Chương Trình Dịch Là Gì, Khái Niệm Chương Trình Dịch :

Chương Trình Dịch Là Gì, Khái Niệm Chương Trình Dịch :

Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

Chương trình dịch là chương trình nổi trội, có công dụng convert chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chươnng trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.

Bài Viết: Chương trình dịch là gì

– Chúng ta cần phải có chương trình dịch bởi vì chương trình dịch có công dụng convert chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy cụ thể. Nó nhận đâu vào là chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao (chương trình nguồn) là dữ liệu vào (Input), thực hiện chuyẻn đổi samg ngôn ngữ máy (chương trình đích) là kết qua ra (Output).

Ngoài ra, chương trình dịch trải qua hai giai đoạn: phân tích và tổng hợp.

Xem Ngay: Lễ đính Hôn Là Gì

Giai đoạn phâi tích nhầm phân tích chương trình nguồn về từ vựng và cú pháp. Giai đoạn tổng hợp nhằm tạo ra chương trình đích gồm ba bước, đó là:

Sinh mã trung gian (chuyển chương trình nguồn về chương trình trung gian); Tối ưu mã (chỉnh sửa, tối ưu chương trình trung gian); Sinh mã (tạo chương trình đích từ chương trinh trung gian đã tối ưu).

Xem Ngay: Tm Là Gì – Những Chữ Tm, R, C Trên Sản Phẩm

*
*
*
*
*

dùng trên Smartphone với hơn 30.000 bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập văn SGK, soạn văn đầy đủ cụ thể.
Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Hoisin Sauce Là Gì - Homemade Hoisin Sauce

Bài Viết: Chương Trình Dịch Là Gì, Khái Niệm Chương Trình Dịch :

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Chương Trình Dịch Là Gì, Khái Niệm Chương Trình Dịch :

Leave a Reply