Be Able To Là Gì

‘Can , could và be able to’ là những động từ khuyết thiếu nó sử dụng sau V(bare infinitive), không dừng lại ở đó nó còn tồn tại các phương pháp sử dụng khác. Tổng thể tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về sau nhé. Bài Viết: Be able to là gì Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

1. Can và be able to: (ở “ngày này” hoặc “tương lai”)

* Phương thức thức thức sử dụng chung:– Để chỉ một việc gì đó là khả dĩ. E.g: You can see the sea from our bedroom window. (Từ hiên chạy dài cửa số phòng ngủ của toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta em rất rất có thể nhìn cảm nhận biển).– Có tác dụng làm một việc gì đấy E.g: Can you speak any foreign language? (Bạn có nói được ngoại ngữ nào không?) – I’m afraid I can’t come to your party next Friday. (Tôi e rằng tôi đã không còn gì tới tham dự tiệc của anh vào thứ sáu tới.)– “Be able to” rất rất có thể sửa chữa thay thế thay thế sửa chữa được cho “can”, nhưng “can” thì thỉnh thoảng gặp hơn. E.g: Are you able to speak any foreign languages? (Anh nói được ngoại ngữ nào không?) * Phương thức thức thức sử dụng riêng:– “can” chỉ có hai thể: “can” (ngày này) và “could” (quá khứ) =>Vì thế thông thường phải sử dụng “be able to”: E.g: I can’t sleep recently=> SAI vì “recently”(thời gian gần đây) là trạng từ chỉ thời điểm của thì ngày này triển khai xong, mà “can” không sinh tồn ở thì này. Sửa ĐÚNG: I haven’t been able to sleep recently (Thời gian gần đây tôi bị mất ngủ) – Tom might not be able to come tomorrow. (Ngày mai rất rất có thể Tom không đến được)=>“can” không rất rất có thể nguyên mẫu– “ can” sử dụng để xin phép hoặc được chấp nhận E.g: “Can I go out?” (Em rất rất có thể ra phía bên phía ngoài được không ạ?)=>xin phép “You can go.” (Em được chấp nhận ra phía bên phía ngoài) =>được chấp nhận

Xem Ngay:  Tổ Chức Phi Chính Phủ Là Gì, :: đoàn Luật Sư Tp

2. Could và be able to ( ở quá khứ)

– “Could” là quá khứ của “can”.– “Could” cũng rất được sử dụng trong mệnh đề phụ do chi phối của động từ quá khứ ở mệnh đề chính: E.g: He tells me he can play the piano. (Anh ấy nói với tôi anh ấy rất rất có thể chơi được đàn piano)=>mệnh đề chính chia thì ngày này đơn giản và dễ dàng dễ dàng và đơn giản “tells” nên mệnh đề phụ sử dụng “can” – He told me he could play the piano. (Anh ấy đã nói với tôi anh ấy rất rất có thể chơi piano)=>mệnh đề chính chia thì quá khứ đơn giản và dễ dàng dễ dàng và đơn giản “told” nên mệnh đề phụ sử dụng “could”– “Could” (nghĩa “chắc hẳn rằng”) sử dụng để chỉ một việc chắc hẳn rằng sẽ nhận xét trong “tương lai” nhưng “chưa khẳng định chắc chắn minh chứng và khẳng định”: E.g: I hear something coming. It could be John. (Tôi nghe cảm nhận tiếng vọng về đây. Có lễ đó là tiếng của John)=> Người nói chưa khẳng định chắc chắn minh chứng và khẳng định, đang nghĩ có lễ âm thanh đó là của John, có vẻ như John sắp xuất hiện thêm trước mắt họ (tương lai)– “could” nổi trội sử dụng với những động từ sau: See (nhìn), hear (nghe), smell (ngửi), taste (nếm), feel (thấy), remember (nhớ), understand (hiểu) E.g: When we went into the house, we could smell burning. (Khi chúng tôi lấn sân vào nhà, chúng tôi rất rất có thể ngửi cảm nhận mùi cháy khét) – She spoke in a low voice but I could understand what she was saying. (Cô ta nói giọng bé dại dại nhưng tôi rất rất có thể hiểu được cô ây đang nói đồ gì)– “could” để chỉ người nào có khả năng thao tác làm việc gì đấy: E.g: When Tom was 16, he could run 100 meters in 11 seconds. (Khi Tom được 16 tuổi, anh ta rất rất có thể chạy 100m trong khoảng 11 giây).NHƯNG nếu quý khách muốn nói rằng người ta đang tìm chiêu thức xoay sở làm một việc gì đấy trong một yếu tố hoàn cảnh “nổi trội” hoặc “nguy cấp” VÀ vấn đề này có khả năng xảy ra thì phải sử dụng “was / were able to” hoặc“managed to” (chưa hẳn “could”) E.g: The fire spread through the building very quickly everyone was able to escape. Ngọn lửa lan khắp toà nhà cực kì nhanh nhưng mọi người đều tìm chiêu thức thoát thân được. (không nói “could escape”) They didn’t want to come with us at first but in the end we were able to persuade them. = They didn”t want to come to us at fisrt but we managed to persuade thẹm. Thoạt đầu họ đã không còn gì muốn đến với chúng tôi nhưng sau cùng chúng tôi đã tìm chiêu thức thuyết phục được họ. ( không sử dụng “could persuade”). Xem Ngay: Et Al Là Gì – Tạo Sao Lại Thế * Hãy so sánh could và be able to trong ví dụ sau: Linh was an excellent tennis player. She could beat anybody. Linh là 1 giữa những đấu thủ quần vợt hoàn hảo nhất hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Cô ta rất rất có thể thắng bất cứ ai. – But once she had a difficult game against Nam. Nam played very well but in the end Linh was able to beat him. (= Linh managed to beat him in this particular game). Nhưng có một lần cô ta có cuộc đấu rất mệt mỏi căng thẳng mệt mỏi với Nam. Nam chơi rất hay nhưng sau cùng Linh đã có nhiều thể đánh bại được anh ta.(=Linh đã tìm chiêu thức đánh bại được Nam trong cuộc thi đấu nổi trội) NHƯNG thể phủ định “couldn’t” lại sử dụng trong những trường hợp: E.g: My grandfather couldn’t swim. (Ông của tôi chưa chắc chắn bơi.) We tried hard but we couldn’t persuade them to come with us. (Chúng tôi đã cố gắng nỗ lực cực kì nhưng chúng tôi không tài nào thuyết phục được họ đến với chúng tôi)

Xem Ngay:  Duplex Là Gì - Hình Dung Penthouse Là Gì,

3. Can và Could:

– “Could” (nghĩa “chắc hẳn rằng”) mang nghĩa tương lai “khi và chỉ khi” sử dụng để chỉ một việc chắc hẳn rằng sẽ nhận xét nhưng “chưa khẳng định chắc chắn minh chứng và khẳng định”: E.g: I hear something coming. It could be John. (Tôi nghe cảm nhận tiếng vọng về đây. Có lễ đó là tiếng của John)=> Người nói chưa khẳng định chắc chắn minh chứng và khẳng định, đang nghĩ có lễ âm thanh đó là của John, có vẻ như John sắp xuất hiện thêm trước mắt họ (tương lai)So sánh với: You can see him tomorrow (kiến thức rất rất có thể gặp được) # You could see him tomorrow (chưa khẳng định chắc chắn minh chứng và khẳng định) – “Could” sử dụng thay “can” khi:+ Người nói diễn tả sự mềm mỏng manh tanh, lễ độ hơn: E.g: Can I turn in my paper tomorrow? = Could I turn in my paper tomorrow? (Em rất rất có thể nộp bài vào trong thời gian ngày mai được không ạ?)+ Miêu tả ai đó có khả năng Kết luận E.g: My mother could speak 5 languages (Mẹ tôi nói được 5 ngoại ngữ)

4. COULD – WAS/WERE ABLE TO

a) Nếu hành động diễn tả một kiến thức, một kiến thức và kỹ năng, COULD được sử dụng thường hơn WAS/WERE ABLE TO. eg: He hurt his foot, và he couldn’t play in the match.The door was locked, và I couldn’t open it. b) Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong những việc tiến hành triển khai thi công hành động (succeeded in doing) thì WAS/WERE ABLE TO được sử dụng chứ chưa hẳn COULD.Can, Could và Be able to đều mang nghĩa là rất rất có thể nhưng chúng có chiêu thức sử dụng tương đối rất dị trong đó: Can Để chỉ một việc gì đó là khả dĩ hoặc có khả năng thao tác làm việc gì. Could là bề ngoài quá khứ của can vì vậy nó cũng có chiêu thức sử dụng như can. “Be able to” rất rất có thể sửa chữa thay thế thay thế sửa chữa được cho “can”, nhưng “can” thì thỉnh thoảng gặp hơn.Mong rằng những chia sẽ này của tôi sẽ trợ giúp ích với bạn. Xem Ngay: Goodreads là gì Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

Xem Ngay:  Nhựa Pp Là Gì - Nhựa Pp Block Là Gì
*

Hãy chia sẻ nếu cảm nhận content nội dung bài viết này bổ ích cho toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta và theo dõi để update những content nội dung bài viết tiên tiến và phát triển nhất của chúng tôi nhé. Chúc toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta học rất tốt. Thể Loại: Giải bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Be Able To Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Be Able To Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.