Bảo Hiểm Sức Khỏe Là Gì

Bảo hiểm sức mạnh là một cách thức giúp chi trả những giá trị chăm sóc sức mạnh. Có những chương trình bảo hiểm sẽ trợ giúp trong trường hợp quý vị gặp tai nạn hoặc bệnh tật bằng cách thức chi trả một số giá trị y tế khi quý vị bị thương hoặc mắc bệnh. Tương tự bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe, quý vị có nhiều chương trình để lựa chọn.

Bài Viết: Bảo hiểm sức mạnh là gì

Cách thức thức bảo hiểm hoạt động

Khi quý vị có bảo hiểm sức mạnh, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một phần giá trị y tế của quý vị. Số tiền công ty bảo hiểm sẽ trả, và những dịch vụ được đài thọ (bảo hiểm) tùy thuộc vào những chương trình bảo hiểm quý vị tham gia.

Ví dụ, quý vị có thể phải trả khoản tiền$20 tiền đồng trảMột khoản tiền cố định (ví dụ là $15) quý vị trả cho dịch vụ chăm sóc sức mạnh được đài thọ, thường là ngay khi quý vị nhận được dịch vụ. cho mỗi lần thăm khám bác sĩ. Hoặc, chương trình bảo hiểm có thể không đài thọ bất kỳ khoản nào cho đến khi quý vị trả một khoản tiền ổn định (những khoản khấu trừSố tiền quý vị phải trả cho những dịch vụ chăm sóc sức mạnh hợp pháp trước khi bảo hiểm sức mạnh hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị bắt đầu chi trả. ). Những khoản khấu trừ và tiền đồng trả này, song song với bất kỳ giá trị nào khác quý vị phải chi trả, được gọi là những khoản giá trị tự trả.

Xem Ngay:  Chủ động Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ

Một vài chương trình bảo hiểm có thể có khoản gọi là tiền đồng bảo hiểmPhần san sẻ giá trị của quý vị so với một dịch vụ chăm sóc sức mạnh được đài thọ, được tính theo phần trăm (ví dụ là 20%) trên số tiền được chấp thuận cho dịch vụ đó. Quý vị phải trả tiền đồng bảo hiểm cộng với bất kỳ khoản khấu trừ nào quý vị phải trả. . là số phần trăm trên hóa đơn mà quý vị được yêu cầu chi trả, ngoài khoản khấu trừ và tiền đồng trả.

Thuật ngữ giá trị đồng trảPhần san sẻ những giá trị được đài thọ bởi bảo hiểm của quý vị mà quý vị phải tự trả. Khoản tiền này thông thường kể cả những khoản khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, phụ phí, nhưng không kể cả lệ phí bảo hiểm, khoản tiền còn thiếu lại trên hóa đơn trả tiền cho những nhà chăm sóc sức mạnh ngoài mạng lưới, hoặc giá trị cho những dịch vụ không được đài thọ. thường được sử dụng để mô tả phần san sẻ giá trị được đài thọ bởi bảo hiểm của quý vị mà quý vị phải tự trả. Khoản tiền này thông thường kể cả những khoản khấu trừ, tiền đồng bảo hiểm, và tiền đồng trả, nhưng không kể cả lệ phí bảo hiểm, khoản tiền còn thiếu lại trên hóa đơn trả tiền cho những nhà chăm sóc sức mạnh ngoài mạng lưới, hoặc những giá trị cho những dịch vụ không được đài thọ.

Xem Ngay:  So That Là Gì - 10 Phút để Nắm Chắc Cấu Trúc So

Khoản tiền quý vị phải trả hàng tháng cho hợp đồng bảo hiểm của quý vị được gọi là lệ phí bảo hiểm Khoản tiền phải trả cho bảo hiểm sức mạnh hoặc chương trình bảo hiểm của quý vị. .

Quan hệ giữa lệ phí bảo hiểm và khoản khấu trừ

Dù cho quý vị chọn chương trình bảo hiểm sức mạnh nào đi nữa, hàng tháng quý vị đều phải trả một khoản phí (lệ phí bảo hiểm của quý vị) để duy trì hợp đồng bảo hiểm sức mạnh của quý vị. Quý vị cũng có thể phải trả một khoản tiền ổn định (tiền đồng trả hoặc tiền đồng bảo hiểm) mỗi lần quý vị sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế.

Xem Ngay: Vốn Chủ Sở Hữu Tiếng Anh Là Gì, Vốn Chủ Sở Hữu (Equity) Là Gì

*

Thông thường, lệ phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị càng cao thì khoản khấu trừ của quý vị sẽ càng thấp.

Quý vị vẫn muốn tìm hiểu thêm? Hãy tìm hiểu về:

References to UnitedHealthcare pertain to each individual company or other UnitedHealthcare affiliated companies.

Insurance products và services offered are underwritten by All Savers Insurance Company, Health Plan of Nevada, Inc., UnitedHealthcare Community Plan, Inc., UnitedHealthcare Insurance Company, UnitedHealthcare of Alabama, Inc., UnitedHealthcare of Florida, Inc., UnitedHealthcare of Louisiana, Inc., UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc., UnitedHealthcare of the Midwest, UnitedHealthcare of Mississippi, Inc., UnitedHealthcare of New England, Inc., UnitedHealthcare of New York, Inc., UnitedHealthcare of North Carolina, Inc., UnitedHealthcare of Ohio, Inc., UnitedHealthcare of Pennsylvania, Inc., Oxford Health Plans (NJ), Inc.

Xem Ngay:  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tiếng Anh Là Gì

Each company is a separate entity và is not responsible for another’s financial or contractual obligations.

Xem Ngay: Flowchart Là Gì – Cách thức Vẽ Flowchart Online Với Canva

Administrative services are provided by UnitedHealthcare Services, Inc. or by related companies.

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Bảo Hiểm Sức Khỏe Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bảo Hiểm Sức Khỏe Là Gì

Leave a Reply