Business Intelligence Là Gì? Những Thông Tin Liên Quan Chỉ Số Bi Là Gì

Business Intelligence (gọi tắt là BI) là quy trình/mạng lưới mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển được cho phép điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và bộc lộ thông tin bổ trợ cho những nhà quản trị và quý khách của tổ chức triển khai thực hiện đưa ra những chỉ ra ra quyết định kinh doanh thương mại phải chăng và hợp lý và phải chăng. Bài Viết: Bi là gì

*

BI gồm một loạt những công cụ, ứng dụng và phương thức được cho phép những tổ chức triển khai thực hiện dành dụm thông tin từ những mạng lưới mạng lưới hệ thống nội bộ và nguồn phía bên ngoài; sẵn sàng sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng sẵn sàng chuẩn bị cho việc điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu; cách tân và phát triển và chạy những truy vấn nếu như với dữ liệu; tạo những giải trình báo cáo giải trình, bảng điều khiển (dashboard) và hình ảnh hóa dữ liệu để cung cấp chức năng điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu cho những quý khách và những người dân dân ra chỉ ra ra quyết định. 2. Nghĩa vụ và quyền lợi của BI Những quyền hạn tiềm năng của BI kể cả tăng cường và cải thiện việc ra chỉ ra ra quyết định, tối ưu những quy trình kinh doanh thương mại, nâng cấp chức năng hoạt động và sinh hoạt, đem đến doanh thu mới và đã đạt được nhiều ưu điểm tuyên chiến và đối đầu về mặt kinh doanh thương mại hơn nếu như với đối thủ. Những mạng lưới mạng lưới hệ thống BI rất có công dụng giúp những C.ty định vị được Lý thuyết Thị Trường và hiện ra những sự việc của kinh doanh thương mại cần cảnh báo giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý. 3. Những thành phần chính của BIData Sources Là cơ sở dữ liệu thô (đôi chút là cơ sở dữ liệu quan hệ) tới từ nhiều nguồn khác nhau cũng như những ứng dụng business như Human Resource Management (HRM), Customer relationship management (CRM), ứng dụng bán mẫu sản phẩm, website kinh tế tài chính điện tử…Rất rất có thể là ngẫu nhiên hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào như MySQL, Oracle, MSSQL, DB2, …Thường được thiết kế theo phong cách theo sang trọng theo dạng cơ sở dữ liệu quan hệ nhưng cũng luôn có thể là dữ liệu to, dữ liệu phi quan hệ (như mạng trái đất, NoSQL) Data Warehouse Là cơ sở dữ liệu được thiết kế theo phong cách theo sang trọng theo dạng khác với CSDL OLTP thông thường (Online Transaction Processings – OLTP là kiến tạo CSDL dành riêng cho việc đọc ghi thường xuyên, lượng dữ liệu cho các lần đọc ghi ít) và là Điểm đặt lưu trữ dữ liệu lâu dài hơn của tổ chức triển khai thực hiện.Dữ liệu của DWH chỉ rất có công dụng đọc, không được sử dụng để ghi hay update bởi ứng dụng thông thường, nó chỉ được update/ghi bởi công cụ ETL (Extract Transform Load), công cụ đổi khác dữ liệu từ Data Sources vào Data Warehouse. Integrating Server Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ trung gian điều hành công cụ ETL để đổi khác dữ liệu từ Data Sources vào Data Warehouse. Analysis Server Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ triển khai những cube được thiết kế theo phong cách theo sang trọng nhờ vào những chiều dữ liệu và học thức nghiệp vụCube chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ nhận dữ liệu đầu vào từ DWH và triển khai theo đúng chuyên môn định nghĩa sẵn để trả về chức năng. Reporting Server Triển khai những report với output nhận được từ Analysis Server.Vị trí quản trị tập trung chuyên sâu nâng cao những report trên nền web, những report này rất có công dụng được attach vào ứng dụng web, hay application Data Mining Là giai đoạn trích xuất thông tin dữ liệu đã qua giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý (phải chăng và hợp lý và phải chăng với kiến nghị đề xuất riêng của C.ty) từ Data Warehouse rồi kết hợp với những thuật toán để đưa ra ( hoặc dự đoán ) những chỉ ra ra quyết định có ích cho việc kinh doanh thương mại của C.ty.Đây là một trong trong giai đoạn quan trọng trong BI, thông thường một C.ty muốn sử dụng giái pháp BI thường kèm theo theo về Data Mining. Data Presentation Tạo cho những giải trình báo cáo giải trình, biểu đồ từ giai đoạn data mining để Giao hàng cho nhu yếu của quý khách cuối. 4. Data Warehouse

Xem Ngay:  Perpetuity Là Gì - Nghĩa Của Từ Perpetuity
*

Đẳng cấp và sang trọng gây dựng tổng thể và toàn diện và tổng thể của một mạng lưới mạng lưới hệ thống Data Warehouse Data Source Layer (Lớp dữ liệu nguồn) Dữ liệu đầu vào cho DWH rất có công dụng kể cả nhiều nguồn khác nhau và phía bên dưới những định dạng khác nhau như một cơ sở dữ liệu quan hệ, một tệp tin text, tệp tin XML hay từ lịch sử dân tộc dân tộc bản địa truy cập dịch vụ của quý khách.. ETL Layer Đảm nhiệm việc trích xuất dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu từ nguồn và đưa vào mạng lưới mạng lưới hệ thống DWH. Staging Area Ở đây những trường dữ liệu thừa theo chuẩn của từng nguồn dữ liệu và và chuyển vào DWH hoặc Data mart. Xem Ngay: Latex Là Gì – Gen Nịt Bụng Data Storage Layer Đó đó chính là Điểm đặt lưu trữ dữ liệu sau khoản thời gian đã được lược bỏ và chuẩn hóa Data Súc tích và ngắn gọn Layer Những quy luật riêng của C.ty sẽ đươc lưu vào đây. Chúng không tác động tới dữ liệu lưu trong DW nhưng sẽ tác động tới các dạng như giải trình báo cáo giải trình trong tương lai. Data Presentation Layer Lớp này đón nhận việc “xuất” những thông tin hữu dụng cho người mua như bảng hoặc giải trình báo cáo giải trình đồ họa theo kiến nghị đề xuất của C.ty trên web, dạng email giải trình báo cáo giải trình tự dộng tạo và gửi đi định kỳ, … Metadata Layer Đây sẽ lưu trữ những thông tin về dữ liệu trong DWH. System Operations Layer Đánh dấu thông tin về giai đoạn hoạt động vui chơi của mạng lưới mạng lưới hệ thống DWH như hoàn cảnh của giai đoạn ETL, năng suất của mạng lưới mạng lưới hệ thống và khắc ghi lịch sử dân tộc dân tộc bản địa truy xuất của nhiều user. 5. Những công cụ của BI BI kết hợp một bộ to những ứng dụng điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu bao và cả điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và truy vấn đặc thù (ad hoc), giải trình báo cáo giải trình C.ty, giải quyết và xử lý và giải quyết và xử lý điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu trực tuyến (OLAP) và location intelligence (LI). Công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển BI cũng kể cả ứng dụng trực quan hóa dữ liệu Giao hàng việc kiến tạo những sơ đồ và những đồ họa thông tin, y gần giống những công cụ sử dụng cho việc gây dựng những bảng điều khiển (dashboard) và những thẻ điểm công suất hiển thị những dữ liệu được trực quan hóa trên những chiều kinh doanh thương mại và những KPI theo chiêu trò đơn giản và dễ dàng dễ dàng và đơn giản chớp được. BI rất có công dụng cũng kết hợp những hình thức bề ngoài điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu tiên tiến và phát triển và cải cách và phát triển như khai thác dữ liệu, điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu dự đoán, khai thác chữ (Text Mining), điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu giám sát và điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu dữ liệu to. 6. Định hướng gây dựng BI Lân cận những nhà quản trị BI, nhóm ứng dụng BI nhìn tổng thể và toàn diện kể cả những sang trọng kiến tạo sư BI, những nhà cách tân và phát triển, điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu đúng chuyên môn và những chuyên gia quản trị dữ liệu BI. Những quý khách đúng chuyên môn cũng tham gia nhóm Dự Án BĐS Nhà Đất, họ đại diện thay mặt thay mặt đại diện cho phía đúng chuyên môn và có sức ảnh hưởng đảm bảo an toàn đáng tin cậy những kiến nghị đề xuất đúng chuyên môn rất rất cần thiết được tán thành trong giai đoạn cách tân và phát triển BI. Để hỗ trợ Điều đó, ngày càng nhiều tổ chức triển khai thực hiện đang sửa chữa thay thế thay thế sửa chữa loại hình cách tân và phát triển kiểu thác nước thành Agile BI và những phương pháp tiếp cận data warehouse sử dụng kỹ thuật cách tân và phát triển ứng dụng Agile để chia bé dại dại Dự Án BĐS Nhà Đất BI thành những phần bé dại dại và phát hành những chức năng cho điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu đúng chuyên môn trên cơ sở lặp và nâng cấp dần. Làm như vậy được cho phép những C.ty rất có công dụng đưa những chức năng của BI vào trong thực tế nhanh hơn và làm mịn hoặc căn sửa những kế hoạch cách tân và phát triển khi có những căn sửa đúng chuyên môn cần hoặc lộ diện thêm những kiến nghị đề xuất mới và có ưu tiên cao không chỉ có thế những sự việc cũ. 7. BI với dữ liệu to Những nguồn gốc xuất xứ BI càng ngày càng được sử dụng cũng như những giao diện đầu cuối cho những mạng lưới mạng lưới hệ thống dữ liệu to. Phần mềm BI tiến bộ thường Giao hàng những mạng lưới mạng lưới hệ thống phía sau (back end), được cho phép chúng tương đối có công dụng kết nối đến hàng loạt những nguồn dữ liệu khác nhau. Cùng theo với giao diện quý khách đơn giản và dễ dàng và dễ dàng và đơn giản, được cho phép những công cụ tích hợp rất tốt với những mạng lưới mạng lưới hệ thống dữ liệu to. Quý khách rất có công dụng kết nối đến hàng loạt nguồn dữ liệu, kể cả những mạng lưới mạng lưới hệ thống Hadoop, những CSDL NoSQL, những nguồn gốc xuất xứ đám mây và nhiều những data warehouse thông thường khác, và rất có công dụng cách tân và phát triển khung nhìn thống nhất cho những dữ liệu khác nhau. BI hay được sử dụng để cung cấp giao diện sau cùng đơn giản và dễ dàng và dễ dàng và đơn giản, trực quan nhằm mục tiêu phương châm cung cấp thông tin cho toàn bộ các người dùng sử dụng thông thường hơn là chiêu trò tiếp cận thường trông thấy của sự việc việc cung cấp cho những chuyên gia dữ liệu hay chuyên gia công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển. Xem Ngay: Pattern Là Gì 8. Vụ việc chi phối sự thành công của một Dự Án BĐS Nhà Đất BI Để thi công thành công một Dự Án BĐS Nhà Đất BI, 1 trong những những điều kiện tiên quyết là đội ngũ Dự Án BĐS Nhà Đất phải am hiểu rõ đúng chuyên môn và những mẫu sản phẩm đầu ra cho Dự Án BĐS Nhà Đất. Đội ngũ cách tân và phát triển phải có kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề trình độ chuyên môn về phương thức kiến tạo, tổ chức triển khai thực hiện dữ liệu cho DWH. Việc làm chủ những nguồn dữ liệu và điều hành quản lý và điều hành và kiểm soát những công cụ ETL cũng đóng sức ảnh hưởng trọng yếu. Lân cận đó, đội ngũ cách tân và phát triển cũng cần phải am hiểu những công cụ của BI để rất có công dụng thiết kế và xây dựng mạng lưới mạng lưới hệ thống nhanh chóng, dễ dùng và chức năng. Thể Loại: Giải bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Nguồn điện Là Gì - điều Kiện để Có Dòng điện

Bài Viết: Business Intelligence Là Gì? Những Thông Tin Liên Quan Chỉ Số Bi Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Business Intelligence Là Gì? Những Thông Tin Liên Quan Chỉ Số Bi Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.