click

Be Able To Là Gì

Be Able To La Gi

‘Can , could và be able to’ là những động từ khuyết thiếu nó sử dụng sau V(bare infinitive), không những thế, nó còn tồn tại những phương thức, sử dụng khác. Tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ cùng
nguyên cứu tiếp về sau nhé. Bài Viết: Be able to là gì Tải về download, Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

1. Can và be able to: (ở “ngày này” hoặc “tương lai”)

* Phương thức thức thức sử dụng chung:– Để chỉ một việc gì đó là khả dĩ. E.g: You can see the sea from our bedroom window. (Từ hiên chạy dài cửa số phòng ngủ của toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, em rất rất có thể nhìn cảm nhận thấy, biển).
– Có tính năng, làm một việc gì đó, E.g: Can you speak any foreign language? (Bạn có nói được ngoại ngữ nào không?) – I’m afraid I can’t come to your party next Friday. (Tôi e rằng tôi không còn, tới tham gia, tiệc của anh vào thứ sáu tới.)– “Be able to” rất rất có thể sửa chữa thay thế thay thế sửa chữa được cho “can”, nhưng “can” thì thỉnh thoảng gặp hơn. E.g: Are you able to speak any foreign languages? (Anh nói được ngoại ngữ nào không?) * Phương thức thức thức sử dụng riêng:– “can” chỉ có hai thể: “can” (ngày này) và “could” (quá khứ) =>
vì vậy, thường thì, phải sử dụng “be able to”:
E.g: I can’t sleep recently=> SAI vì “recently”(thời hạn, vừa mới đây,) là trạng từ chỉ thời điểm của thì ngày này triển khai xong, mà “can” không sống sót, ở thì này. Sửa ĐÚNG: I haven’t been able to sleep recently (Thời hạn, vừa mới đây, tôi bị mất ngủ) – Tom might not be able to come tomorrow. (Ngày mai rất rất có thể Tom không tới, được)=>“can” không rất rất có thể nguyên mẫu– “ can” sử dụng để xin phép hoặc được cho phép, E.g: “Can I go out?” (Em rất rất có thể ra phía phía bên ngoài, được không ạ?)=>xin phép “You can go.” (Em được cho phép, ra phía phía bên ngoài,) =>được cho phép,

2. Could và be able to ( ở quá khứ)

– “Could” là quá khứ của “can”.– “Could” cũng rất được sử dụng trong mệnh đề phụ do chi phối của động từ quá khứ ở mệnh đề chính: E.g: He tells me he can play the piano. (Anh ấy nói với tôi anh ấy rất rất có thể chơi được đàn piano)=>mệnh đề chính chia thì ngày này đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị, “tells” nên mệnh đề phụ sử dụng “can” – He told me he could play the piano. (Anh ấy đã nói với tôi anh ấy rất rất có thể chơi piano)=>mệnh đề chính chia thì quá khứ đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị, “told” nên mệnh đề phụ sử dụng “could”– “Could” (nghĩa “chắc rằng,”) sử dụng để chỉ một việc chắc rằng, sẽ nhận xét trong “tương lai” nhưng “chưa khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, vật chứng, và khẳng định chắc chắn,”: E.g: I hear something coming. It could be John. (Tôi nghe cảm nhận thấy, tiếng vọng về đây. Có lễ đó là tiếng của John)=> Người nói chưa khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, vật chứng, và khẳng định chắc chắn,, đang nghĩ có lễ âm thanh đó là của John,
dường như, John sắp xuất hiện thêm trước mắt họ (tương lai)
– “could”
Tính chất, sử dụng với những động từ sau: See (nhìn), hear (nghe), smell (ngửi), taste (nếm), feel (thấy), remember (nhớ), understand (hiểu)
E.g: When we went into the house, we could smell burning. (Khi chúng tôi lấn sân
vào trong nhà, chúng tôi rất rất có thể ngửi cảm nhận thấy, mùi cháy khét)
– She spoke in a low voice but I could understand what she was saying. (Cô ta nói giọng nhỏ dại nhưng tôi rất rất có thể hiểu được cô ây đang nói đồ gì)– “could” để chỉ người nào có tác dụng, thao tác làm việc gì đó,: E.g: When Tom was 16, he could run 100 meters in 11 seconds. (Khi Tom được 16 tuổi, anh ta rất rất có thể chạy 100m trong khoảng 11 giây).NHƯNG nếu
quý khách hàng muốn nói rằng người ta đang tìm
chiêu trò xoay sở làm một việc gì đó, trong một yếu tố
thực trạng “
Tính chất,” hoặc “nguy cấp” VÀ vụ việc, này có tác dụng, xảy ra thì phải sử dụng “was / were able to” hoặc“managed to” (chưa phải, “could”)
E.g: The fire spread through the building very quickly everyone was able to escape. Ngọn lửa lan khắp toà nhà cực kỳ, nhanh nhưng mọi người đều tìm
chiêu trò thoát thân được. (không nói “could escape”)
They didn’t want to come with us at first but in the end we were able to persuade them. = They didn”t want to come to us at fisrt but we managed to persuade thẹm. Thoạt đầu họ không còn, muốn tới, với chúng tôi nhưng
sau cuối chúng tôi đã tìm
chiêu trò thuyết phục được họ. ( không sử dụng “could persuade”).
Xem Ngay: Et Al Là Gì – Tạo Sao Lại Thế * Hãy so sánh could và be able to trong ví dụ sau: Linh was an excellent tennis player. She could beat anybody. Linh là 1 giữa những đấu thủ quần vợt hoàn hảo và tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất, và tuyệt vời và hoàn hảo nhất,. Cô ta rất rất có thể thắng bất cứ ai. – But once she had a difficult game against Nam. Nam played very well but in the end Linh was able to beat him. (= Linh managed to beat him in this particular game). Nhưng có một lần cô ta có cuộc đấu rất stress, căng thẳng mệt mỏi, stress, với Nam. Nam chơi rất hay nhưng
sau cuối Linh
Đã có rất nhiều, nhiều thể vượt mặt, được anh ta.
(=Linh đã tìm
chiêu trò vượt mặt, được Nam trong cuộc tranh tài,
Tính chất,)
NHƯNG thể phủ định “couldn’t” lại sử dụng trong những trường hợp: E.g: My grandfather couldn’t swim. (Ông của tôi
không biết bơi.)
We tried hard but we couldn’t persuade them to come with us. (Chúng tôi đã cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, cực kỳ, nhưng chúng tôi không tài nào thuyết phục được họ tới, với chúng tôi)

Xem Ngay:  D Là Gì Trong Vật Lý

3. Can và Could:

– “Could” (nghĩa “chắc rằng,”) mang nghĩa tương lai “khi và chỉ khi” sử dụng để chỉ một việc chắc rằng, sẽ nhận xét nhưng “chưa khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, vật chứng, và khẳng định chắc chắn,”: E.g: I hear something coming. It could be John. (Tôi nghe cảm nhận thấy, tiếng vọng về đây. Có lễ đó là tiếng của John)=> Người nói chưa khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, vật chứng, và khẳng định chắc chắn,, đang nghĩ có lễ âm thanh đó là của John,
dường như, John sắp xuất hiện thêm trước mắt họ (tương lai)
So sánh với: You can see him tomorrow (kiến thức rất rất có thể gặp được) # You could see him tomorrow (chưa khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, vật chứng, và khẳng định chắc chắn,) – “Could” sử dụng thay “can” khi:+ Người nói diễn tả sự mềm mỏng mảnh, tanh, lễ độ hơn: E.g: Can I turn in my paper tomorrow? = Could I turn in my paper tomorrow? (Em rất rất có thể nộp bài vào trong thời hạn, ngày mai được không ạ?)+ Mô tả, ai đó có tác dụng,
Kết luận
E.g: My mother could speak 5 languages (Mẹ tôi nói được 5 ngoại ngữ)

4. COULD – WAS/WERE ABLE TO

a) Nếu hành động diễn tả một kiến thức, một kiến thức và năng lực,, COULD được sử dụng thường hơn WAS/WERE ABLE TO. eg: He hurt his foot, và he couldn’t play in the match.The door was locked, và I couldn’t open it. b) Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong những việc triển khai, triển khai tiến hành khởi công, hành động (succeeded in doing) thì WAS/WERE ABLE TO được sử dụng chứ chưa phải, COULD.Can, Could và Be able to đều mang nghĩa là rất rất có thể nhưng chúng có
chiêu trò sử dụng tương đối rất dị trong số đó,: Can Để chỉ một việc gì đó là khả dĩ hoặc có tác dụng, thao tác làm việc gì. Could là hình thức bề ngoài, quá khứ của can vì vậy nó cũng có thể có,
chiêu trò sử dụng như can. “Be able to” rất rất có thể sửa chữa thay thế thay thế sửa chữa được cho “can”, nhưng “can” thì thỉnh thoảng gặp hơn.Mong rằng những chia sẽ này của tôi sẽ trợ giúp ích với bạn. Xem Ngay: Goodreads là gì Tải về download, Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

Xem Ngay:  Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì, Dịch Sang Tiếng Anh Xuất Kho, Nhập Kho,
*

Hãy san sẻ, nếu cảm nhận thấy, content nội dung bài viết này có ích, cho toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, và theo dõi để update những content nội dung bài viết tiên tiến và tăng trưởng, nhất của chúng tôi nhé. Chúc toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, học rất tốt nhất,. Thể Loại: Giải bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Be Able To Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Be Able To Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *