click

Các động từ trạng thái trong tiếng anh ( stative verb là gì

Cac dong tu trang thai trong tieng anh stative

Các động từ trạng thái trong tiếng anh ( stative verb là gì

1. Động từ trạng thái là gì?

Động từ trạng thái là những động từ có ý nghĩa thâm thúy, tác động tới những giác quan của con người,
gồm có,: tâm trí, nhận thức, tinh thần, tình cảm, sự sở hữu, trạng thái.

Bài Viết: Stative verb là gì

Bảng phân nhóm những động từ tri giác phổ cập,:

1.Động từ chỉ tâm trí, ý kiến

knowbiếtunderstandhiểu
doubtnghi ngạisuppose
Nhận định và đánh giá, rằng
wishướcthinknghĩ
agreechấp thuận đồng ý,mindngại, phiền

2.Động từ chỉ
cảm hứng, cảm nhận thấy, thấy

seem
dường như,
seecảm nhận thấy,
hearnghe cảm nhận thấy,looktrông
có vẻ như,
soundnghe
có vẻ như,
smellcó mùi
tastecó vịrecognisenhận cảm nhận thấy, thấy

3.Động từ chỉ tình cảm

wantmuốnneedcần
likelikeloveyêu
hateghétpreferthí;ch hơn

4.

Xem Ngay: Tác Hại Của Dos có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì?, Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ

Động từ chỉ sự sở hữu

haveownsở hữu
possesssở hữuinclude
gồm có,
belongthuộc sở hữu  

5.Động từ chỉ trạng thái

existsống sót,bethì, là, ở
fitvừadependchịu ràng buộc,

Ví; dụ:

Mr. Tactful seems like a nice guy.This salad tastes delicious.I like banana cream pie.Wehavea beautiful garden.Heappearedexcited.

Xem Ngay:  Buffer Là Gì - Nghĩa Của Từ Buffer
*

Tấm hình: 7ESL

2. Phân biệtĐộng từ hànhđộng (kích hoạt Verbs) vàĐộng từ trạng thái (State Verbs)

Động từ hành động có tác dụng, chia ởngẫu nhiêndạng thức nào (đơn, tiếp nối, hoàn thiện)Động từ tri giác có tác dụng, chia ởdạng đơn, hoàn thiệnnhưng không tồn tại dạng tiếp nối (không tồn tại dạng V-ing)

Ví; dụ:

> Động từ hànhđộng:

Jim runs everyday.He is running on a trail that is 54 of a mile long. So farhe has run23 of the trail.

Xem Ngay: Tên Tiếng Anh Các Sở GTVT Tiếng Anh có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì

>Động từ trạng thái:

Today, I feel so unpleasant –> Không sử dụng, “Today, I am feeling so unpleasant”.

3. Một sốđộng từ vừa là hànhđộng vừa là trạng thái

Động từĐộng từ hànhđộngĐộng từ tri giác
think= Lưu ý, tới,, cân nhắc, (cũng như như như consider) I’m thinking of going to the party tonight. (Tôi đang cân nhắc, việc tới, tham gia, những buổi tiệc tối nay)= tin là, nghĩ rằng ( cũng như như như believe) I think that he is right (Tôi nghĩ rằng anh ấy đúng.)
feel= chạm vào, sờ (~ touch) I am feeling the door.(Tôi đang chạm vào cánh cửa)= nhận cảm nhận thấy,/ thấy cảm nhận thấy, thấy I feel sick. (Tôi cảm nhận thấy, mệt)I feel that Helen should go to the hospital right now. (Tôi cảm nhận thấy, là Helen nên tới, bệnh viện ngay lập tức)
taste= nếm Lan is tasting the dish in the kitchen.(Lan đang nếm thử món ăn, trong
phòng bếp,)
= có vị The dish cooked by Lan tastes good. (Món ăn, Lan nấu có vị ngon)
smell= ngửi The dog is smelling strangers.(Con chó đang ngửi
những người dân, lạ)
= có mùi This thing smells awful. (Thứ này
còn tồn tại, mùi kinh khủng, quá)
have= ăn, uống, tắm I am having lunch with Tom. (Tôi đang ăn trưa, với Tom)Laura is having a bath. (Laura đang tắm)= có I have 2 vouchers to sẻ chia, trình diễn with you. (Tôi có 2 phiếu
khuyến mãi ngay, có tác dụng, san sẻ, giải bày, với bạn)
see= gặp (~meet) Lan is seeing me this morning. (Sáng
Lúc này, Lan sẽ
phát hiện, tôi)
= hiểu, Lưu ý, tới, I see your point. (Tôi hiểu ý bạn)
look= nhìn Mai is looking strangely at me. (Mai đang nhìn tôi với vẻ kỳ lạ)= trông
có vẻ như,
You look amazing in this new dress! (Bạn trông hình như thực tuyệt khi ăn mặc chiếc váy mới mẻ và lạ mắt, này)
enjoy= tận thưởng, chiêm ngưỡng I’m enjoying my youth (Tôi đang tận thưởng tuổi trẻ của tôi,)= thí;ch (~like) I enjoy going to the cinema in the weekend. (Tôi thí;ch đi tới,
Rạp chiếu phim giải trí,
vui chơi phim vào vào
thời điểm cuối tuần,)
weigh= cân/ đo Mai is weighing the bag. (Mai đang cân chiếc túi)= nặng, có
trọng lượng
The bag weighs 500 grams. (Chiếc túi nặng 500 grams)
expect= mong I’m expecting to be offered the job. (Tôi đang
chờ đón được trao,
vào việc làm đó)
= nghĩ rằng,
Nhận định và đánh giá, rằng
I expect that they don’t like us (Tôi nghĩ rằng họ không thí;ch
tất cả chúng ta, lắm)
turn= rẽ Lan is turning left at the end of Alley. (Lan đang rẽ trái ở cuối ngõ)= chuyển hẳn sang,, bước sang The flower turns red due to the soil. (
Bình hoa, chuyển hẳn sang, red color do chất đất)
stay= ở Jim is staying at home. (Jim đang ở trong nhà)= giữ,
bảo trì,
She stays calm under any circumstances. (Cô ấy luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp)
appear= xuất hiện He is appearing on ti vi tonight. (Tôi nay, anh ấy sẽ sở hữu mặt trên ti vi)=
dường như,
Thể Loại: Sẻ chia, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Các động từ trạng thái trong tiếng anh ( stative verb là gì

Xem Ngay:  Chương Trình Dịch Là Gì, Khái Niệm Chương Trình Dịch :

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Các động từ trạng thái trong tiếng anh ( stative verb là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *