Bí Tích Là Gì – Bài 10: Các Bí Tích (1)

Bí Tích là dấu hình thức bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trong cho ta.Ðể biến thành một bí tích rất cần phải có 3 trường hợp:Phải do Chúa Giêsu Lập.Dấu hình thức bề ngoài (Mô thể – Chất thể).Ơn bề trong.Có 7 phép Bí Tich:Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh, và Hôn Phối.Bí Tích đc chia thành 3 loại:Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Khởi đầu cuộc sống đời thường Kitô hữu).Hoà Giải: Giải Tội và Xức Dầu Thánh.Ơn Gọi: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.Bí Tích khai tâm có nghĩa là qua các bí tích khai tâm, con người biến thành thành phần của Giáo Hội trong cùng một cộng đoàn đức tin, sống đúng theo lòng tin Chúa Kitô.Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, và Mình Thánh Chúa đc gọi bằng bí tích khai tâm vì:Bí Tích Rửa Tội: Tạo cho ta biến thành người Kitô hữu mới và đã được share sự sống với Chúa Kitô.Bí Tích Thêm Sức: Tất cả chúng ta đc kêu gọi lên trong đức tin và làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng khẩu ca và công việc của tất cả chúng ta.Bí Tích Mình Thánh Chúa: Gợi ý sự hiện hữu của Chúa Kitô luôn ở với tất cả chúng ta, cùng hiệp nhất với Giáo Hội.Mục tiêu của bí tích là:Tạo cho con người đc hiền đức.Kiến thiết xây dựng Giáo Hội, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.Ðể thành kính, thờ lạy Chúa.Có 3 Bí Tích đc chịu một lần là:Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh tại vì 3 Bí Tích này in vào linh hồn ta một dấu thiêng liêng không bao giờ mất đc.Bí Tích Mình Thánh Chúa quan trọng nhất vì bí tích này ban chính Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ơn Thánh cho ta.Chúa Giêsu ban các Bí Tích cho ta.Tất cả chúng ta nhận đc ơn thánh khi lãnh nhận thêm các Bí Tích nếu tất cả chúng ta: Sạch tội trọng, có lòng muốn, và có ý ngay lành như ý thức và lòng mến.Tất cả chúng ta lớn lên trong ơn thánh nhân đức và bảy ơn Chúa Thánh Thần như thế nào?Lãnh nhận thêm các Bí Tích.Cầu nguyện.Làm các việc lành.Bí Tích Rửa Tội và Giải Tội nói một cách khác là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho tất cả những người đã chết trong tội. (Trở Về Trang:7 Phép Bí Tích) Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Citad Là Gì - Chuyển Tiền

Bài Viết: Bí Tích Là Gì – Bài 10: Các Bí Tích (1) Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bí Tích Là Gì – Bài 10: Các Bí Tích (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.