Best Là Gì

1 /best/ 2 Thông dụng 2.1 Tính từ, cấp .so sánh tốt nhất có thể của .good và well 2.1.1 Cực tốt, hay nhất, đẹp tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất, tinh nhuệ 2.2 Phó từ, cấp .so sánh tốt nhất có thể của .well 2.2.1 Cực tốt, hay nhất; hơn nhất 2.3 Danh từ 2.3.1 Cái tốt nhất, cái hay nhất, nét xinh tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất 2.3.2 Cố gắng nỗ lực lớn số 1 2.3.3 Quần áo đẹp tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất 2.4 Ngoại động từ 2.4.1 Hơn, thắng (ai); ranh ma hơn, láu cá hơn (ai) 2.5 Kết cấu từ 2.5.1 the best part 2.5.2 to put one”s best leg (foot) foremost 2.5.3 to be on one”s best behaviour 2.5.4 One”s best bet 2.5.5 One”s best bib và tucker 2.5.6 with the best will in the world 2.5.7 had best 2.5.8 at the best 2.5.9 bad is the best 2.5.10 to be at one”s best 2.5.11 the best is the enemy of the good 2.5.12 To do one”s best 2.5.13 to get (have) the best of it 2.5.14 to get the best of someone 2.5.15 if you cannot have the best, make the best of what you have 2.5.16 Sunday best 2.5.17 to make the best of it (of a bad bargain, of a bad business, of a bad job) 2.5.18 to make the best of something 2.5.19 to make the best of one”s time 2.5.20 to make the best of one”s way 2.5.21 to send one”s best 2.5.22 to the best of one”s knowledge 2.5.23 to the best of one”s power (ability) 2.5.24 with the best 2.5.25 the best of both worlds 2.5.26 to play the best of three 2.5.27 with the best of intentions 2.5.28 to the best of one”s memory 3 Chuyên ngành 3.1 Toán & tin 3.1.1 tối ưu 3.1.2 tốt nhất 3.2 Kinh tế tài chính 3.2.1 tối hảo 3.2.2 tốt nhất 4 Những từ tác động 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan 4.1.1 adjective 4.1.2 adverb 4.1.3 noun /best/

Thông dụng

Tính từ, cấp .so sánh tốt nhất có thể của .good và well

Cực tốt, hay nhất, đẹp tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất, tinh nhuệ the best thing to doviệc làm tốt nhất, việc làm có công dụng nhấtto put on one”s best clothesthắng bộ đẹp tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất

Phó từ, cấp .so sánh tốt nhất có thể của .well

Cực tốt, hay nhất; hơn nhất he works best in the morninganh ấy thao tác làm việc tốt nhất vào buổi sángthe best dressed womanngười cô gái ăn mặc đẹp tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất

Danh từ

Cái tốt nhất, cái hay nhất, nét xinh tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất Cố gắng nỗ lực lớn số 1 Quần áo đẹp tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất

Ngoại động từ

Hơn, thắng (ai); ranh ma hơn, láu cá hơn (ai)

Kết cấu từ

the best part đại bộ phậnthe best part of the yearphần to thời gian trong thời gian to put one”s best leg (foot) foremost đi thật nhanh, đi ba chân bốn cẳng(nghĩa bóng) thao tác làm việc làm mình thành thạo nhất to be on one”s best behaviour cư xử theo chiêu trò khéo nhất One”s best bet Việc làm có nhiều kỹ năng thắng lợi nhất One”s best bib và tucker Quần áo dành cho những dịp hội hè đa số người dân biết đến with the best will in the world bằng toàn diện thiện chí vốn có had best tốt nhất là, khôn hơn hết làwe had best go home nowtốt nổi trội là giờ đây toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta về nhàthe best abused(thông tục) bị chửi kinh hồn bạt vía nhất (người, vật…) at the best trong trường hợp tốt nhất, trong vấn đề thực trạng tốt nhất bad is the best không sinh tồn triển vọng gì hay, không mong muốn gì có chuyện tốt nhất có thể xinh xảy ra to be at one”s best lúc đẹp tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất nhất, lúc tốt nhất, lúc sung sức nhất, lúc tươi sáng rạo rực nhất the best is the enemy of the good (tục ngữ) cầu toàn thường khi lại hỏng việc To do one”s best Làm cực kỳ mình to get (have) the best of it thắng thế (trong những lúc bàn luận…) to get the best of someone (thể dục,thể thao) thắng ai if you cannot have the best, make the best of what you have (tục ngữ) không sinh tồn cá thì lấy rau má làm ngon Sunday best Xem Sunday to make the best of it (of a bad bargain, of a bad business, of a bad job) mặc dù rằng có khó khăn vất vả vẫn vui miệng nỗ lực; không nản lòng trong số những lúc khó khăn vất vả to make the best of something tận dụng cái hay, cái tốt nhất có thể xinh của việc việc gìChịu đựng đồ gì to make the best of one”s time tranh thủ thời gian to make the best of one”s way đi thật nhanh to send one”s best gửi lời chào, gửi lời chúc mừng to the best of one”s knowledge với toàn diện sự hiểu biết của bản thân mình to the best of one”s power (ability) với toàn diện kỹ năng của bản thân mình with the best như ngẫu nhiên aialthough he is nearly sixty, he can still carry 40 kg on his shoulder with the bestmặc dù đã sắp sáu mươi tuổi, cụ ấy vẫn gánh được 40 kg tựa như những người khác the best of both worlds vẹn cả đôi đường to play the best of three chơi đến ba ván, người thắng lợi ăn số đông những ván with the best of intentions hoàn hảo do thiện ý to the best of one”s memory theo toàn diện những gì còn nhớ được

Xem Ngay:  Bạn Có Biết Calcium Là Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

Chuyên ngành

Toán & tin

tối ưu tốt nhất

Kinh tế tài chính

tối hảo tốt nhất

Những từ tác động

Từ đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan

adjective 10 , a-1 * , ace , bad * , beyond compare , boss * , capital , champion , chief , choicest , cool * , culminating , finest , first , first-class , first-rate , foremost , greatest , highest , incomparable , inimitable , leading , matchless , nonpareil , number 1 , optimum , out-of-sight , outstanding , paramount , peerless , perfect , preeminent , premium , prime , primo , principal , sans pareil , second to none , super , superlative , supreme , terrific , tops , tough , transcendent , unequaled , unparalleled , unrivaled , unsurpassed , advantageous , apt , desirable , golden , most desirable , most fitting , preferred , presentable , biggest , bulkiest , largest , optimal , better , greater , larger , most , choice , consummate , crowning , elite , good , grand , nulli secundus , panglossian , par excellence , richest , supereminent , superior , superordinary , superordinate , ultimate , utmost adverb advantageously , attractively , creditably , extremely , gloriously , greatly , honorably , illustriously , magnanimously , most deeply , most fortunately , most fully , most highly , sincerely noun choice , cream , cream of the crop * , elite , fat , favorite , finest , first , flower , gem , Mã Sản Phẩm , nonpareil , paragon , pick , prime , prize , select , top , all one’s got , best shot , hardest , highest endeavor , level best , sunday best , utmost , cr Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Best Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Best Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.