Bộ Lọc Thông Thấp Là Gì

Bộ Lọc Thông Thấp Là Gì

Bộ lọc thông thấp là bộ lọc chuyển biểu thị tần số thấp và chặn hoặc trở kháng, biểu thị tần số cao. Bài Viết: Bộ lọc thông thấp là gì Nói phương pháp khác, những biểu thị tần số thấp thông qua dễ dàng và đơn giản và đơn giản và dễ dàng hơn nhiều và với những biểu thị tần số cao và điện trở giá rẻ hơn sẽ vất vả hơn nhiều, chính là lý do tại sao nó là 1 trong những trong số những bộ lọc thông thấp. Bộ lọc thông thấp có tác dụng được thiết kế xây dựng bằng phương pháp áp dụng điện trở với 1 trong những những hai tụ điện hoặc cuộn cảm. Một bộ lọc thông thấp gồm một điện trở và một tụ điện được gọi là bộ lọc RC qua thấp. Và một bộ lọc thông thấp với cùng một điện trở và một cuộn cảm được gọi là 1 trong những trong số những bộ lọc RL qua thấp. Chúng tôi sẽ lưu ý đến cả hai loại mạch này trên trang này và đã cho chúng ta thấy thêm phương pháp thiết kế xây dựng cả bộ lọc thông thấp RC và LC. Cả hai mạch đều có hiệu ứng truyền qua những biểu thị tần số thấp trong số những lúc cản trở những biểu thị tần số cao. Bộ lọc RC thông thấp Một bộ lọc RC qua thấp, một lần nữa, là 1 trong những trong số những mạch lọc gồm một điện trở và tụ điện thông qua những biểu thị tần số thấp, trong số những lúc chặn những biểu thị tần số cao. Để tạo ra một bộ lọc RC qua thấp, điện trở được đặt trong chuỗi với biểu thị đầu vào và tụ điện được đặt cùng theo với biểu thị đầu vào, như được hiển thị trong mạch trong tương lai:

*

Vì thế, với tùy chỉnh này, mạch trên là bộ lọc thông thấp. Như một tụ điện là 1 trong những trong số những phản ứng thiết bị, nó vừa lòng khả năng chống lại biểu thị của không ít tần số khác biệt thông qua nó. Một tụ điện là 1 trong những trong số những thiết bị phản ứng có công dụng chống quá cao với biểu thị tần số thấp hoặc DC. Và nó vừa lòng sức khỏe thể chất thấp với biểu thị tần số cao. Vì nó vừa lòng sức khỏe thể chất quá cao với những biểu thị DC, trong mạch này, nó có tác dụng sẽ ảnh hưởng chặn DC xâm nhập và truyền chúng tới một trong những phần sửa chữa thay thế sửa chữa thay thế trong mạch, được hiển thị ở phía ở bên phải bằng mũi tên. Biểu thị tần số cao sẽ thông qua những tụ điện, vì tụ điện vừa lòng cho chúng một đường kháng rất thấp. Hãy hãy nhờ rằng giờ đây luôn luôn có con phố của kháng tối thiểu. Là một tụ điện thay mặt đại diện đại diện thay mặt cho một điện trở thấp trong một mạch cho biểu thị tần số cao, họ sẽ đi theo con phố trải qua những tụ điện, trong số những lúc biểu thị tần số thấp sẽ dành được một con phố sửa chữa thay thế sửa chữa thay thế, kháng giá rẻ hơn. Tạo ra sự sao để thiết kế xây dựng một Low Vượt qua bộ lọc RC Hiện nay toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta đã trải qua những gì mà một bộ lọc RC vượt mặt thấp, toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta hãy lưu ý đến một ví dụ trong thực tiễn về hethongbokhoe.vnệc thiết kế xây dựng một bộ lọc RC. Để thiết kế xây dựng một bộ lọc thông thấp, những thành phần toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta sẽ áp dụng là 1 trong những trong số những bộ tạo hàm, một tụ điện gốm 10nF và một điện trở 1KΩ. Đó là sơ đồ mạch mà toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta sẽ thiết kế xây dựng, hiển thị phía bên dưới:

Xem Ngay:  Ngụ Binh Ư Nông Là Gì
*

Công thức để tìm điểm ngắt tần số của mạch RC là tần số = 1 / 2πRC. Làm toán, với những giá cả được hiển thị ở trên cao, toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta nhận được tần số, tần số = 1 / 2πRC = 1 / 2 (3.14) (1KΩ) (10nF) = 15,923 Hz, xấp xỉ 15.9KHz. Điều này có nghĩa là toàn diện những tần số trên 15.9KHz đều bị suy giảm. Và khi tất cả chúng ta nhận được thêm (cao không chỉ có thế) từ bao vây chỗ đứng 15.9KHz, sự suy giảm cũng trở nên lớn nhiều hơn thế nữa và lớn nhiều hơn thế nữa. Xem Ngay: Son Tint Là Gì – ưu Nhược điểm Của Son Tint Tần số phía bên dưới 15.9KHz được truyền qua mà không bị suy giảm. Vì thế, nếu toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta nhập biểu thị AC vào mạch từ bộ tạo hàm và khiến cho biểu thị tần số thấp như 10Hz, mạch sẽ truyền biểu thị này tới đầu ra gần như là là tuyệt đối hoàn hảo không bị suy yếu. Điều chính là do biểu thị tần số thấp không đi theo đường dẫn của tụ điện. Bạn cũng luôn tồn tại thể kiểm tra vấn đề đó nếu khách hàng có một xê dịch. Nếu bây giờ bạn tăng tần số của biểu thị đến 30KHz, biểu thị sẽ thông qua đến đầu ra với sự suy giảm to. Điều chính là do biểu thị tần số cao thông qua những tụ điện và không để đầu ra, do vì tụ điện là sức khỏe thể chất thấp cho họ. Bộ lọc RL Low Pass Một bộ lọc RL qua thấp, một lần nữa, là 1 trong những trong số những mạch lọc gồm một điện trở và cuộn cảm thông qua những biểu thị tần số thấp, trong số những lúc chặn những biểu thị tần số cao. Để tạo ra một bộ lọc RL qua thấp, cuộn cảm được đặt trong chuỗi với biểu thị đầu vào và điện trở được đặt cùng theo với biểu thị đầu vào, như được hiển thị trong mạch trong tương lai:

Xem Ngay:  Analysis Là Gì - Analysis Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh
*

Mạch này ở trên cao là 1 trong những trong số những bộ lọc RL thấp. Chiêu bài hoạt động phụ thuộc vào nguyên tắc -điện kháng cảm ứng. Phản ứng cảm ứng là phương pháp trở kháng, hoặc điện trở, của sự việc cân chỉnh điện dẫn phụ thuộc vào tần số của biểu thị thông qua cuộn cảm. Không cũng giống như một điện trở, đó là 1 trong những trong số những thiết bị không phản ứng, một cuộn cảm vừa lòng những giá cả trở kháng khác biệt cho những biểu thị của không ít tần số khác biệt, cũng giống như những tụ điện. Thế nhưng, không cũng giống như tụ điện, cuộn cảm vừa lòng khả năng chống quá cao với biểu thị tần số cao và vừa lòng sức khỏe thể chất thấp với biểu thị tần số thấp. Vì thế, nó là trái chiều của một tụ điện. Cho nên vì thế chính vì vậy, chỗ đứng đặt của không ít điện trở được chuyển mạch trong số những mạch lọc RC và RL. Vì thế, phụ thuộc vào vấn đề đó, mạch RL ở trên cao hoạt động chức năng như một bộ lọc thông thấp. Nó chặn những biểu thị tần số cao xâm nhập và được phép những biểu thị tần số thấp thông qua không bị cản trở. Tạo ra sự sao để thiết kế xây dựng một bộ lọc RL Low Pass Vì thế, bây giờ bộ lọc RL đã được tóm tắt, toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta hãy lưu ý đến một ví dụ trong thực tiễn về thiết kế xây dựng một bộ lọc. Để thiết kế xây dựng một bộ lọc thông thấp, những thành phần toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta sẽ áp dụng là 1 trong những trong số những bộ tạo hàm, một cuộn cảm 470mH và một điện trở 10KΩ. Đó là sơ đồ mạch mà toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta sẽ thiết kế xây dựng, hiển thị phía bên dưới:

Xem Ngay:  After Effect Là Gì - Học After Effect Không Hề Khó
*

Công thức để tìm điểm ngắt tần số của mạch RL là tần số = R / 2πL. Làm toán, với những giá cả được hiển thị ở trên cao, toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta nhận được tần số, tần số = R / 2πL = (10KΩ) / (2 (3.14) (470mH)) = 3,388 Hz, xấp xỉ 3.39KHz. Điều này có nghĩa là toàn diện những tần số trên 3.39KHz đều bị suy giảm. Và khi tất cả chúng ta nhận được thêm (cao không chỉ có thế) từ bao vây chỗ đứng 3.39KHz, sự suy giảm cũng trở nên lớn nhiều hơn thế nữa và lớn nhiều hơn thế nữa. Xem Ngay: Tăng Tốc Cho Máy Tính Bằng Chức Năng Prefetch Là Gì Tần số phía bên dưới 3.39KHz được truyền qua mà không bị suy giảm. Vì thế, một lần nữa, bạn cũng luôn tồn tại thể kiểm tra vấn đề đó trên một xê dịch để cảm nhận thấy rằng những biểu thị tần số rất thấp được truyền qua đến đầu ra không suy giảm, trong số những lúc biểu thị tần số cao trải qua sự suy giảm. FMUSER gật đầu đồng ý OEM cho bộ lọc thông thấp và bộ lọc thông cao, nếu khách hàng cần mua Thấp / cao vượt mặt bộ lọc cho máy phát của bạn, xin sung sướng cảm nhận thấy cảm nhận thấy chủ quyền để liên hệ với chúng tôi: Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Bộ Lọc Thông Thấp Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bộ Lọc Thông Thấp Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.