

*

Hãy tạm bỏ dở dòng khuyến nghị (“Missing index…”) của SQL Server. Ta thấy là câu lệnh
Thứ nhất, được triển khai bằng index seek, trong số những khi câu lệnh
Thời điểm đầu tuần, dẫn tới, quét bảng (table scan) dù cho trường cần tìm
Đã có rất nhiều, nhiều index. Nguyên nhân, là vì câu lệnh tìm kiếm theo khoảng tầm chừng như trên thường trả về nhiều bản ghi, nếu sử dụng, index sẽ tạo nên, nên nên ra nhiều làm việc thao tác bookmark lookup (mỗi bản ghi tìm kiếm được, là một trong trong số những lần lookup), dẫn tới,
giá trị, tăng đột biến đều. Trong điều kiện kèm theo, này nó còn vượt quá
giá trị, quét bảng. Vì vậy bộ tối ưu hóa (Optimizer) khi
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, những phương thức, đã chọn chiêu trò thức quét bảng. Với clustered index thì làm việc thao tác nhảy thẳng tới, từng node (index seek) luôn đủ để mang, được tính năng,; vì index seek đã là tối ưu nên không tồn tại, phương thức, nào khác cần Lưu ý, tới,. Phiên bản cần sử dụng: Toàn bộ tổng thể những phiên bản Tags: clustered index, Index, Non-clustered index 20 Comments Posted on 22/9/2010 | Categories: Index,
thiết kế xây dựng database

Xem Ngay:  Confusion Là Gì - Nghĩa Của Từ Confusion

Những content nội dung bài viết tựa như

Index Giúp Tăng Hiệu Năng Thực Hiện Như Thế Nào Tối Ưu Hóa Câu Lệnh Bằng Covering Index Để Sử dụng, Được Index Trong Điều Kiện Tìm Kiếm Của Câu Lệnh Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Clustered Index Là Gì – Sql Việt Blog» Blog Archive » Clustered Index Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Clustered Index Là Gì – Sql Việt Blog» Blog Archive » Clustered Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *