Bảng Cân đối Kế Toán Là Gì, Nội Dung Và Nguyên Tắc Thiết Lập

Bảng cân đối kế toán là “thành phần” không thể thiếu trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Bạn là ứng viên sẵn sàng tìm việc kế toán? Vậy bạn cũng có thể giải thích cụ thể “Bảng cân đối kế toán là gì?”. Nếu bạn chưa thực sự chắc chắn, hãy tham khảo bài viết dưới đây của hethongbokhoe.com.

Bài Viết: Bảng cân đối kế toán là gì

*

Bạn cũng có thể giải thích cụ thể “Bảng cân đối kế toán là gì?”

► Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là báo cáo phản ánh tổng quát tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp tại thời gian lập bảng. Dưới sự tác độngcủa những nghiệp vụ thương mại phát sinh, tài sản của một đơn vị luôn có sự vận động, biến đổi về mặt cơ cấu, số lượng, nguồn hình thành… vì thế mà số liệu thể hiện trên bảng cân đối chỉ phản ánh tình trạng tài chính của doanh nghiệp tại thời gian lập bảng.

Bảng cân đối kế toán thường được lập vào cuối tháng – cuối quý – bán niên – cuối năm hoặc kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh, tùy thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp. Trước đây, bảng cân đối kế toán còn được gọi là bảng cân đối tài sản và nguồn vốn hay bảng tổng kết tài sản…

*

Bảng cân đối kế toán còn được gọi là bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp

► Nội dung bảng cân đối kế toán

Nội dung được thể hiện trong bảng cân đối kế toán phản ánh mối quan hệ thăng bằng giữa tài sản sản và nguồn vốn của doanh nghiệp theo công thức:

Xem Ngay:  Public Affairs Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Tổng tài sản (vốn) = Những khoản thiếu phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu

► Kết cấu bảng cân đối kế toán

Kết cấu của bảng cân đối kế toán gồm 2 phần: tài sản + nguồn vốn

– Phần tài sản: gồm tài sản lưu động, đầu tư ngắn hạn và tài sản cố định, đầu tư dài hạn => tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp.

– Phần nguồn vốn: gồm thiếu phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu => nguồn hình thành giá trị tài sản hiện có.

*

Mẫu bảng cân đối kế toán

► Tác dụng của bảng cân đối kế toán

– Giúp nhà quản trị nắm được toàn bộ giá trị tài sản + cơ cấu tài sản hiện có của doanh nghiệp, tình hình nguồn vốn + cơ cấu nguồn vốn.

– Đánh giá khái quát về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem Ngay: Năm Tài Chính Là Gì – Ngày Bắt đầu Năm Tài Chính

– Đánh giá về tình hình sử dụng vốn, triển vọng thương mại tài chính, sự biến động về nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Những số liệu thể hiện trong bảng cân đối kế toán được sử dụng làm minh chứng trình lên ngân hàng để doanh nghiệp được vay vốn kinh doanh, đồng thời cũng là căn cứ thuyết phục đối tác đồng ý hợp tác làm ăn với doanh nghiệp.

► Cách thức đọc bảng cân đối kế toán

Việc đọc bảng cân đối kế toán sẽ giúp bạn nhận định được quy mô, tính tự chủ về mặt tài chính, cơ cấu sử dụng nguồn vốn… của doanh nghiệp.

Xem Ngay:  điều Lệ Công Ty Tiếng Anh Là Gì, Bản Dịch điều Lệ Công Ty Tiếng Anh

Nguyên tắc khi đọc bảng cân đối kế toán: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

– Về tài sản:

Tổng tài sản cho biết quy mô doanh nghiệp, khi giá trị này giảm so với kỳ trước đó, cần xem xét đến khả năng giảm quy mô sản xuất – kinh doanh.Thứ tự tài sản thể hiện trong bảng cân đối được xếp theo khả năng convert thành tiền mặt giảm dần.Tài sản thể hiện trong bảng cân đối cho biết doanh nghiệp đã dùng vốn cho những tài sản nào. Với doanh nghiệp sản xuất thông thường, tài sản dài hạn phải to hơn tài sản ngắn hạn – với doanh nghiệp thương mại thì ngược lại.

*

Với doanh nghiệp sản xuất, tổng tài sản dài hạn phải to hơn tài sản ngắn hạn

– Về nguồn vốn:

Vốn chủ sở hữu: vốn đầu tư thuở đầu, thặng dư vốn cổ phần, những nguồn quỹ…Những khoản thiếu phải trả: cho nhà tán thành, trị giá điện – nước, vay ngân hàng…

– Phân tích những hệ số tài chính

Hệ số thiếu = Thiếu phải trả / Tổng nguồn vốn => Cho biết mức độ tự chủ nguồn vốn của doanh nghiệp, nếu hệ số này to mà nguyên nhân xuất phát chủ yếutừ thiếu từ ngân hàng thì đó là điều bất lợi cho doanh nghiệp.

Xem Ngay: credit by là gì

Khả năng trả tiền ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn / Thiếu ngắn hạnKhả năng trả tiền nhanh = Tổng tài sản ngắn hạn – (Hàng tồn kho / Thiếu ngắn hạn)

Xem Ngay:  Amps Là Gì - Auction Market Preferred Stock

Sát bên đó, khi đọc bảng cân đối kế toán, cũng cần chú ý đến 4 yếu tố quan trọng là công thiếu, hàng tồn kho, khoản phải trả và thiếu dài hạn để có được những đánh giá tổng quan về tình hình “sức mạnh tài chính” của doanh nghiệp.

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Bảng Cân đối Kế Toán Là Gì, Nội Dung Và Nguyên Tắc Thiết Lập

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bảng Cân đối Kế Toán Là Gì, Nội Dung Và Nguyên Tắc Thiết Lập

Leave a Reply