Biểu đồ là gì ?

1. Minh học số liệu bằng biểu đồ

– Biểu đồ là phương pháp thức minh họa dữ liệu trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán kim chỉ nan tăng – giảm của số liệu. Bài Viết: Biểu đồ là gì

2. Một số dạng biểu đồ

Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong vô số nhiều cột.Biểu đồ đường gấp khúc: áp dụng để so sánh dữ liệu và dự đoán kim chỉ nan tăng hay giảm của dữ liệu.Biểu đồ hình trụ trụ: Thích hợp để miêu tả tỉ lệ của giá thành dữ liệu đối với tổng thể.

3. Tạo biểu đồ

– Để tạo biểu đồ ta tiến hành triển khai tiến hành triển khai như sau: Lựa lựa chọn 1 ô trong miền dữ liệu cần vẽ biểu đồNháy nút lệnh Chart Wizard. Lộ diện thêm hộp hội thoại Chart Wizard. Lựa chọn những thông số kỹ thuật kỹ thuật vẽ biểu đồ:Chọn dạng biểu đồXác định miền dữ liệu vẽ biểu đồNhập những thông tin phân tích và lý giải biểu đồChọn vị trí đặt biểu đồChọn Finish để có thể tạo biểu đồ a. Chọn dạng biểu đồ – Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ. – Chart Sub-types: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm. – Nháy Next để sang bước 2.

*

b. Chắc chắn miền dữ liệu – Data Range: Kiểm tra miền dữ liệu và biên tập nếu cần. – Series in: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hay cột. – Nháy Next để chuyển sang bước 3.

Xem Ngay:  Ragnarok Là Gì - Sự Kiện Ragnarok
*

c. Nhập những thông tin phân tích và lý giải biểu đồ – Chart title: Tiêu đề. Xem Ngay: Chính Sách Tín Dụng Là Gì – Chính Sách Tín Dụng Của Nhtm – Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang. – Value (Y) axis: Chú giải trục đứng. – Nháy Next để sang bước 4.

*

d. Chọn vị trí đặt biểu đồ – As a new sheet: Trên trang tính mới. – As object in: Trên trang chứa DL. – Nháy Finish để hoàn thành xong xong việc tạo biểu đồ.

*

4. Căn chỉnh biểu đồ

Biên tập vị trí của biểu đồ:Nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới – Biên tập dạng biểu đồ: Nháy mũi tên để ở ở phí a trên bảng chọn biểu đồ.Chọn kiểu biểu đồ thích hợp. Xem Ngay: Thesis Statement Là Gì – Lesson 3: Những Viết Phần Mở Bài – Xoá biểu đồ:Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete – Sao chép biểu đồ vào văn bản: Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste. Thể Loại: Chia sẻ trình bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Biểu đồ là gì ? Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Biểu đồ là gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.