click

Chirality Là Gì – Trung Tâm Chiral Trong Hóa Học Là Gì

Chirality La Gi Trung Tam Chiral Trong Hoa Hoc

Chirality Là Gì – Trung Tâm Chiral Trong Hóa Học Là Gì

Định nghĩa Trung tâm Chiral

Tâm bất đối xứng được định nghĩa là một vài, trong nguyên tử trong phân tử được liên kết với bốn loại hóa chất lạ mắt, được cho phép, tạo cho đồng phân quang học. Nó là một vài, trong trung tâm lập thể có một tập hợp những nguyên tử (phối tử) trong không gian làm thế nào cho
cấu trúc rất
rất có thể, không được xếp chồng lên trên gương của chính mình, nó. Bài Viết: Chirality là gì

Ví dụ về Trung tâm Chiral

Carbon trung tâm trong serine là carbon bất đối xứng . Nhóm amin và hydro rất
rất có thể, xoay vòng quanh cacbon . Xem Ngay: Rational Là Gì – Nghĩa Của Từ : Rationally Trong lúc những trung tâm bất đối xứng trong hóa học hữu cơ có Khuynh hướng là những nguyên tử cacbon, những nguyên tử thông dụng, khác kể cả phốt pho, nitơ và lưu huỳnh. Nguyên tử sắt kẽm sắt kẽm kim loại
cũng tiếp tục có thể đóng tầm quan trọng, là trung tâm bất đối xứng. Xem Ngay: Superstition Là Gì – Nghĩa Của Từ Superstitious

Nguồn

Solomons, TW Graham; Fryhle, Craig (2004). Hóa học hữu cơ (xuất bản lần thứ 8). John Wiley và những thiếu niên.

*
*
*
*
*

Deutsch Español Italiano Svenska magyar Nederlands slovenčina 한국어 Français român čeština ελληνικά Українська polski العربية português हिन्दी tiếng việt български Bahasa Indonesia Русский язык ภาษาไทย Suomi dansk Bahasa Melayu српски Türkçe 日本語 Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Calibration Là Gì - Calibrate Là Gì, Nghĩa Của Từ Calibrate

Bài Viết: Chirality Là Gì – Trung Tâm Chiral Trong Hóa Học Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Chirality Là Gì – Trung Tâm Chiral Trong Hóa Học Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *