Báo Chí Tiếng Anh Là Gì

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)

*

báo chí truyền thông

*

noun

*

Newspapers và magazines, periodicals, press, fourth estate công tác làm việc báo chí truyền thông management of the press quyền độc lập báo chí truyền thông freedom of the press câu lạc bộ báo chí truyền thông press club địa điểm báo chí truyền thông (trong toà án..) press-gallery giới báo chí truyền thông bản địa / toàn nước the local/national press đc báo chí truyền thông mệnh danh / bị báo chí truyền thông chỉ trích lớn be given a good/bad press vua báo chí truyền thông press baron tập trung một buổi họp báo newspapers và magazines; press; fourth estate Công tác làm việc báo chí truyền thông Management of the press Câu lạc bộ báo chí truyền thông Press club Xung quanh vị trí báo chí truyền thông (trong toà án ) Press-gallery Giới báo chí truyền thông bản địa / toàn nước The local/national press Đc báo chí truyền thông mệnh danh Lớn be given a good press; Lớn get/have a good press Bị báo chí truyền thông chỉ trích Lớn be given a bad press; Lớn get/have a bad press Giới báo chí truyền thông Press; newspaperdom Tập trung một buổi họp báo Lớn call a press conference Người phát ngôn báo chí truyền thông Press officer Người chụp ảnh cho báo chí truyền thông Press photographer Ra một thông cáo báo chí truyền thông Lớn issue a press release Bịt miệng báo chí truyền thông Lớn gag/muzzle/strangle the press

Xem Ngay:  giải quyết khiếu nại tiếng anh là gì
*

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Báo Chí Tiếng Anh Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Báo Chí Tiếng Anh Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.