Bản Tường Trình Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Bản Tường Trình

Bài Viết: Bản tường trình tiếng anh là gì Vietnamese to English translations Law (general)

Vietnamese term or phrase: Bản tường trình sự việc
Nhờ những huynh giúp!Context:Hiện giờ, ngày…, tôi xin tường trình….

This person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in English to VietnameseClick chuột chuột the red seal for more information on what it means to be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

*
Local time: 17:49

Report

Explanation:Trong ngữ cảnh này, chúng phải cần sử dụng động từ tường trình chứ chưa hẳn danh từ.To day, ………., I would like to report …..
*

This person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick chuột chuột the red seal for more information on what it means to be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Works in field”, this, sự kiện, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGOLocal time: 17:49 Summary of answers provided

5ReportThis person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick chuột chuột the red seal for more information on what it means to be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGOXem Ngay: What Does Tho Là Gì Tiếng Anh ? Me Là Gì Tiếng Anh *

5 Statement of Facts This person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in English to VietnameseClick chuột chuột the red seal for more information on what it means to be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang

*

4 Report of Events/ Event Report This person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to EnglishClick chuột chuột the red seal for more information on what it means to be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Thao Tran

Xem Ngay:  Cheeky Là Gì - What Does Cheeky Mean
* Xem Ngay: Phó Giáo Sư Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Về Học Hàm, Học Vị Learner: This person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in English to VietnameseClick chuột chuột the red seal for more information on what it means to be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo Thể Loại: San sẻ trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Bản Tường Trình Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Bản Tường Trình Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bản Tường Trình Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Bản Tường Trình

Leave a Reply

Your email address will not be published.