click

Buffer Overflow Là Gì – Ex1: Tìm Hiểu Lỗ Hổng Buffer Overflow

Buffer Overflow Là Gì – Ex1: Tìm Hiểu Lỗ Hổng Buffer Overflow

KỸ THUẬT TẤN CÔNG BUFFER OVERFLOW

1. Khái Niệm :

Lỗi tràn bộ đệm (Buffer Overflow) là một trong trong
trường hợp không bình thường, khi tiến trình
quy trình tiến độ tàng trữ, tài liệu, vượt ra
Phía ngoài, biên của
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ đệm có chiều dài thắt chặt và cố định, và thắt chặt.
công dụng là tài liệu, rất có tính năng, tỳ lên những
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ liền kề. Tài liệu, bị ghi đè rất có tính năng, kể cả những
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ đệm khác, những biến và tài liệu, điều khiển và tinh chỉnh, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, luồng chảy của toàn bộ tổng thể chương trình (program flow control).

2. Nguyên Nhân


phương pháp kiểm tra bên (boundary) không được tiến hành khởi công, triển khai, triển khai không thiếu hoặc là được bỏ qua. Những ngữ điệu lập trình như thể, ngữ điệu C, bản thân nó đã tiền ẩn những lỗi mà hacker rất có tính năng, khai thác.
những phương pháp, thức strcat(), strcpy(), sprintf(), bcopy(), gets(), canf() trong ngữ điệu C rất có tính năng, được khai thác vì những hàm này sẽ không, kiểm tra những buffer được cấp phép, trên stack có form size to
nhiều hơn nữa tài liệu, được copy vào buffer hay là không,.

3. Tác Hại

Lỗi tràn bộ đệm xảy ra khi
Một trong những phần, mềm cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, ghi tài liệu, vượt khỏi phạm vi bộ đệm (số lượng, số lượng số lượng giới hạn, cuối hoặc cả số lượng, số lượng số lượng giới hạn, đầu của bộ đệm). Lỗi tràn bộ đệm rất có tính năng, khiến ứng dụng tạm ngưng,
hoạt động giải trí, gây mất tài liệu, hoặc thậm chí còn, là là giúp kẻ tiến công
quản trị và điều hành và điều hành và trấn áp, mạng lưới mạng lưới hệ thống hoặc tạo thời cơ cho kẻ tiến công tiến hành khởi công, triển khai, triển khai nhiều thủ pháp khai thác độc lạ,.

4. Những kiểu lỗi Buffer Overflow thường gặp.

Stack overflow: sẽ xuất hiện thêm khi buffer tràn trong stack space và là vẻ ngoài tiến công thông dụng, nhất của lỗi tràn bộ đệm. Kim chỉ nam: – Ghi đè một biến địa phương
Địa điểm, tọa lạc gần
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ đệm trong stack
Để thay thế, thế sửa chữa đổi
hành động của chương trình nhằm mục đích, mục tiêu mục tiêu phục vụ ý đồ của hacker. – Ghi đè Vị trí đặt, trả về trong khung stack. Khi hàm trả về tiến hành khởi công, sẽ tiến hành khởi công, thường xuyên tại Vị trí đặt, mà hacker đã chỉ rõ,
Đôi lúc, là ở một bộ đệm chứa tài liệu, vào của quý
người sử dụng. Format String: Tràn bộ đệm chuỗi định dạng (thường được gọi là “lỗ hổng định dạng chuỗi”) là lỗi tràn bộ đệm ở tại mức đúng
trình độ, nhiệm vụ, cao, tác hại
tương tự như,
tương tự như, những cuộc tiến công tràn bộ đệm khác. Về cơ bản, lỗ hổng định dạng chuỗi tận dụng điểm vượt trội của
không ít phong cách tài liệu, hỗn hợp và
quản trị và điều hành và điều hành và trấn áp, thông tin trong
hiệu quả, không điều chỉnh,, ví dụ
Điển hình nổi bật, nổi trội, như C/C++ printf Chương trình đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, này còn tồn tại nguồn vào, từ quý
người sử dụng và hiển thị lại trên màn hình hiển thị hiển thị. Chuỗi %s nghĩa là, những tham số khác. str sẽ tiến hành khởi công, hiển thị như thể, một trong trong chuỗi. Ví dụ trên rất khó, bị tiến công, nhưng nếu thao đổi dòng sau cuối thành printf(str); thì chúng rất có tính năng, dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị, bị khai thác.

5. Những kiểu khai thác lỗi Buffer Overflow

Khai thác lỗi tràn bộ đệm trên stack:

Ghi đè một biến địa phương
Địa điểm, tọa lạc gần
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ đệm trong stack
Để thay thế, thế sửa chữa đổi
hành động của chương trình nhằm mục đích, mục tiêu mục tiêu tạo tiện lợi cho kẻ tiến công. Ghi đè Vị trí đặt, trả về trong một khung stack (stack frame). Khi hàm trả về, tiến hành khởi công, sẽ tiến hành khởi công, thường xuyên tại Vị trí đặt, mà kẻ tiến công đã chỉ rõ,
Đôi lúc, là ở một bộ đệm chứa tài liệu, vào quý
người sử dụng. Nếu chưa khẳng định chắc chắn, Vị trí đặt, của phần tài liệu, quý
người sử dụng cung ứng,, nhưng biết rằng Vị trí đặt, của mình, nó được lưu trong một thanh ghi, thì rất có tính năng, ghi tỳ lên Vị trí đặt, trả về một giá trị Vị trí đặt, của một opcode mà opcode này sẽ, dành được tính năng, làm cho tiến hành khởi công, nhảy tới, phần tài liệu, quý
người sử dụng. Rõ ràng,: nếu Vị trí đặt, đoạn mã độc hai muốn chạy được ghi trong một thanh ghi R, thì một lệnh nhảy
Tới điểm, đặt đặt chứ opcode cho một lệnh jump R, call R (hoặc như thể, là một trong lệnh
tương tự như, với hiệu ứng nhảy tới, Vị trí đặt, ghi trong R) sẽ tạo, nên đoạn mã trong phần tài liệu, quý
người sử dụng được tiến hành khởi công,.

Xem Ngay:  Ft Là Gì - ý Nghĩa Của Ft Trong Các Lĩnh Vực

Khai thác lỗi tràn bộ đệm trên heap

Một hiện tường tràn bộ đệm xảy ra trong
phủ bọc, nơi đặt, tài liệu, heap được gọi là hiện tượng lạ lạ tràn heap và rất có tính năng, khai thác được bằng những kỹ thuật khác với những lỗi tràn stack.
bộ nhớ lưu trữ, heap được cấp phép, động bởi những ứng dụng tại thời điểm chạy và thường chứa tài liệu, của chương trình. Việc khai thác được tiến hành khởi công, triển khai, triển khai bằng phương thức, thức phá tài liệu, này theo một vài, phương thức, thức đặc biệt quan trọng,
Để triển khai, cho ứng dụng ghi tỳ lên những kết cấu, tài liệu, nội bộ ví dụ
Điển hình nổi bật, nổi trội, những con trỏ của danh sách liên kết.

1 trong các,
các phương pháp, thức khai thác khác.

Khai thác chịu ràng buộc những lỗ hổng ứng dụng trải qua ngữ điệu lập trình (ứng dụng thường được viết bằng ngữ điệu C). Khai thác những trang web có tương tác quý
người sử dụng nhưng không ràng buộc tài liệu, nhập
tương tự như, những trường hợp username, password,…

6. CÁCH PHÁT HIỆN LỖI Buffer Overflow.

Công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, biên dịch lý tưởng nhất để phát hiện là sử dụng, chương trình C hoặc C++ để biết được thông tin về form size của tài liệu, trong mã nguồn. 1 trong các, những thông tin rất có tính năng, xuất phát từ, lời khai báo của quá nhiều, biến,
diễn tả kiểu biến được sử dụng,. Những thông tin khác tới từ những lệnh gọi
hiệu quả, trong chương trình. Trình biên dịch sẽ phải, hiểu
toàn bộ toàn diện và tổng thể những thông tin này
Để khởi tạo, ra mã đúng. Trong ví dụ trên, trình biên dịch rất có tính năng, hiểu một thay mặt đại diện,
Thay mặt đại diện, trong gian (IR) có form size bộ đệm là 10 và nó biết rằng tài liệu, tới xuất phát từ, 1 tham số quen thuộc,. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vào những tham số này sẽ đã mất, đủ thông tin để biết tạo sự sao những tài liệu, được thay mặt đại diện,
Thay mặt đại diện, từ số bé tới, số to. Trình biên dịch tối ưu hóa điều này bằng
quy trình tiến độ tiến trình, tạo mã code. Trước tiên, nhìn vào
toàn bộ toàn diện và tổng thể những mã code trong dòng tiếp theo sau. Tiếp sau sau là tìm vào những đoạn mã từ những lệnh gọi thường xuyên. Bài Viết: Buffer overflow là gì Xem Ngay: Tải My Talking Tom V6 – chơi
trò chơi Talking Tom 4 Phiên Bản Mới Xem Ngay: Onboarding Là Gì – Phương thức thức thức Triển Khai Quy Trình Onboarding Và nó được gọi là nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, interprocedural. Hoặc: Những yourfunc() gọi myfunc() trong bộ đệm địa phương của tôi chứa nguồn vào, tài liệu,. Sử dụng nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, interprocedural, trình biên dịch thiết kế kiến thiết, xây dựng một đồ thị
liên kết yourfunc() với myfunc() bằng phương thức, thức tích hợp kiến thức và năng lực, và năng lực, và kiến thức của yourfunc() và myfunc(). Và rất có tính năng, hiểu rằng nó đang cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, để sao chép 50 byte tài liệu, vào bộ đệm 10byte tài liệu,. Và như vậy lỗi tràn bộ đệm rất có tính năng, xảy ra. Tưởng tượng “ yourbuffer” có tính năng, sẽ ảnh hưởng, đầy như sau: fread (yourbuffer, 1, 49, tệp tin); Một trình biên dịch mà hiểu những thuộc tính của thư viện thời điểm tiêu chuẩn sẽ biết rằng bộ đệm ngày này chứa tài liệu, xuất phát từ,
Một thời, điểm không cam kết trong mạng lưới mạng lưới hệ thống tập tin phía
Phía ngoài, chương trình và có tính năng, bị rất nguy hiểm,. Mã myfunc()
Đấy là, mã mở cửa cho một cuộc tiến
công tác làm việc hại và tác hại và yourbuffer có
phong cách xây dựng, đầy với 1 chuỗi tiếp tục. Sử dụng nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, mã nguồn để tìm lỗi tràn bộ đệm trong mã tiến hành khởi công, một phương thức, thức đúng mực, yên cầu phải hiểu biết sâu về code. Và công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, của trình biên dịch được thiết kế theo phong cách, với với kim chỉ nam tìm kiếm lỗi tràn bộ đệm. Nó tính năng, và đúng mực, hơn
các phương pháp, khác và cung ứng, những phương thức, thức nhìn tinh tế và sắc sảo, và tinh tế, về
thực trạng bảo mật thông tin, thông tin thông báo của từng đoạn mã mà nó nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích,.

Xem Ngay:  Địa Chỉ Quảng Bá Là Gì

7.
chiêu trò ngăn ngừa,

Việc xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý bộ đệm trước khi đọc hay tiến hành khởi công, rất có tính năng, làm thất bại những cuộc khai thác lỗi tràn bộ đệm nhưng vẫn không ngăn ngừa, được một phương thức, thức tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất,. Việc xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý kể cả: Chuyển từ chữ hoa thành chữ thường. Loại bỏ những ký tự đặc biệt quan trọng, và lọc những xâu không chứa kí tự là chữ số hoặc chữ cái.
Bên gần đó,, vẫn còn tồn tại, những kỹ thuật để hạn chế, việc lọc và xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý này: +Alphanumeric code: mã gồm toàn chữ và số. Polumorphic code: mã đa hình. Seft-modifying code: mã tự thay đổi. Tiến công kiểu return – to – libc. Do tại, như vậy, để hạn chế, những chứa đựng tiềm ẩn nguy cơ tiềm ẩn, bị khai thác lỗi buffer overflow toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, sử dụng những chiêu trò phòng tránh tính năng, hơn Lựa chọn ngữ điệu lập trình: Ngôn ngữ lập trình có một
Tác động ảnh hưởng, to so với việc, xuất hiện thêm lỗi tràn bộ đệm – Ngôn ngữ lập trình C và C++ là hai ngữ điệu lập trình phổ cập, nhưng tinh giảm của mình, nó là không kiểm tra việc
truy vấn hoặc ghi đè tài liệu, trải qua những con trỏ. Rõ ràng, nó không kiểm tra tài liệu, copy vào 1 trong các, những những mảng có phải chăng với form size của mảng hay là không,. -Cyclone: một biến thể của C, giúp ngăn ngừa, những lỗi tràn bộ đệm bằng vụ việc gắn thông tin về form size mảng với những mảng. Ngôn ngữ lập trình sử dụng, nhiều kỹ thuật
Phong phú, và đa dạng mẫu mã, để hạn chế, gần hết việc sử dụng, con trỏ và kiểm tra biên do quý
người sử dụng cam kết. Nhiều ngữ điệu lập trình khác cung ứng, việc kiểm tra tại thời điểm chạy. Việc kiểm tra này cung ứng, một ngoại lệ hoặc như thể, là một trong
chú ý khi C hay C++ ghi đè tài liệu, ví dụ
Điển hình nổi bật, như Pythol, Ada, Lisp,…
Bên gần đó,, những vạn vật thiên nhiên và môi trường, tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên Java hay .Net cũng yên cầu kiểm tra biên so với
toàn bộ toàn diện và tổng thể những mảng Sử dụng những thư viện tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và đáng tin cậy,: Sử dụng những thư viện được viết rất tốt nhất, và được kiểm thử giành riêng cho, những kiểu tài liệu, trừu tượng mà những thư viện này tiến hành khởi công, triển khai, triển khai tự động hóa, hóa việc quản trị
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ, trong những số ấy có kiểm tra biên rất có tính năng, làm giảm sự xuất hiện thêm và
Tác động ảnh hưởng, của quá nhiều, hiện tượng lạ lạ tràn bộ đệm. Những thư viện tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và đáng tin cậy, kể cả: The Better String Library, Arri Buffer API, Vstr. Chống tràn bộ đệm trên stack: Stack – smashing protection là kỹ thuật dùng để làm, phát hiện những hiện tượng lạ lạ tràn bộ đệm thông dụng, nhất. Kỹ thuật này kiểm tra xem stack đã trở nên, thay đổi hay chưa lúc một hàm trả về. Nếu stack đã trở nên, thay đổi, chương trình kết thúc bằng một lỗi segmentation fault.Cơ chế Data Execution Prevention (cấm tiến hành khởi công, tài liệu,) của Microsoft bảo đảm an toàn, những con trỏ và
quán triệt chúng bị ghi đè.Rất rất có thể bảo đảm an toàn, stack bằng phương thức, thức phân tán stack thành hai phần, 1 trong các, những những phần giành riêng cho, tài liệu, và 1 trong các, những những phần giành riêng cho,
quy trình tiến độ tiến trình, trả về hàm, sự phân loại, này được sử dụng, trong ngữ điệu Forth.1 trong các, những những phần giành riêng cho,
quy trình tiến độ tiến trình, trả về hàm, sự phân loại, này được sử dụng, trong ngữ điệu Forth. Đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy,
không gian tiến hành khởi công,: Kỹ thuật này ngăn ngừa, việc tiến hành khởi công, mã tại stack hay heap. tin tặc, rất có tính năng, sử dụng, tràn bộ đệm để chèn một đoạn mã tùy ý vào
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ của chương trình, với việc bảo đảm an toàn,
không gian tiến hành khởi công, thì mọi cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, chạy đoạn mã này sẽ, gây ra ra ra một ngoại lệ. 1 trong các, những CPU trợ giúp tính năng có tin bit NX (No eXecute) hoặc bit XD (eXecute Disable). Khi phối với ứng dụng những tính năng này rất có tính năng, được sử dụng, để lưu lại những trang tài liệu, (ví dụ
Điển hình nổi bật, nổi trội,
tương tự như, những trang chứa stack và heap) là đọc được nhưng không tiến hành khởi công, triển khai, triển khai được. Bất kỳ hóa sơ đồ
không gian Vị trí đặt, (
Địa Chỉ, space layout randomization ASLR): Một tính năng bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh, máy vi tính xách tay có
Tác động ảnh hưởng, tới, việc sắp xếp, những vùng tài liệu, quan trọng (thường kể cả xung quanh vị trí đặt, chứa mã tiến hành khởi công, và nơi đặt, đặt những thư viện, heap và stack) một phương thức, thức bất cứ trong
không gian Vị trí đặt, của một tiến trình
quy trình tiến độ. Kiểm tra sâu so với gói tin: (deep packet inspection – DPI) rất có tính năng, phát hiện việc cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, khai thác lỗi tràn bộ đệm từ xa ngay từ biên giới mạng. Những kỹ thuật này còn có, tính năng, ngăn ngừa, những gói tin có chứa chữ ký của một vụ tiến công đã biết hoặc chứa những chuỗi dài những lệnh No- Operation (NOP – lệnh rỗng không làm gì). Việc rà quét gói tin không phải, một phương thức, tính năng, vì nó chỉ rất có tính năng, ngăn ngừa, những cuộc tiến công đã biết và có khá vô số phương thức, thức để mã hóa một lệnh NOP. Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Hiến Chương Là Gì - Nghĩa Của Từ Hiến Chương

Bài Viết: Buffer Overflow Là Gì – Ex1: Tìm Hiểu Lỗ Hổng Buffer Overflow Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Buffer Overflow Là Gì – Ex1: Tìm Hiểu Lỗ Hổng Buffer Overflow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *