click

charge for là gì

charge for là gì

Bài Viết: Charge for là gì Vật mang, vật chở, vật gánh; gánh nặng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) to be a charge on someone là gánh nặng cho ai, làm cho, ai phải nuôi nấng Số đạn nạp, số thuốc nạp (vào súng); điện tích (nạp vào ắc quy); sự nạp điện, sự nguồn
tích điện Tiền phải trả, giá thành,, tiền công, tiền thù lao không tính tiền, of charge chưa phải thanh toán giao dịch, no charge for admission vào cửa không mất tiền list of charges bảng giá (tiền) Sự gánh vác (một khoản phí tổn, mọi sự
ngân sách, tiêu tốn) to do something at one”s own charge làm việc gì phải gánh vác lấy mọi khoản
ngân sách, tiêu tốn (tôn giáo) những con chiên của cha cố to take charge of something; to take something in charge phụ trách, và trách nhiệm, trông nom cái gì to give somebody charge over phó thác cho ai trông nom (cái gì); giao trọng trách, và trách nhiệm, cho ai Cuộc tiến công kinh hoàng,, cuộc đột kích ồ ạt bayonet charge cuộc tấn
công bình, lưỡi lê (nghĩa bóng) tọng vào, nhồi nhét to charge a gun nạp đạn vào súng to charge a battery nạp điện ắc quy to charge one”s memory with figures nhồi nhét vào trí nhớ toàn những số lượng, Tính giá, đòi trả how much do you charge for mending this pair of shoes? vá đôi giầy này ông tính bao nhiêu? Tính vào, bắt phải chịu phí tổn, bắt phải gánh vác; ghi sổ (thiếu) please charge these goods to me làm ơn ghi sổ những món hàng này cho tôi Giao trách nhiệm,, giao việc to be charged with an important mission được giao một sứ mệnh quan trọng Xem Ngay: Powerpoint Là Gì – Phần Mềm Microsoft Powerpoint in charge tiếp nhận,, trưởng, đứng đầu; thường trực, trực the officer in charge sĩ quan
chỉ huy, sĩ quan thường trực to take charge đảm đương, phụ trách, và trách nhiệm, Bị buông lơi, bị buông lỏng, không còn, bất kì ai điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, steering-wheel takes charge tay lái bị buông lỏng không còn, bất kì ai cầm sự trồng single-row charge sự trồng (cây) một dãy single-row charge sự trồng một hàng độ nạp Nghiên cứu và phân tích, và lý giải, VN:
chiêu trò cho dòng điện chạy vào trong bình, để phục sinh tính năng, phát điện hóa học, sự thâu nhập điện nạp dương hay âm bởi một vật thể. Lượng điện tích trong một vật có điện tích. phí cuộc gọi call charge phí cuộc gọi (
Điện thoại cảm ứng thông minh, thông minh) call charge rate cước phí cuộc gọi sự nạp điện Nghiên cứu và phân tích, và lý giải, VN:
chiêu trò cho dòng điện chạy vào trong bình, để phục sinh tính năng, phát điện hóa học, sự thâu nhập điện nạp dương hay âm bởi một vật thể. Lượng điện tích trong một vật có điện tích. chất tải charge bunker bunke chất tải charge hopper bunke chất tải filtering charge sự chất tải lọc cước phí Basic Monthly Charge (BMC) cước phí cơ bản
hàng tháng, CALC (customeraccess line charge) cước phí đường dây
truy vấn
quý khách hàng call charge cước phí gọi call charge rate cước phí cuộc gọi charge record bản ghi cước phí freight charge cước phí vận chuyển, minimum charge cước phí thấp nhất Toll Center/Charge (TC) Trung tâm/Cước phí đường dài warehousing charge cước phí tồn kho nạp (điện) accumulator charge sự nạp điện cho acquy charge bridge cầu nạp điện charge chamber buồng nạp điện charge indicator đồng hồ thời trang, thời trang đeo tay báo nạp điện charge rate tỷ số nạp điện charge time thời hạn, nạp (điện) charge unit bộ nạp điện charge warning lamp đèn báo hiệu nạp điện compensating charge việc nạp điện bù electric charge sự nạp điện initial voltage on charge điện thế nạp điện mở đầu pre-charge lamp đèn nạp điện trước quick-charge sự nạp điện nhanh rate of charge bộ nạp điện (bình) rate of charge độ nạp điện trickle charge sự nạp điện dòng nhỏ dại dại nạp điện accumulator charge sự nạp điện cho acquy charge bridge cầu nạp điện charge chamber buồng nạp điện charge indicator đồng hồ thời trang, thời trang đeo tay báo nạp điện charge rate tỷ số nạp điện charge time thời hạn, nạp (điện) charge unit bộ nạp điện charge warning lamp đèn báo hiệu nạp điện compensating charge việc nạp điện bù electric charge sự nạp điện initial voltage on charge điện thế nạp điện mở đầu pre-charge lamp đèn nạp điện trước quick-charge sự nạp điện nhanh rate of charge bộ nạp điện (bình) rate of charge độ nạp điện trickle charge sự nạp điện dòng nhỏ dại dại nạp liệu charge area vùng nạp liệu furnace charge sự nạp liệu (vào) lò metal charge sự nạp liệu sắt kẽm sắt kẽm kim loại once-through charge sự nạp liệu một lần điện lượng battery charge điện lượng ắcqui charge buildup sự tích tụ điện lượng diện tích quy hoạnh quy hoạnh không tính tiền, charge diện tích quy hoạnh quy hoạnh
tự do space charge diện tích quy hoạnh quy hoạnh
không gian superficial electric charge diện tích quy hoạnh quy hoạnh mặt ngoài unit charge diện tích quy hoạnh quy hoạnh
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng volume charge density xác suất diện tích quy hoạnh quy hoạnh khối Xem Ngay: Từ Chỉ Sự Vật Là Gì, Luyện Từ Và Câu: Từ Chỉ Sự Vật điện tích Nghiên cứu và phân tích, và lý giải, VN:
chiêu trò cho dòng điện chạy vào trong bình, để phục sinh tính năng, phát điện hóa học, sự thâu nhập điện nạp dương hay âm bởi một vật thể. Lượng điện tích trong một vật có điện tích. bound charge điện tích phân cực CD (charge-coupled device) thiết bị ghép điện tích CD (charge-coupled device) thiết bị ghép điện tích charge amplifier bộ khuếch đại điện tích charge carrier hạt tải điện (tích) charge cloud đám mây điện tích charge cloud mây điện tích charge conjugate phối hợp, điện tích charge couple device-CCD bộ phận có điện tích charge coupled device (CCD) thiết bị ghép điện tích charge coupled device (CCD) trang thiết bị điện tích
liên kết charge coupling ghép điện tích charge coupling sự ghép điện tích charge density xác suất điện tích charge density of particle xác suất điện tích của hạt charge density wave (CDW) sóng xác suất điện tích charge density wave structure kết cấu sóng xác suất điện tích charge force microscope kính hiển vi lực điện tích charge independence
chủ quyền lãnh thổ điện tích charge indicator bộ chỉ báo điện tích charge injection device-CID bộ phận tiềm điện tích CID charge leakage sự rò điện tích charge multiple nhóm bội điện tích charge neutralization sự trung hòa điện tích charge particle hạt mang điện tích charge pump bơm phun điện tích charge quantization lượng tử hóa điện tích charge storage
bộ nhớ, tàng trữ điện tích charge symmetric đối xứng điện tích charge to mass ratio tỷ số điện tích trên
trọng lượng charge transfer chuyển điện tích charge transfer sự chuyển điện tích charge transfer sự chuyển nhượng ủy quyền,
Chuyển giao, điện tích charge transfer band dải chuyền điện tích charge transfer device (CTD) thiết bị chuyển điện tích charge-conjugation phối hợp, điện tích charge-couple device (CCD) thiết bị ghép điện tích charge-couple memory
bộ nhớ, tàng trữ ghép điện tích charge-coupled device (CCD) trang thiết bị ghép điện tích charge-exchange source nguồn tranh luận điện tích charge-injection device thiết bị phun điện tích charge-invariant không
lúc nào, điều chỉnh, điện tích charge-mass ratio điên tích riêng charge-mass ratio tỷ số điện tích-khối lượng charge-storage diode đi-ốt nhớ điện tích charge-storage tube đèn nhớ điện tích charge-transfer device (CTD) thiết bị vận động và di chuyển, điện tích conservation of charge sự bảo toàn điện tích CTD (chargetransfer device) thiết bị chuyển điện tích CTD (chargetransfer device) thiết bị vận động và di chuyển, điện tích dielectric charge điện nguồn
tích điện môi electron specific charge điện tích riêng của electron electrostatic charge điện tích tĩnh electrostatic charge tĩnh điện tích elementary charge điện tích nguyên tố energy of a charge nguồn nguồn
tích điện của điện tích equalizing charge điện tích bù equalizing charge điện tích thăng bằng, floating charge điện tích giọt floating charge điện tích lơ lửng floating charge điện tích thả nổi không tính tiền, charge điện tích
tự do hydrogen charge điện tích hydro-iônic-charge điện tích iôn induced charge điện tích cảm ứng induction charge điện tích cảm ứng inductive charge điện tích cảm ứng integrated charge điện tích tích phân ionic charge điện tích iôn linear charge density xác suất điện tích tuyến tính mobile charge điện tích linh hoạt moving charge điện tích di động negative charge điện tích âm net charge điện tích toàn phần net charge điện tích tổng nuclear charge điện tích hạt nhân odd-charge có điện tích lẻ opposite charge những điện tích ngược dấu output charge điện tích đầu ra point charge điện tích điểm polarization charge điện tích
liên kết (với nguyên tử hoặc phân tử) polarization charge điện tích phân cực positive charge điện tích dương recovered charge điện tích phục sinh remanent charge điện tích dư residual charge điện tích dư residual charge điện tích dư (ở bản tụ) space charge điện tích
không gian space charge compensation sự bù điện tích
không gian space-charge grid lưới điện tích
không gian space-charge layer lớp điện tích
không gian space-charge region miền điện tích
không gian specific charge điện tích riêng static charge điện tích nạp static charge điện tích tĩnh surface charge điện tích mặt surface charge density xác suất điện tích mặt surface-charge transistor tranzito điện tích mặt phẳng, topping charge điện tích làm đầy total charge điện tích toàn phần trickle charge điện tích bù trickle charge điện tích
bảo trì, unit charge điện tích
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng unit charge
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng điện tích volume charge điện tích khối Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Ilgamos Là Gì - Đồng Ilcoin Có Lừa Đảo

Bài Viết: charge for là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com charge for là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *