click

Các Thuật Ngữ Trong Khai Báo Hải Quan Tiếng Anh Là Gì

Các Thuật Ngữ Trong Khai Báo Hải Quan Tiếng Anh Là Gì

Xuất nhập vào là một vài, giữa những ngành mở and rất sẽ phải, sử dụng, một trọng lượng thuật ngữ vô
cùng với rất nhiều,, phía
Phía dưới, này là 30 thuật ngữ tiếng Anh quan trọng and những từ kèm theo, vô cùng quan trọng trong nghành nghề này.
SECTION 1: EXPORT IMPORT FIELD 1. Export: xuất khẩu 2. Exporter: người xuất khẩu (~
điểm đặt Seller) 3. Import: nhập vào 4. Importer: người nhập vào (~
điểm đặt Buyer) 5. Sole Agent:
đại lý phân phối phân phối độc quyền, 6. Customer:
người tiêu dùng 7. Consumer:
người tiêu dùng ở đầu cuối 8. End user = consumer 9. Consumption: tiêu tốn 10. Exclusive distributor: nhà đống ý độc quyền, 11. Manufacturer:
Nhà phân phối, (~factory) 12. Supplier: nhà sản xuất, 13. Producer:
Nhà phân phối, 14. Trader: trung gian tài chính kinh tế tài chính, 15. OEM: original equipment manufacturer:
Nhà phân phối, loại thiết bị gốc 16. ODM: original designs manufacturer: nhà kiến tạo and sản xuất theo đơn mua sắm và chọn lựa, 17. Entrusted export/import: xuất nhập vào ủy thác 18. Brokerage:
hoạt động giải trí trung gian (broker-người làm trung gian) 19. Intermediary = broker 20. Commission based agent:
đại lý phân phối phân phối trung gian (thu hoa hồng) 21. Export-import process:
quá trình xuất nhập vào 22. Export-import procedures: sách vở sách vở và giấy tờ, thủ tục xuất nhập vào 23. Export/import policy:
chính sách xuất/nhập vào (3 mức) 24. Processing:
hoạt động giải trí gia công 25. Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất 26. Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập 27. Processing zone:
khu công nghiệp 28. Export/import license: giấy phép xuất/nhập vào 29. Customs declaration: khai báo hải quan 30. Customs clearance: thông quan 31. Customs declaration form: Tờ khai hải quan 32. Tax(tariff/duty): thuế 33. GST: goods và service tax: thuế giá
suốt cả ngày, càng tăng (bên
hội đồng) 34. VAT: value added tax: thuế giá
suốt cả ngày, càng tăng 35. Special consumption tax: thuế tiêu tốn
Đặc trưng, 36. Customs : hải quan • General Department: tổng cục • Department: cục • Sub-department: chi cục 37. Plant protection department (PPD): Cục đảm bảo an toàn, thực vật 38. Customs broker:
đại lý phân phối phân phối hải quan 39. Merchandise: mặt hàng mua và bán, 40. Franchise: nhượng quyền 41. Quota: hạn ngạch 42. Outsourcing: thuê ngoài (Triết lý của Logistics) 43. Warehousing:
hoạt động giải trí kho bãi 44. Inbound: hàng nhập 45. Outbound: hàng xuất 46. Harmonized Commodity Descriptions và Coding Systerm: mạng lưới mạng lưới hệ thống tương xứng, diễn tả and mã hóa mặt hàng – HS code 47. WCO –World Customs Organization: Toàn cầu hải quan toàn cầu 48. GSP – Generalized System prefered: Mạng lưới mạng lưới hệ thống thuế quan khuyến mại phổ cập, 49. MFN – Most favored nation: đối xử tối huệ quốc 50. GSTP – Global system of Trade preferences: mạng lưới mạng lưới hệ thống khuyến mại thuế quan toàn cầu 51. Logistics-supply chain: logistics -chuỗi thỏa mãn nhu yếu, 52. Trade balance: cán cân tài chính kinh tế tài chính, 53. Retailer: nhà tiểu thương nhỏ lẻ 54. Wholesaler: nhà bán buôn bán sỉ, bán sỉ 55. Frontier: biên giới 56. On-spot export/import: xuất nhập vào tại chỗ 57. Border gate: cửa khẩu 58. Non-tariff zones: khu phi thuế quan 59. Duty-free
phòng trưng bày:
phòng trưng bày miễn thuế 60. Auction: Đấu giá 61. Bonded warehouse: Kho ngoại quan 62. International Chamber of Commercial ICC: Phòng tài chính kinh tế tài chính,
hội đồng 63. Exporting country: nước xuất khẩu 64. Importing country: nước nhập vào 65. Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập vào 66. Quality assurance và testing center 1-2-3 (Quatest ):
trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn, tính toán chất lượng 1-2-3 67. Documentation staff (Docs): nhân viên cấp dưới, cấp dưới chứng từ 68. Customer Service (Cus): nhân viên cấp dưới, cấp dưới
giúp đỡ,, dịch vụ
người tiêu dùng 69. Operations staff (Ops): nhân viên cấp dưới, cấp dưới hiện trường 70. Logistics coodinator: nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều vận 71. National single window (NSW): mạng lưới mạng lưới hệ thống một cửa
Quốc gia, 72. Vietnam Automated Cargo và Port Consolidated System: Mạng lưới mạng lưới hệ thống thông quan mặt hàng tự động hóa, hóa 73. VCIS: Vietnam Customs Intelligence Information System: Mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị hải quan thônng minh 74. Export import executive: nhân viên cấp dưới, cấp dưới xuất nhập vào SECTION 2: INTERNATIONAL TRANSPORTATION/LOGISTICS 1. Shipping Lines: hãng tàu 2. NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà sản xuất, dịch vụ vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ không tàu 3. Airlines: hãng máy bay 4. Flight No: số chuyến bay 5. Voyage No: số chuyến tàu 6. Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ 7. Consolidator: bên gom hàng (gom LCL) 8. Freight: cước 9. Ocean Freight (O/F): cước biển 10. Air freight: cước hàng không 11. Sur-charges: phụ phí 12. Addtional cost = Sur-charges 13. Local charges: phí địa phương 14. Delivery order: lệnh Phục vụ 15. Terminal handling charge (THC): phí làm hàng tại cảng 16. Handling fee: phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu cần sử dụng HBL) 17. Seal: chì 18. Documentations fee: phí làm chứng từ (vận đơn) 19. Place of receipt:
Khu vực, nhận hàng để chở 20. Place of Delivery/final destination:
Vị trí đặt, Phục vụ ở đầu cuối 21. Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng 22. Port of Discharge/airport of discharge: cảng/sân bay dỡ hàng 23. Port of transit: cảng chuyển tải 24. On board notations (OBN): ghi chú lên tàu 25. Shipper: người gửi hàng 26. Consignee: người nhận hàng 27. Notify party: bên nhận thông báo 28. Order party: bên ra lệnh 29. Marks và number: kí hiệu and số 30. Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ đa phương thức thức/vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ phối phối hợp, 31. Description of package và goods: diễn tả kiện and mặt hàng 32. Transhipment: chuyển tải 33. Consignment: lên đơn, 34. Partial shipment: Phục vụ từng phần 35. Quantity of packages: số lượng kiện hàng 36. Airway: đường hàng không 37. Seaway: đường thủy, 38. Road: vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ
Đường đi bộ, 39. Railway: vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ đường tàu, 40. Pipelines: đường ống 41. Inland waterway: vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ đường sông, thủy trong nước 42. Endorsement: ký hậu 43. To, order: Phục vụ theo lệnh… 44. FCL – Full container load: hàng nguyên container 45. FTL: Full truck load: hàng giao nguyên xe tải 46. Less than truck load (LTL): hàng lẻ không đầy xe tải 47. LCL – Less than container Load: hàng lẻ 48. Metric ton (MT): mét tấn = 1000 k gs 49. Container Yard – CY: bãi container 50. CFS – Container freight station: kho khai thác hàng lẻ 51. Job number: mã
trình độ, nhiệm vụ,
trình độ,
trình độ, nhiệm vụ,
trình độ, (forwarder) 52. Freight to, collect: cước phí thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán sau (thu tại cảng dỡ hàng) 53. Freight prepaid: cước phí thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán trước 54. Freight payable at: cước phí thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán tại… 55. Elsewhere: thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán tại
Vị trí đặt, khác (khác POL and POD) 56. Freight as arranged: cước phí theo thỏa thuận hợp tác bắt tay hợp tác 57. Said to, contain (STC): kê khai kể cả 58. Shipper’s load và count (SLAC): chủ hàng đóng and đếm hàng 59. Gross weight:
khối lượng tổng ca bi 60. Lashing: chằng 61. Volume weight:
khối lượng thể tích (tính cước LCL) 62. Measurement:
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng tính toán 63. As carrier: người chuyên chở 64. As agent for the Carrier:
đại lý phân phối phân phối của lượng người chuyên chở 65. Shipmaster/Captain: thuyền trưởng 66. Liner: tàu chợ 67. Voyage: tàu chuyến 68. Bulk vessel: tàu rời 69. Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến 70. Detention: phí lưu container tại kho riêng 71. Demurrrage: phí lưu contaner tại bãi 72. Storage: phí lưu bãi của cảng (thường cộng vào demurrage) 73. Cargo Manifest: bản lược khai mặt hàng 74. Ship rail: lan can tàu 75. Transit time: thời điểm trung chuyển 76. Departure date: ngày khởi hành, 77. Frequency: vận tốc số chuyến/tuần 78. Connection vessel/feeder vessel: tàu nối/tàu ăn hàng 79. Shipped on board: Phục vụ lên tàu 80. Full set of original BL (3/3): bộ không thiếu, vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc) 81. Master Bill of Lading (MBL): vận đơn chủ (từ Lines) 82. House Bill of Lading (HBL): vận đơn nhà (từ Fwder) 83. Back date BL: vận đơn kí lùi ngày 84. Chủ trương, mở cửa-top container (OT): container mở nóc 85. Flat rack (FR) = Platform container: cont mặt phẳng 86. Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh 87. General purpose container (GP): cont bách hóa (thường) 88. High cube (HC = HQ): container cao (40’HC cao 9’6’’) 89. Tare:
khối lượng vỏ cont 90. Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có
hiệu quả, đóng hàng của container (ngoài vỏ cont) 91. Verified Gross Mass weight (VGM): phiếu khai báo tổng
khối lượng hàng Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về đáng tin cậy, sinh mạng con người trên biển khơi khơi 92. Container packing list: danh sách container lên tàu 93. Means of conveyance: phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ 94. Place và date of issue: ngày and
Vị trí đặt, cho Ra mắt, 95. Trucking: phí vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ trong nước 96. Inland haulauge charge (IHC) = Trucking 97. Lift On-Lift Off (LO-LO): phí nâng hạ 98. Forklift: xe nâng 99. Cut-off time: giờ cắt máng 100. Closing time = Cut-off time 101. Estimated time of Departure (ETD): thời điểm dự kiến tàu chạy 102. Estimated time of arrival (ETA): thời điểm dự kiến tàu tới, 103. Omit: tàu không cặp cảng 104. Roll: nhỡ tàu 105. Delay: khắc chế, chậm so với lịch tàu 106. Shipment terms: quy phương thức thức Phục vụ 107. Miễn phí hand: hàng thường (shipper tự book tàu) 108. Nominated: hàng chỉ định 109. Volume: số lượng hàng book 110. Laytime: thời điểm dỡ hàng 111. Freight note: ghi chú cước 112. Bulk container: container hàng rời 113. Ship’s owner: chủ tàu 114. Payload = net weight:
khối lượng hàng đóng (ruột) 115. On deck: trên boong, lên boong tàu 116. Shipping marks: ký mã hiệu 117. Merchant: thương nhân 118. Straight BL: vận đơn đích danh 119. Bearer BL: vận đơn vô danh 120. Unclean BL: vận đơn không tuyệt đối hoàn hảo, hoàn hảo nhất, và hoàn hảo nhất, và tuyệt vời và hoàn hảo nhất, nhất (Clean BL: vận đơn tuyệt đối hoàn hảo, hoàn hảo nhất, và hoàn hảo nhất, và tuyệt vời và hoàn hảo nhất, nhất) 121. Straight BL: vận đơn đích danh 122. Through BL: vận đơn chở suốt 123. Negotiable: chuyển nhượng ủy quyền, đc 124. Non-negotiable: không chuyển nhượng ủy quyền, đc 125. Port-port: giao từ cảng tới cảng, 126. Door-Door: giao từ kho tới, kho 127. Service type (SVC Type): quy mô, dịch vụ (VD: FCL/LCL) 128. Service mode (SVC Mode):
chiêu trò thức dịch vụ (VD: CY/CY) 129. Charterer:
người mướn, mướn tàu 130. Agency Agreement: Hợp Đồng
đại lý phân phối phân phối 131. Bulk Cargo: Hàng rời 132. Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người Marketing Thương mại dịch vụ vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ đa phương thức thức 133. Consignor: người gửi hàng (= Shipper) 134. Consigned to, order of = consignee: người nhận hàng 135. Container Ship: Tàu container 136. Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ
Địa điểm,
giữa đám đông không tàu 137. Twenty feet equivalent unit(TEU ):
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng container bằng 20 foot 138. Dangerous goods: Sản phẩm mất an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, 139. Pick up charge: phí gom hàng tại kho (~trucking) 140. Security charge: phí bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh, (thường hàng air) 141. International Maritime Organization (IMO):Tổ chức triển khai tiến hành khởi công, hàng hải
hội đồng 142. Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời điểm bốc/dỡ hàng 143. Said to, weight:
trọng lượng khai báo 144. Said to, contain: Đc nói là kể cả 145. Terminal: bến 146. Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời điểm thưởng phạt bốc/dỡ 147. Transit time: Thời khắc trung chuyển 148. Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng, để bốc /dỡ 149. Inland clearance/container deport (ICD): cảng thông quan trong nước 150. Hazardous goods: hàng mất an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, 151. Dangerous goods note: ghi chú hàng mất an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, 152. Tank container: công-te-nơ bồn (đóng chất lỏng) 153. Named cargo container: công-te-nơ chuyên được sự dụng 154. Container: công-te-nơ chứa hàng 155. Stowage: xếp hàng 156. Trimming: san, cào hàng 157. Crane/tackle: cần cẩu 158. Incoterms: International commercial terms: những quy phương thức thức tài chính kinh tế tài chính,
hội đồng 159. EXW: Ex-Works Ship hàng tại xưởng 160. FCA-Miễn phí Carrier: Ship hàng cho người chuyên chở 161. FAS-Miễn phí Alongside ship: Giao dọc mạn tàu 162. FOB- Miễn phí On Board: Ship hàng lên tàu 163. CFR- Cost và Freight: Tiền hàng and cước phí 164. CIF- Cost, Insurance và Freight: Tiền hàng,bảo hiểm and cước phí 165. CIF afloat: CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí Hợp Đồng) 166. CPT-Carriage Paid To,: Cước phí trả tới 167. CIP-Carriage &Insurance Paid To,: Cước phí, bảo hiểm trả tới 168. DAP-Delivered At Place: Giao tại điểm đến lựa chọn, lựa chọn 169. DAT- Delivered At Terminal: Ship hàng tại bến 170. DDP – Delivered duty paid: Ship hàng đã thông quan Nhập vào 171. Delivered Ex-Quay (DEQ): giao tai cầu cảng 172. Delivered Duty Unpaid (DDU) : Ship hàng chưa nộp thuế 173. Cost: giá thành, 174. Risk: khủng hoảng 175. Freighter: máy bay chở hàng 176. Express airplane: máy bay chuyển phát nhanh 177. Delivered Ex-Ship (DES): Giao hang tren tau 178. Seaport: cảng biển 179. Airport: sân bay 180. Handle: làm hàng 181. In transit: đang trong
quy trình vận chuyển, 182. Hub: bến trung chuyển 183. Oversize: quá khổ 184. Overweight: quá tải 185. Pre-carriage: Sinh hoạt vận chuyển, trong nước Container hàng xuất khẩu trước khi Container đc xếp lên tàu. 186. Carriage: Sinh hoạt vận chuyển, đường thủy, từ khi Container hàng đc xếp lên tàu tại cảng xếp hàng tới cảng, dỡ hàng 187. On-carriage: Sinh hoạt vận chuyển, trong nước Container hàng nhập vào sau khoản thời hạn, Container đc dỡ khỏi tàu. 188. Intermodal: Vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ phối phối hợp, 189. Trailer: xe mooc 190. Clean: tuyệt đối hoàn hảo, hoàn hảo nhất, và hoàn hảo nhất, và tuyệt vời và hoàn hảo nhất, nhất 191. Place of return:
Vị trí đặt, trả vỏ sau khoản thời hạn, đóng hàng (theo phiếu EIR) 192. Dimension: kích thước 193. Tonnage: Dung tích, của một tàu 194. Deadweight– DWT: Trọng tải tàu 195. FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các
hiệp hội cộng đồng
hội đồng
toàn cầu Giao nhận Vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ Quốc tế 196. IATA: International Air Transport Association: Toàn cầu Vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ Hàng Không Quốc tế 197. Net weight: trọng lượng tịnh 198. Slot: chỗ (trên tàu) còn hay là không, 199. Equipment: loại thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay là không,) 200. Empty container: container rỗng 201. Container condition: trường hợp về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ) 202. DC- dried container: container hàng khô 203. Weather working day: ngày làm việc thao tác trường hợp
Thời tiết, rất tốt,
rất có thể, 204. Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng) 205. Laycan: thời điểm tàu tới cảng, 206. Full vessel’s capacity: đóng đầy tàu (không nêu số lượng rõ ràng, cụ thể) 207. Weather in berth or not – WIBON: trường hợp
Thời tiết, xấu 208. Proof read copy: người gửi hàng đọc and check lại 209. Miễn phí in (FI): miễn xếp 210. Miễn phí out (FO): miễn dỡ 211. Miễn phí in và Out (FIO): miễn xếp and dỡ 212. Miễn phí in và out stowed (FIOS): miễn xếp dỡ and thu xếp 213. Shipped in apparent good order: hàng đã bốc lên tàu nhìn vẻ
Phía bên ngoài, ở
Phía bên trong, trường hợp rất tốt,
rất có thể, 214. Laden on board: đã bốc hàng lên tàu 215. Clean on board: đã bốc hàng lên tàu tuyệt đối hoàn hảo, hoàn hảo nhất, và hoàn hảo nhất, và tuyệt vời và hoàn hảo nhất, nhất 216. BL draft: vận đơn nháp 217. BL revised: vận đơn đã
chỉnh sửa và biên tập 218. Shipping agent:
đại lý phân phối phân phối hãng tàu biển 219. Shipping note – Phiếu gửi hàng 220. Stowage plan–Sơ đồ xếp hàng 221. Remarks:
chú ý/ghi chú
Đặc trưng, 222. International ship và port securiry charges (ISPS): phụ phí an nình cho tàu and cảng
hội đồng 223. Amendment fee: phí chỉnh sửa, vận đơn BL 224. AMS (Advanced Manifest System fee): nhu yếu, khai báo rõ ràng, cụ thể rõ ràng, mặt hàng trước khi mặt hàng này được, xếp lên tàu( USA, Canada) 225. BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí dịch rời giá nhiên liệu, 226. Phí BAF: phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu) 227. FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor 228. CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí dịch rời tỷ giá ngoại tệ 229. Emergency Bunker Surcharge (EBS): phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á Thái Bình Dương Tỉnh Thái Bình Dương) 230. Peak Season Surcharge (PSS):Phụ phí mùa cao điểm. 231. CIC (Container Imbalance Charge)hay “Equipment Imbalance Surcharge”: phụ phí đã không còn, thăng bằng vỏ container/ phí phụ trội hàng nhập 232. GRI (General Rate Increase):phụ phí cước vận chuyển, (xảy ra vào mùa cao điểm) 233. PCS (Port Congestion Surcharge): phụ phí ùn tắc, cảng 234. SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez 235. COD (Change of Destination): Phụ phí
chỉnh sửa và biên tập điểm đến lựa chọn, lựa chọn 236. Miễn phí time = Combined miễn phí days demurrage & detention : thời điểm miễn phí lưu cont, lưu bãi 237. Phí AFR: nước Nhật Advance Filling Rules Surcharge (AFR): phí khai báo trước (quy phương thức thức AFR của Nhật) 238. Phí CCL (Container Cleaning Fee): phí vệ sinh và thu xếp công-te-nơ 239. WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí đại
cuộc chiến tranh 240. Fuel Surcharges (FSC): phụ phí nguyên vật liệu, = BAF 241. PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama 242. X-ray charges: phụ phí máy soi (hàng air) 243. Labor fee: Phí nhân công 244. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): mã hiệu hàng mất an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, 245. Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu 246. Ship flag: cờ tàu 247. Weightcharge = chargeable weight 248. Chargeable weight:
khối lượng tính cước 249. Tracking và tracing: check yếu tố
thực trạng hàng/thư 250. Security Surcharges (SSC): phụ phí bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh, (hàng air) SECTION 3: INTERNATIONAL PAYMENT METHODS 1. Payment terms/method: phương thức thức thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán
hội đồng 2. Terms of payment = Payment terms 3. Cash: tiền mặt 4. Honour = payment: sự thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán 5. Cash against documents (CAD): tiền mặt đổi lấy chứng từ 6. Chủ trương, mở cửa-account: ghi sổ 7. Letter of credit: thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, 8. Reference no: số tham chiếu 9. Documentary credit: tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, chứng từ 10. Collection: Nhờ thu 11. Clean collection: nhờ thu phiếu trơn 12. Documentary collection: Nhờ thu kèm chứng từ 13. Financial documents: chứng từ tài chính kinh tế tài chính, 14. Commercial documents: chứng từ tài chính kinh tế tài chính, 15. D/Phường.: Documents against payment: nhờ thu trả ngay 16. D/A: Documents agains acceptance: nhờ thu trả chậm 17. Issuing ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, LC 18. Advising ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước thông báo (của lượng người thụ hưởng) 19. Confirming ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước xác nhận lại LC 20. Negotiating ngân hàng nhà nước/negotiation: ngân hàng nhà nước
nhà nước thương lượng/thương lượng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán (chiết khấu) 21. Revolving letter of credit: LC tuần hoàn 22. Advanced letter of credit/ Red clause letter of credit: LC quy phương thức thức đỏ 23. Stand by letter of credit: LC dự trữ 24. Beneficiary: người thụ hưởng 25. Applicant: người nhu yếu, mở LC (thỉnh thoảng là Buyer) 26. Accountee = Applicant 27. Bài Viết: Khai báo hải quan tiếng anh là gì Xem Ngay: Directx 12 Là Gì – #1 Có Quan Trọng Không,
Khu vực, Tải Xem Ngay: review Chương Trình Diệt Virus Của Dashlane Là Gì Applicant ngân hàng nhà nước:ngân hàng nhà nước
nhà nước nhu yếu, cho Ra mắt, 28. Reimbursing ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước bồi hoàn 29. Drafts: hối phiếu 30. Bill of exchange: hối phiếu 31. UCP – The uniform Customs và Practice for Documentary credit: những quy phương thức thức thực hành thực tiễn, thực tiễn thống nhất về tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, chứng từ 32. ISPB- International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits: tập quán ngân hàng nhà nước
nhà nước tiêu chuẩn,
hội đồng về check chứng từ theo thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, 33. Remitting ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng,/ngân hàng nhà nước
nhà nước nhờ thu 34. Collecting ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước thu hộ 35. Paying ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán 36. Claiming ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước đòi tiền 37. Presenting Ngân hàng nhà nước: Ngân hàng nhà nước
nhà nước xuất trình 38. Nominated Ngân hàng nhà nước :Ngân hàng nhà nước
nhà nước đc chỉ định 39. Credit: tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, 40. Presentation: xuất trình 41. Banking days: ngày làm việc thao tác ngân hàng nhà nước
nhà nước (thứ bảy không xem là, ngày làm việc thao tác) 42. Remittance: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, 43. Protest for Non-payment: Kháng nghị không thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán 44. Telegraphic transfer/Mail transfer: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, bằng điện/thư 45. Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien bang dien 46. Deposit: tiền đặt cọc 47. Advance = Deposit 48. Down payment = Deposit 49. The balance payment: số kinh phí đầu tư,
còn sót lại, sau cọc 50. LC notification = advising of credit: thông báo thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, 51. Maximum credit amount: giá thành, tối đa của tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, 52. Applicable rules: quy phương thức thức sử dụng, 53. Amendments:
chỉnh sửa và biên tập (tu chỉnh) 54. Discrepancy: sự không đồng điệu chứng từ 55. Period of presentation: thời khắc xuất trình 56. Drawee: bên bị kí phát hối phiếu 57. Drawer: người kí phát hối phiếu 58. Latest date of shipment: ngày Phục vụ ở đầu cuối lên tàu 59. Irrevocable L/C: thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, không hủy ngang (revocable: hủy ngang) 60. Defered LC: thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, trả chậm 61. Usance LC = Defered LC 62. LC transferable: thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, chuyển nhượng ủy quyền, 63. Ngân hàng nhà nước Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng nhà nước
nhà nước 64. Exchange rate: tỷ giá 65. Swift code: mã định dạng ngân hàng nhà nước
nhà nước(trong mạng lưới mạng lưới hệ thống swift) 66. Message Type (MT): mã lệnh 67. Form of documentary credit: hình thức bề ngoài,/loại thư thín dụng 68. Available with…: đc thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán tại… 69. Blank endorsed: ký hậu để trống 70. Endorsement: ký hậu 71. Account : thông báo thông tin tài khoản 72. Basic Ngân hàng nhà nước Account number (BBAN): số tài khoản cơ sở 73. International Ngân hàng nhà nước Account Number (IBAN): số tài khoản
hội đồng 74. Application for Documentary credit: đơn nhu yếu, mở thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, 75. Application for Remittance: nhu yếu, thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, 76. Application for Collection: Đơn nhu yếu, nhờ thu 77. Delivery authorization: Ủy quyền nhận hàng 78. Undertaking:
cam kết 79. Disclaimer: miễn trách 80. Charges: giá thành, ngân hàng nhà nước
nhà nước 81. Intermediary ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước trung gian 82. Uniform Rules for Collection (URC):Quy cách, thống nhất về nhờ thu 83. Uniform Rules for Ngân hàng nhà nước-to-Ngân hàng nhà nước Reimbursements Under Documentary Credit (URR) Quy cách, thống nhất về hoàn thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán Một vài, những ngân hàng nhà nước
nhà nước theo tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, chứng từ 84. Promissory note: kỳ phiếu 85. Third party documents: Chứng từ bên thứ ba 86. Cheque: séc 87. Tolerance: dung sai 88. Expiry date: ngày hết hạn hiệu lực thực thi hiện hành xúc tiến 89. Correction: những chỉnh sửa, 90. Issuer: người cho Ra mắt, 91. Mispelling: lỗi chính tả 92. Typing errors: lỗi đánh máy 93. Originals: bản gốc 94. Duplicate: hai bản gốc hệt nhau, 95. Triplicate: ba bản gốc hệt nhau, 96. Quadricate: bốn bản gốc hệt nhau, 97. Fold: …bao nhiêu bản gốc (Vd: 2 fold: 2 bản gốc) 98. First original: bản gốc trước tiên 99. Second original: bản gốc
Thời điểm đầu tuần, 100. Third original: bản gốc thứ ba 101. International Standby Letter of Credit: Quy cách, thực hành thực tiễn, thực tiễn Tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, dự trữ
hội đồng (ISP 98) 102. Copy: bản sao 103. Shipment period: thời khắc Phục vụ 104. Dispatch: gửi hàng 105. Taking in charge at: nhận hàng để chở tại… 106. Comply with: tuân theo 107. Field: trường (thông tin) 108. Transfer: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, 109. Ngân hàng nhà nước slip: biên lai thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, 110. Ngân hàng nhà nước receipt = ngân hàng nhà nước slip 111. Signed: kí (tươi) 112. Drawing: việc ký phát 113. Advise-through ngân hàng nhà nước = advising ngân hàng nhà nước: ngân hàng nhà nước
nhà nước thông báo 114. Currency code: mã đồng xu tiền, 115. Sender : người gửi (điện) 116. Receiver: người nhận (điện) 117. Value Date: ngày giá thành, 118. Ordering Customer:
người tiêu dùng nhu yếu, (~applicant) 119. Instruction : sự
hướng dẫn (với ngân hàng nhà nước
nhà nước nào) 120. Interest rate: lãi suất vay, 121. Telex: điện Telex trong mạng lưới mạng lưới hệ thống tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, 122. Domestic L/C: thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, trong nước 123. Import L/C: thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, nhập vào 124. Documentary credit number: số thư tín dụng thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, 125. Mixed Payment: Thanh toán giao dịch, thanh toán hỗn hợp 126. Abandonment: sự từ bỏ hàng 127. Particular average: Tổn thất riêng 128. General average: Tổn thất chung 129. Declaration under open cover: Tờ khai theo một bảo hiểm bao 130. Society for Worldwide Interbank và Financial Telecomunication (SWIFT):
hiệp hội cộng đồng
hội đồng
toàn cầu viễn thông liên ngân hàng nhà nước
nhà nước and những tổ chức triển khai tiến hành khởi công, tài chính kinh tế tài chính,
hội đồng SECTION 4: NEGOTIATION – TRANSACTION 1. Inquiry: đơn hỏi hàng 2. Enquiry = inquiry = query 3. Purchase: mua sắm và chọn lựa, 4. Procurement: sự thu mua sắm và chọn lựa, 5. Inventory: tồn đọng 6. Sales off: tiết kiệm ngân sách chi tiêu, kinh phí đầu tư, với cơ chế Giảm ngay, ngay 7. Miễn phí of charge (FOC) 8. Buying request = order request = inquiry 9. Negotiate/negotiation: đàm phán 10. Price countering: hoàn giá,
Bàn luận, giá (~ bargain: mặc cả) 11. Transaction: thanh toán thanh toán giao dịch, 12. Discussion/discuss:
Bàn luận,, luận bàn 13. Co-operate: bắt tay hợp tác và ký cam kết 14. Sign: kí kết 15. Quote: làm giá, 16. Release order: mua sắm và chọn lựa, (ai) 17. Give sb order: cho ai đơn mua sắm và chọn lựa, 18. Assurance: sự đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, 19. Sample: mẫu hàng (check chất lượng) 20. Discount: tiết kiệm ngân sách chi tiêu, kinh phí đầu tư, với cơ chế Giảm ngay, ngay (request for discount/offer a discount) 21. Trial order : đơn mua sắm và chọn lựa, thử 22. Underbilling: tiết kiệm ngân sách chi tiêu, kinh phí đầu tư, với cơ chế Giảm ngay, cả hàng trên invoice 23. Undervalue = Underbilling 24. PIC – person in liên lạc,: người liên lạc 25. Person in charge: người tiếp nhận, 26. Quotation: làm giá, 27. Offer = quotation 28. Validity: thời khắc hiệu lực thực thi hiện hành xúc tiến (của làm giá,) 29. Price list: đơn giá 30. RFQ = request for quotation = inquiry: nhu yếu, hỏi giá/đơn hỏi hàng 31. Requirements: nhu yếu, 32. Commission Agreement: thỏa thuận hợp tác bắt tay hợp tác hoa hồng 33. Non-circumvention, non-disclosure (NCND): thỏa thuận hợp tác bắt tay hợp tác
không gian lận, không bật mí thông tin 34. Memorandum of Agreement: bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác bắt tay hợp tác 35. Giảm ngay,: thỏa thuận hợp tác bắt tay hợp tác 36. Fix: chốt 37. Deduct = reduce: tiết kiệm ngân sách chi tiêu, kinh phí đầu tư, với cơ chế Giảm ngay, ngay 38. Bargain: mặc cả 39. Rate: tỉ lệ/mức Tiêu tốn, 40. Throat-cut price: giá cắt cổ, 41. Match: khớp đc 42. Target price: giá mục tiêu 43. Terms và conditions: quy phương thức thức and trường hợp 44. Feedback: phản hồi, của khách 45. Minimum order quantity (MOQ): số lượng mua sắm và chọn lựa,
Tối thiểu, 46. Complaints: khiếu kiện, phàn nàn 47. Company Profile: hồ sơ doanh nghiệp 48. Input /raw material: nguyên vật liệu, nguồn vào, 49. Quality assurance (Q): bộ phận quản trị chất lượng 50. Quality Control (Q): bộ phận quản trị chất lượng SECTION 5: SALES CONTRACT 1. Contract: Hợp Đồng 2. Purchase contract: Hợp Đồng mua sắm và chọn lựa, 3.
Cần sử dụng, chủ trương, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay Contract: Hợp Đồng mua và bán, 4. Sales contract = Sales contract 5. Sales và Purchase contract: Hợp Đồng mua và bán, ngoại thương 6. Principle agreement: Hợp Đồng nguyên tắc, 7. Expiry date: ngày hết hạn Hợp Đồng 8. Come into effect/come into force: có hiệu lực thực thi hiện hành xúc tiến 9. Article: quy phương thức thức 10. Validity: thời điểm hiệu lực thực thi hiện hành xúc tiến 11. Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán) 12. Goods description: diễn tả mặt hàng 13. Commodity = Goods description 14. Items: mặt hàng 15. Cargo: mặt hàng (vận chuyển, trên phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại) 16. Quantity: số lượng 17. Quality specifications: tiêu chuẩn, chất lượng 18. Documents required: chứng từ nhu yếu, 19. Shipping documents: chứng từ giao hang 20. Terms of payment: trường hợp thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán 21. Unit price: đơn giá 22. Amount: giá thành, Hợp Đồng 23. Grand amount: tổng giá thành, 24. Settlement: thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán 25. Delivery time: thời điểm Phục vụ 26. Institute cargo clause A/B/C : trường hợp bảo hiểm loại A/B/C 27. Lead time: thời điểm làm hàng 28. Packing/packaging: vỏ hộp, đóng gói 29. Standard packing: đóng gói tiêu chuẩn, 30. Arbitration: quy phương thức thức trọng tài 31. Force mejeure: quy phương thức thức bất khả kháng 32. Terms of maintainance: quy phương thức thức bào trì,
bảo trì, 33. Terms of guarantee/warranty: quy phương thức thức bh 34. Terms of installation và operation: quy phương thức thức lắp ráp, and điều hành và
quản trị 35. Terms of test running: quy phương thức thức chạy thử 36. mã sản phẩm number: số mã/mẫu hàng 37. Heat treatment: giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý bằng nhiệt 38. Dosage: liều lượng 39. Exposure period: thời điểm phơi/ủ (với hàng cần hun trùng) 40. Penalty: quy phương thức thức phạt 41. Claims: Khiếu nại 42. Disclaimer: sự miễn trách 43. Act of God = force majeure: bất khả kháng 44. Inspection: giám định 45. Dispute: tranh cãi 46. Liability : trọng trách, 47. On behalf of: thay mặt đại diện,
Thay mặt đại diện,
Đại diện thay mặt,/thay mặt đại diện,
Thay mặt đại diện,
Đại diện thay mặt, cho 48. Subject to,: vâng lệnh theo 49. Brandnew: mới tuyệt đối hoàn hảo, 50. General Conditions: những quy phương thức thức chung 51. Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce và Industry (VIAC):
trung tâm trọng tài
hội đồng VN tại Phòng Thương mại dịch vụ, and Công Nghiệp VN 52. Signature: chữ kí 53. Stamp: đóng dấu 54. In seaworthy cartons packing: Đóng gói thùng carton tương xứng, với vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ biển 55. Date of manufacturing: ngày
sản xuất 56. Label/labelling: nhãn mặt hàng/dán nhãn mặt hàng 57. Inner Packing: rõ ràng, cụ thể rõ ràng, đóng gói
Phía trong, 58. Outer packing: đóng gói phía phía ngoài 59. Unit:
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng 60. Piece: chiếc, cái 61. Sheet: tờ, tấm 62. Pallet: pallet 63. Roll: cuộn 64. Bundle: bó 65. Set: bộ 66. Cbm: cubic meter (M3): mét khối 67. Case: thùng, sọt 68. Jar: chum 69. Box: hộp 70. Bag: túi 71. Basket: rổ, thùng 72. Drum: thùng (rượu) 73. Barrel: thùng (dầu, hóa chất) 74. Can: can 75. Carton: thùng carton 76. Bottle: chai 77. Bar: thanh 78. Crate: kiện hàng 79. Package: kiện hàng 80. Bộ
full bộ,: bộ
sản phẩm 81. Pair: đôi 82. Carboy: bình 83. Offset: hàng bù 84. Miễn phí of charge (FOC): hàng miễn phí 85. Compensation: đền bù, bồi thường 86. All risks: mọi khủng hoảng 87. War risk: bảo hiểm đại
cuộc chiến tranh 88. Protest/strike: đình công 89. Processing Contract: Hợp Đồng gia công 90. Loss: tỉ lệ hao hụt (hàng gia công/SXXK) 91. FOB contract: Hợp Đồng FOB (thường cho hàng SXXK) SECTION 6: SHIPPING DOCUMENTS 1. Telex release: điện giải phóng hàng (cho Bill Surrender) 2. Telex fee: phí điện giải phóng hàng 3. Airway bill: Vận lô hàng, không 4. Master Airway bill (MAWB): vận đơn(chủ) hàng không 5. House Airway bill (HAWB): vận đơn (nhà) hàng không 6. Express release: giải phóng hàng nhanh (cho seaway bill) 7. Sea waybill: giấy gửi hàng đường thủy, 8. Surrender B/L: vận đơn giải phóng hàng bằng điện/vận đơn xuất trình trước 9. Bill of Lading (BL): vận đơn đường thủy, 10. Ocean Bill of Lading = BL 11. Marine Bill of Lading = BL 12. Switch Bill of Lading: vận đơn
chỉnh sửa và biên tập so vận đơn gốc 13. Receipt for shipment BL: vận đơn nhận hàng để chở 14. Railway bill: Vận đơn đường tàu, 15. Cargo receipt: Biên bản giao nhận hàng 16. Bill of truck: Vận đơn xe hơi 17. Booking note/booking confirmation: thỏa thuận hợp tác bắt tay hợp tác lưu khoang/thuê slots 18. Shipping instruction:
hướng dẫn làm BL 19. Shipping advice/shipment advice: Thông tin Phục vụ 20. Sales Contract/
Cần sử dụng, chủ trương, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay contract/Contract/Purchase contract: Hợp Đồng ngoại thương 21. Purchase order: đơn mua sắm và chọn lựa, 22. Delivery order: lệnh Phục vụ 23. Proforma invoice: hóa đơn chiếu lệ 24. Commercial invoice: hóa đơn tài chính kinh tế tài chính, 25. Non-commercial invoice: hóa đơn phi mậu dịch (hàng không thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán –FOC) 26. Provisional Invoice: Hóa đơn trong thời hạn, trong thời điểm tạm thời (trong thời hạn, trong thời điểm tạm thời cho những lên đơn,, chưa thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán) 27. Final invoice: Hóa đơn chính thức 28. Certified Invoice: Hóa đơn xác nhận (thường của đại sứ quán hoặc VCCI) 29. Consular Invoice: Hóa đơn lãnh sự (xác nhận của đại sứ quán) 30. Customs invoice: hóa đơn hải quan (chỉ Ship hàng cho việc thông quan) 31. Tax invoice: hóa đơn nộp thuế 32. Arrival notice: Thông báo hàng tới/tới, 33. Notice of arrival = Arrival notice 34. Notice of readiness: thông báo hàng sẵn sàng, de van chuyen 35. Test certificate: giấy
ghi nhận check 36. Certificate of phytosanitary: chứng chỉ kiểm dịch thực vật 37. Certificate of fumigation: chứng chỉ hun trùng 38. Certificate of origin:
ghi nhận
nền tảng gốc rễ,
nền tảng, xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, 39. Goods consigned from: hàng vận chuyển, từ ai 40. Goods consigned to,: hàng vận chuyển, tới ai 41. Third country invoicing: hóa đơn bên thứ ba 42. Authorized Certificate of origin: CO ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền, 43. Back-to-back CO: CO giáp sống sườn lưng 44. Specific processes:
quá trình gia công chế biến rõ ràng, cụ thể 45. Product Specific Rules (PSRs): Quy cách, rõ ràng, cụ thể
sản phẩm 46. Regional Value nội dung – RVC: hàm lượng giá thành,
Vị trí, (theo tiêu chỉ tỉ lệ %) 47. Change in Tariff classification: thay đổi, mã số mặt hàng 48. CTH: Change in Tariff Heading: thay đổi, mã số mặt hàng mức độ 4 số (nhóm) 49. CTSH: Change in Tariff Sub-heading: thay đổi, mã số mặt hàng mức độ 6 số (phân nhóm) 50. CC: Change in Tariff of Chapter thay đổi, mã số mặt hàng mức độ chương 51. Issue retroactively: CO cấp sau 52. Accumulation: xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, cộng gộp 53. De minimis: tiêu chuẩn, De Minimis 54. Certified true copy: xác nhận bản cấp lại đúng như bản gốc 55. Direct consignment: quy phương thức thức vận chuyển, thẳng trực tiếp 56. Partial cumulation: cộng gộp từng phần 57. Exhibitions: hàng Ship hàng triển lảm 58. Origin criteria: tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, 59. Wholly obtained (WO): xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, thuần túy 60. Not wholly obtained: xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, không thuần túy 61. Rules of Origin (ROO): quy phương thức thức xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, 62. Shelf Life List: bảng kê thời khắc sử dụng, mặt hàng (hàng thực phẩm) 63. Production List: danh sách
quá trình
sản xuất 64. Inspection report: biên bản giám định 65. Certificate of weight:
ghi nhận
khối lượng hàng 66. Certificate of quantity:
ghi nhận số lượng 67. Certificate of quality:
ghi nhận chất lượng 68. Certificate of weight và quality:
ghi nhận
khối lượng and chất lượng 69. Certificate of analysis:
ghi nhận điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, kiểm nghiệm 70. Certificate of health:
ghi nhận vệ sinh và thu xếp đáng tin cậy, thực phẩm 71. Certificate of sanitary = Certificate of health 72. Veterinary Certificate – Giấy
ghi nhận kiểm dịch thú hoang dã 73. Insurance Policty/Certificate: đơn bảo hiểm/chứng chỉ bảo hiểm 74. Benefiary’s certificate:
ghi nhận của lượng người thụ hường 75. Cargo insurance policy: đơn bảo hiểm mặt hàng 76. Packing list: phiếu đóng gói 77. Detaild Packing List: phiếu đóng gói rõ ràng, cụ thể rõ ràng, 78. Weight List: phiếu cân
khối lượng hàng 79. Mates’ receipt: biên lai thuyền phó 80. List of containers: danh sách container 81. Debit note: giấy báo thiếu 82. Beneficiary’s receipt: biên bản của lượng người thụ hưởng 83. Certificate of Miễn phí Sales: Giấy
ghi nhận lưu hành
tự do 84. Letter of guarantee: Thư đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, 85. Letter of indemnity: Thư
cam kết 86. Material safety data sheet (MSDS): bản khai báo đáng tin cậy, hóa chất 87. Report on receipt of cargo (ROROC): biên bản kết toán nhận hàng với tàu 88. Statement of fact (SOF): biên bản làm hàng 89. Tally sheet: biên bản kiểm đếm 90. Time sheet: Bảng tính thưởng phạt bốc dỡ 91. International Standards for Phytosanitary Measures 15: Tiêu chuẩn,
hội đồng khử trung theo ISPM 15 92. Survey report: biên bản giám định 93. Laycan: thời điểm tàu tới cảng, 94. Certificate of shortlanded cargo (CSC): Giấy
ghi nhận hàng nợ 95. Cargo Outturn Report (COR): Biên bản hàng đổ vỡ hư hại 96. Shipping documents: chứng từ Phục vụ 97. Forwarder’s certificate of receipt: biên lai nhận hàng của lượng người giao nhận 98. Consignment note: giấy gửi hàng 99. Pre-alert: bộ hồ sơ (agent send to, Fwder) trước khi hàng tới 100. Certificate of inspection:
ghi nhận giám định 101. Application for Marine Cargo Insurance: giấy nhu yếu, bảo hiểm mặt hàng vận chuyển, bằng đường thủy, 102. Shipper certification for live animal: xác nhận của chủ hàng về thú hoang dã sống 103. Nature of goods: Biên bản yếu tố
thực trạng mặt hàng 104. Office’s letter of recommendation: Giấy giới thiệu 105. Balance of materials : bảng thăng bằng, định mức Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Ước Chung Lớn Nhất Là Gì

Bài Viết: Các Thuật Ngữ Trong Khai Báo Hải Quan Tiếng Anh Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Các Thuật Ngữ Trong Khai Báo Hải Quan Tiếng Anh Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *