click

Cluster Là Gì

Cluster La Gi

Cluster Là Gì

Blog hethongbokhoe.com giải đáp tỉ mỉ Cluster là gì

*

Cluster là gì? Tổng quan về Server Clustering – hethongbokhoe.com

Định nghĩa Cluster là gì?

Clustering là một kiến trúc
nhằm mục tiêu phương châm đảm bảo đổi mới, khả năng sẵn sàng chuẩn bị, cho những hệ thống mạng. Clustering kể cả nhiều server riêng lẻ được liên kết và
hoạt động giải trí tuy nhiên, thế tuy nhiên, thế
song song với, nhau trong một mạng lưới mạng lưới hệ thống. Những server này tiếp xúc
song song với, nhau để
Bàn luận, thông tin và tiếp xúc với mạng
Phía bên ngoài, để triển khai, triển khai triển khai, những
Đề xuất kiến nghị,. Khi có lỗi xảy ra những dịch vụ trong cluster
hoạt động giải trí tương tác
song song với, nhau để
bảo trì, tính không
Thay đổi, và độ sẵn sàng chuẩn bị, cao cho mạng lưới mạng lưới hệ thống.
Bài Viết: Cluster là gì

Mô hình, chung của mạng lưới mạng lưới hệ thống Server Cluster

Server Cluster là một vài, giữa những mô hình, được đặt ra,
nhằm mục tiêu phương châm cung ứng, được những yêu cầu càng tăng thêm thêm trong việc truy xuất những ứng dụng có
Tính chất, quan trọng như tài chính điện tử, database …
Những ứng dụng này rất cần phải, có tính năng, chịu được lỗi cao, luôn cung ứng, được đánh giá và thẩm định, sẵn sàng chuẩn bị, và năng lực, rất có công dụng, mở rộng mạng lưới mạng lưới hệ thống khi thiết yếu.Những năng lực, của Server Cluster giúp sức, cho mạng lưới mạng lưới hệ thống rất có công dụng, tiếp tục được
hoạt động giải trí và cung ứng, dịch vụ luôn luôn luôn luôn luôn được, sẵn sàng chuẩn bị,. Ngay cả những, lúc mạng lưới mạng lưới hệ thống rất có công dụng, xảy ra lỗi như hỏng ổ đĩa hay server bị down.
Mô hình, Server Cluster kể cả nhiều server riêng lẻ được liên kết và
hoạt động giải trí tuy nhiên, thế tuy nhiên, thế
song song với, nhau trong một mạng lưới mạng lưới hệ thống. Những server này tiếp xúc
song song với, nhau để
Bàn luận, thông tin lẫn nhau và tiếp xúc với
Phía bên ngoài, để triển khai, triển khai triển khai, những
Đề xuất kiến nghị,. Khi có lỗi xảy ra, những service trong Cluster
hoạt động giải trí tương tác
song song với, nhau để
bảo trì, tính không
Thay đổi, và tính sẵn sàng chuẩn bị, cao cho Cluster.

Những điểm vượt trội của mạng lưới mạng lưới hệ thống Server Cluster

Vừa ý, tính sẵn sàng chuẩn bị, cao : Mạng lưới mạng lưới hệ thống Server Cluster cung ứng, tính luôn sẵn sàng chuẩn bị, cho những ứng dụng và những service ngay đến những, khi những thành phần hardware hay software bị lỗi.Lúc một server trong Cluster bị fail, quyền sở hữu, tài nguyên của chính mình, nó như thể, những ổ đĩa và IP Địa Chỉ tự động hóa, hóa chuyển tới một server khác còn
hoạt động giải trí.
Vừa ý, năng lực, dễ mở rộng: Lúc những ứng dụng trong Cluster sử dụng tài nguyên mạng lưới mạng lưới hệ thống vượt quá năng lực, của chính mình, nó, ta rất có công dụng, đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, add thêm node vào cluster để cung ứng, yêu cầu
truy vấn hay đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, thêm vào nhiều bộ giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý ( 8 CPU cho Windows Server 2003 Enterprise Edition và 32 CPU cho Windows Server Datacenter Edition) hoặc thêm
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ RAM (8GB cho Windows Server 2003 Enterprise Edition và 64GB cho Datacenter Edititon).
Vừa ý, sự đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, trong quản trị: Ta rất có công dụng, sử dụng Cluster Administrator tools để quản trị một Cluster như thể, một vài, giữa những mạng lưới mạng lưới hệ thống đơn và quản trị một vài, ứng dụng, khi chúng chạy trên một server đơn.Rất rất có thể chuyển dời những ứng dụng 1 trong các, những server
khác hoàn toàn
Phía trong, một Cluster.
Rất rất có thể thay đổi lượng việc làm 1 trong các, những server hay đặt server ở trạng thái không
hoạt động giải trí cho kế hoạch
bảo trì,.
Rất rất có thể giám sát và
Thống kê, trạng thái của Cluster, tổng thể toàn bộ toàn diện những node và tài nguyên từ bất cứ nơi nào, trong mạng.

Những thuật ngữ trong mạng lưới mạng lưới hệ thống Server Cluster

Cluster : Là một mạng lưới mạng lưới hệ thống tuy nhiên, thế tuy nhiên, thế và được cung ứng, bởi một đội nhóm, nhóm những server dành riêng để chạy những ứng dụng
Tính chất, gì đó và
liên kết
song song với, nhau để cung ứng, năng lực, chịu lỗi (faul tolerance) và load balance. Cluster sử dụng để cung ứng, tính luôn sẵn sàng chuẩn bị, cho việc
truy vấn
Node : Là một server thuộc một Cluster gì này mà, trên đó những ứng dụng và Cluster service được tùy chỉnh
thông số kỹ thuật
Failover :
quy trình tiến độ failover rất có công dụng, xảy ra một
phương pháp thức tự động hóa, hóa. Lúc một node trong Cluster bị hỏng, những resource group của chính mình, nó sẽ bị
Tác động, được chuyển tới một hay nhiều node trong Cluster mà còn
hoạt động giải trí được.
quy trình tiến độ tự động hóa, hóa failover
tương tự như, như lập kế hoạch cho việc tái chỉ định quyền sở hữu, những resource.
Failover
Đề xuất kiến nghị, cam kết những resource group nào đang
hoạt động giải trí và sinh hoạt trên node bị hỏng và những node nào nên giữ quyền sở hữu, những resource group đó.
Tổng thể toàn bộ những node trong Cluster mà có tính năng, giữ những resource group đó triển khai, đàm phán
song song với, nhau để lấy, quyền sở hữu,.
quy trình tiến độ đàm phán phụ thuộc vào năng lực, của node, tải hiện hành, năng lực, phản hồi, ứng dụng hay danh sách node ưu tiên.
Danh sách node ưu tiên là một vài, giữa những phần của
Hầu hết, thuộc tính trong resource group và được sử dụng để chỉ định một resource group tới một node. Khi việc đàm phán quyền sở hữu, resource group được hoàn tất, tổng thể toàn bộ toàn diện những node trong Cluster update database của chúng và tiếp tục theo dõi node sở hữu, resource group đó
Failback : Lúc một node
trở về Ship hàng, Cluster hoàn trả, quyền sở hữu, tài nguyên cho nó và nó sẵn sàng chuẩn bị, để triển khai, triển khai triển khai,
Đề xuất kiến nghị,
Quorum resource : Một vài, Cluster, Quorum resource chứa đựng và
bảo trì, những thông tin
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật thiết yếu cho việc hồi phục Cluster Resource. Những Cluster resource kể cả những phần cứng vật lý như thể, những ổ đĩa, những network thẻ và những thực thể lô ghích như thể, những Nơi đặt, đặt IP, những ứng dụng và cơ sở tài liệu, của ứng dụng. Mỗi node trong Cluster sẽ giành được quyền sở hữu, những resource tổng thể toàn bộ toàn diện.
tuy nhiên, Cluster cũng luôn có những resource chung tựa như, những thiết bị tàng trữ, chung và private network thẻ. Mỗi node trong Cluster đều có tác dụng,
truy vấn tới những resource chung này. Một resource chung
Tính chất, được biết như thể, Quorum resource – là một vài, giữa những ổ đĩa vật lý trong dãy những ổ đĩa chung của Cluster đóng một tầm quan trọng, quan trọng trong
những hoạt động sinh hoạt,
hoạt động giải trí của Cluster. Nó phải được dành riêng cho,
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của rất nhiều, node như tạo một Cluster hay thêm node.
Resource group : Resource group là một vài, giữa những tập hợp lô ghích của
Hầu hết, resource trong một Cluster. Một resource group tiêu biểu vượt trội tiêu biểu vượt trội được tạo cho bởi những resource liên kết lô ghích
song song với, nhau như thể, những ứng dụng và những thiết bị ngoại vi và tài liệu, phối với những ứng dụng đó. Resource group cũng luôn có thể chứa đựng những thực thể của cluster và chỉ được liên kết khi cần như thể, những server ảo và Nơi đặt, đặt IP. Một resource group tại thuở nào, điểm chỉ được sở hữu, bởi một node và những resource riêng lẻ
Phía trong, group đó phải tồn tại, trên node đó. Những node khác trong Cluster không còn, sở hữu, những resource group
khác hoàn toàn trong cùng một resource group.

Những thành phần của Cluster Service

Cluster service chạy trên mỗi node trong server cluster và tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, mọi
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của server cluster. Cluster service kể cả
Số đông, tử software làm việc tuy nhiên, thế tuy nhiên, thế
song song với, nhau. Những thành phần này triển khai, triển khai triển khai, việc theo dõi,
bảo trì, tính không
Thay đổi, và luân chuyển, những resource
xuất phát xuất phát từ, 1 node sang 1 node khác
Resource DLLs :
cho từng, ứng dụng chịu trách nhiệm, theo dõi và tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, ứng dụng đó. Ví dụ : Resource DLL sao lưu và hồi phục những thuộc tính của ứng dụng trong Cluster database, mang resource trực tuyến và offline và kiểm tra trạng thái của resource đó. Khi thiết yếu phải triển khai, triển khai triển khai, failover, Resource DLL làm việc
cùng với, Resource Monitor và Failover Manager để đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy
quy trình tiến độ tiến trình, failover được triển khai, triển khai triển khai, đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản,.
Checkpoint Manager : Để đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy cho việc Cluster service rất có công dụng, hồi phục
xuất phát xuất phát từ, 1 resource bị lỗi, Checkpoint Manager kiểm tra những khóa registry lúc 1 resource được mang trực tuyến và ghi tài liệu, checkpoint lên quorum resource khi resource này offline.
1 trong các, những ứng dụng chứa thông tin
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật tại tổng thể toàn bộ toàn diện thay cho việc chứa thông tin trong cơ sở tài liệu,
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Cluster. Nếu một vài, ứng dụng,
Đề xuất kiến nghị, chứa đựng tổng thể toàn bộ toàn diện thông tin rất có công dụng, failover, Checkpoint Manager cung ứng, cho
Đề xuất kiến nghị, này bằng
phương pháp thức
bảo trì, một bản sao của thông tin tổng thể toàn bộ toàn diện hiện hành này trên Quorum resource. So với những ứng dụng chứa thông tin
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật trong registry trên server, Checkpoint Manager theo dõi tài liệu, này khi ứng dụng đang trực tuyến. Khi có sự
chỉnh sửa xảy ra, Checkpoint Manager update quorum resource với tài liệu,
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật hiện hành.
Database Manager : chạy trên mỗi node và
bảo trì, một bản sao lưu tổng thể toàn bộ toàn diện của cơ sở tài liệu,
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Cluster – chứa những thông tin về những thực thể vật lý và lô ghích trong một Cluster. Những thực thể này kể cả bản thân Cluster, những node thành viên, những resource group, nhiều chủng loại resource và những mô tả của
Hầu hết, loại resource
Tính chất, như thể, những ổ đĩa và Nơi đặt, đặt IP. Database Manager sử dụng Global Update Manager cho việc update lẫn nhau (replicate) tổng thể toàn bộ toàn diện những
chỉnh sửa tới những node khác trong cluster. Theo
phương pháp thức này, những thông tin
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật được
bảo trì, qua Cluster nay cả lúc 1 node bị hỏng và khi Administrator
chỉnh sửa
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Cluster trước khi node đó
trở lại Ship hàng.
Database Manager cũng cung ứng, một interface chứa những
chỉnh sửa trong cơ sở tài liệu,
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Cluster trải qua những thành phần Cluster service khác như thể, Failover Manager và Node Manager. Interface này sử dụng để rất có thể tạo ra, những
chỉnh sửa
tương tự như, như interface sử dụng để rất có thể tạo ra, những
chỉnh sửa tới registry qua Windows Programming Interface (API). Những
chỉnh sửa khác này được Database Manager phụ trách, để update cho những node khác trong cluster qua Global Update Manager
Sự kiện, Log Replication Manager : là một vài, giữa những phần của Cluster service làm việc
cùng với, Sự kiện, Log Service để sao chép những sự kiện log tới tổng thể toàn bộ toàn diện những node trong Cluster. Những sự kiện này được lưu lại làm đã đã cho
tất cả chúng ta, biết node nào mà sự kiện xảy ra trên đó.
Những sự kiện được lưu lại trên một node được thu xếp,, củng cố và gửi qua Sự kiện, Log Replication Manager để broadcast tới những node đang
hoạt động giải trí khác. Nếu một số trong những, trong những sự kiện được lưu lại trong một thời gian,, mỗi sự kiện rất có công dụng, broadcast một
phương pháp thức riêng lẻ, nhưng nếu nhiều sự kiện được lưu lại trong một thời gian, ngắn, chúng được phối kết hợp, với nhau trước khi broadcast. Những sự kiện được dán nhãn làm đã cho chúng ta biết, thêm node nào chúng được xảy ra. Những node khác phụ trách, những sự kiện và ghi chúng lên local log.
Failover Manager : quản trị những resource và những resource group. Nó chịu trách nhiệm, tắt hay khởi động những resource, quản trị những resource
Tác động, và sẵn sàng chuẩn bị, cho một
quy trình tiến độ tiến trình, failover những resource group. Để triển khai, triển khai triển khai,
những hoạt động sinh hoạt,
hoạt động giải trí này, nó phụ trách, resource và thông tin trạng thái mạng lưới mạng lưới hệ thống từ những thành phần Cluster trên một node và từ Resource Monitors. Resource Monitors cung ứng, môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên triển khai, triển khai triển khai, cho resource DLLs và cung ứng, sự tiếp xúc giữa resource DLLs và Failover Manager.
Failover Manager cam kết node nào trong Cluster nên sở hữu, resource group. Khi thiết yếu phải failover một resource group, Failover Manager trên mỗi node trong Cluster làm việc
song song với, nhau để tái chỉ định quyền sở hữu, cho resource group đó.
Nhờ vào
phương pháp thức mà resource group được
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật, Failover Manager rất có công dụng, tổng thể toàn bộ toàn diện khởi động lại resource bị hỏng hay rất có công dụng, làm cho resource đó offline
So với, những resource
Tác động, với nó và kế tiếp sẵn sàng chuẩn bị, cho một
quy trình tiến độ tiến trình, failover.
Global Update Manager : được sử dụng bởi những thành Phần phía bên trong, cluster như thể, Failover Manager hay Database Manager để mang, những update
chỉnh sửa tới mỗi node trong Cluster. Khi
quy trình tiến độ tiến trình, update xảy ra, nó
khởi đầu, tại một node client và một node khác được chỉ định, theo dõi việc update để đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy việc update được xảy ra trên tổng thể toàn bộ toàn diện những node. Node client
Đề xuất kiến nghị, node này gửi tới một global lock để triển khai, triển khai triển khai, update. Nếu lock này chưa sẵn sàng chuẩn bị,, nó sẽ bị
Tác động, chờ. Khi lock này sẵn sàng chuẩn bị, node giám sát và
Thống kê, sẽ gán cho node client và chỉ định update tại tổng thể toàn bộ toàn diện. Nếu node này update thành công mà
quy trình tiến độ tiến trình, update bị lỗi trên một node khác thì node này sẽ,
Tác động, loại bỏ, bỏ khỏi danh sách những node đang
hoạt động giải trí và sự update triển khai, trên những node còn
hoạt động giải trí khác. Nếu việc này xảy ra, quorum log sẽ triển khai, triển khai lưu lại để bảo đảm an toàn, rằng node bị lỗi rất có công dụng, nhận được tổng thể toàn bộ toàn diện những thông tin
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật thiết yếu khi nó
trở lại
hoạt động giải trí.
Log Manager :
cùng với, Checkpoint Manager tương tác
song song với, nhau bảo đảm an toàn, rằng recover log trên quorum resource chứa đựng tài liệu,
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật tiên tiến và tăng trưởng, nhất và những checkpoint
chỉnh sửa. Nếu một hay nhiều node trong Cluster bị hỏng, những node còn
hoạt động giải trí khác vẫn rất có công dụng, triển khai, triển khai triển khai,
chỉnh sửa
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật. Lúc những node này bị hỏng, Database Manager sử dụng Log Manager để lưu lại sự
chỉnh sửa
