Biological Là Gì – Biological Nghĩa Là Gì

Biological Là Gì – Biological Nghĩa Là Gì

*

“BIO” thì không sinh tồn nghĩa cụ thể chi tiết nó được hiểu là một trong những giữa những từ “tiền tố” nghĩa là từ đứng trước môt từ khác để bổ thêm nghĩa cho từ đó. Bài Viết: Biological là gì Cảnh báo nhắc nhở rằng từ mà “BIO” bổ nghĩa thì là là từ phải có tác động tới sự việc sống (life), tiểu sử, sinh vật, nói chiêu thức khác nó là tiền tố chỉ cuộc sống thường ngày, khung hình sống, sinh vật sống. Bạn hãy xem những ví dụ phía bên dưới để gia công rõ hơn:biology: bio(=life) + logy(=science): Sinh vật học (ngành khoa học điều tra nghiên cứu về sự sống).biography: bio(=life) + graph(=write): Viết về cuộc sống thường ngày thường ngày (tiểu sử). Xem Ngay: Giải Mã Khái Niệm Và Nghĩa vụ và quyền lợi Của Mindfulness Là Gì biohazard: vũ khí sinh họcbiodesign: thiết kế phỏng sinh họcbiograph = biography: tiểu sử, lý lịchbiographer: người viết tiểu sửbiotechnology: công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển sinh họcbioengineering: kỹ thuật sinh họcBạn nào biết thêm ví dụ khác thì bình luận cho chính mình mình biết với nhé ^^! Ok… phần phân tích và lý giải của chính bản thân mình đã xong giờ hay xem trong tiếng anh người ta phân tích và lý giải thế nào nhé.What is BIO? What does BIO mean?A biography or short biographical profile of someone.The prefix, bio-, implies of or related to life or living organisms.Example: Word Definition

Xem Ngay:  Tether Là Gì - Tether Cryptocurrency
autobiographya story about a person”s life (biography) written by that person
biochemicalcharacterized by, produced by, or involving chemical reactions in living organisms
biochemista chemist specializing in biochemistry
biochemistrychemistry that lên đơn with the chemical compounds và processes occurring in living things
biodegradableable to break down into very small harmless parts by the action of living things, e.g., bacteria; can be decomposed by living organisms
biodiesela fuel that is similar to diesel fuel và is usually derived from plants, e.g., soybeans
biodiversitythe existence of many different kinds of plants và animals in an environment
biographersomeone who tells the account of a real person”s life
biographicalof or relating to an account of a real person”s life
biographya story about a person”s life
biohazarda biological agent or condition that is a hazard to humans or the environment
biologicalof or relating to biology or to life và living things
biological clockan inherent timing mechanism in living things that controls the timing of behaviors và bodily functions which occur in cycles
biological controlreduction in numbers or elimination of pest organisms by interference with their ecology, e.g., introduce a parasite
biological warfarewarfare involving the use of biological weapons
biological weapona harmful biological agent, e.g., pathogenic microorganism or a neurotoxin, used as a weapon to cause death or disease usually on a large scale
biologista person specializing in biology
biologya science that lên đơn with living things và life processes
biomea major type of ecological community filled with distinctive plants và animals living together in a particular climate và physical environment, e.g., desert biomes
bionichaving the normal biological capability to perform a physical task increased by special devices – electronic or electromechanical devices (bio + (electr)onic)
bionicsa branch of science concerned with applying facts about the working of biological systems to the solution of engineering problems
biophysicista specialist in biophysics
biophysicsa branch of science concerned with the application of physical principles và methods to biological problems
biopsythe removal và examination of tissue, cells, or fluids from the living body toàn thân body toàn thân
biospherethe part of the earth”s crust, waters, và atmosphere that supports life
biosynthesisthe formation of chemical compounds by a living organism
biotathe animals, plants, fungi, etc., of a region or period. Xem Ngay: 14/4 Là Ngày Gì – Ngày Valentine đen Là Ngày Bao Nhiêu
biotechnologythe manipulation of living things to produce useful products, e.g., crops resistant to disease, drugs
bioterrorismterrorism involving the use of biological weapons
bioticof relating to, or caused by living things
biotina growth vitamin of the vitamin B complex found especially in yeast, liver và egg yolk.
biotitea very common black or dark-green mineral of the mica group, containing iron, magnesium, potassium và aluminum

Maybe you like:

ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 1 – Listening Test ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 2 – Listening Test ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 3 – Listening Test ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 4 – Listening Test ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 5 – Listening Test ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 6 – Listening Test ETS Toeic Test 1000 – Test 1 – Part 7 – Listening Test Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Bcaa Là Gì - Khi Nào Bạn Nên Dùng Bcaa

Bài Viết: Biological Là Gì – Biological Nghĩa Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Biological Là Gì – Biological Nghĩa Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.