Chính Phủ điện Tử Là Gì, Chính Phủ điện Tử

Chính Phủ điện Tử Là Gì, Chính Phủ điện Tử

Khái niện về CPĐT (e – Government)

CPĐT là chí;nh phủ ứng dụng CNTT–TT để đổi mới tổ chức, đổi mới quy tắc hoạt động, tăng cường năng lực của chí;nh phủ, làm cho chí;nh phủ làm việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn, tán thành thông tin tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, những tổ chức và tạo điều kiênh thuận lợi cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản trị nhà nước. Nói một cách thức ngắn gọn, CPĐT là chí;nh phủ hiện đại, đổi mới, vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, tán thành dịch vụ tôt hơn trên cơ sỏ ứng dụng CNTT–TT.

Theo định nghĩa của ngân hàng thế giới (World Bank) “ CPĐT là việc những cơ quan của chí;nh phủ sử dụng một cách thức có hệ thống CNTT – TT để thực hiện quan hệ với công dân, doanh nghiệp và những tổ chức xã hội. nhờ đó giao dịch của những cơ quan chí;nh phủ với công dân và những tổ chức sẽ được cải thiện, nâng cao chất lượng. Lợi í;ch thu được sẽ là giảm thiểu tham nhũng, tăng cường tí;nh công khai minh bạch, sự tiện lợi, góp phần vào sự tăng trưởng và giảm giá trị;”. Như vậy CPĐT là việc ứng dụng CNTT-TT, tán thành dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp và tạo ra sự công khai minh bạch minh bạch.

Tham gia CPĐT có 3 chủ thể: người dân, Chí;nh phủ và doanh nghiệp. Tùy vào mối quan hệ tương tác giữa 3 chủ thể ta có:

-G2C: Quan hệ Chí;nh phủ với người dân

-G2B: Quan hệ Chí;nh phủ với doanh nghiệp

Xem Ngay:  Over The Years Là Gì

-G2G: Quan hệ những cơ quan Chí;nh phủ với nhau

Mục tiêu cơ bản của CPĐT là nâng cấp quy trình công tác trong cơ quan Chí;nh phủ trải qua nền hành chí;nh điện tử, cải thiện quan hệ với người dân trải qua công dân điện tử và tiến tới xây dựng một xã hội tri thức trên nguồn gốc CNTT.

Việc phát triển Chí;nh phủ điện tử trải qua một số giai đoạn khác nhau. Cứ qua từng giai đoạn (thực hiện và duy trì) thì tí;nh phức tạp lại tăng thêm, nhưng giá trị mà nó mang lại cho người dân và doanh nghiệp cũng tăng lên (trong đó có phần tăng cho Chí;nh phủ qua việc có thể lại thêm nguồn gián thu hay trực thu).

Một quy mô CPĐT đã được sử dụng rộng rãi, do hãng tư vấn và nghiên giúp Gartner xây dựng nên, chỉ ra bốn giai đoạn (hay thời kỳ) của quá trình phát triển Chí;nh phủ điện tử.

*

Những giai đoạn của CPĐT theo quy mô của Gartner

Thông tin – Trong giai đoạn đầu, chí;nh phủ điện tử có nghĩa là hiện diện trên trang web và tán thành cho công chúng những thông tin (thí;ch hợp). Giá trị mang lại ở chỗ công chúng có thể tiếp cận được thông tin của chí;nh phủ, những quy trình trở nên minh bạch hơn, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Với G2G, những cơ quan chí;nh phủ cũng có thể trao đổi thông tin với nhau bằng những phương tiện điện tử, như Internet, hoặc trong mạng nội bộ.

Tương tác – Trong giai đoạn thứ hai, sự tương tác giữa chí;nh phủ và công dân (G2C và G2B) được trải qua nhiều ứng dụng khác nhau. Người dân có thể hỏi qua thư điện tử, sử dụng những công cụ tra giúp, tải xuống những biểu mẫu và tài liệu. Những tương tác này giúp tiết kiệm thời gian. Thực tế, việc tiếp nhận đơn từ có thể thực hiện trực tuyến 24h trong ngày.

Xem Ngay:  Hệ Thống Là Gì - Khái Niệm Về Hệ Thống

Bài Viết: Chính phủ điện tử là gì

Xem Ngay: Zero Day Là Gì – Phương thức Phòng Chống Ra Sao

Xem Ngay: Sign In Là Gì – Sign In Trong Tiếng Tiếng Việt

Thông thường, những động tác này chỉ có thể được thực hiện tại bàn tiếp dân trong giờ hành chí;nh. Về mặt nội bộ (G2G), những tổ chức của chí;nh phủ sử dụng mạng LAN, intrvà thư điện tử để liên lạc và trao đổi dữ liệu. Rõ ràng giai đoạn này chỉ có thể thực hiện được khi đã thực hiện cải cách thức hành chí;nh (với cơ chế một cửa điện tử, cơ chế một cửa liên thông điện tử) theo tinh thần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng sáu năm 2007 của Thủ tướng Chí;nh phủ.

Giao dịch – Với giai đoạn thứ ba, tí;nh phức tạp của công nghệ có tăng lên, nhưng giá trị của quý khách (trong G2C và G2B) cũng tăng. Những giao dịch hoàn chỉnh có thể thực hiện mà không cần đi tới cơ quan hành chí;nh. Có thể lấy ví; dụ về những dịch vụ trực tuyến như: Đăng ký thuế thu nhập, đăng ký thuế tài sản, gia hạn/cấp mới giấy phép, thị thực và hộ chiếu, biểu quyết qua mạng. Giai đoạn 3 là phức tạp bởi những vấn đề an ninh và cá thể hóa, chẳng hạn như chữ ký số (chữ ký điện tử) là thiết yếu khiến cho phép thực hiện việc chuyển giao những dịch vụ một cách thức hợp pháp. Về khí;a cạnh doanh nghiệp, chí;nh phủ điện tử bắt đầu với những ứng dụng mua bán trực tuyến. Ở giai đoạn này, những quy trình nội bộ (G2G) phải được thiết kế lại để tán thành dịch vụ được tốt. Chí;nh phủ cần những luật và quy chế mới khiến cho phép thực hiện những giao dịch không sử dụng tài liệu bằng giấy.

Xem Ngay:  Doanh Thu Thuần Là Gì

Chuyển hóa – Giai đoạn thứ tư là khi mọi hệ thống thông tin được tí;ch hợp lại và công chúng có thể hưởng những dịch vụ G2C và G2B tại một bàn giao dịch (điểm giao dịch ảo).

Ở giai đoạn này, tiết kiệm giá trị;, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu quý khách đã đạt được những mức cao nhất có thể được.

Không nhất thiết mọi bước phát triển và dịch vụ đều phải tọa lạc cùng một giai đoạn. Quả thực, điều quan trọng là phải biết lọc ra một số dịch vụ cần đưa sang giai đoạn 2 và giai đoạn 3 và đưa ra những quy mô về vai trò và động cơ để tiến lên làm tiếp. Về vấn đề trọng tâm của G2C và G2B, với G2C nên đặt trọng tâm vào những giai đoạn mở đầu là 1 và 2. Tuy nhiên, với G2B thì nên tập trung nỗ lực đạt được giai đoạn 2 và giai đoạn 3 và đí;ch cuối cùng là giai đoạn 4 (nhưng đây là mục tiêu dài hạn (10 đến 15 năm).

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Chính Phủ điện Tử Là Gì, Chính Phủ điện Tử

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Chính Phủ điện Tử Là Gì, Chính Phủ điện Tử

Leave a Reply