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật lên Quorum resource.
Lúc những node bị lỗi
trở lại Ship hàng, chúng đọc
Vị trí đặt, của quorum resource trong local cluster. Những cơ chế được thiết kế theo phong cách, xây dựng
Phía trong, sẽ dò tìm trong cơ sở tài liệu, cũ những quorum resource nào không đúng. Tiếp nối đuôi nhau, Database Manager sẽ
Đề xuất kiến nghị, Log Manager update bản sao tổng thể toàn bộ toàn diện của Cluster sử dụng tệp tin checkpoint trong Quorum resource và kế tiếp so sánh, với tệp tin log trong Quorum disk.
hiệu quả, là hoàn thiện, việc update Cluster.
Membership Manager : chịu trách nhiệm,
bảo trì, một một chiếc, nhìn tương đồng, về những node trong Cluster hiện tại đang làm việc hay bị hỏng tại thuở nào, điểm không
Thay đổi,.
trọng tâm của thành phần
này là thuật toán regroup được
Đề xuất kiến nghị, triển khai, triển khai triển khai, bất cứ
lúc nào, có biểu lộ, của một hay nhiều node bị lỗi.
Node Manager : chạy trên mỗi node và
bảo trì, một danh sách tổng thể toàn bộ toàn diện những node, những network, những network interface trong cluster. Qua sự tiếp xúc 1 trong các, những node, Node Manager đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy cho tổng thể toàn bộ toàn diện những node có cùng một danh sách những node đang
hoạt động giải trí.
Node Manager sử dụng những thông tin trong cơ sở tài liệu,
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Cluster để cam kết những node nào được thêm vào hay bị loại bỏ, bỏ khỏi Cluster. Node Manager trên mỗi node cũng theo dõi những node khác để tìm ra node bị lỗi. Để triển khai, triển khai triển khai, việc theo dõi, nó gửi và nhận thêm những message gọi là những heartbeat tới mỗi node trong Cluster. Nếu một node có một sự tiếp xúc bị lỗi với cùng 1 node khác, nó gửi broadcast một message tới những node khác làm thế nào cho tổng thể toàn bộ toàn diện những node nhận message này để xác thực, lại danh sách những node đang
hoạt động giải trí trong cluster.
quy trình tiến độ này gọi là một vài, giữa những regroup sự kiện.
Xem Ngay: Cache Là Gì – Và Một Số Kỹ Thuật Cache Cơ Bản Node Manager cũng ký danh, vào
quy trình tiến độ tiến trình, một node ký danh, vào Cluster. Tại thời điểm một node được thêm vào Cluster, Node Manager trên node đó thiết kế kiến thiết, xây dựng một
quy trình tiến độ tiến trình, tiếp xúc với những Node Manager trên những node khác để triển khai, triển khai triển khai,
quy trình tiến độ tiến trình, xác thực,.
Resource Monitor : cung ứng, một interface tiếp xúc giữa resource DLLs và Cluster service. Khi Cluster cần lấy tài liệu,
xuất phát xuất phát từ, 1 resource, Resource Monitor phụ trách,
Đề xuất kiến nghị, và đẩy
Đề xuất kiến nghị, đó tới resource DLL tương thích,. Ngược lại, lúc 1 resource DLL cần
Giải trình, trạng thái của chính mình, nó hoặc thông báo cho Cluster service một sự kiện, resource đẩy thông tin này từ resource tới Cluster service
Backup/Restore Manager :Cluster service đặt ra, một API sử dụng để backup cơ sở tài liệu, cluster, BackupClusterDatabase. BackupClusterDatabase trước tiên tương tác với Failover Manager, kế tiếp đẩy
Đề xuất kiến nghị, tới node sở hữu, quorum resource. Database Manager trên node này sẽ triển khai, triển khai
Đề xuất kiến nghị, và kế tiếp tạo một bản backup cho quorum log tệp tin và những tệp tin checkpoint.
Cluster service cũng đặt ra, một API khác, RestoreClusterDatabase để restore cơ sở tài liệu, Cluster
xuất phát xuất phát từ, 1 backup path. API này rất có công dụng, chỉ được
Đề xuất kiến nghị, tại tổng thể toàn bộ toàn diện
xuất phát xuất phát từ, 1 trong các, số những node của Cluster. Khi API được
Đề xuất kiến nghị,, trước tiên nó tắt Cluster service, restore cơ sở dử liệu Cluster từ bản backup, tạo một trị giá registry chứa backup path và kế tiếp khởi động lại Cluster service. Cluster service khi khởi động sẽ dò tìm
Đề xuất kiến nghị, restore và triển khai, restore cơ sở tài liệu, Cluster từ backup path tới Quorum resource.

Nguyên tắc
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của Server Cluster

Lúc một node hay là 1 trong các, application trong Cluster bị fail, Server Cluster rất có công dụng, phản xạ, bằng
phương pháp thức khởi động lại application bị lỗi hay phân tán việc làm từ node bị fail tới những node khác còn
hoạt động giải trí trong Cluster đó.
Cluster service kiểm tra yếu tố
thực trạng không
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của rất nhiều, resource riêng lẻ hay là 1 trong các, node, và tự động hóa, hóa chuyển dời hay khởi động lại những ứng dụng, tài liệu, và tệp tin resource tới một node còn
hoạt động giải trí trong Cluster.
quy trình tiến độ này được phép những resource như thể, database, tệp tin share và application
bảo trì, tính sẵn sàng chuẩn bị, cao cho những ứng dụng của user và client.
Server Cluster đặt ra, 2 cơ chế kiểm tra yếu tố
thực trạng không
hoạt động giải trí
khác hoàn toàn:
Detect Node FailureMột
phương pháp thức định kỳ, mỗi node
Bàn luận, những gói message với những node khác trong Cluster sử dụng private cluster network. Những message này được gọi là Heartbeat. Sự
Bàn luận, Heartbeat được cho phép, mỗi node kiểm tra tính sẵng sàng của
Hầu hết, node khác và những ứng dụng của chúng. Nếu một server bị fail trong việc phản hồi, 1 Heartbeat, những server còn
hoạt động giải trí
khởi đầu, một
quy trình tiến độ tiến trình, Failover để đàm phán quyền sở hữu,
So với, những tài nguyên và ứng dụng của node bị fail. Việc đàm phán này sử dụng Challenge và Defense protocol.
Việc bị fail trong
quy trình tiến độ tiến trình, phản hồi, Heartbeat rất có công dụng, xảy ra trong tương đối nhiều sự kiện như thể, computer failure, network interface failure, network failure, hay trong lúc
hoạt động giải trí cao không
Đôi lúc, gì đó. Đôi chút, khi tổng thể toàn bộ toàn diện những node tiếp xúc
song song với, nhau, Configuration Database Manager gửi Global Configuration Database update tới mỗi node.
tuy nhiên, khi fail trong
quy trình tiến độ tiến trình,
Bàn luận, heartbeat xảy ra, Log Manager cũng lưu lại
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật database
chỉnh sửa tới Quorum Resource. Nó đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy những node còn
hoạt động giải trí rất có công dụng,
truy vấn thông tin
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Cluster tiên tiến và tăng trưởng, nhất và tài liệu, registry tổng thể toàn bộ toàn diện trên node trong
quy trình tiến độ tiến trình, hồi phục
Detect Resource FailureFailover Manager và Resource Monitors làm việc tuy nhiên, thế tuy nhiên, thế
song song với, nhau để dò tìm và Hồi sinh resource bị fail. Resource Monitors theo dõi trạng thái của resource bằng
phương pháp thức kiểm tra định kỳ những resource sử dụng Resource DLLs. Việc kiểm tra vòng gồm hai bước, một query LookAlive lướt qua và một query lâu dài hơn, ra hơn,
sau cùng – IsAlive. Khi Resource Monitor dò tìm một resource bị fail, nó thông báo cho Failover Manager và tiếp tục giám sát và
Thống kê, resource này.
Failover Manager
bảo trì, trạng thái của
Hầu hết, resource và resource group. Nó cũng chịu trách nhiệm, triển khai, triển khai triển khai, việc hồi phục lúc 1 resource bị fail và sẽ
Đề xuất kiến nghị, Resource Monitor phản hồi, tới user yếu tố
thực trạng
hoạt động giải trí hay là không,
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của resource.
Sau lúc, resource bị fail được tìm thấy, cảm nhận thấy,, Failover Manager rất có công dụng, triển khai, triển khai triển khai, việc hồi phục bằng
phương pháp thức khởi động lại một resource và những resource hay chuyển dời toàn diện tổng thể toàn bộ resource group tới một node khác. Việc làm hồi phục cam kết đã được triển khai, triển khai triển khai, bởi resource và resource group properties và node availability.
Trong
quy trình tiến độ tiến trình, failover, một resource group đc
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, như thể, một vài, giữa những failover unit, để đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy resource được hồi phục đúng. Lúc một resource được hồi phục từ trạng thái fail, Resource Monitor thông báo tới Failover Manager để tự động hóa, hóa triển khai, triển khai triển khai,
quy trình tiến độ tiến trình, failback những resource group phụ thuộc vào
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật của resource group failback properties.
Ghi chúSo với những Cluster có 2 node, sử dụng thông điệp unicast cho traffic trong nội bộ Cluster. Không sử dụng multicast.So với những cluster có từ 3 node trở lên mà ở dạng mixed version (1 trong các, những node chạy Windows Server 2003 Enterprise Edition hay Datacenter Edition và 1 trong các, những node khác chạy windows 2000) những Cluster gửi những thông điệp unicast, không sử dụng multicast.Heartbeat: Là một UDP packet thay đổi 1 trong các, những node mỗi 1.2 giây một lần để cam kết mỗi node trong Cluster vẫn
hoạt động giải trí. Nếu một node thiếu vắng thường xuyên 5 heartbeat, node này sẽ, sẵn sàng chuẩn bị, một
quy trình tiến độ tiến trình, regroup sự kiện để bảo đảm an toàn, rằng tổng thể toàn bộ toàn diện những node đi tới một sự tương đồng, danh sách những node còn đang
hoạt động giải trí.
Server Cluster network rất có công dụng, là private ( chỉ có sự tiếp xúc 1 trong các, những node
song song với, nhau), public ( tiếp xúc giữa client với node), hay mixed (cả sự tiếp xúc 1 trong các, những node và sự tiếp xúc giữa client với node). Heartbeat được tiếp xúc qua tổng thể toàn bộ toàn diện nhiều chủng loại network, tuy nhiên, thế việc theo dõi heartbeat và
phương pháp thức mà Cluster thể hiện, những heartbeat bị lỗi phụ thuộc vào những kiểu network sau :
– Trên private hay mixed network, cả hai đều phải có, sự tiếp xúc 1 trong các, những node, heartbeat được theo dõi để cam kết node có
hoạt động giải trí trong Cluster hay là không,.
– Trên public network, chỉ có sự tiếp xúc giữa client với node, heartbeat được theo dõi chỉ để cam kết network adapter của node có
hoạt động giải trí hay là không,.
Regroup sự kiện: Nếu một node thiếu vắng thường xuyên 5 heartbeat, một
quy trình tiến độ tiến trình, regroup sự kiện được xảy ra. Nếu node vẫn
bảo trì, tính trạng không còn, phản hồi,, node này sẽ triển khai, triển khai loại bỏ, khỏi danh sách những node
hoạt động giải trí. Nếu node không phản hổi này đang sở hữu, một quorum resource, những node
sót lại, cũng
khởi đầu, một
quy trình tiến độ tiến trình, đàm phán quorum. Tiếp nối đuôi nhau,,
quy trình tiến độ tiến trình, failover được
khởi đầu,.

quy trình tiến độ đàm phán quorum:
quy trình tiến độ đàm phán quorum xảy ra lúc 1 node đang sở hữu, một quorum resource bị lỗi hay là không,
hoạt động giải trí, và những node
sót lại, sẽ cam kết node nào sẽ lưu lại lại đc quyền sở hữu, quorum resource. Phương châm của
quy trình tiến độ tiến trình, đàm phán quorum là tại thuở nào, điểm bảo đảm an toàn, rằng chỉ một node duy nhất được sở hữu, quorum resource.
Việc chỉ cho một node sở hữu, quorum resource là rất quan trọng do vì nếu tổng thể toàn bộ toàn diện những tiếp xúc giữa 2 hay nhiều node bị lỗi, nó có tính năng, chia Cluster thành 2 hay
Hầu hết, riêng lẻ để giữ cho nó vần tiếp tục
hoạt động giải trí (split brain). Server Cluster ngăn chặn, nó bằng
phương pháp thức chỉ được cho phép, duy nhất một Cluster tách ra này còn tồn tại chứa node đang sở hữu, quorum resource tiếp tục
hoạt động giải trí như một Cluster. Bất kể node nào không còn, tiếp xúc với node đang sở hữu, quorum resource, thì node này sẽ, không thể, là node thành viên trong Cluster.

phương pháp cluster giữ cho những resource group luôn sẵn sàng chuẩn bị,: Cluster giữ cho những resource group luôn sẵn sàng chuẩn bị, bằng
phương pháp thức theo dõi trạng thái của
Hầu hết, resource, mang những resource trực tuyến, và triển khai, failover.
Theo dõi trạng thái những resource: Resource Monitor đặt ra, 2
phương pháp thức theo dõi trạng thái những resource trên node mà nó giám sát và
Thống kê, : Look Alive (resource xuất hiện là trực tuyến) và IsAlive (kiểm tra rõ ràng, cụ thể trạng thái trực tuyến và
hoạt động giải trí
vui chơi giải trí của resource là đúng
công dụng).

phương pháp Failover xảy ra:
quy trình tiến độ failover xảy ra lúc 1 group hay là 1 trong các, node đang sở hữu, resource bị lỗi. Một resource bị lỗi rất có công dụng, là nguyên nhân, cho một group fail nếu ta
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Affect the group cho resource đó.
Failover có hai dạng: Resource failure hay Group failure và Node failure hay mất sự tiếp xúc 1 trong các, những node.Resource failure và Group failure: Lúc một resource bị hỏng
quy trình tiến độ tiến trình, sau sẽ xảy ra :
Resource Monitor dò tìm lỗi qua Looks Alive hay Is Alive hoặc sang 1 sự kiện được ghi bởi resource đó. Resource Monitor gọi điểm vào Is Alive của resource DLL để cam kết resource đó bị hỏng:Nếu Is Alive bị lỗi, trạng thái resource chuyển thành failNếu ta
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật cho resource khởi động lại khi bị lỗi, Failover Manager cố gắn khởi động lại resource để mang, nó trực tuyến
trở về. Nếu sự nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, mang resource trực tuyến không đã có được, hay vượt qua ngưỡng hay thời khắc được cho phép, khởi động lại, Resource Monitor stop resource này.
Trải qua, Resource Monitor, Failover Manager gọi Terminal entry point của resource DLLNếu resource này được
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật là Affect the group,
quy trình tiến độ tiến trình, làm việc được tiếp tục, ngược lại, nó sẽ bị
Tác động, kết thúc mà hoàn toàn không, có
hoạt động giải trí nào khác. Khi
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật là Affect the group, Failover Manager trên những node trong cluster làm việc tuy nhiên, thế tuy nhiên, thế
song song với, nhau để tái chỉ định quyền sở hữu, cho group đó.
Trên node mà resource bị hỏng, Failover Manager kết thúc resource đó và những resource
Tác động, với nó.
Failover Manager trên node mà resource bị hỏng thông báo cho Failover Manager trên node sẽ
chiếm hữu được resource đó và cũng thông báo với Failover Manager trên tổng thể toàn bộ toàn diện những node khác cho sự
chỉnh sửa này.
Nếu bất cứ resource nào được
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật lưu thông tin
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật trên tổng thể toàn bộ toàn diện registry, Checkpoint Manager sẽ restore bản sao registry cho resource đó từ quorum resource
Node mà Failover Manager sẽ chuyển resource tới là duy nhất, sử dụng danh sách phụ thuộc để cam kết thứ tự đúng.Node mới sở hữu, group sẽ tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, những resource của nhóm đó trải qua Resource Monitor tương xứng. Node failure và mất sự tiếp xúc 1 trong các, những node:Failover xảy ra lúc 1 node bị hỏng khác với Failover xảy ra lúc 1 resource bị hỏng. Trong Clustering, một node đc
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, là bị hỏng nếu như nó, mất sự tiếp xúc với những node khác.
Nếu một node mất thường xuyên 5 heartbeat, nó đc
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, là bị hỏng và một
quy trình tiến độ tiến trình, regroup sự kiện được xảy ra. Sau lúc, một node bị hỏng, những node
sót lại, triển khai, đàm phán cho việc sở hữu, những resource group. Failover Manager trên những node còn sử dụng được cam kết quyền sở hữu, những resource group phụ thuộc vào : Những node mà ta chỉ định có tính năng, sở hữu, những resouce group đó.
Thứ tự được chỉ định trong danh sách những node ưu tiên
phương pháp Failback xảy ra:
Failback là
quy trình tiến độ tiến trình, Cluster service chuyển những resource group trả về node tương thích, hơn sau thời điểm node này trực tuyến
trở về.
Xem Ngay: Tải
trò chơi Nhật Ký Tình Yêu, Tải Nhật Ký Tình Yêu Node mà một group được trả về sẵn sàng chuẩn bị, một
quy trình tiến độ tiến trình, failback. Failover Manager trên node đó tương tác với Failover Manager trên node đang sở hữu, group và triển khai, đàm phán kế tiếp chuyển quyền sở hữu, resource group
trở lại node tương thích, hơn.


Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc content nội dung bài viết của blog hethongbokhoe.com,
kỳ vọng những thông tin giải đáp Cluster là gì? Những tỉ mỉ của Cluster sẽ giúp cho bạn, đọc bổ sung cập nhật update cập nhật thêm kiến thức và năng lực, hữu ích. Nếu
quý khách hàng đọc có những góp thêm phần, hay thắc mắc, nào
Tác động, tới, định nghĩa Cluster là gì? vui vẻ để lại những phản hồi, phía dưới content nội dung bài viết này. Blog hethongbokhoe.com luôn sẵn sàng chuẩn bị,
Bàn luận, và đảm nhiệm, những thông tin kiến thức và năng lực, mới tới từ quý người
Hâm mộ,
Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Esbl Là Gì - Vi Khuẩn Kháng Kháng Sinh Có Thể Gây Tử Vong

Bài Viết: Cluster Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cluster Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *