Bậc Lương Tiếng Anh Là Gì

HR (Human resources) hay còn gọi là ngành nhân sự là 1 trong trong số những ngành cực kỳ quyến rũ trong Thị trường lao động trong trong thời hạn thời điểm mới đây. Tại nước ta, những nơi đặt đặt quản trị nhân sự trong tương đối nhiều doanh nghiệp trái đất thường được trả mức lương rất cao do những doanh nghiệp này đánh giá và nhận định được con người là yếu tổ đề ra ra quyết định đên sự cách tân và phát triển của một đội chức, và dùng nguồn lực này như đúng người đúng việc là 1 trong trong số những giải pháp tiết kiệm chi phí trị giá trị giá tính năng. Ngành đó chính là sự phối tích hợp của tương đối nhiều những kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng độc đáo và khác biệt, bao đến cả kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng mềm – cứng, và tiếng Anh trở nên là 1 trong trong số những vụ việc rất quan trọng nếu quý khách hàng muốn thực sự có công đoạn cách tân và phát triển xa hơn trong công danh sự nghiệp. hethongbokhoe.com xin bổ sung cập nhật update cập nhật cho toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta 300 từ vựng tiếng anh chuyên ngành nhân sự, hi vọng sẽ giúp sức toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta trau dồi thêm để Giao hàng việc làm. > Đọc thêm khóa giảng dạy và giảng dạy tiếng anh tiếp xúc chất lượng đón đầu tiên phong hàng đầu dành cho tất cả những người đi làm việc tại Hà Nội Thủ Đô hà nội hà nội, được test chuyên môn nghiệp vụ free.

STT Từ vựng Nghĩa tiếng Việt 1 HR manager trưởng phòng nhân sự 2 Standard tiêu chí 3 Application form mẫu đơn ứng tuyển 4 Conflict mâu thuẫn 5 Development sự cách tân và phát triển 6 Human resource development cách tân và phát triển nguồn nhân lực 7 Internship thực tập sinh 8 Interview phỏng vấn 9 Job enlargement đa dạng hóa việc làm 10 Work environment vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên làm việc 11 Knowledge kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng 12 Shift ca, kíp, sự luân phiên 13 Output đầu ra 14 Outstanding staff nhân sự xuất sắc 15 Interview phỏng vấn 16 Pay rate mức lương 17 Colleague đồng nghiệp 18 Performance sự thiết kế, thành quả này này 19 Proactive đi đầu thiết kế 20 Recruitment sự tuyển dụng 21 Seniority thâm niên 22 Skill kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng 23 Mạng cộng đồng security phúc lợi an sinh cộng đồng 24 Taboo điều cấm kỵ 25 Task nhiệm vụ, phận sự 26 Transfer thuyên chuyển nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 27 Unemployed thất nghiệp 28 Wrongful behavior biện pháp hành động sai lầm không mong muốn 29 Subordinate cấp phía dưới 30 Stress stress of work căng thẳng việc làm 31 Strategic planning hoạch định chiến lược 32 Labor contract Hợp Đồng lao động 33 Specific environment vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên nổi biệt 34 Starting salary lương khởi điểm 35 Temporary trong năm trong thời điểm tạm thời 36 Case study nghiên cứu và điều tra điều kiện 37 100 per cent premium payment Trả lương 100% 38 Ability Năng lực 39 Adaptive Thích nghi 40 Adjusting pay rates Căn sửa mức lương 41 Administrator cadre/High rank cadre Cán bộ quản trị cấp cao 42 Aggrieved employee Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới bị ngược đãi 43 Aiming Năng lực nhắm đúng nơi đặt đặt 44 Air conflict Mâu thuẩn cởi mở/ công khai minh bạch 45 Allowances Trợ cấp 46 Annual leave Nghỉ phép thường niên 47 Application Form Mẫu đơn ứng tuyển 48 Apprenticeship training Huấn luyện và đào tạo và giảng dạy học nghề 49 Absent from work Nghỉ làm (chưa hẳn nghỉ hẳn) 50 Arbitrator Trọng tài 51 Assessment of employee potential Nhận định và đánh giá tiềm năng nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 52 Alternation Ranking method Giải pháp đứng thứ hạng luân phiên 53 Average Trung bình 54 Award/reward/gratification/bonus Thưởng, tiền thưởng 55 Behavior modeling Loại hình ứng xử 56 Behavioral norms Những chuẩn mực biện pháp hành động 57 Benchmark job Việc làm chuẩn để tính lương 58 Benefits Phúc lợi an sinh 59 Blank (WAB) Khoảng trống trong mẫu đơn 60 Board interview/Panel interview Phỏng vấn toàn cầu 61 Bottom-up approach Giải pháp đi từ phía dưới lên trên 62 Breakdowns Thuyệt vọng 63 Business games Game show Marketing Thương mại kinh tế 64 Bureaucratic Quan liêu 65 Career employee Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới chính ngạch/Biên chế 66 Career planning và development Kế hoạch và cách tân và phát triển nghề nghiệp (Thăng tiến nghề nghiệp) 67 Case study Điển quản trị/Điều tra và nghiên cứu điều kiện 68 Class A Hạng A 69 Classroom lecture Bài thuyết trình trong lớp 70 Coaching Huấn luyện và đào tạo và đào tạo và huấn luyện 71 Cognitive ability test Trắc nghiệm kỹ năng nhận thức 72 Cognitive dissonance Bất hòa nhận thức 73 Collective agreement Thỏa ước tập thể 74 Collective bargaining Thương nghị tập thể 75 Combination of methods Tổng hợp các phương pháp 76 Comfortable working conditions Điều kiện làm việc thoải mái và dễ chịu 77 Compensation Lương bổng 78 Compensation equity Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ 79 Competent supervision Kiểm tra láu lỉnh 80 Computer-assisted instruction (CAI) Huấn luyện và đào tạo nhờ máy vi tính xách tay 81 Conference Hội nghị 82 Conflict tolerance Gật đầu đồng ý mâu thuẩn 83 Contractual employee Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới Hợp Đồng 84 Controlling Kiểm tra 85 Congenial co-workers Đồng nghiệp hợp ý 86 Corporate culture Bầu văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm công ty 87 Corporate philosophy Định hướng công ty 88 Correlation analysis Điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu tương quan 89 Cost of living giá cả hoạt động và sinh hoạt và hoạt động 90 Cyclical variation Biến thiên theo chu kỳ luân hồi luân hồi 91 Challenge Thách đó 92 Daily worker Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới công nhật 93 Day care center Giữa trung tâm âu yếm trẻ em khi bố mẹ làm việc 94 Death in service compensation Bồi thường tử tuất 95 Demotion Giáng chức 96 Delphi technique Kỹ thuật Delphi 97 Detective interview Phỏng vấn hướng dẫn 98 Determinants Những vụ việc đề ra ra quyết định 99 Disciplinary action Thi hành kỷ luật 100 Discipline Kỷ luật 101 Disciplinary action process Quy trình thi hành kỷ luật 102 Drug testing Kiểm tra dùng thuốc 103 Duty Nghĩa vụ 104 Early retirement Về hưu non 105 Education assistance Trợ cấp giáo dục 106 Education giáo dục và giảng dạy 107 Emerson efficiency bonus payment Trả lương theo hiệu năng 108 Employee behavior Biện pháp hành động của nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 109 Employee manual/Handbook Cẩm nang nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 110 Employee recording Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới ghi chép trong nhật ký công tác làm việc thao tác 111 Employee referrals Nhờ nhân viên cấp dưới cấp bên dưới giới thiệu 112 Employee relation services Thương Mại Dịch Vụ tương quan nhân sự 113 Employee relations/Internal employee relation Tương quan đối sánh nhân sự 114 Employee service Thương Mại Dịch Vụ công nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 115 Employee stock ownership plan (ESOP) Kế hoạch cho nhân viên cấp dưới cấp bên dưới sở hữu cổ phiếu 116 Employment Tuyển dụng 117 Employment agency Công ty môi giới việc làm 118 Employment interview/ In-depth interview Phỏng vấn sâu 119 Entrepreneurial Năng động, trí tuệ trí tuệ sáng tạo 120 Entry- level professionals Nhân viên cấp dưới ở mức khởi điểm 121 Evaluation và follow up Nhận định và đánh giá và theo dõi 122 Essay method Giải pháp đánh giá và đánh giá và nhận định bằng văn bản tường thuật 123 Esteem needs Kiến nghị được kính trọng 124 Evolution of application / Đánh Giá of application Xét đơn ứng tuyển 125 External environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên ngoài trời 126 External equity Bình đẳng nếu như với ngoài trời 127 Extreme behavior Biện pháp hành động theo thái cực 128 Fair Tạm 129 Family benefits Trợ cấp hộ gia đình 130 Financial compensation Lương bổng đãi ngộ về kinh tế tài chính kinh tế tài chính 131 Financial management Quản trị Kinh tế tài chính kinh tế tài chính 132 Finger dexterity Sự láu lỉnh của ngón tay 133 Flextime Giờ làm việc uyển chuyển, linh hoạt 134 Floater employee Nhân vviên trôi nổi, ko tiếp tục 135 Forecasting Dự báo 136 Formal system Mạng lưới mạng lưới hệ thống chính thức 137 Former employees Cựu nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 138 Gain sharing payment or the halsey premium plan Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng 139 Gantt task anh Bonus payment Trả lương cơ bản cộng với tiền thưởng 140 General environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên tổng quát 141 General knowledge tests Trắc nghiệm kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng tổng quát 142 Going rate/wege/ Prevailing rate Mức lương hiện hành trong Xã hội 143 Good Giỏi 144 Graphic rating scales method Giải pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị 145 Graphology Khoa nghiên cứu và điều tra chữ viết 146 Grievance procedure Sách vở giấy tờ thủ tục giải quyết và xử lý và giải quyết khiếu nại 147 Gross salary Lương gộp (Chưa trừ thuế) 148 Group appraisal Nhận định và đánh giá nhóm 149 Group emphasis Chú trọng vào nhóm 150 Group incentive plan/Group incetive payment Trả lương theo nhóm 151 Group interview Phỏng vấn nhóm/ 152 Group life insuarance Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm 153 Hazard pay Tiền trợ cấp rất không đáng tin cậy 154 Heath và safety Y tế và An toàn và đáng tin cậy lao động 155 Hierarchy of human needs Nấc thang thứ bậc/nhu yếu của con người 156 Holiday leave Nghỉ ngơi dịp lễ (có lương) 157 Hot stove rule Nguyên tắc lò lửa nóng 158 How to influence human behavior Làm phương pháp nào khuyến dụ biện pháp hành động ứng xử của con người 159 Human resource department Bộ phận/Phòng Nhân sự 160 Human resource managerment Quản trị nguồn nhân lực/ Quản trị nhân lực 161 Human resource planning Kế hoạch nguồn nhân lực/kế hoạch nhân lực 162 Immediate supevisior Điều hành và quản lý và điều hành và quản lý trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp) 163 In- basket training Huấn luyện và đào tạo và giảng dạy bàn giấy/ Huấn luyện và đào tạo và giảng dạy giải quyết và xử lý và giải quyết công văn sách vở và giấy tờ và sách vở 164 Incentive compensation Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS 165 Incentive payment Trả lương kích thích lao động 166 Individual incentive payment Trả lương theo thành viên 167 Informal group Nhóm không chính thức 168 Input Đầu vào/nhập lượng 169 Insurance plans Kế hoạch bảo hiểm 170 Integrated human resource managerment Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể và toàn diện 171 Interlligence tests Trắc nghiện trí lanh lợi 172 Internal employee relations Tương quan đối sánh nhân sự nội bộ 173 Internal environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên nằm trong 174 Internal equity Bình đẳng nội bộ 175 Job Việc làm 176 Job analysis Điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu việc làm 177 Job behaviors Những biện pháp hành động nếu như với việc làm 178 Job bidding Thông báo sách vở giấy tờ thủ tục điều kiện 179 Job description Bảng biểu đạt việc làm 180 Job enrichment Phong phú diện mạo hóa việc làm 181 Job environment Khung cảnh việc làm 182 Job envolvement Lành mạnh và tích cực và cạnh tranh lành mạnh với việc làm 183 Job expenses Công tác làm việc thao tác phí 184 Job knownledge test Trắc nghiệm kỹ năng nghề nghiệp hay kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ 185 Job peformance Sự tiến hành xong công tác làm việc thao tác 186 Job posting Niêm yết chỗ làm còn trống 187 Job pricing Ấn định mức trả lương 188 Job rotation Luân phiên công tác làm việc thao tác 189 Job satisfaction Tán thành với việc làm 190 Job sharing Chia sẻ trình bày trình diễn việc làm 191 Job specification Bảng biểu đạt tiêu chí cụ thể chi tiết chi tiết cụ thể việc làm 192 Job title Chức danh việc làm 193 Key job Việc làm đông đảo 194 Labor agreement Thỏa ước lao động 195 Labor relations Tương quan đối sánh lao động 196 Layoff Tạm cho nghỉ việc vì không sống sót việc làm 197 Leading Chỉ đạo 198 Leave/Leave of absence Nghỉ phép 199 Lethargic Thụ động 200 Line management Quản trị trực tuyến 201 Macroen environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên vĩ mô 202 Managerment By Ojectives(MBO) Quản trị bằng những mục tiêu 203 managerial judgment Phán đoán của cấp quản trị 204 Manpower inventory Hồ sơ nhân lực 205 Manpower replacement chart Sơ đồ bố trí lại nhân lực 206 Manual dexterity Sự láu lỉnh của tay 207 Kinh doanh thương mại management Điều hành và quản lý và điều hành và quản lý Kinh doanh thương mại 208 Maternity leave Nghỉ chính sách thai sản 209 Means- ends orientation Hướng phương tiện đi lại di chuyển và đi lại vào phương châm giúp cánh 210 Medical benefits Trợ cấp Y tế 211 Mega- environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên vĩ mô 212 Cá thể identity Tính đồng hóa 1 trong những các thành viên 213 Micro environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên vi mô 214 Miniaturization Sự thu nhỏ 215 Mixed interview Phỏng vấn tổng hợp 216 Motion study Điều tra và nghiên cứu cử động 217 Motivation hygiene theory Kim chỉ nan vụ việc động viên và vụ việc tuyên chiến đối đầu cạnh tranh lành mạnh 218 Moving expenses giá cả chuyển dịch và di chuyển và đi lại 219 Narrative form rating method Giải pháp đánh giá và đánh giá và nhận định qua mẫu biểu tường thuật 220 New employee checklist Phiếu kiểm tra phát tài – phát lộc liệu cho nhân viên cấp dưới cấp bên dưới mới 221 Night work Làm việc thao tác đêm tối 222 Non-financial compensation Lương bổng đãi ngộ phi kinh tế tài chính kinh tế tài chính 223 Norms Những chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn 224 Observation Quan sát 225 Off the job training Huấn luyện và đào tạo và giảng dạy ngoài xung quanh vị trí làm việc 226 Official Chính quy, bài bản và chuyên nghiệp và bài bản và chuyên nghiệp, nghi thức 227 Omnipotent view Cách nhìn vạn năng 228 On the job training Huấn luyện và đào tạo và giảng dạy tại chổ 229 One-on-one interview Phỏng vấn thành viên 230 chính sách mở cửa culture Bầu khoảng trống văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm mở 231 chính sách mở cửa systems focus Chú trọng đến những mạng lưới mạng lưới hệ thống mở 232 Operational planning Hoạch định tác vụ 233 Operational/ Task-environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên tác vụ/việc làm 234 Oral reminder Cảnh báo miệng 235 Organizational behavior/Behavior Biện pháp hành động trong tổ chức triển khai tiến hành 236 Organizational commitment Gắn bó với tổ chức triển khai tiến hành 237 Organizing Tổ chức triển khai tiến hành 238 Orientation Hội nhập vào vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên làm việc 239 Orientation manual Cẩm nang hội nhập vào vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên làm việc 240 Outplacement Bố trí cho một nhân viên cấp dưới cấp bên dưới làm việc tại 1 nới khác 241 Outstanding Xuất sắc 242 Overcoming Breakdowns Vượt khỏi thuyệt vọng 243 Overtime Giờ phụ trội 244 Paid absences Vắng mặt vẫn được giao dịch thanh toán trả tiền 245 Paid leave Nghỉ phép có lương 246 Paired comparisons method Giải pháp so sánh từng cặp 247 Pay Trả lương 248 Pay followers Những người dân dân/hãng có mức lương thấp 249 Pay grades Ngạch/hạng lương 250 Pay scale Thang lương 251 Pay leaders Đứng đầu về trả lương cao 252 Pay ranges Bậc lương 253 Pay roll/Pay sheet Bảng lương 254 Pay-day Ngày phát lương 255 Payment for time not worked Trả lương trong trong thời hạn không làm việc 256 Pay-slip Phiếu lương 257 Peers Đồng nghiệp 258 Penalty Hình phạt 259 People Focus Chú trọng đến con người 260 Perception Nhận thức 261 Performance Hoàn thành xong việc làm 262 Performance appraisal Nhận định và đánh giá thành tíc công tác làm việc thao tác/tiến hành xong công tác làm việc thao tác 263 Performance appraisal data Dữ kiện đánh giá và đánh giá và nhận định thành tích công tác làm việc thao tác 264 Performance expectation hi vọng tiến hành xong việc làm 265 Personality tests Trắc nghiệm đậm chất ngầu và cá tính hay nhân phương pháp 266 Person-hours/man-hours Giờ công lao động của một người 267 Personnel management Quản trị nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 268 Piecework payment Trả lương khoán sản phẩm 269 Planning Hoạch định 270 Polygraph Tests Kiểm tra bằng máy nói dối 271 Poor/Unsatisfactory Kém 272 Predictors Chỉ số tiên đoán 273 Preliminary interview/ Initial Screening interview Phỏng vấn sơ bộ 274 Premium pay Tiền trợ cấp độc hại và ô nhiễm và độc hại và ô nhiễm và độc hại 275 Present employees Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới hiện hành 276 Pressure group Những nhóm gây stress 277 Principle “Equal pay, equal work” Nguyên tắc vô tư lương bổng (Theo kĩ năng) 278 Proactive Dữ thế dữ thế chủ động 279 Problem solving interview Phỏng vấn giải quyết và xử lý và giải quyết vấn đề 280 Production/Services management Quản trị sản xuất dịch vụ 281 Profit sharing Chia lời 282 Programmed instruction Huấn luyện và đào tạo theo thứ tự từng chương trình 283 Promotion Thăng chức 284 Psychological tests Trắc nghiệm tâm lý 285 Punishment Phạt 286 Physical examination Khám thể chất 287 Physiognomy Khoa tướng học 288 Physiological needs Kiến nghị sinh lý 289 Quality of work life Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc sống đời thường làm việc 290 Quantitative techniques Kỹ thuật định lượng 291 Questionnaire Bảng khúc mắc 292 Random variation Biến thiên bất kể 293 Ranking method Giải pháp đứng thứ hạng 294 Ratifying the agreement Phê chuẩn thỏa ước 295 Rating scales method Giải pháp mức thang điểm 296 Ratio analysis Điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu Tỷ Lệ nhân quả 297 Reactive Chống đỡ, phản xạ lại 298 Recruitment Tuyển mộ 299 Reference và background kiểm tra/Background investigation Sưu tra lý lịch 300 Regression analysis Điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu hồi quy 301 Reorientation Tái Hội nhập vào vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên làm việc 302 Research và development Điều tra và nghiên cứu và cách tân và phát triển 303 Resignation Xin thôi việc 304 Responsibility Nghĩa vụ và trách nhiệm 305 Résumé/Curriculum vitae(C.V) Sơ yếu lý lịch 306 Retirement plans Kế hoạch về hưu 307 Reward Criteria Những tiêu chí tưởng thưởng 308 Risk tolerance Gật đầu đồng ý rủi ro khủng hoảng rủi ro 309 Role paying Đóng kịch/nhập vai 310 Safety/Security needs Kiến nghị đáng tin cậy và an toàn và đáng tin cậy/bảo đảm an toàn 311 Salary advances Lương tạm ứng 312 Salary và wages administration Quản trị lương bổng 313 Scanlon plan Kế hoạch scanlon 314 Seasonal variation Biến thiên theo mùa 315 Second shift/swing shift Ca 2 316 Self-actualization needs Nhu cẩu bộc lộ bản thân 317 Selection test Trắc nghiệm tuyển chọn 318 Selection process Quy trình tuyển chọn 319 Self appraisal Tự đánh giá và đánh giá và nhận định 320 Self- employed workers Công nhân làm nghề lãnh thổ 321 Seniority Thâm niên 322 Services và benefits Thương Mại Dịch Vụ và phúc lợi an sinh phúc lợi 323 Severance pay Trợ cấp do điều kiện bất khả kháng (Giảm bien chế, cưới, tang) 324 Sick leaves Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương 325 Simulators Giải pháp dùng thiết bị mô phỏng 326 Skills Kiến thức và kỹ năng/trình độ chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ 327 Mạng cộng đồng assistance Trợ cấp Xã hội 328 Mạng cộng đồng needs Kiến nghị Xã hội 329 Mạng cộng đồng security An sinh phúc lợi Xã hội 330 Sound policies Cơ chế hợp lý 331 Specific environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên nổi biệt 332 Standard hour plan Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định 333 Starting salary Lương khởi điểm 334 Stock option Trả lương thưởng cổ phiếu với mức giá thành hạ 335 Stop- Smoking program Chương trình cai thuốc lá 336 Straight piecework plan Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm 337 Strategic planning Hoạch định chiến lược 338 Stress stress of work Stress stress nghề nghiệp 339 Stress stress Interview Phỏng vấn căng thẳng 340 Structured/Diredtive/Patterned interview Phỏng vấn theo mẫu 341 Subcontracting Hợp Đồng gia công 342 Subordinates Cấp phía dưới 343 Super class Ngoại hạng 344 Surplus of workers Thặng dư nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 345 Taboo Điều cấm kỵ 346 Take home pay Tiền trong thực tế mang trở về nhà (Lương sau thuế) 347 Task Công tác làm việc thao tác cụ thể chi tiết chi tiết cụ thể 348 Telecommuting Làm việc thao tác ở nhà truyền qua computer 349 Tell-and-listen interview Phỏng vấn nói và nghe 350 Tell-and-sell interview Phỏng vấn nói và thuyết phục 351 Temporary employees Nhân viên cấp dưới cấp bên dưới tạm 352 Tendency Xu thế 353 Termination Hết hạn Hợp Đồng 354 Termination of Non-managerial /Nonprofessional employees Cho nhân viên cấp dưới cấp bên dưới nghỉ việc 355 Time payment Trả lương theo thời gian 356 Time study Điều tra và nghiên cứu thời gian 357 The appraisal interview Phỏng vấn đánh giá và đánh giá và nhận định 358 The critical incident method Giải pháp ghi chép những vụ việc quan trọng 359 The long- run trend Xu thế vĩnh viễn 360 The natural selection model Loại hình lựa chọn thoải mái và dễ chịu và thoải mái và tự nhiên 361 The organization’s culture Bầu khoảng trống văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm tổ chức triển khai tiến hành 362 The recruitment process Quy trình tuyển mộ 363 The resource dependence model Loại hình chịu ràng buộc tài nguyên 364 The shared aspect of culture Góc nhìn văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời truyền thống lâu đời nhiều năm được chia sẻ màn biểu diễn 365 The third shift/ Graveyard shift Ca 3 366 The Unstructured Phỏng vấn không theo mẫu 367 Training Huấn luyện và đào tạo và giảng dạy 368 Transfer Thuyên chuyển 369 Travel benefits Trợ cấp đi đường 370 Trend analysis Điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu Triết lý 371 Uncertainty Rất nguy hiểm 372 Unemployed Người thất nghiệp 373 Unemployment benefits Trợ cấp thất nghiệp 374 Unit integration Sự hội nhập/Phối tích hợp 1 trong những những cơ quan tính năng 375 Unofficial Không chính thức 376 Vacation leave Nghỉ hè (Có lương) 377 Variable Biến số 378 Vestibule training Huấn luyện và đào tạo và giảng dạy xa xung quanh vị trí làm việc 379 Violation of company rules Vi vi phạm điều lệ của Công ty 380 Violation of health và safety standards Vi vi phạm tiêu chí ý tế và đáng tin cậy và an toàn và đáng tin cậy lao động 381 Violation of law Vi phạm luật 382 Vision/Vision driven Định hướng viễn cảnh/Tầm nhìn 383 Vocational interest tests Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp 384 Voluntary resignation Xin thôi việc tự nguyện 385 Voluntary applicant/ unsolicited applicant Ứng viên tự ứng tuyển 386 Wage Lương công nhật 387 Warning Để ý 388 Work environment Vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường vạn vật vạn vật thiên nhiên làm việc 389 Work sample tests Trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ hay trắc nghiệm mẫu cụ thể chi tiết chi tiết cụ thể 390 Work sampling Lấu mẫu việc làm 391 Work simplification program Chương trình đơn giản hóa việc làm 392 Worker’s compensation Đền bù ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn ngoài ý muốn không mong muốn lao động 393 Working hours Giờ làm việc 394 Wrist-finger speed Tốc độ cử động của cổ tay và ngón tay 395 Written reminder Cảnh báo bằng văn bản 396 Wrongful behavior Biện pháp hành động sai lầm không mong muốn 397 Zero-Base forecasting technique Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm 398 Supervisory style Phong phương pháp quản trị 399 Expertise Chuyên môn nghiệp vụ 400 Demanding Yên cầu hà khắc

Xem Ngay:  Cát Lợn Là Gì - Cát Lợn Có Tác Dụng Gì

Người đi làm việc ngành nhân sự thì nên cần cần tới trường tiếng anh tiếp xúc ở phần ở chính giữa nào? Hãy cùng hethongbokhoe.com đánh giá và đánh giá và nhận định top 30 trung tâm tiếng anh cho tất cả những người đi đón đầu tiên phong hàng đầu tại Hà Nội Thủ Đô hà nội hà nội: https://hethongbokhoe.com/trung-tam-tieng-anh-giao-tiep/ Bài Viết: Bậc Lương Tiếng Anh Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bậc Lương Tiếng Anh Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.