Tác giả: Là Gì

Virtual Là Gì

Virtual Là Gì

Virtual Là Gì Of or pertaining lớn a device or service that appears lớn the user as something it actually is not or that does not physically exist.Virtual planning of surgery và guidance using 3D …
Virgin La Gi Nghia Cua Tu Virgin Trong Tieng

Virgin Là Gì – Nghĩa Của Từ Virgin Trong Tiếng Việt

Virgin Là Gì – Nghĩa Của Từ Virgin Trong Tiếng Việt Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt …