Bảo Hiểm Sức Khỏe Là Gì

Bảo hiểm thể chất là 1 trong những trong cách thức thức giúp chi trả những giá cả quan tâm thể chất. Có những chương trình bảo hiểm sẽ giúp sức trong trường hợp quý vị gặp tai nạn thương tâm ngoài ý muốn hoặc bệnh tật bằng cách thức thức chi trả một trong những giá cả y tế khi quý vị bị thương hoặc bận rộn bệnh. Cũng giống như bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe, quý vị có nhiều chương trình để lựa chọn. Bài Viết: Bảo hiểm thể chất là gì

Cách thức thức thức bảo hiểm hoạt động và sinh hoạt

Khi quý vị có bảo hiểm thể chất, C.ty bảo hiểm sẽ chi trả một trong những phần giá cả y tế của quý vị. Số giá cả C.ty bảo hiểm sẽ trả, và những dịch vụ được đài thọ (bảo hiểm) tùy từng những chương trình bảo hiểm quý vị tham gia. Ví dụ, quý vị rất rất có thể phải trả khoản tiền$20 tiền đồng trảMột khoản tiền thắt chặt và cố định và thắt chặt (ví dụ là $15) quý vị trả cho dịch vụ quan tâm thể chất được đài thọ, đôi khi là ngay trong lúc quý vị nhận được dịch vụ. cho mỗi lần thăm khám bác sĩ. Hoặc, chương trình bảo hiểm rất rất có thể không đài thọ bất kỳ khoản nào cho tới khi quý vị trả một khoản tiền không chỉnh sửa (những khoản khấu trừSố tiền quý vị phải trả cho những dịch vụ quan tâm thể chất hợp pháp trước khi bảo hiểm thể chất hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị bước đầu chi trả. ). Những khoản khấu trừ và tiền đồng trả này, cùng theo với bất kỳ giá cả nào khác quý vị phải chi trả, được gọi là những khoản giá cả tự trả. Một trong những Một trong những chương trình bảo hiểm rất rất có thể có khoản gọi là tiền đồng bảo hiểmPhần san sẻ giá cả của quý vị so với một dịch vụ quan tâm thể chất được đài thọ, được coi theo Xác Suất (ví dụ là 20%) trên số giá cả được đồng ý chấp thuận cho dịch vụ đó. Quý vị phải giao dịch thanh toán thanh toán trả tiền đồng bảo hiểm cộng với bất kỳ khoản khấu trừ nào quý vị phải trả. . là số Xác Suất trên hóa đơn mà quý vị được kiến nghị chi trả, ngoài khoản khấu trừ và tiền đồng trả. Thuật ngữ giá cả đồng trảPhần san sẻ những giá cả được đài thọ bởi bảo hiểm của quý vị mà quý vị phải tự trả. Khoản tiền này đôi khi kể cả những khoản khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, phụ phí, nhưng không kể cả lệ phí bảo hiểm, khoản tiền còn thiếu lại trên hóa đơn giao dịch thanh toán thanh toán trả tiền cho những nhà quan tâm thể chất ngoài mạng lưới, hoặc giá cả cho những dịch vụ không được đài thọ. hay sử dụng để mô tả phần san sẻ giá cả được đài thọ bởi bảo hiểm của quý vị mà quý vị phải tự trả. Khoản tiền này đôi khi kể cả những khoản khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, và tiền đồng trả, nhưng không kể cả lệ phí bảo hiểm, khoản tiền còn thiếu lại trên hóa đơn giao dịch thanh toán thanh toán trả tiền cho những nhà quan tâm thể chất ngoài mạng lưới, hoặc những giá cả cho những dịch vụ không được đài thọ. Khoản tiền quý vị phải trả mỗi tháng cho Hợp Đồng bảo hiểm của quý vị được gọi là lệ phí bảo hiểm Khoản tiền phải trả cho bảo hiểm thể chất hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị. .

Xem Ngay:  Oops Là Gì - Những Gì S S S Viết Tắt Của

Quan hệ giữa lệ phí bảo hiểm và khoản khấu trừ

Mặc mặc dù rằng quý vị chọn chương trình bảo hiểm thể chất nào đi nữa, mỗi tháng quý vị đều phải trả một khoản phí (lệ phí bảo hiểm của quý vị) để bảo dưỡng Hợp Đồng bảo hiểm sức trẻ khỏe của quý vị. Quý vị cũng tồn tại thể phải trả một khoản tiền không chỉnh sửa (tiền đồng trả hoặc tiền đồng bảo hiểm) mỗi lần quý vị áp dụng dịch vụ quan tâm y tế. Xem Ngay: Vốn Chủ Sở Hữu Tiếng Anh Là Gì, Vốn Chủ Sở Hữu (Equity) Là Gì

*

Bình thường, lệ phí bảo hiểm mỗi tháng của quý vị càng cao thì khoản khấu trừ của quý vị sẽ càng thấp. Quý vị vẫn muốn xem thêm? Hãy tìm hiểu và khám phá về: References to UnitedHealthcare pertain to each individual company or other UnitedHealthcare affiliated companies. Insurance products và services offered are underwritten by All Savers Insurance Company, Health Plan of Nevada, Inc., UnitedHealthcare Community Plan, Inc., UnitedHealthcare Insurance Company, UnitedHealthcare of Alabama, Inc., UnitedHealthcare of Florida, Inc., UnitedHealthcare of Louisiana, Inc., UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc., UnitedHealthcare of the Midwest, UnitedHealthcare of Mississippi, Inc., UnitedHealthcare of New England, Inc., UnitedHealthcare of TP Thủ đô New York, Inc., UnitedHealthcare of North Carolina, Inc., UnitedHealthcare of Ohio, Inc., UnitedHealthcare of Pennsylvania, Inc., Oxford Health Plans (NJ), Inc. Each company is a separate entity và is not responsible for another’s financial or contractual obligations. Xem Ngay: Flowchart Là Gì – Cách thức thức Vẽ Flowchart Online Với Canva Administrative services are provided by UnitedHealthcare Services, Inc. or by related companies. Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Phishing Là Gì - Cách Phòng Tránh Tấn Công Phishing

Bài Viết: Bảo Hiểm Sức Khỏe Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bảo Hiểm Sức Khỏe Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.