Bill Of Rights Là Gì

Trương Tự MinhỞ cả hai phần trước, độc giả đã lần lượt tìm hiểu về chủ quyền nhân dân (popular sovereignty), nguyên tắc phân quyền (separation of powers) và thể chế liên bang (federalism), vốn đc đánh giá và nhận định gần giống những hạt nhân cơ bản của Hiến pháp Non sông Đất nước Hoa Kỳ. Phần thứ ba này sẽ tập trung chuyên sâu sâu sát bàn về một sự việc mang đặc thù cốt lõi khác của bản Hiến pháp đã có rất nhiều 228 năm tuổi này: sự việc quyền và hòa bình thành viên. 5 nguyên tắc nguồn gốc xuất xứ cũng biến thành Hiến pháp Non sông Đất nước Hoa Kỳ (phần 1) 5 nguyên tắc nguồn gốc xuất xứ cũng biến thành Hiến pháp Non sông Đất nước Hoa Kỳ (phần 2)

*
*

Quyền và hòa bình thành viênWe hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty và the pursuit of Happiness. Bài Viết: Bill of rights là gì “Chúng tôi khẳng định chắc chắn một chân lý hiển nhiên rằng mọi cá nhân thành lập đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền đương nhiên và bất khả xâm phạm, trong các số ấy có quyền sống, quyền hòa bình và mưu cầu sự sung sướng.” Vậy những quyền “đương nhiên và bất khả xâm phạm” này của mọi cá nhân được Hiến pháp Non sông Đất nước Hoa Kỳ, đạo luật tốt nhất có thể của giang sơn, bảo đảm an toàn đáng tin cậy cho công dân mình như thế nào? Thế nhưng, với hầu như đại biểu nhập cuộc Hội nghị Lập hiến mùa hè nóng năm 1787, kim chỉ nam quan trọng nhất của bản hiến pháp mới là bảo đảm an toàn đáng tin cậy những quyền (rights) và hòa bình (liberties) cho mọi cá nhân. Chính vì như thế sự việc phạm vi quyền lực tối cao trao cho Cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên bang đã thay đổi thành 1 trong các các những chủ đề “nóng” trong chương trình làm việc tại Hội nghị Lập hiến năm đó. Về cơ bản, tổng thể toàn diện và tổng thể đại biểu đều muốn thiết lập cấu hình thiết lập cấu hình một chính quyền sở tại thường trực giang sơn đủ quyền lực tối cao để điều hành và quản lý và quản lý tính năng, nhưng đồng thời nó vẫn chưa đc xâm phạm hay tước mất những quyền thành viên và thẩm quyền của tiểu bang. Để đáp ứng cùng lúc hai ý kiến đề xuất trên, những nhà xây cất Hiến pháp Non sông Đất nước Hoa Kỳ (Framers of the Constitution) chọn phương pháp ở loại hình Cơ quan chỉ đạo của chính phủ có quyền hạn chế (limited government). theo đó, chính thể liên bang chỉ chiếm khoảng dụng quyền lực tối cao được dân cư trao cho – nhờ vào nguyên tắc chủ quyền nhân dân (popular sovereignty) – và chỉ trong phạm vi Hiến pháp luật pháp. Bản thân quyền lực tối cao của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên bang cũng khá được điều hành quản lý và kiểm soát điều hành và tiêu giảm bởi chính những bộ phận công dụng phía bên trong các số ấy (lập pháp, hành pháp, tư pháp) nhờ vào nguyên tắc phân quyền (separation of powers); đồng thời quan hệ thẩm quyền giữa Cơ quan chỉ đạo của chính phủ trung ương và chính quyền sở tại thường trực bang được cam đoan trong cấu trúc thể chế liên bang (federalism). Lúc này chỉ từ mối quan hệ giữa quyền lực tối cao Cơ quan chỉ đạo của chính phủ và quyền hòa bình thành viên là vẫn còn đấy để ngỏ. Chính từ đây đã phát sinh mâu thuẫn giữa những đại biểu ở Philadelphia năm 1787, để rồi hình thành hai luồng cách nhìn trái ngược nhau mãi cho đến lúc Hiến pháp được chính thức trải qua trong tháng ba/1789. Xem Ngay: Saturation Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Những đại biểu như George Mason, Elbridge Gerry và Edmund Randolph – những thay mặt đại diện thay mặt đặc thù của bên chống lại thể chế liên bang (anti-federalists) – nhận định và đánh giá rằng dù cho bản hiến pháp khuyến cáo ở Hội nghị đã làm tốt nhất có thể việc chặn lại chứa đựng rủi ro tiềm ẩn lạm quyền của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ trung ương bằng cơ chế điều hành quản lý và kiểm soát điều hành và đối trọng, văn bản này lại chỉ luật pháp những điều chính quyền sở tại thường trực có phong cách thiết kế mà dường như không nói đến việc nó không có phong cách thiết kế gì. Quan trọng hơn, nhằm mục tiêu kim chỉ nam cân nếu với quyền lực tối cao Cơ quan chỉ đạo của chính phủ, theo một số trong những đại biểu trên hiến pháp rất cần phải có nội dung ghi nhận, bảo đảm an toàn đáng tin cậy những quyền và hòa bình của mọi cá nhân tương tự những bản tuyên ngôn về quyền (bill of rights) một trong những tiểu bang đã có rất nhiều trước đó. Ở phía ngược lại, đông đảo những đại biểu khác nhận cảm thấy cảm nhận thấy không rất thiết yếu phải đưa vào hiến pháp những quyền thành viên cụ thể chi tiết cụ thể chi tiết. Thậm chí còn còn Alexander Hamilton, người đã cùng “Cha đẻ của Hiến pháp Mỹ” James Madison viết nên Luận cương Thể chế liên bang (The Federalist Papers), còn khẳng định chắc chắn: “Bản Hiến pháp tự thân nó đã là một trong trong Tuyên ngôn về Quyền/The Constitution is itself a Bill of Rights.” Phụ thuộc vào giải pháp hiểu này, chính quyền sở tại thường trực chỉ rất có tác dụng tiến hành quyền hạn trong phạm vi hiến định còn những thành viên được hòa bình làm bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền Cơ quan chỉ đạo của chính phủ. Thêm vào đây, một trong những đại biểu thuộc phía ủng hộ thể chế liên bang (federalists) lập luận rằng việc liệt kê những quyền thành viên trong hiến pháp tiềm ẩn một chứa đựng rủi ro tiềm ẩn: Cơ quan chỉ đạo của chính phủ rất có tác dụng xâm phạm hòa bình thành viên trong điều kiện một quyền cơ bản gì đó bị hiến pháp bỏ sót. Từ những lý do vừa nêu – hoặc có cách thức nhìn nhận định và đánh giá rằng những đại biểu đã quá căng thẳng mệt mỏi sau 4 tháng trời tranh cãi xung đột – tháng chín/1787, bản dự thảo hiến pháp không tồn ở đoạn ghi nhận những quyền thành viên được trải qua và gửi đến những bang chờ phê chuẩn. Thế nhưng, sự thiếu vắng nội dung trên sau cùng lại hóa thành khó khăn vất vả cho việc trải qua hiến pháp. Theo luật pháp, phải có tối thiểu 9/13 bang phê chuẩn dự thảo thì hiến pháp mới được trải qua. Sau thời điểm James Madison và những tập sự của ông đã thuyết phục được 5 bang phê chuẩn, một trong những bang khác như Massachusetts, Maryland và Virginia vẫn thường xuyên phản đối bản dự thảo vì sự việc quyền thành viên. Xem Ngay: Ur Là Gì – Nghĩa Của Từ Ur A bill of rights is what the people are entitled to against every government on earth, general or particular, và what no just government should refuse, or rest on inference.” “Một bản tuyên ngôn dân quyền là vụ việc mọi cá nhân dân phải có trong quan hệ đối lập với số đông loại Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Tóm lại hay đặc thù, và đây cũng chính là vụ việc mà dường như không một Cơ quan chỉ đạo của chính phủ chính danh nào được không chấp thuận đồng ý hay chỉ ngầm hiểu.” Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Ths Là Gì - Các Loại Bằng Thạc Sĩ Và Cách Phân Biệt

Bài Viết: Bill Of Rights Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bill Of Rights Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.