click

Biểu đồ là gì ?

Bieu do la gi

1. Minh học số liệu bằng biểu đồ

– Biểu đồ là phương thức, thức minh họa tài liệu, trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự kiến, kim chỉ nan tăng – giảm của số liệu. Bài Viết: Biểu đồ là gì

2. Một số trong những, dạng biểu đồ

Biểu đồ cột: Rất tương thích, để so sánh tài liệu, có trong vô số nhiều cột.Biểu đồ đường gấp khúc:
Cần sử dụng, để so sánh tài liệu, và dự kiến, kim chỉ nan tăng hay giảm của tài liệu,.Biểu đồ hình trụ trụ: Tương thích, để mô tả, tỉ lệ của
giá trị, tài liệu,
Nếu như với, tổng thể.

3. Tạo biểu đồ

– Để tạo biểu đồ ta triển khai, triển khai triển khai, triển khai như sau: Lựa lựa chọn 1 ô trong miền tài liệu, cần vẽ biểu đồNháy nút lệnh Chart Wizard. Lộ diện thêm hộp hội thoại Chart Wizard. Lựa chọn những
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật vẽ biểu đồ:Chọn dạng biểu đồXác định miền tài liệu, vẽ biểu đồNhập những thông tin phân tích và lý giải biểu đồChọn vị trí đặt, đặt biểu đồChọn Finish
Để khởi tạo, biểu đồ a. Chọn dạng biểu đồ – Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ. – Chart Sub-types: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm. – Nháy Next để sang bước 2.

*

b. Chắc như đinh, miền tài liệu, – Data Range: Kiểm tra miền tài liệu, và
chỉnh sửa và biên tập nếu cần. – Series in: Chọn dãy tài liệu, cần minh hoạ theo hàng hay cột. – Nháy Next để chuyển sang bước 3.

Xem Ngay:  Cầu Nguyện Là Gì
*

c. Nhập những thông tin phân tích và lý giải biểu đồ – Chart title: Tiêu đề. Xem Ngay: Chính Sách Tín Dụng Là Gì – Chính Sách Tín Dụng Của Nhtm – Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang. – Value (Y) axis: Chú giải trục đứng. – Nháy Next để sang bước 4.

*

d. Chọn vị trí đặt, đặt biểu đồ – As a new sheet: Trên trang tính mới. – As object in: Trên trang chứa DL. – Nháy Finish để hoàn thiện, xong việc tạo biểu đồ.

*

4. Chỉnh sửa, biểu đồ


chỉnh sửa và biên tập vị trí đặt, của biểu đồ:
Nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả tới, vị trí đặt, mới
chỉnh sửa và biên tập dạng biểu đồ:
Nháy mũi tên để ở ở phí a trên bảng chọn biểu đồ.Chọn kiểu biểu đồ tương thích,. Xem Ngay: Thesis Statement Là Gì – Lesson 3: Những Viết Phần Mở Bài – Xoá biểu đồ:Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete – Sao chép biểu đồ vào văn bản: Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste. Thể Loại: San sẻ, giải bày, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Biểu đồ là gì ? Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Biểu đồ là gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *