click

Chuẩn Hóa Là Gì – Nghĩa Của Từ Chuẩn Hoá

Chuan Hoa La Gi Nghia Cua Tu Chuan Hoa

Chuẩn Hóa Là Gì – Nghĩa Của Từ Chuẩn Hoá

Bài dịch được triển khai, triển khai triển khai, bởi Hoàng Văn Cương, lập trình viên Spring Bootlàm việc hethongbokhoe.com từ thời hạn, tháng 5/2020.Content nội dung bài viết được dịch từwww.guru99.com/database-normalization.html

Chuẩn hóa là gì?

Chuẩn hóa là 1 trong các, kỹ thuật thiết kế, CSDL giúp giảm đi sự dư thừa tài liệu, và loại bỏ những tính chất không còn, nhu yếu, như Insertion, Update và Deletion Anomalies. Những quy phương pháp, chuẩn hóa chia những bảng to thành những bảng bé
nhiều hơn nữa và
liên kết chúng bằng phương pháp, thức sử dụng, quan hệ. Kim chỉ nam chuẩn hóa trong SQL nhằm mục đích, mục tiêu kim chỉ nam loại bỏ tài liệu, thừa (tái diễn,) và đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, tài liệu, được tàng trữ, một phương pháp, lô ghích và ngắn gọn. Bài Viết: Chuẩn hóa là gì Người trí tuệ trí tuệ sáng tạo ra mô hình, quan hệ – Edgar Codd đã màn
màn biểu diễn thuyết chuẩn hóa tài liệu, bằng sự ra mắt, của First Normal Form (dịch thô được xem, là dạng chuẩn hóa
Thứ nhất,) và ông vẫn liên tục, mở rộng học thuyết với Second và Third Normal Form. Tiếp nối, ông ký danh, gia với Raymond F. Boyce để đổi mới, và tăng trưởng, học thuyết của Boyce-Codd Normal Form (BCNF ở tiêu đề).

Danh sách Normal Forms:

1NF (First Normal Form)2NF (Second Normal Form)3NF (Third Normal Form)BCNF (Boyce-Codd Normal Form)4NF (Fourth Normal Form)5NF (Fifth Normal Form)6NF (Sixth Normal Form) Học thuyết Data Normalization (về sau sẽ gọi là Chuẩn hóa Tài liệu,) trong SQL server vẫn
Đang rất được, đổi mới, và tăng trưởng,. Ví dụ, vẫn còn đấy đấy tồn tại những đàm đạo, ngay ở
Phía bên trong, 6thNormal Form. Thế nhưng, trong phần đông những ứng dụng trong trong thực tiễn,, việc chuẩn hóa đã sở hữu được, sự tối ưu ở 3rdNormal Form. Việc đổi mới, và tăng trưởng, của học thuyết chuẩn hóa SQL được minh họa đưới đây:

*

Database Normal Forms

Ví dụ Chuẩn hóa Tài liệu,

Những ví dụ sẽ minh hoạ chuẩn hóa tài liệu,. Giả sử, một thư việnvideo có một kho tài liệu, của khá nhiều
tập phim, truyền hình đã
có những lúc, từng được thuê. Khi chưa xuất hiện thêm chuẩn hóa,
toàn bộ tổng thể và toàn diện những thông tin được tàng trữ, trong một bảng duy nhất ở phía dưới. Hãy cùng
khai thác về chuẩn hóa với bảng này:

Xem Ngay:  Dns Là Gì - Tổng Hợp Kiến Thức A
*

Table 1 Bạn cũng luôn có thể thấy, cột Movies Rented có tương đối nhiều
giá trị,.
Toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ chuẩn hóa về 1st Normal Forms:

Chuẩn hoá cấp 1: First Normal Form

Mỗi ô của bảng nên làm, có duy nhất 1
giá trị,.Mỗi bản ghi được xem, là duy nhất
hiệu quả, bảng trên sau khoản thời hạn, triển khai, triển khai triển khai, theo 1NF:

*

Table 1: In 1NF Form Trước khi thiết kế,, hãy cùng hiểu về 1
Vài nét, sau:

Ra làm thế nào, là 1 trong các, Khóa (Key)

Khóa là 1 trong các,
giá trị, thường dùng, để định danh duy nhất cho một bản ghi trong bảng. Khóa có công dụng, là 1 trong các, cột hoặc tích hợp của rất nhiều lần, cột.
chú ý:
Những cột trong bản không được sử dụng, để định danh bản ghi là duy nhất được gọi là những cột không khóa (non-key collumns).

Ra làm thế nào, là Khóa chính – Primary Key

*

Một
giá trị, đó là 1 trong các, cột
giá trị, thường được sử dụng để định danh duy nhất cho bản ghi của tài liệu, Nó có một vài, thuộc tính sau: Khóa chính dường như không,
còn điều gì khác NULL,Trị giá của khóa chính phải là duy nhất,Trị giá của khóa chính thường hiếm khi được điều chỉnh,,Khóa chính phải được gán
giá trị, mọi khi, một bản ghi được thêm vào.

Ra làm thế nào, là khóa tổng hợp – Composite Key

Một khóa tổng hợp là 1 trong các, khóa chính được tích hợp bởi nhiều cột mà những cột này có công dụng, định danh duy nhất cho bản ghi.Trong tài liệu, ví dụ, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, có 2 người với cùng tên là Robert Phil nhưng sống ở cả 2
Vị trí đặt, rất dị.

*

Do tại, vậy, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ ý kiến
Đề xuất kiến nghị, tên rất rất đầy đủ, và
Vị trí đặt, để có công dụng, định danh duy nhất cho bản ghi đó. Giờ tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ thử 2NF:

Chuẩn hoá cấp 2 (Second Normal Form)

Nguyên tắc 1: Trước tiên phải tuân thủnguyên tắc 1NFNguyên tắc 2: Khóa đó là 1 trong các, cột đơn. Khá cụ thể rõ ràng, rằng tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, dường như không,
còn điều gì khác là gì hơn để đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, hóa tài liệu, theo 2NF trừ khi ta phân tách bảng trên ra. Xem Ngay: Get Started Là Gì – Nghĩa Của Từ Getting Started Trong Tiếng Việt

*

Table 1

*

Table 2 Toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, chia bảng kết của 1NF thành 2 bảng: bảng 1 chứa thông tin thành viên; bảng 2 chứa thông tin về những
tập phim, truyền hình đã thuê. Toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, thêm một cột là Membership_id là 1 trong các, khóa chính cho bảng 1. Những bản ghi được xem, là duy nhất lúc, dử dụng trường này.

Xem Ngay:  Extended Family Là Gì - Extended Family Có Nghĩa Là Gì

Khóa Ngoại (Foreign Key)

Trong bảng 2, Membership_ID là khóa ngoại

*

Khóa ngoại
Thay mặt đại diện,
Thay mặt đại diện, cho khóa chính của một bảng khác. Nó giúp tạo
liên kết trong số những bảng: Khóa ngoại có công dụng, có thên khác với khóa chínhNó đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, những dòng trong bảng này sẽ tương xứng, với những dòng trong bảng khác.Rất khác, khóa chính, khóa ngoại chưa phải, là duy nhất. Phần đông
giá trị, của khóa ngoại sẽ
sở hữu được trùng lặp.Những khóa ngoại có công dụng, là null du cho khóa chính dường như không,
còn điều gì khác.

*

Tại sao tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, cần khóa ngoại?

Giả định rằng, 1 người thêm một bản ghi vào bảng B như sau:

*

Những những
các bạn sẽ, chỉ có công dụng, thêm
giá trị, vào khóa ngoại khi nó đã tồn tại ở khóa chính trong bảng cha. Điều này
hỗ trợ, cho tính tổng thể và toàn diện tham chiếu Vụ việc, trên có công dụng, giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, bằng phương pháp, thức khai báo membership id của bảng 2 giống khóa chính của membership id trên bảng 1
Giờ đây,, nếu có ai muốn thêm một
giá trị, vào membership id nhưng không tồn tại trên bảng cha, lỗi sẽ xuất hiện thêm.

Tính bắc cầu của chịu ràng buộc, hàm là gì?

Tính bắc cầu của chịu ràng buộc, hàm là khi điều chỉnh, một cột chưa phải, là khóa có công dụng, dẫn tới việc, những cột chưa phải, khóa khác trở nên, phải điều chỉnh,
Để ý đến trên bảng 1. Thay khóa cột chưa phải, là khóa – Full Name có công dụng, dẫ tới việc, phải điều chỉnh, cột Salutation

*

Chuẩn hoá cấp 3 (Third Normal Form)

Nguyên tắc 1: đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, nguyên tắc của 2NFNguyên tắc 2: Không sống sót, sự bắc cầu trong chịu ràng buộc, hàm. Để có công dụng, chuyển bảng của 2NF thành 3NF tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, một
Đợt tiếp nhữa, phải phân loại, bảng: Ví dụ về chuẩn hoá 3NF.
hiệu quả, của việc phân loại, 2NF thành 3NF như sau:

*

TABLE 1

*

Table 2

*

Table 3 Toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, đã chia bảng và tạo 1 bảng mới để chứa trường Salutations Toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, đã mất, bất kể sự
Tác động, trực tiếp nào vì vậy do tại, vậy bảng đã đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, 3NF Trong bảng 3, Salutation ID là khóa chính và trong bảng 1 Salutation ID là khóa ngoại của chính mình, nó.
Giờ đây,, ví dụ của tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, đã tại mức, dường như không,
còn điều gì khác phân tách để đã sở hữu được, dạng cao không những thế, của của chuẩn hóa và trong trong thực tiễn, nó đã ở dạng rất tốt, của chuẩn hóa. Những nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, phân tách để đã sở hữu được, dạng cao không những thế, thường thì, sẽ tương đối rất sẽ phải, có CSDL phức tạp, vất vả hơn. Thế nhưng, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ bàn luận về những dạng tiếp theo sau một phương pháp, vắn tắt ở phía dưới.

Xem Ngay:  Bệnh Gút Là Gì - Bệnh Gút (Thống Phong) Là Gì

Chuẩn hoá Boyce Codd BCNF

Ngay đến những, khi một CSDL đã ở 3rdNormal Form vẫn có công dụng, có những
tác dụng dị kì nếu nó, có tương đối
nhiều hơn nữa một khóa ứng viên – Candidate Key. Đôi chút BCNF được nghe biết, là 3.5 Normal Form.

Chuẩn hoá cấp 4 (Fourth Normal Form)

Còn nếu như không, có cá thể bảng cơ sở tài liệu, nào chứa hai hoặc nhiều tài liệu,
chủ quyền lãnh thổ và nhiều
giá trị, diễn tả thực thể có
Tác động,, thì nó ở 4thNormal Form. Xem Ngay: Provided Là Gì – Nghĩa Của Từ Provided That

Chuẩn hoá cấp 5 (Fifth Normal Form)

Một bảng là 5thNormal Form chỉ khi là 4NF và dường như không,
còn điều gì khác bị phân tách thành những bảng bé
nhiều hơn nữa mà không biến thành, mất tài liệu,

Chuẩn hoá cấp 6(Sixth Normal Form)

6thNormal Form chưa xuất hiện thêm quy chuẩn nhưng
Đang rất được, đàm đạo, bởi những
Chuyên Viên, về CSDL. Hết rồi đó, nhớ tới, chuẩn hoá cấp 5 thì bạn yên tâm đi xin việc! Tổng kết Xây dựng CSDL là mấu chốt để tiến hành khởi công, thắng lợi một mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị CSDL phân phối được ý kiến
Đề xuất kiến nghị, về tài liệu, của mạng lưới mạng lưới hệ thống doanh nghiệpQuy trình chuẩn hóa trong DBMS giúp giảm thiểu mạng lưới mạng lưới hệ thống CSDL gây
Tác động, tới, hiệu năng và giúp ta có mô hình, bảo mật thông tin, thông tin thông báo rất tốt, hơnPhụ thuộc hàm là 1 trong các, thành phần quan trọng trong tiến trình, chuẩn hóa dữ liệuCác hệ CSDL thường thì, có thể được chuẩn hóa tới, dạng thứ 3Khóa chính thì không được NULLKhóa phụ giúp
liên kết những bảng và
Thay mặt đại diện,
Thay mặt đại diện, cho 1 khóa chính Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Chuẩn Hóa Là Gì – Nghĩa Của Từ Chuẩn Hoá Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Chuẩn Hóa Là Gì – Nghĩa Của Từ Chuẩn Hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *