Bliss Là Gì – Nghĩa Của Từ Bliss, Từ Từ điển Anh

Bliss Là Gì – Nghĩa Của Từ Bliss, Từ Từ điển Anh

Cải tiến vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge. Bài Viết: Bliss là gì Học những từ bạn cần phải tiếp xúc một chiêu bài thoải mái và dễ chịu mạnh mẽ và tự tin. Xem Ngay: Dca Là Gì – Chiến Thuật Bình Quân Giá Là Gì They identify the sensations of power và pleasure experienced through self-dissolution with the spiritual bliss promised by self-mastery. Only the oldest men, those in their 40s, were married; sailors put their careers at sea before any dreams of domestic bliss. Những quan điểm của đa số ví dụ đã hết hiện quan điểm của đa số chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của đa số nhà cấp phép. Usually bliss occurs when desires are temporarily appeased và the common mental diffuseness is forgotten. The signs in question referred mainly to the potential of conjugal bliss, questions of longevity of key male family members và issues of chastity. The attenuation of the somatic body toàn thân-loop, especially motor reactivity, may allow for less constraint on the neurological components of terror và bliss. For it is possible to argue that very unpopular governments should also stay close to their bliss points. It also signifies selfish shallowness: her bliss entails lack of consideration for the feelings of the jealous girl ignored. They had reached eternal bliss at the top of the universe by themselves, he said, và there they abide in eternal knowledge và without suffering. She would insist upon competing with men và ignoring the type of advice for feminine bliss which is still to be found in psychology texts.

Xem Ngay:  Ban Thường Vụ Đảng Ủy Là Gì, Bạn Có Biết Ban Thường Vụ Và Ban Chấp Hành Là Gì
*
*
*
*

Thêm đặc tính có ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn dùng tiện nghi khung tìm kiếm free của chúng tôi. Xem Ngay: Kinh Tế đối Ngoại Là Gì, Kinh Tế đối Ngoại Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hiên giờ và khẳng định chắc chắn rằng bạn không lúc nào trôi mất xuất phát từ một đợt nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng chiêu bài nháy đúp chuột Những tiện nghi tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Đánh giá Đánh giá Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ lưu trữ tàng trữ và Riêng tư Corpus Những điều khoản dùng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}} Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Bliss Là Gì – Nghĩa Của Từ Bliss, Từ Từ điển Anh Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bliss Là Gì – Nghĩa Của Từ Bliss, Từ Từ điển Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.