Beep Là Gì – Beep Tiếng Việt Có Nghĩa Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge. Bài Viết: Beep là gì Học những từ bạn cần phải tiếp xúc một chiêu trò trẻ khỏe và mạnh mẽ và tự tin. Xem Ngay: Terrace Là Gì – Nghĩa Của Từ Terrace to make a high, brief, mechanical sound or series of sounds, or cause a device to make such a sound: For production, the first beep occurred after 3 seconds, và subsequent beeps after intervals of 5.5-6 seconds. For production, the first beep occurred after 3 seconds; subsequent beeps occurred after 2-3-second intervals. Các phương pháp nhìn của khá nhiều ví dụ không thể hiện cách thức nhìn của khá nhiều thay đổi viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của khá nhiều nhà cấp phép. The overall beeps và the monodic, but vivid talk is interpunctuated by digital audio from traffic lights. Memories were left in the familiar manner of an answerphone message after a beep, và visitors were asked to hang up when they had finished. Other common non-speech sounds, such as lip smacks, coughs or breath noises và door slams or beeps may also be included as distinct elementary units. Passing by in the very early hours of the morning, drivers would beep at each palaver tree for clients. Clicks và beeps indicate changes và selections made through a graphic interface và confirm for the player that a button has been activated.

*
*
*
*

Thêm đặc tính bổ ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn dùng tiện lợi khung tìm kiếm không tính tiền của chúng tôi. Xem Ngay: Tải cuộc chơi Liên Minh Huyền Thoại, Liên Minh Huyền Thoại 11 Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hiện nay và chắc chắn khẳng định rằng bạn không lúc nào trôi mất khởi hành điểm xuất phát điểm từ một lần nữa. Trở nên tân tiến Trở nên tân tiến Từ điển API Tra giúp bằng chiêu trò nháy đúp chuột Những tiện lợi tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Ra mắt Ra mắt Kiến thức truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Những lao lý dùng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}} Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Hệ Thống Thông Tin Là Gì, Hệ Thống Thông Tin

Bài Viết: Beep Là Gì – Beep Tiếng Việt Có Nghĩa Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Beep Là Gì – Beep Tiếng Việt Có Nghĩa Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.