click

Cách Mạng Vô Sản Là Gì

Cach Mang Vo San La Gi

Cách Mạng Vô Sản Là Gì

CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> Về tuyến phố phương pháp, mạng vô sản qua một số trong những, loại sản phẩm trong thực tiễn, của Nguyễn Ái Quốc trong
quy trình 1920-1925

* Bình chọn Nghiên cứu lý luận Đào tạo – Bồi dưỡng Trong thực tiễn, Nhân vật – Sự kiện Diễn đàn Quốc tế Thông báo Từ điển mở

Trang chủNghiên cứu lý luậnVề tuyến phố phương pháp, mạng vô sản qua một số trong những, loại sản phẩm trong thực tiễn, của Nguyễn Ái Quốc trong
quy trình 1920-1925 (LLCT) –Kể từ
lúc biết tới, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917,
nguyên cứu và mày mò, và tin theo chủ nghĩa Mác- Lênin, ký danh, sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều loại sản phẩm trong thực tiễn,, không ngừng nghỉ, nghỉ nghỉ tiến hành, xong suy nghĩ giúp nước theo tuyến phố phương pháp, mạng vô sản. Content nội dung bài viết này điểm lại những loại sản phẩm trong thực tiễn,
Phần đông, của Nguyễn Ái Quốc trong trong thời hạn, 1920-1925, lưu lại sự tăng trưởng, suy nghĩ của Người đi theo tuyến phố phương pháp, mạng vô sản. Bài Viết: Cách mạng vô sản là gì

*

Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc – thành phố Hồ Chí Minh, tuyến phố phương pháp, mạng vô sản. Từ vào
vào giữa thế kỷ XIX, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lăng và trở thành thuộc địa, dẫn tới, trong lòng xã hội Việt Nam có hai xích míc, cơ bản là xích míc, giữa dân tộc
địa phương, địa phương Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến, trong số đó, xích míc, giữa dân tộc
địa phương, địa phương Việt Nam với đế quốc là xích míc,
Phần đông,. Giải quyết và xử lý, và xử lý những xích míc,
này là
Kiến nghị, bức thiết của xã hội Việt Nam. Trong
toàn cảnh, lịch sử hào hùng hào hùng đó, tựa như, nhiều người dân dân Việt Nam yêu nước đương thời, anh
thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rất trăn trở về vận nước, tìm mọi phương pháp, để giải phóng dân tộc
địa phương, địa phương. Từ thời khắc tháng 6-1911
khởi đầu, ra nước ngoài, người
thanh niên Nguyễn Tất Thành đã trải qua quá nhiều, nước, làm nhiều nghề vừa kiếm sống, vừa tìm phương pháp, “giúp đồng bào” khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến. Nửa thời khắc cuối thời hạn, tháng 7-1917, Người từ Anh trở về Pari sinh hoạt và
hoạt động giải trí và sinh hoạt trong những tình nhân nước Việt Nam tại Pháp, ký danh,
các hoạt động sinh hoạt,
hoạt động giải trí và sinh hoạt chính trị – xã hội, văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lịch sử truyền thống cổ truyền, lịch sử nhiều năm. Tháng Mười năm 1917, Cách mạng vô sản Nga thành công đã lôi kéo, sự
chú ý nhắc nhở của Người. Năm 1918, Người gia nhập Đảng xã hội Pháp;
Đầu xuân năm mới, 1919, với tên thường gọi, Nguyễn Ái Quốc, Người gửi tới, Hội nghị
toàn cầu Vécxây Yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm vạch trần tội ác của thực dân Pháp, nói lên tiếng nói chính nghĩa của dân tộc
địa phương, địa phương Việt Nam. Nửa thời khắc cuối thời hạn, tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Sơ thảo lần
Trước tiên, Luận cương về vấn đề, dân tộc
địa phương, địa phương và vấn đề, thuộc địa” đăng trên báo L’Humanité và tìm thấy cảm nhận thấy, thấy ở đây, tuyến phố giúp nước, giải phóng dân tộc
địa phương, địa phương theo chủ nghĩa Mác – Lênin và Quốc tế Cộng sản.
thời điểm cuối tháng 12-1920, tại Đại hội XVIII Đảng Xã hội Pháp họp ở thành phố Tua (Pháp), Nguyễn Ái Quốc đã
cùng với,
những người dân, dân dân cánh tả của Đảng Xã hội Pháp bỏ phiếu thỏa mãn nhu yếu, Quốc tế Cộng sản, ký danh,
thiết kế xây dựng Đảng Cộng sản Pháp. Từ yêu nước chân chính, Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản Việt Nam
Trước tiên, là bước chuyển về chất trong tâm địa lý và lập trường chính trị của Người: “Muốn giúp nước và giải phóng dân tộc
địa phương, địa phương không tồn tại, tuyến phố nào khác ngoài tuyến phố phương pháp, mạng vô sản”(1). Từ đó Nguyễn Ái Quốc ký danh, nhiều buổi giao lưu của Đảng Cộng sản Pháp. Tháng 6-1921, Người cùng một số trong những, nhà yêu nước ở châu Phi
Kiến nghị, và được Đảng Cộng sản Pháp thuận tình thuận tình
thiết kế xây dựng Hội liên hiệp thuộc địa, ra báo Người cùng khổ (Le Paria) của Hội do Nguyễn Ái Quốc làm Chủ nhiệm, kiêm Chủ bút từ mũi nhọn tiên phong, số 1 tới, số 15. Người viết 30 bài, triệu tập,
nâng cao, sâu xa, vạch trần tội ác của chủ nghĩa thực dân và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào những thuộc địa. Hội Liên hiệp thuộc địa là một trong giữa những hiện tượng lạ lạ
Tính chất,, là bạn hữu
Trước tiên, chống thực dân Pháp, sinh hoạt và
hoạt động giải trí và sinh hoạt ngay tại nước Pháp.
thời điểm cuối tháng 10-1924, Nguyễn Ái Quốc là Ủy viên Ban Phương Đông, tiếp nhận, Cục Phương Nam của Quốc tế Cộng sản, Ủy viên Đoàn
quản trị Quốc tế Nông dân được Quốc tế Cộng sản phân công về Quảng Châu Trung Quốc China, Trung Quốc sinh hoạt và
hoạt động giải trí và sinh hoạt.
Đầu xuân năm mới, 1925, tại Quảng Châu Trung Quốc China, Nguyễn Ái Quốc đã phối kết hợp, với những nhà phương pháp, mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ… lập ra Hội Liên hiệp những dân tộc
địa phương, địa phương bị áp bức ở Á Đông
. Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc
thiết kế xây dựng Hội Việt Nam phương pháp, mạng
thanh niên, ra báo Thanh Niên. Đó đây là việc, sẵn sàng sẵn sàng, trí tuệ trí tuệ sáng tạo, có chủ đích của Người để tiến tới
thiết kế xây dựng một đảng vô sản kiểu mới sau này. Qua những content nội dung bài viết, bài phát biểu và
vấn đáp
vấn đáp báo mạng truyền thông trực tuyến, nhắc tới ở phía bên trên,, trước hết Nguyễn Ái Quốc triệu tập,
nâng cao, sâu xa, thể hiện, tinh thần vào thắng lợi tất nhiên, của tuyến phố phương pháp, mạng vô sản ở Việt Nam và những vất vả thử thách mà
những người dân, dân dân phương pháp, mạng phải nhìn thấy để mang đến việc, thành công của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Này cũng,
Đấy là, bước sẵn sàng sẵn sàng, của Người xây đắp tuyên truyền suy nghĩ về tuyến phố phương pháp, mạng vô sản, tuyến phố phương pháp, mạng theo lý luận Mác – Lênin,
thiết kế xây dựng quan hệ, gắn bó giữa
những người dân, cộng sản và trào lưu cộng sản
xã hội. Trong bài báo Đông Dương, đăng trên Tạp chí La Revue Communiste, số 14, tháng 4-1921, Nguyễn Ái Quốc
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, ở Đông Dương, mặc
mặc dù rằng bị thực dân Pháp ra sức đầu độc cả về ý thức lẫn thể xác, tuy nhiên, thế điều này không thể, dập tắt được ý chí quật cường phương pháp, mạng của nhân dân ta, tuyến phố phương pháp, mạng ổn định sẽ thắng lợi ở Việt Nam. Người đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định,: “Sự đầu độc có mạng lưới mạng lưới hệ thống của bọn tư bản thực dân không thể, làm tê liệt sức sống, càng không thể, làm tê liệt suy nghĩ phương pháp, mạng của rất nhiều lần, người Đông Dương. Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc phương pháp, mạng hoặc từ Ấn Độ chiến đấu đang thổi tới, giải độc cho
toàn bộ
những người dân, Đông Dương”(2) và “Dưới sự phục tùng tồi tệ hơn, người Đông Dương giấu một chiếc gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một phương pháp, ghê gớm, khi thời cơ tới,. Bộ phận xuất sắc, xuất sắc xuất sắc ưu tú, có trách nhiệm, phải tạo động lực thúc đẩy thời cơ đó mau tới,. Sự tàn khốc, của chủ nghĩa tư bản đã sẵn sàng sẵn sàng, đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ từ phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”(3). Tiếp đó, cũng bài báo với nhan đề Đông Dương, đăng trên Tạp chí La Revue Communiste, số 15, tháng 5-1921, Người đã đặt vấn đề,: Chủ nghĩa cộng sản có sử dụng, được ở châu Á nói
Kết luận và ở Đông Dương nói riêng không? Bằng vật chứng, lịch sử hào hùng hào hùng rõ ràng, rõ ràng, cụ thể, Người đã
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, một điều vật chứng và chắc như đinh, chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào châu Á đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, hơn là ở châu Âu. Đó đây là việc, việc cực kỳ, mới lạ,
Lúc này,, bởi phương thức nhìn của rất nhiều lần, người cộng sản
xã hội khi đó thì chủ nghĩa Mác – Lênin thắng lợi trước hết là ở những nước tư bản công nghiệp tăng trưởng,
Khu vực, có số lượng giai cấp công nhân phần đông. Phân tích và lý giải khoa học cho đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, đó, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra, những dẫn chứng, và lý lẽ thuyết phục trên xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, lịch sử hào hùng hào hùng của châu Á “Người châu Á – tuy bị người phương Tây xem là, xưa cũ – vẫn làm rõ, hơn hết sự rất rất cần thiết, phải cải phương pháp, toàn bộ xã hội
Hiện giờ,”(4). Theo Người, nguyên nhân, là lịch sử hào hùng hào hùng châu Á có những điểm tương đương, với việc triển khai tiến hành, xã hội cộng sản,
này là: Từ thời
nhà vua (2.678 trước công nguyên)
chính sách tĩnh điền của đã được sử dụng, “chia đất đai trồng trọt theo hai con phố dọc và hai con phố ngang. Như vậy sẽ
Đã có rất nhiều, được chín phần bằng nhau. Người cày ruộng được lĩnh mọi người
Một trong những phần, trong 8 miếng, miếng ở
Tại đoạn, ở chính giữa, toàn diện và tổng thể tổng thể đều cùng làm và mẫu sản phẩm được sử dụng, vào vấn đề, công ích”(5); triều đại nhà Hạ (2.205 trước công nguyên) sử dụng,
chính sách lao động bắt buộc; Khổng Tử (551 trước công nguyên) khởi xướng thuyết đại đồng và truyền bá bình đẳng về tài sản,, “Ông từng nói: thiên hạ sẽ thái bình khi
xã hội đại đồng. Người ta
không lo sợ ngại thiếu, chỉ sợ có không đều. Bình đẳng sẽ xóa sổ bần hàn”(6); Mạnh Tử học trò của Khổng Tử đã vạch ra “một kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai tiến hành, sự sản xuất và tiêu tốn,. Sự đảm bảo an toàn, và tăng trưởng, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, cạnh tranh và đối đầu, lành mạnh của trẻ con, sự giáo dục và lao động cưỡng bức
Nếu như với, người to, sự lên án nghiêm khắc thói ăn bám, sự nghỉ ngơi của rất nhiều lần, người già, không tồn tại, điều gì đề án của ông không đề cập tới,. Việc thủ tiêu bất bình đẳng về
tận hưởng, niềm sung sướng chưa phải, cho một số trong những, đông mà cho toàn diện và tổng thể tổng thể mọi người,
này là đường lối tài chính của vị hiền triết”(7); còn
chính sách ruộng đất công ở An Nam thì “Về của cải tư hữu, lao lý An Nam cấm mua và bán, giao thương mua bán, mua và bán, toàn bộ đất đai. Ngoài ra,
Một trong những phần, tư đất trồng trọt sẽ phải, để tiến hành, của chung. Cứ ba năm người ta chia lại ruộng đất đó. Mọi
cá thể dân trong xã thôn được trao,
Một trong những phần,. Vụ việc, này đã mất, ngăn cản một số trong những, lượng dân cư
cũng trở nên,
Phong phú,, vì còn ba phần tư đất đai khác rất có tính năng, mua và bán, giao thương mua bán, mua và bán,, nhưng chúng rất có tính năng, giúp nhiều người dân dân khác thoát khỏi cảnh bần hàn”(8). Qua những
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, trên, Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện thêm cho Việt Nam nói riêng và những nước châu Á nói
Kết luận tinh thần tưởng, sáng sủa về phương hướng giải phóng dân tộc
địa phương, địa phương, giải phóng giai cấp phát mới, là đi theo chủ nghĩa Mác – Lênin, vượt mặt, mặc cảm những hạn chế, chủ quan của
trường hợp tài chính – xã hội đương thời. Trong thời hạn tháng 3 – 1924, khi
vấn đáp thắc mắc, của nhà báo Giôvanni Giécmanéttô –
phóng viên báo chí
Báo chí truyền thông, báo mạng báo L’Unità,cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Italia: “Khi học xong, anh ý định, làm cái gi?”, Nguyễn Ái Quốc nói: “Tất yếu, là tôi sẽ trở về Tổ quốc tôi để đấu tranh cho sự nghiệp và
công danh sự nghiệp, sự nghiệp của chúng tôi. Ở bên chúng tôi có tương đối nhiều việc phải làm lắm”(9), “Chúng tôi đã đau buồn, nhiều và chúng tôi còn phải đau buồn, nữa.
những người dân, dân dân “khai hóa” những nước chúng tôi không để chúng tôi tự do. Nhưng chúng tôi thường xuyên đi theo tuyến phố Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra, chúng tôi sẽ sử dụng, vào trong trong thực tiễn những
Bài học kinh nghiệm, kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề đã học được… Chúng tôi làm rõ, là chúng tôi có trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, rất nặng nề, và tương lai của rất nhiều lần, dân tộc
địa phương, địa phương tuỳ thuộc vào sự tuyên truyền và ý thức quyết tử, của chúng tôi”(10). Xem Ngay: Google Tag Manager Là Gì, Và Triển Khai Google Tag Như Thế Nào Tháng 7-1924, Nguyễn Ái Quốc viết bài Lênin và những dân tộc
địa phương, địa phương phương Đông
, đăng báo Le Phường ria số 27, Người
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, Lênin và học thuyết của Người sẽ sống mãi trong sự nghiệp và
công danh sự nghiệp, sự nghiệp phương pháp, mạng: “Nếu giai cấp vô sản phương Tây coi Lênin là một trong giữa những thủ lĩnh, một lãnh tụ, một người thầy thì những dân tộc
địa phương, địa phương phương Đông lại coi Lênin là một trong giữa những con người vĩ đại ngoài ra, cao quý ngoài ra…”(11). Chắc như đinh,
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, sự thắng lợi của tuyến phố phương pháp, mạng vô sản ở Việt Nam, nhưng Nguyễn Ái Quốc
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, không thể, sử dụng, máy móc mà cần phải được, sử dụng, trí tuệ trí tuệ sáng tạo học thuyết Mác vào
trường hợp rõ ràng, rõ ràng, cụ thể của rất nhiều lần, thuộc địa. Người chỉ rõ: “Mác đã
thiết kế xây dựng học thuyết của mình, trên một
Khuynh hướng, ổn định của lịch sử hào hùng hào hùng, nhưng lịch sử hào hùng hào hùng nào? Lịch sử hào hùng hào hùng châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải, là toàn thể xã hội”(12), do tại, vậy phải
Để ý đến lại “chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử hào hùng hào hùng của mình, nó, củng cố nó bằng dân tộc
địa phương, địa phương học phương Đông”(13). Với việc,
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, về sự thắng lợi của tuyến phố phương pháp, mạng vô sản ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã làm thổi bùng ngọn lửa phương pháp, mạng đang sục sôi trong mọi người dân yêu nước, dẫn dắt dân tộc
địa phương, địa phương ta vượt mặt, khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, khủng hoảng về đường lối giúp nước giải phóng dân tộc
địa phương, địa phương. Thế nhưng Người đã và đang, chỉ ra, nhiều vất vả thử thách mà những tình nhân nước phải nhìn thấy để vượt mặt,. Trước hết,
này là chủ trương,
quản trị và điều hành bạo tàn của thực dân Pháp
Nếu như với, nhân dân Việt Nam: “đầu độc cả về ý thức lẫn thể xác, bị bịt mồm và bị giam hãm”(14), “nhà tù nhiều không những thế nữa trường
Đào tạo và giảng dạy,, khi nào thì cũng, mở cửa và chật ních người. Ngẫu nhiên người bản xứ nào có suy nghĩ xã hội chủ nghĩa cũng đều bị tóm gọn, và thỉnh thoảng bị giết mà không, cần xét xử. Cái gọi là công lý Đông Dương là thế đấy”(15). Mặt sót lại, Người còn chỉ ra, một vất vả nữa là những Đảng Cộng sản trong Quốc tế III chưa thật nhắc nhở, không thể, ít tới phương pháp, mạng thuộc địa, nhắc nhở,
giúp đỡ, tiến trình truyền bá tuyến phố phương pháp, mạng vô sản vào Đông Dương. Trong bài báo Đông Dương đăng trên tạp chí La Reuue Comuniste, số 14 tháng 4-1921, Nguyễn Ái Quốc đã phê bình một số trong những, Đảng Cộng sản ở những “cường quốc thực dân” chưa quan tâm đến việc, phương pháp, mạng ở những nước thuộc địa và chưa nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, điều này một phương pháp, tráng lệ,. Bài báo viết: “Tuy rằng Quốc tế Cộng sản đã tạo cho vấn đề, thuộc địa đã chiếm lĩnh được, được sức
Tác động ảnh hưởng, liên quan, xứng đáng với nó bằng phương pháp, thức coi nó là thuộc sở hữu, những vấn đề, thời sự khẩn trương nhất, nhưng trong trong trong thực tiễn, những ban thuộc địa ở những cường quốc thực dân,
cho đến lúc này,, vẫn chưa quan tâm tới, điều này, thậm chí còn, là là những ban đây cũng chưa
Để ý đến vấn đề, một phương pháp, tráng lệ,!”(16). Về yếu tố
thực trạng Đông Dương, theo tác giả: “Nói rằng Đông Dương gồm hai mươi triệu người bị bóc lột,
Giờ đây, đã chín muồi cho một cuộc phương pháp, mạng là sai, nhưng nói rằng Đông Dương không hề, muốn phương pháp, mạng và bằng lòng với
chính sách
Giờ đây, tựa như những ông chủ của toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, thường vẫn nghĩ như vậy, thì lại càng sai ngoài ra”(17). Tuy nhiên, cho tại Đại hội II của Quốc tế Cộng sản đã trải qua nghị quyết Luận cương của V.I.Lênin về vấn đề, dân tộc
địa phương, địa phương và thuộc địa nó đem đến, tính năng là nhân dân những nước thuộc địa được thức tỉnh. Do tiếng vang của phương pháp, mạng vô sản nên đã hướng tới Quốc tế Cộng sản để tìm thấy cảm nhận thấy, thấy sự
giúp đỡ, trong công cuộc giải phóng mình. Nhưng, trên trong trong thực tiễn những nghị quyết ấy không được, chấp hành vừa đủ,, những nước thuộc địa không được, sự nhắc nhở,
giúp đỡ, của Quốc tế Cộng sản. Vì lẽ đó, trong thư gửi trung ương Đảng Cộng sản Phdán trong thời hạn tháng 7-1923, Nguyễn Ái Quốc đã phản ánh: “Khốn nỗi
cho đến lúc này,, những nghị quyết ấy chỉ được sử dụng, để tô điểm mặt trên giấy,! Phân bộ Pháp, phân bộ Anh và những phân bộ những nước thực dân khác đã làm cái gi cho những thuộc địa của chủ nghĩa tư bản nước họ? Những phân bộ ấy
Đã có rất nhiều, quá nhiều, một chủ trương, thuộc địa và một cương lĩnh cụ thể về thuộc địa, đúng mực, và tiếp tục, chưa? Những
Liên minh, của rất nhiều lần, phân bộ ấy có hiểu thuộc địa là gì và sức
Tác động ảnh hưởng, liên quan, của thuộc địa là thế nào, không? Người ta rất có tính năng,
vấn đáp là không”(18). Qua những loại sản phẩm trong thực tiễn, của mình,, Nguyễn Ái Quốc luôn luôn mời gọi đoàn kết những dân tộc
địa phương, địa phương, mời gọi những Đảng Cộng sản
giúp đỡ, trào lưu giải phóng dân tộc
địa phương, địa phương của rất nhiều lần, nước thuộc địa. Nhằm mục đích, mục tiêu kim chỉ nam , đưa phương pháp, mạng vô sản tới, nhân dân Việt Nam, Người nhận thấy cảm nhận thấy, thấy cần tìm kiếm ra sự
giúp đỡ, của Quốc tế Cộng sản và những Đảng Cộng sản trên
xã hội. Nguyễn Ái Quốc đã phê bình một số trong những, Đảng Cộng sản ở những “cường quốc thực dân” chưa quan tâm đến việc, phương pháp, mạng ở những nước thuộc địa và chưa nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, điều này một phương pháp, tráng lệ,. Nguyên nhân, những dân tộc
địa phương, địa phương thuộc địa rất cần phải, được
giúp đỡ, là vì trào lưu giải phóng thuộc địa không đủ, tổ chức triển khai tiến hành,, thiếu người
lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản rất cần phải,
giúp đỡ, họ tổ chức triển khai tiến hành, lại, rất cần phải, phân phối cán bộ
lãnh đạo cho họ và chỉ cho họ tuyến phố đi tới phương pháp, mạng và giải phóng. Trong bài báo Đông Dương đăng trên Tạp chí La Reuue Comuniste, số 15 tháng 5-1921, Người chỉ ra, trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, của rất nhiều lần, người cộng sản phải truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin: “Chúng tôi phải nói lên ở đây, để những liên minh của toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, có nhiệt tình truyền bá chủ nghĩa cộng sản và thực tâm muốn
giúp đỡ,
những người dân, dân dân lao động lật đổ ách của rất nhiều lần, kẻ bóc lột và lấn sân vào,
hộ gia đình chung của giai cấp vô sản
toàn cầu, tạo ra, toàn bộ
những người dân, dân liên minh đó rất có tính năng,
giúp đỡ, chúng tôi, một phương pháp, có
hiệu quả,”(19). Trong sự
giúp đỡ, của Quốc tế Cộng sản và những Đảng Cộng sản nói
Kết luận, Người chỉ rõ nhân dân Việt Nam rất cần phải, có sự
giúp đỡ, của Đảng Cộng sản Pháp bởi có chung một đối phương tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh và đối đầu, là giai cấp tư sản Pháp. Tại Đại hội lần
Trước tiên, Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc
Kiến nghị, “Đảng nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và tổ chức triển khai tiến hành, một chủ trương, thuộc địa có đặc biệt quan trọng, cộng sản. Người
Kiến nghị,
thiết kế xây dựng một ban nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, thuộc địa của Đảng. Ban sẽ
màn biểu diễn một bản
Giải trình, trước Đại hội trong thời hạn, tới”(20). Nhấn mạnh vấn đề, vụ việc, vấn đề, cần sự
giúp đỡ, của Quốc tế Cộng sản và những Đảng Cộng sản khác nhưng Người cũng không quên, chỉ ra, cho toàn bộ
những người dân, dân phương pháp, mạng ở những nước thuộc địa rất cần phải, cực kỳ, cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng,, không
chờ đón ỷ lại và cần tăng nhanh đoàn kết gắn bó trên ý thức tình hữu ái của giai cấp vô sản: “Sử dụng công thức của Những Mác, chúng tôi xin nói với bạn hữu rằng, công cuộc giải phóng bạn hữu chỉ rất có tính năng, triển khai tiến hành, được bằng sự cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, của tớ, mình bạn hữu. Hội Liên hiệp thuộc địa
thiết kế xây dựng đó
Đấy là, để
giúp đỡ, bạn hữu trong công cuộc ấy… Vô sản toàn diện và tổng thể tổng thể những nước, đoàn kết lại”(24). Thời hạn, ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài cho những báo Nhân đạo,
cuộc sống thường ngày công nhân
, Thực sự,, Người cùng khổ, tạp chí Quốc tế Nông dân… Những bài báo đó triệu tập,
nâng cao, sâu xa, vào những vấn đề,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, giai cấp công nhân, chỉ ra, tính dữ thế dữ thế dữ thế chủ động, phương pháp, mạng và sức khỏe khoắn của nhân dân thuộc địa; quan hệ, khăng khít giữa phương pháp, mạng vô sản ở chính quốc và phương pháp, mạng thuộc địa, những vấn đề, cấp thiết của nông dân Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Phi. Trong loại sản phẩm trong thực tiễn, Bản án
chính sách thực dân Pháp
, Người viết: “Chủ nghĩa tư bản là một trong giữa những con đỉa có một chiếc, vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một chiếc, vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu như muốn giết
loài vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi sót lại kia vẫn thường xuyên hút máu của giai cấp vô sản,
loài vật vẫn thường xuyên sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”(27). Như vậy, kể từ khi gặp chủ nghĩa Mác – Lênin,
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, tuyến phố giải phóng dân tộc
địa phương, địa phương theo dạng thức mạng vô sản, Nguyễn Ái Quốc thường xuyên nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát,, chiêm ngưỡng trong trong thực tiễn để sở hữu, cơ sở vững chãi, và vững chãi,, thường xuyên
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, và tiến hành, xong suy nghĩ về tuyến phố đã chọn; tích cực truyền bá vào Việt Nam và sẵn sàng sẵn sàng, về mọi mặt cho sự Ra mắt, và sinh hoạt Đảng Cộng sản Việt Nam. __________________ Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trịsố 6-2020 (1) thành phố Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, Nxb Chính trị non sông, thành phố Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô Hà Nội, 2011, tr.30. Xem Ngay: Character Là Gì – Character Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (25), (26) Sđd, t.1, tr.40, 40, 47, 47, 47, 47, 48, 467, 467-468, 317, 509-510, 510, 40, 34, 39, 39, 211-212, 48, 459, 80, 232, 48, 296, 299. Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Biểu Thức Là Gì - Khái Niệm Về Biểu Thức đại Số

Bài Viết: Cách Mạng Vô Sản Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cách Mạng Vô Sản Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *