click

Chính Phủ Tiếng Anh Là Gì

Chinh Phu Tieng Anh La Gi

Chính Phủ Tiếng Anh Là Gì

Warning! JavaScript is disabled, the functionality of hethongbokhoe.com is unavailable. You must enable JavaScript in your web browser: see the instructions. Vietnamese keyboard Bài Viết: Chính phủ tiếng anh là gì • Vdict: Vietnamese dictionary & Vietnamese-English dictionary & French & Chinese > Vietnamese • Vietnamese-English translation for a small text • Loecsen: Vietnamese-English common phrases (+ audio) • Goethe-Verlag: Vietnamese-English common phrases & illustrated vocabulary (+ audio) • L-lingo: Vietnamese-English vocabulary, by topics (+ audio) • Defense language institute: basic vocabulary – civil affairs – medical (+ audio) • Vocabulaire français-annamite: French-Vietnamese vocabulary with a grammar, by Louis-Gabriel Aubaret (1861) • Dictionarium annamiticum, lusitanum et latinum: Vietnamese-Portuguese-Latin dictionary by Alexandro de Rhodes (1651) or PDF format Vietnamese language → Vietnamese keyboard to type a text with the Vietnamese alphabet • Northern Illinois University: Vietnamese course, grammar & basic vocabulary • pronunciation (+ audio) • YouTube: Vietnamese course, common phrases (đoạn video clip clip) • Vietnamese basic course, Foreign service institute • books about the Vietnamese language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia Vietnamese scripts • Nom Foundation: the Chinese script (nôm ) • Trực tuyến, Roman-Chinese conversion • Đại Việt sử ký toàn thư: texts in Chinese & Roman scripts • The origin of the peculiarities of the Vietnamese alphabet by André-Georges Haudricourt (1949) • À propos du nôm, écriture démotique vietnamienne , by Phú Phong Nguyễn, in Cahiers de linguistique, Asie orientale (1978) • First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries: the description of tones và the influence of Portuguese on Vietnamese orthography , by Gonçalo Fernandes & Carlos Assunção, in Histoire, épistémologie, langage (2017)

Xem Ngay:  Triển Khai Tiếng Anh Là Gì, Triển Khai Dự án Tiếng Anh Là Gì
*

• Catholic written và oral cultures in 17th-century Vietnam , by Tara Alberts, in Journal of early modern history (2012)

*

• Le rôle de Pham Quynh dans la promotion du quôc ngu et de la littérature vietnamienne moderne , by Bernard Le Calloc”h, in Outre-Mers, revue d”histoire (1985) tiếng  : language quốc ngữ designates the Roman script (literally: National language) chữ nôm designates the Chinese script (literally: Southern script) in Chinese characters (Kanji in Japanese) nôm : 喃 News Xem Ngay: 0972 Là Mạng Gì – ý Nghĩa đầu Số 0972 • Thanh Niên (newspaper) • Đài truyền hình Đài truyền hình BBC – VOA – RFI: news in Vietnamese Texts & Literature • Lyrikline: poems in Vietnamese, with translation (+ audio) • Hoàng Tử Bé: translation in Vietnamese of the Petit prince of Antoine de Saint-Exupéry • VietChristian: the Bible in Vietnamese • Gương phước: translation in Vietnamese of De imitatione Christi by Louis-Philippe Montmayeur (1925) First article of the Universal Declaration of Human Rights
toàn bộ tổng thể và toàn diện từng người, Xây dựng, và
hoạt động giải trí đều được tự do và bình đảng về nhôn phẩm và quyền lợi và nghĩa vụ, và trách nhiệm,. Mọi con người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tôm và sẽ phải, đối xử với nhau trong tình bạn hữu. → First article in different languages → Universal Declaration of Human Rights: bilingual text, Vietnamese, English… Vietnam – Việt Nam → Vietnam: maps, heritage & documents Xem Ngay: đường Rsi Là Gì – Chỉ Báo Relative Strength Index Rsi Là Gì → Chinese language → Cambodian language

Xem Ngay:  Rake Là Gì - Nghĩa Của Từ Raking Trong Tiếng Việt
*
*
*
*
*

Homepage What”s new? Donation Comments Tìm kiếm, Xavier Nègre   © hethongbokhoe.com 2002-2021 Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Chính Phủ Tiếng Anh Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Chính Phủ Tiếng Anh Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *